Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 41 - 60 dari 252 ayat untuk Ratapan [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.000 detik)
Pindah ke halaman: Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Selanjutnya Terakhir
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(0.55)Yer 22:18

Sebab itu beginilah firman TUHAN mengenai Yoyakim bin Yosia, raja Yehuda: "Orang tidak akan meratapi r  dia: Aduhai abangku! Aduhai kakakku! Orang tidak akan menangisi dia: Aduhai tuan! Aduhai Seri Paduka!

(0.55)Yer 9:19

Sebab terdengar ratapan dari Sion: Wahai binasalah y  kami! Kami sangat dipermalukan! Sebab kami harus meninggalkan negeri ini, karena rumah-rumah kediaman kami dirobohkan orang.

(0.55)Yoh 16:20

Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, k  tetapi dunia akan bergembira; kamu akan berdukacita, tetapi dukacitamu akan berubah menjadi sukacita. l 

(0.54)Mrk 5:38

Mereka tiba di rumah kepala k  rumah ibadat, dan di sana dilihat-Nya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring.

(0.53)Yeh 24:23

kepalamu pakai destar d  dan kakimu pakai kasut; e  dan kamu tidak akan meratap f  atau menangis. Tetapi kamu akan hancur lebur g  dalam hukumanmu, dan kamu akan mengeluh seorang kepada yang lain. h 

(0.52)Yeh 32:18

"Hai anak manusia, perdengarkanlah suatu ratapan--engkau bersama kaum perempuan bangsa-bangsa yang hebat--mengenai khalayak ramai di Mesir dan turunkanlah t  mereka ke bumi yang paling bawah 1  menjumpai mereka yang telah turun ke liang kubur. u 

(0.51)Mi 1:11

Berkemaslah, hai penduduk Safir, dengan telanjang f  dan malu. Tidak berani keluar penduduk Zaanan. Ratapan Bet-Haezel menghalangi engkau untuk tetap berdiri.

(0.51)Why 18:9

Dan raja-raja di bumi, yang telah berbuat cabul dan hidup dalam kelimpahan i  dengan dia, j  akan menangisi dan meratapinya 1 , k  apabila mereka melihat asap api yang membakarnya. l 

(0.51)Why 18:15

Mereka yang memperdagangkan barang-barang itu, yang telah menjadi kaya oleh dia, u  akan berdiri jauh-jauh v  karena takut akan siksaannya, dan sambil menangis dan meratap, w 

(0.50)Yl 1:13

Lilitkanlah kain kabung d  dan mengeluhlah, hai para imam; merataplah, hai para pelayan e  mezbah; masuklah, bermalamlah dengan memakai kain kabung, hai para pelayan Allahku, sebab sudah ditahan dari rumah Allahmu, korban sajian dan korban curahan. f 

(0.50)2Sam 3:31

Dan berkatalah Daud kepada Yoab dan kepada segala rakyat yang bersama-sama dengan dia: "Koyakkanlah pakaianmu dan lilitkanlah pada tubuhmu kain kabung j  dan merataplah k  di depan mayat Abner." Raja Daud sendiripun berjalan di belakang usungan mayat.

(0.50)Mat 2:18

"Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih; Rahel p  menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. q "

(0.49)Yer 9:10

Menangis dan merintihlah karena gunung-gunung, dan merataplah karena padang rumput di gurun, g  sebab semuanya sudah tandus sampai tidak ada orang yang melintasinya, dan orang tidak mendengar lagi suara ternak; baik burung-burung di udara h  maupun binatang-binatang, semuanya telah lari dan sudah lenyap.

(0.49)1Sam 28:3

Adapun Samuel sudah mati. d  Seluruh orang Israel sudah meratapi dia dan mereka telah menguburkan dia di Rama, e  di kotanya. Dan Saul telah menyingkirkan f  dari dalam negeri para pemanggil arwah dan roh peramal. g 

(0.49)Why 1:7

Lihatlah, Ia datang 1  dengan awan-awan u  dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia. v  Dan semua bangsa di bumi akan meratapi w  Dia. Ya, amin.

(0.48)Yer 49:3

Merataplah, hai Hesybon, l  sebab pembinasa telah maju menyerbu, m  berteriaklah, hai puteri-puteri Raba, kenakanlah kain kabung, n  berkabunglah, berjalan kelilinglah dengan luka toreh-torehan, sebab Milkom o  akan pergi ke dalam pembuangan p  bersama-sama dengan para imam dan pemuka-pemukanya.

(0.48)Yer 16:6

Besar kecil akan mati di negeri ini; t  mereka tidak akan dikuburkan, dan tidak ada orang yang akan meratapi u  mereka; tidak ada orang yang akan menoreh-noreh diri v  dan yang akan menggundul w  kepala karena mereka.

(0.46)Mzm 7:1

Nyanyian d  ratapan Daud, yang dinyanyikan untuk TUHAN karena Kush, orang Benyamin itu. (7-2) 1  Ya TUHAN, Allahku, pada-Mu aku berlindung 2 ; e  selamatkanlah aku f  dari semua orang yang mengejar aku g  dan lepaskanlah aku,

(0.45)Est 4:3

Di tiap-tiap daerah, ke mana titah dan undang-undang raja telah sampai, ada perkabungan yang besar di antara orang Yahudi disertai puasa dan ratap tangis; oleh banyak orang dibentangkan kain kabung dengan abu sebagai lapik tidurnya.

(0.45)Yeh 26:17

Dan mereka akan mengucapkan suatu ratapan o  mengenai engkau dan akan mengatakan kepadamu: Bagaimana engkau, hai kota yang terpuja, hilang dari lautan, kota yang berkuasa di laut, engkau dengan pendudukmu, yang menimbulkan ketakutan pada penduduk di daratan? p 
TIP #25: Tekan Tombol pada halaman Studi Kamus untuk melihat bahan lain berbahasa inggris. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA