TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Maleakhi 4:2

Konteks
4:2 Tetapi kamu yang takut akan nama-Ku 1 , p  bagimu akan terbit surya kebenaran q  dengan kesembuhan r  pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak s  seperti anak lembu lepas kandang.

Lukas 1:78

Konteks
1:78 oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita, Surya pagi m  dari tempat yang tinggi,

Kidung Agung 6:10

Konteks
6:10 "Siapakah dia yang muncul laksana fajar merekah, indah bagaikan bulan purnama, bercahaya bagaikan surya, dahsyat seperti bala tentara dengan panji-panjinya?"
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[4:2]  1 Full Life : KAMU YANG TAKUT AKAN NAMA-KU.

Nas : Mal 4:2

Hari Tuhan juga berarti keselamatan dan pembebasan untuk semua yang mengasihi dan hidup bagi Dia. Di dalam kerajaan-Nya kemuliaan dan kebenaran Allah akan bersinar bagaikan matahari, serta membawa kepada umat-Nya yang setia kebaikan, berkat, keselamatan, dan kesembuhan yang tertinggi. Segala sesuatu akan dibetulkan, dan umat Allah akan berlompat-lompat karena sukacita bagaikan anak lembu yang lepas kandang.TIP #13: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab dalam format PDF. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA