TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Bilangan 7:6-8

Konteks
7:6 Lalu Musa menerima kereta-kereta dan lembu-lembu itu dan memberikannya kepada orang Lewi; 7:7 dua kereta dengan empat ekor lembu diberikannya kepada bani Gerson, t  sesuai dengan keperluan pekerjaan mereka, 7:8 dan empat kereta dengan delapan ekor lembu diberikannya kepada bani Merari, u  sesuai dengan keperluan pekerjaan mereka di bawah pimpinan Itamar, anak imam Harun itu.


TIP #20: Untuk penyelidikan lebih dalam, silakan baca artikel-artikel terkait melalui Tab Artikel. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA