TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Imamat 26:36-37

Konteks
26:36 Dan mengenai mereka yang masih tinggal hidup dari antaramu, Aku akan mendatangkan kecemasan ke dalam hati mereka di dalam negeri-negeri musuh mereka, sehingga bunyi daun s  yang ditiupkan anginpun akan mengejar t  mereka, dan mereka akan lari seperti orang lari menjauhi pedang, dan mereka akan rebah, sungguhpun tidak ada orang yang mengejar. u  26:37 Dan mereka akan jatuh tersandung seorang kepada seorang v  seolah-olah hendak menjauhi pedang, sungguhpun yang mengejar tidak ada, dan kamu tidak akan dapat bertahan di hadapan musuh-musuhmu. w 

Ulangan 28:7

Konteks
28:7 TUHAN akan membiarkan musuhmu r  yang maju berperang melawan engkau, terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh s  jalan mereka akan lari dari depanmu.

Ulangan 28:25

Konteks
28:25 TUHAN akan membiarkan engkau terpukul kalah a  oleh musuhmu. Bersatu jalan engkau akan keluar menyerang mereka, tetapi bertujuh b  jalan engkau akan lari dari depan mereka, sehingga engkau menjadi kengerian c  bagi segala kerajaan di bumi. d 

Mazmur 53:6

Konteks
53:6 (53-7) Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel! Apabila Allah memulihkan keadaan umat-Nya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersukacita.

Amsal 28:1

Konteks
28:1 Orang fasik lari, w  walaupun tidak ada yang mengejarnya, x  tetapi orang benar merasa aman seperti singa y  muda.

Yesaya 30:17

Konteks
30:17 Seribu orang akan lari melihat ancaman satu orang, terhadap ancaman lima h  orang kamu akan lari, i  sampai kamu ditinggalkan j  seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung dan seperti panji-panji k  di atas bukit.


TIP #12: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab saja. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA