TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Keluaran 2:1-4

Konteks
Musa lahir dan diselamatkan
2:1 Seorang laki-laki dari keluarga Lewi c  kawin dengan seorang perempuan Lewi; d  2:2 lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki 1 . Ketika dilihatnya, bahwa anak itu cantik, e  disembunyikannya tiga bulan f  lamanya. 2:3 Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi, sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, g  dipakalnya dengan gala-gala dan ter, h  diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau i  di tepi sungai Nil; 2:4 kakaknya perempuan j  berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat, apakah yang akan terjadi dengan dia.
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[2:2]  1 Full Life : SEORANG ANAK LAKI-LAKI.

Nas : Kel 2:2

Yang dimaksud adalah Musa (bd. ayat Kel 2:10). Kelahiran, kelepasannya dari kematian, dan seluruh masa mudanya berada di bawah pimpinan Allah supaya ia dapat membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Semua orang percaya perlu tahu bahwa Allah juga bekerja di dalam kehidupan mereka, memakai sarana-sarana yang cocok untuk mencapai kehendak-Nya

(lihat cat. --> Mat 2:13;

lihat cat. --> Rom 8:28).

[atau ref. Mat 2:13; Rom 8:28]TIP #24: Gunakan Studi Kamus untuk mempelajari dan menyelidiki segala aspek dari 20,000+ istilah/kata. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA