TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Kisah Para Rasul 26:4-5

Konteks
26:4 Semua orang Yahudi mengetahui jalan hidupku sejak masa mudaku, s  sebab dari semula aku hidup di tengah-tengah bangsaku di Yerusalem. 26:5 Sudah lama t  mereka mengenal aku dan sekiranya mereka mau, mereka dapat memberi kesaksian, bahwa aku telah hidup sebagai seorang Farisi u  menurut mazhab yang paling keras v  dalam agama kita.


TIP #11: Klik ikon untuk membuka halaman ramah cetak. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA