Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 46 ayat untuk cucu cicitmu [Pencarian Tepat][TB] (0.000 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 3 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Ul 4:9

Tetapi waspadalah f  dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah g  kepada anak-anakmu 1  h  dan kepada cucu cicitmu 2  semuanya itu,

(0.33)Ayb 21:8

Keturunan mereka tetap bersama mereka, dan anak cucu diperhatikan h  mereka.

(0.28)Mzm 22:23

(22-24) kamu yang takut akan TUHAN, pujilah Dia, z  hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia, a  dan gentarlah terhadap Dia, b  hai segenap anak cucu Israel!

(0.26)Kej 29:5

Lagi katanya kepada mereka: "Kenalkah kamu Laban 1 , cucu z  Nahor?" Jawab mereka: "Kami kenal."

(0.26)1Taw 16:13

hai anak cucu Israel, hamba-Nya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihan-Nya!

(0.26)Mzm 105:6

hai anak cucu Abraham, hamba-Nya, f  hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihan-Nya! g 

(0.26)Mzm 106:27

dan untuk mencerai-beraikan w  anak cucu mereka ke antara bangsa-bangsa, dan menyerakkan mereka ke pelbagai negeri.

(0.26)Ams 17:6

Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu y  dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka.

(0.23)Kej 17:6

Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak; f  engkau akan Kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan dari padamu g  akan berasal raja-raja.

(0.23)Kej 28:3

Moga-moga Allah Yang Mahakuasa p  memberkati q  engkau, membuat engkau beranak cucu r  dan membuat engkau menjadi banyak, s  sehingga engkau menjadi sekumpulan bangsa-bangsa.

(0.23)Kej 50:23

Jadi Yusuf sempat melihat anak cucu g  Efraim h  sampai keturunan yang ketiga; i  juga anak-anak Makhir, j  anak Manasye, k  lahir di pangkuan Yusuf. l 

(0.23)Kel 23:30

Sedikit demi sedikit Aku akan menghalau mereka dari depanmu, sampai engkau beranak cucu sedemikian, hingga engkau dapat memiliki v  negeri itu.

(0.23)Ayb 18:19

Ia tidak akan mempunyai anak g  atau cucu cicit h  di antara bangsanya, dan tak seorangpun yang tinggal hidup i  di tempat kediamannya. j 

(0.23)Mzm 21:10

(21-11) Keturunan mereka akan Kaubinasakan dari muka bumi, dan anak cucu mereka dari antara anak-anak manusia. q 

(0.23)Mzm 22:30

(22-31) Anak-anak cucu r  akan beribadah kepada-Nya, dan akan menceritakan tentang TUHAN kepada angkatan s  yang akan datang.

(0.20)Kej 47:27

Maka diamlah Israel di tanah Mesir, di tanah Gosyen, c  dan mereka menjadi penduduk di situ. d  Mereka beranak cucu dan sangat bertambah banyak. e 

(0.20)Kel 1:7

Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya; e  mereka bertambah banyak 1  dan dengan dahsyat berlipat ganda, sehingga negeri itu dipenuhi mereka.

(0.20)Im 26:9

Dan Aku akan berpaling kepadamu dan akan membuat kamu beranak cucu serta bertambah banyak g  dan Aku akan meneguhkan perjanjian-Ku h  dengan kamu.

(0.20)Hak 12:14

Ia mempunyai empat puluh anak laki-laki dan tiga puluh cucu laki-laki, p  yang mengendarai tujuh puluh ekor keledai q  jantan. Ia memerintah atas orang Israel delapan tahun lamanya.

(0.20)2Sam 9:9

Lalu raja memanggil Ziba, hamba Saul itu, dan berkata kepadanya: "Segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya kuberikan kepada cucu tuanmu itu.
TIP #15: Gunakan tautan Nomor Strong untuk mempelajari teks asli Ibrani dan Yunani. [SEMUA]
dibuat dalam 0.30 detik
dipersembahkan oleh YLSA