TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Wahyu 22:6

Konteks
Kedatangan Tuhan Yesus
22:6 Lalu Ia berkata kepadaku: h  "Perkataan-perkataan ini tepat dan benar, i  dan Tuhan, Allah yang memberi roh kepada para nabi, j  telah mengutus malaikat-Nya k  untuk menunjukkan kepada hamba-hamba-Nya apa yang harus segera terjadi."

Wahyu 22:9

Konteks
22:9 Tetapi ia berkata kepadaku: "Jangan berbuat demikian! Aku adalah hamba, sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. q  Sembahlah Allah! r "

Wahyu 22:19

Konteks
22:19 Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu u  dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat v  ini, maka Allah akan mengambil 1  bagiannya dari pohon kehidupan w  dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini."
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[22:19]  1 Full Life : ALLAH AKAN MENGAMBIL.

Nas : Wahy 22:19

Yohanes mengakhiri wahyu dari Yesus Kristus ini dengan suatu peringatan mengenai dahsyatnya kemungkinan bagi seseorang untuk kehilangan bagiannya dalam pohon kehidupan dan kota kudus itu. Kita tidak boleh mempunyai sikap yang tak peduli terhadap kitab ini atau bagian manapun dari Alkitab yang kudus ini. Sikap semacam ini dinyatakan jikalau kita memilih untuk mempercayai hanya beberapa bagian tertentu dari penyataan Allah dan menolak bagian-bagian lain yang tidak kita sukai, atau jika kita mengajarkan gagasan-gagasan kita sendiri seolah-olah itu merupakan bagian dari Firman Allah, (ayat Wahy 22:18). Seperti pada awal pengembaraan manusia di atas bumi ini, kegagalan untuk mengikuti Firman Allah dengan sungguh-sungguh merupakan soal yang menyangkut hidup dan mati (lih. Kej 3:3-4).TIP #26: Perkuat kehidupan spiritual harian Anda dengan Bacaan Alkitab Harian. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA