TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Kidung Agung 8:8-9

Konteks
Mempelai perempuan dan adiknya
8:8 --Kami mempunyai seorang adik perempuan, yang belum mempunyai buah dada. Apakah yang akan kami perbuat dengan adik perempuan kami pada hari ia dipinang? 8:9 Bila ia tembok, akan kami dirikan atap perak di atasnya; bila ia pintu 1 , akan kami palangi dia dengan palang kayu aras.
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[8:9]  1 Full Life : BILA IA TEMBOK ... BILA IA PINTU.

Nas : Kid 8:9

Jikalau sang adik adalah tembok penahan godaan, maka putri-putri Yerusalem akan menghiasinya (yaitu, mempersiapkan dia untuk pernikahan); jikalau dia adalah pintu yang siap mengalah pada godaan, mereka akan berusaha sedapat-dapatnya untuk melindungi dia dari kenajisan.TIP #05: Coba klik dua kali sembarang kata untuk melakukan pencarian instan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA