Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 25 ayat untuk tidak bersunat AND book:[1 TO 39] [Pencarian Tepat][TB] (0.000 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Yeh 32:19

Dari siapakah engkau lebih cantik? Turunlah dan berbaringlah bersama orang-orang yang tidak bersunat! v 

(1.00)Yeh 32:28

Engkau akan telentang di tengah orang-orang yang tidak bersunat bersama orang-orang yang mati terbunuh oleh pedang.

(0.89)Yer 9:26

orang Mesir, orang Yehuda, orang Edom, bani Amon, orang Moab dan semua orang yang berpotong tepi rambutnya berkeliling, n  orang-orang yang diam di padang gurun, sebab segala bangsa tidak bersunat o  dan segenap kaum Israel tidak bersunat hatinya. p "

(0.80)Kej 34:14

berkatalah mereka kepada kedua orang itu: "Kami tidak dapat berbuat demikian, memberikan adik kami kepada seorang laki-laki yang tidak bersunat, k  sebab hal itu aib bagi kami.

(0.77)Yos 5:7

Tetapi anak-anak mereka yang telah dijadikan-Nya ganti mereka, mereka itulah yang disunat Yosua, sebab mereka belum bersunat, karena mereka tidak disunat dalam perjalanan.

(0.77)2Sam 1:20

Janganlah kabarkan itu di Gat, w  janganlah beritakan itu di lorong-lorong Askelon, x  supaya jangan bersukacita anak-anak perempuan orang Filistin, y  supaya jangan beria-ria z  anak-anak perempuan orang-orang yang tidak bersunat!

(0.70)Yer 6:10

Kepada siapakah aku harus berbicara dan bersaksi, supaya mereka mau memperhatikan? k  Sungguh, telinga mereka tidak bersunat, l  mereka tidak dapat mendengar! m  Sungguh, firman n  TUHAN menjadi cemoohan bagi mereka, mereka tidak menyukainya!

(0.68)1Sam 14:6

Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu: "Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat c  ini. Mungkin TUHAN akan bertindak untuk kita, sebab bagi TUHAN tidak sukar d  untuk menolong, baik dengan banyak e  orang maupun dengan sedikit f  orang."

(0.68)Yeh 44:9

Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan ALLAH: Tidak seorangpun dari orang-orang asing yang hatinya dan dagingnya tidak bersunat, boleh masuk dalam tempat kudus-Ku, ya setiap orang asing yang ada di tengah-tengah orang Israel. s 

(0.65)Im 26:41

--Akupun bertindak melawan e  mereka dan membawa mereka ke negeri musuh mereka--atau bila kemudian hati f  mereka yang tidak bersunat itu telah tunduk g  dan mereka telah membayar pulih h  kesalahan mereka,

(0.65)Hak 15:18

Ketika ia sangat haus, berserulah ia kepada TUHAN: g  "Oleh tangan hamba-Mu ini telah Kauberikan kemenangan h  yang besar itu, masakan sekarang aku akan mati kehausan dan jatuh ke dalam tangan orang-orang yang tidak bersunat itu!"

(0.65)1Sam 17:36

Baik singa o  maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu dari pada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan dari pada Allah yang hidup."

(0.65)Yes 52:1

Terjagalah, terjagalah! x  Kenakanlah kekuatanmu y  seperti pakaian 1 , hai Sion! Kenakanlah pakaian kehormatanmu, z  hai Yerusalem, kota yang kudus! a  Sebab tidak seorangpun yang tak bersunat b  atau yang najis c  akan masuk lagi d  ke dalammu.

(0.65)Yeh 32:21

Orang-orang berkuasa yang gagah perkasa beserta pembantu-pembantunya akan berbicara mengenai dia dari tengah dunia orang mati: y  Mereka telah turun dan telentang, orang-orang yang tidak bersunat z  itu, yang mati terbunuh oleh pedang.

(0.59)Yer 9:25

"Lihat, waktunya akan datang, demikianlah firman TUHAN, bahwa Aku menghukum orang-orang yang telah bersunat kulit khatannya: m 

(0.55)Kel 12:48

Tetapi apabila seorang asing telah menetap padamu dan mau merayakan Paskah bagi TUHAN, maka setiap laki-laki yang bersama-sama dengan dia, wajiblah disunat; barulah ia boleh mendekat untuk merayakannya; ia akan dianggap sebagai orang asli. t  Tetapi tidak seorangpun yang tidak bersunat u  boleh memakannya.

(0.55)Hak 14:3

Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya: "Tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita m  seorang perempuan, sehingga engkau pergi mengambil isteri n  dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat o  itu 1 ?" Tetapi jawab Simson kepada ayahnya: "Ambillah dia bagiku, sebab dia kusukai."

(0.55)1Sam 31:4

Lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya: "Hunuslah pedangmu dan tikamlah q  aku, supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat r  ini menikam aku dan memperlakukan aku sebagai permainan." Tetapi pembawa senjatanya tidak mau, karena ia sangat segan. Kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan dirinya ke atasnya.

(0.55)1Taw 10:4

Lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya: "Hunuslah pedangmu dan tikamlah aku, supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat ini memperlakukan aku sebagai permainan." Tetapi pembawa senjatanya tidak mau, karena ia sangat segan. Kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan dirinya ke atasnya.

(0.53)Yeh 44:7

yang membiarkan orang-orang asing, yaitu orang-orang yang tidak bersunat hatinya p  maupun dagingnya masuk dalam tempat kudus-Ku dan dengan kehadirannya mereka menajiskannya waktu kamu mempersembahkan santapan-Ku, yaitu lemak dan darah. Dengan berbuat begitu kamu lebih mengingkari perjanjian-Ku q  dari pada dengan segala perbuatanmu yang keji yang sudah-sudah.
TIP #04: Coba gunakan range (OT dan NT) pada Pencarian Khusus agar pencarian Anda lebih terfokus. [SEMUA]
dibuat dalam 0.06 detik
dipersembahkan oleh YLSA