Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 229 ayat untuk penduduk AND book:[1 TO 39] [Pencarian Tepat][TB] (0.001 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Selanjutnya Terakhir
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Hak 1:31

Suku Asyer y  tidak menghalau penduduk Ako, penduduk Sidon z  serta Ahlab, Akhzib, a  Helba, Afek b  dan Rehob, c 

(1.00)1Taw 8:13

Beria dan Sema adalah kepala-kepala puak penduduk Ayalon; o  mereka telah menghalau penduduk Gat. p 

(0.89)Kej 23:12

Lalu sujudlah Abraham di depan penduduk negeri itu

(0.89)Kel 15:14

Bangsa-bangsa mendengarnya, merekapun menggigil; z  kegentaran a  menghinggapi penduduk tanah Filistin. b 

(0.89)Hak 1:33

Suku Naftali tidak menghalau penduduk Bet-Semes d  dan penduduk Bet-Anat, e  sehingga mereka diam di tengah-tengah orang Kanaan, penduduk asli di negeri itu; tetapi penduduk Bet-Semes dan Bet-Anat itu menjadi orang rodi bagi mereka.

(0.89)Mzm 33:14

dari tempat kediaman-Nya i  Ia menilik semua penduduk bumi.

(0.89)Yes 10:31

Penghuni Madmena lari jauh-jauh, penduduk Gebim pergi mengungsi.

(0.89)Yes 23:6

Mengungsilah ke Tarsis, j  merataplah, hai penduduk tanah pesisir!

(0.89)Za 2:7

Ayo, luputkanlah e  dirimu ke Sion, hai, penduduk Babel! f 

(0.88)Hak 1:27

Suku Manasye tidak menghalau p  penduduk Bet-Sean dan penduduk segala anak kotanya, penduduk Taanakh dengan segala anak kotanya, penduduk Dor q  dengan segala anak kotanya, penduduk Yibleam r  dengan segala anak kotanya, dan penduduk Megido s  dengan segala anak kotanya, sebab orang Kanaan t  itu berkeras untuk tetap diam di negeri itu.

(0.77)Hak 1:30

Suku Zebulon tidak menghalau penduduk Kitron dan penduduk Nahalol, sehingga orang Kanaan itu tetap diam di tengah-tengah mereka, walaupun sebagai orang rodi.

(0.77)2Taw 20:23

Lalu bani Amon e  dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir f  hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling g  bunuh-membunuh.

(0.77)Yer 51:35

Biarlah penggagahan dan penghancuran r  atasku tertimpa kepada Babel, begitulah hendaknya berkata penduduk Sion, biarlah darahku tertimpa kepada penduduk negeri orang Kasdim, begitulah hendaknya berkata Yerusalem. s 

(0.77)Mi 1:11

Berkemaslah, hai penduduk Safir, dengan telanjang f  dan malu. Tidak berani keluar penduduk Zaanan. Ratapan Bet-Haezel menghalangi engkau untuk tetap berdiri.

(0.77)Za 8:21

Dan penduduk kota yang satu akan pergi kepada penduduk kota yang lain, mengatakan: Marilah kita pergi untuk melunakkan v  hati TUHAN dan mencari w  TUHAN semesta alam! Kamipun akan pergi!

(0.73)Kej 9:19

Yang tiga inilah anak-anak Nuh, p  dan dari mereka inilah tersebar penduduk seluruh bumi. q 

(0.73)Kej 23:7

Kemudian bangunlah Abraham lalu sujud kepada bani Het, penduduk negeri itu,

(0.73)Kej 36:20

Inilah anak-anak Seir, orang Hori, e  penduduk negeri itu: Lotan, Syobal, Zibeon, Ana, f 

(0.73)Yos 8:26

Dan Yosua tidak menarik tangannya yang mengacungkan lembing m  itu, sebelum seluruh penduduk kota Ai n  ditumpasnya. o 

(0.73)Yos 9:3

Tetapi ketika terdengar kepada penduduk negeri Gibeon m  apa yang dilakukan Yosua terhadap Yerikho dan Ai, n 
TIP #19: Centang "Pencarian Tepat" pada Pencarian Universal untuk pencarian teks alkitab tanpa keluarga katanya. [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA