TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Daniel 12:11-12

Konteks
12:11 Sejak dihentikan korban m  sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan n  itu ada seribu dua ratus dan sembilan puluh hari. o  12:12 Berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti p  dan mencapai seribu tiga ratus tiga puluh lima hari. q 


TIP #21: Untuk mempelajari Sejarah/Latar Belakang kitab/pasal Alkitab, gunakan Boks Temuan pada Tampilan Alkitab. [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA