TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Kisah Para Rasul 2:41-47

Konteks
Cara hidup jemaat yang pertama
2:41 Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah w  mereka bertambah kira-kira tiga ribu jiwa. 2:42 Mereka bertekun dalam pengajaran x  rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti y  dan berdoa 1 . z  2:43 Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. a  2:44 Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, b  2:45 dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan c  masing-masing. 2:46 Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam Bait Allah. d  Mereka memecahkan roti e  di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, 2:47 sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. f  Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah g  mereka dengan orang yang diselamat