TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Filemon 1:10-12

Konteks
1:10 mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku q  yang kudapat selagi aku dalam penjara, r  yakni Onesimus 1  s  1:11 --dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. 1:12 Dia kusuruh kembali kepadamu 2 --dia, yaitu buah hatiku--.
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[1:10]  1 Full Life : ONESIMUS.

Nas : Filem 1:10

Onesimus, seorang hamba milik Filemon, telah melarikan diri, mungkin dengan membawa harta milik tuannya (ayat Filem 1:15-16,18-19). Entah bagaimana dia sampai ke Roma, berhubungan dengan Paulus dan bertobat kepada Kristus melalui pelayanan Paulus. Paulus sekarang menulis surat ini, memohon Filemon menerima Onesimus kembali dengan kelemahlembutan, kasih, dan pengampunan.

[1:12]  2 Full Life : DIA KUSURUH KEMBALI KEPADAMU.

Nas : Filem 1:12

PB tidak menyokong gerakan langsung untuk membebaskan budak, bahkan budak Kristen. Memprakarsai suatu usaha demikian dalam keadaan sosio-politik masa PB akan menghancurkan gereja dan maksud Kristus. Daripada konfrontasi langsung, berbagai jenis pedoman ditetapkan, baik untuk budak maupun tuan Kristen, yang akan merusak perbudakan dari dalam dan akhirnya mengakibatkan penghapusannya (ayat Filem 1:10,12,14-17,21;

lihat cat. --> Filem 1:16).

[atau ref. Filem 1:16]TIP #17: Gunakan Pencarian Universal untuk mencari pasal, ayat, referensi, kata atau nomor strong. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA