Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 6448 ayat untuk turut dengan [Pencarian Tepat][TB] (0.000 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Selanjutnya Terakhir
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Gal 2:13

Dan orang-orang Yahudi yang lainpun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas b  sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka.

(0.84)Bil 2:33

Tetapi orang Lewi tidak turut dicatat s  bersama-sama dengan orang Israel, seperti yang diperintahkan TUHAN kepada Musa.

(0.84)2Sam 15:33

Berkatalah Daud kepadanya: "Jika engkau turut dengan aku, maka engkau menjadi beban u  kepadaku nanti,

(0.73)Kej 50:9

Baik kereta b  maupun orang-orang berkuda turut pergi ke sana bersama-sama dengan dia, sehingga iring-iringan itu sangat besar.

(0.73)Kel 12:38

Juga banyak orang i  dari berbagai-bagai bangsa turut dengan mereka; lagi sangat banyak ternak kambing domba dan lembu sapi.

(0.73)Bil 1:47

Tetapi mereka yang menurut suku bapa leluhurnya termasuk orang Lewi, z  tidak turut dicatat a  bersama-sama dengan mereka itu.

(0.73)Mrk 16:20

Merekapun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda i  yang menyertainya.

(0.73)Luk 19:39

Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus: "Guru, tegorlah murid-murid-Mu v  itu."

(0.73)Yoh 12:2

Di situ diadakan perjamuan untuk Dia dan Marta melayani, m  sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus.

(0.73)1Kor 14:14

Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, j  tetapi akal budiku tidak turut berdoa.

(0.66)Kis 15:38

tetapi Paulus dengan tegas berkata, bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka j  di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka.

(0.66)Ibr 11:31

Karena iman maka Rahab, perempuan sundal itu, tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, i  karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik.

(0.63)Kej 50:14

Setelah ayahnya dikuburkan, pulanglah Yusuf ke Mesir, dia dan saudara-saudaranya dan semua orang yang turut pergi ke sana bersama-sama dengan dia untuk menguburkan ayahnya o  itu.

(0.63)Im 22:11

Tetapi apabila seseorang telah dibeli oleh imam dengan uangnya menjadi budak beliannya, maka orang itu boleh turut memakannya, o  demikian juga mereka yang lahir di rumahnya.

(0.63)Rut 1:11

Tetapi Naomi berkata: "Pulanglah, anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu x  nanti?

(0.63)Rut 1:22

Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab u  itu, menantunya, v  yang turut pulang dari daerah Moab. Dan sampailah mereka ke Betlehem pada permulaan w  musim menuai jelai. x 

(0.63)1Sam 10:10

Ketika mereka sampai di Gibea dari sana, maka bertemulah ia dengan serombongan nabi; Roh h  Allah berkuasa atasnya dan Saul turut kepenuhan i  seperti nabi di tengah-tengah mereka.

(0.63)Est 2:6

yang diangkut dari Yerusalem sebagai salah seorang buangan 1  yang turut dengan Yekhonya, y  raja Yehuda, z  ketika ia diangkut ke dalam pembuangan oleh raja Nebukadnezar, raja Babel.

(0.63)Yes 51:19

Kedua hal ini g  telah menimpa engkau--siapakah yang akan turut berdukacita h  dengan engkau? Kebinasaan dan keruntuhan, i  kelaparan j  dan pedang k --siapakah yang akan menghibur engkau?

(0.63)Yer 15:5

"Siapakah yang akan merasa kasihan q  terhadap engkau, hai Yerusalem, dan siapakah yang akan turut berdukacita dengan engkau? Siapakah yang akan singgah untuk menanyakan perihal kesehatanmu?
TIP #20: Untuk penyelidikan lebih dalam, silakan baca artikel-artikel terkait melalui Tab Artikel. [SEMUA]
dibuat dalam 0.24 detik
dipersembahkan oleh YLSA