Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Hasil pencarian 1 - 20 dari 2418 untuk greek:o (0.001 seconds)
(1.00)Luk 20:30

Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua,

(0.88)Yoh 19:22

Jawab Pilatus: "Apa yang kutulis, tetap tertulis."

(0.88)Why 21:20

dasar yang kelima batu unam, dasar yang keenam batu sardis, dasar yang ketujuh batu ratna cempaka, yang kedelapan batu beril, yang kesembilan batu krisolit, yang kesepuluh batu krisopras, yang kesebelas batu lazuardi dan yang kedua belas batu kecubung.

(0.87)Yoh 11:35

Maka menangislah Yesus.

(0.87)Mat 10:4

Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Dia.

(0.84)Yoh 7:6

Maka jawab Yesus kepada mereka: "Waktu-Ku belum tiba, tetapi bagi kamu selalu ada waktu.

(0.84)Why 1:8

"Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, Yang Mahakuasa."

(0.83)Why 12:9

Dan naga besar itu, si ular tua, yang disebut Iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah; ia dilemparkan ke bumi, bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya.

(0.76)Mat 13:37

Ia menjawab, kata-Nya: "Orang yang menaburkan benih baik ialah Anak Manusia;

(0.76)Mat 23:17

Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta, apakah yang lebih penting, emas atau Bait Suci yang menguduskan emas itu?

(0.76)Yoh 4:37

Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa: Yang seorang menabur dan yang lain menuai.

(0.76)Kis 4:11

Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan--yaitu kamu sendiri--,namun ia telah menjadi batu penjuru.

(0.76)1Kor 3:7

Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan.

(0.76)2Kor 1:18

Demi Allah yang setia, janji kami kepada kamu bukanlah serentak "ya" dan "tidak".

(0.75)Mat 11:15

Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar!

(0.75)Mat 13:9

Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar!"

(0.75)Mat 13:39

Musuh yang menaburkan benih lalang ialah Iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat.

(0.75)Mat 22:32

Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub? Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup."

(0.75)Luk 22:26

Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan.

(0.75)Luk 22:27

Sebab siapakah yang lebih besar: yang duduk makan, atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi Aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/search.php?search=greek:o&page=1
Copyright © 2005-2019 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)