Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 19 dari 19 ayat untuk disampaikanlah [Pencarian Tepat][Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.000 detik)
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Bil 22:7

Lalu berangkatlah para tua-tua Moab dan para tua-tua Midian dengan membawa di tangannya upah penenung; g  setelah mereka sampai kepada Bileam, disampaikanlah kepadanya pesan Balak.

(0.87)Yos 22:32

Sesudah itu imam Pinehas bin Eleazar serta para pemimpin itu meninggalkan bani Ruben dan bani Gad di tanah Gilead, pulang ke Kanaan kepada orang Israel, lalu disampaikanlah berita itu kepada mereka. h 

(0.67)1Sam 15:10

Lalu datanglah firman TUHAN kepada Samuel, demikian:

(0.45)Hag 2:1

(2-2) dalam bulan u  yang ketujuh, pada tanggal dua puluh satu bulan itu, datanglah firman TUHAN dengan perantaraan nabi Hagai, v  bunyinya:

(0.39)Yer 28:12

Maka sesudah nabi Hananya mematahkan gandar dari pada tengkuk nabi Yeremia, datanglah firman TUHAN kepada Yeremia:

(0.28)1Taw 22:8

tetapi firman TUHAN datang kepadaku, demikian: Telah kautumpahkan sangat banyak darah dan telah kaulakukan peperangan f  yang besar; engkau tidak akan mendirikan rumah bagi nama-Ku, g  sebab sudah banyak darah kautumpahkan ke tanah di hadapan-Ku.

(0.28)Hag 1:1

Pada tahun yang kedua zaman raja Darius, a  dalam bulan yang keenam, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman TUHAN 3  dengan perantaraan nabi Hagai b  kepada Zerubabel c  bin Sealtiel, bupati d  Yehuda, dan kepada Yosua e  bin Yozadak, f  imam besar, g  bunyinya:

(0.23)Est 4:12

Ketika disampaikan orang perkataan Ester itu kepada Mordekhai,

(0.18)Bil 27:5

Lalu Musa menyampaikan perkara r  mereka itu ke hadapan TUHAN. s 

(0.18)Yer 34:6

Nabi Yeremia menyampaikan segala perkataan ini kepada Zedekia, raja Yehuda, di Yerusalem,

(0.16)Bil 14:39

Setelah Musa menyampaikan perkataan ini m  kepada semua orang Israel, maka berkabunglah n  bangsa itu dengan sangat.

(0.16)1Sam 8:10

Dan Samuel menyampaikan i  segala firman TUHAN kepada bangsa itu, yang meminta seorang raja kepadanya,

(0.11)1Sam 4:1

Dan perkataan Samuel sampai ke seluruh Israel.(4-1b) Orang Israel maju berperang melawan orang Filistin dan berkemah dekat Eben-Haezer, q  sedang orang Filistin berkemah di Afek. r 

(0.11)1Sam 15:4

Lalu Saul memanggil rakyat berkumpul dan memeriksa barisan mereka di Telaim: ada dua ratus ribu orang pasukan berjalan kaki dan sepuluh ribu orang Yehuda.

(0.09)1Taw 4:10

Yabes berseru kepada Allah Israel 1 , katanya: "Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku, dan melindungi aku dari pada malapetaka 2 , sehingga kesakitan tidak menimpa aku!" Dan Allah mengabulkan permintaannya itu.

(0.09)2Taw 4:11

Dan Huram membuat juga kuali-kuali, penyodok-penyodok dan bokor-bokor penyiraman. Demikianlah Huram menyelesaikan a  pekerjaan yang harus dilakukannya bagi raja Salomo di rumah Allah,

(0.09)Mat 13:14

Maka pada mereka genaplah c  nubuat Yesaya, yang berbunyi: Kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti, kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap.

(0.09)Yoh 18:9

Demikian hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakan-Nya: "Dari mereka yang Engkau serahkan kepada-Ku, v  tidak seorangpun yang Kubiarkan binasa."

(0.08)1Raj 5:9

Hamba-hambaku akan membawanya turun dari gunung Libanon ke laut j  dan aku akan mengikatnya menjadi rakit-rakit di laut untuk dibawa sampai ke tempat yang akan kautunjukkan kepadaku; kemudian akan kusuruh bongkar semuanya di sana, sehingga engkau dapat mengangkutnya. Sementara itu engkau hendaknya menyediakan makanan k  bagi seisi istanaku seberapa yang kukehendaki."
TIP #30: Klik ikon pada popup untuk memperkecil ukuran huruf, ikon pada popup untuk memperbesar ukuran huruf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA