Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 24901 - 24918 dari 24918 ayat untuk Yang Benar [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.010 detik)
Pindah ke halaman: Pertama Sebelumnya 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(0.00)Mat 21:25

Dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia?" Mereka memperbincangkannya di antara mereka, dan berkata: "Jikalau kita katakan: Dari sorga, Ia akan berkata kepada kita: Kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya?

(0.00)Mat 27:29

Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepala-Nya, lalu memberikan Dia sebatang buluh di tangan kanan-Nya. Kemudian mereka berlutut di hadapan-Nya dan mengolok-olokkan Dia, katanya: g  "Salam, hai Raja orang Yahudi!"

(0.00)Mrk 8:6

Lalu Ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu Ia mengambil ketujuh roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-murid-Nya untuk dibagi-bagikan, dan mereka memberikannya kepada orang banyak.

(0.00)Mrk 12:33

Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama dari pada semua korban bakaran dan korban sembelihan. p "

(0.00)Mrk 15:36

Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam 1  b  lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum serta berkata: "Baiklah kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan Dia."

(0.00)Luk 13:7

Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu: Sudah tiga tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah w  pohon ini! Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma!

(0.00)Luk 15:29

Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya: Telah bertahun-tahun aku melayani bapa dan belum pernah aku melanggar perintah bapa, tetapi kepadaku belum pernah bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku.

(0.00)Yoh 18:36

Jawab Yesus: "Kerajaan-Ku x  bukan dari dunia ini 1 ; jika Kerajaan-Ku dari dunia ini, pasti hamba-hamba-Ku telah melawan, supaya Aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi, y  akan tetapi Kerajaan-Ku bukan dari sini. z "

(0.00)Yoh 19:6

Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat Dia, berteriaklah mereka: "Salibkan Dia, salibkan Dia!" Kata Pilatus kepada mereka: "Ambil Dia dan salibkan Dia; k  sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun pada-Nya. l "

(0.00)Kis 18:18

Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus. Lalu ia minta diri kepada saudara-saudara g  di situ, dan berlayar ke Siria, h  sesudah ia mencukur rambutnya di Kengkrea, i  karena ia telah bernazar. j  Priskila dan Akwila k  menyertai dia.

(0.00)Kis 23:15

Karena itu hendaklah kamu bersama-sama dengan Mahkamah Agama s  menganjurkan kepada kepala pasukan, supaya ia menghadapkan Paulus lagi kepada kamu, seolah-olah kamu hendak memeriksa perkaranya lebih teliti, dan sementara itu kami sudah siap sedia untuk membunuh dia sebelum ia sampai kepada kamu."

(0.00)Kis 27:21

Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata: "Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku n  dituruti, supaya kita jangan berlayar dari Kreta, o  kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini!

(0.00)Rm 9:17

Sebab Kitab Suci berkata kepada Firaun: "Itulah sebabnya Aku membangkitkan engkau, yaitu supaya Aku memperlihatkan kuasa-Ku di dalam engkau, dan supaya nama-Ku dimasyhurkan di seluruh bumi. t "

(0.00)Rm 11:11

Maka aku bertanya: Adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak! q  Tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain 1 , r  supaya membuat mereka cemburu. s 

(0.00)1Kor 1:10

Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, t  demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, u  tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu v  dan sehati sepikir.

(0.00)Ibr 9:26

Sebab jika demikian Ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia c  ini dijadikan. Tetapi sekarang Ia hanya satu kali d  saja menyatakan e  diri-Nya, pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korban-Nya. f 

(0.00)Mat 14:19

Lalu disuruh-Nya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambil-Nya lima roti dan dua ikan 1  itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti i  itu dan memberikannya kepada murid-murid-Nya, lalu murid-murid-Nya membagi-bagikannya kepada orang banyak.

(0.00)Kis 12:20

Herodes sangat marah terhadap orang Tirus dan Sidon. k  Atas persetujuan bersama mereka pergi menghadap dia. Mereka berhasil membujuk Blastus, pegawai istana raja, ke pihak mereka, lalu mereka memohonkan perdamaian, karena negeri mereka beroleh bahan makanan l  dari wilayah raja.
TIP #19: Centang "Pencarian Tepat" pada Pencarian Universal untuk pencarian teks alkitab tanpa keluarga katanya. [SEMUA]
dibuat dalam 0.06 detik
dipersembahkan oleh YLSA