TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Ayub 13:24

Konteks
13:24 Mengapa Engkau menyembunyikan wajah-Mu, j  dan menganggap aku sebagai musuh-Mu? k 

Ayub 16:19-21

Konteks
16:19 Ketahuilah, sekarangpun juga, Saksiku x  ada di sorga 1 , y  Yang memberi kesaksian bagiku ada di tempat yang tinggi. z  16:20 Sekalipun aku dicemoohkan a  oleh sahabat-sahabatku, b  namun ke arah Allah mataku menengadah c  sambil menangis, d  16:21 supaya Ia memutuskan perkara e  antara manusia dengan Allah, dan antara manusia dengan sesamanya.

Ayub 29:2-5

Konteks
29:2 "Ah, kiranya aku seperti dalam bulan-bulan yang silam, h  seperti pada hari-hari, ketika Allah melindungi aku 2 , i  29:3 ketika pelita-Nya bersinar di atas kepalaku, dan di bawah terang-Nya aku berjalan dalam gelap; j  29:4 seperti ketika aku mengalami masa remajaku, ketika Allah bergaul k  karib dengan aku di dalam kemahku; l  29:5 ketika Yang Mahakuasa masih beserta aku, dan anak-anakku m  ada di sekelilingku; n 
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[16:19]  1 Full Life : SAKSIKU ADA DI SORGA.

Nas : Ayub 16:19

Dengan iman Ayub dapat menguasai semua keragu-raguannya mengenai kebaikan Allah, karena ia menyatakan bahwa Allah sendiri akan bersaksi bahwa dirinya tidak bersalah. Ia ingin agar Allah membela perkaranya di mahkamah sorga. Kerinduan akan seorang pengantara untuk membela diri kita di hadapan Allah menjadi kenyataan di dalam Yesus Kristus. Melalui Dia Allah "mendamaikan kita dengan diri-Nya" (2Kor 5:18); "kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil" (1Yoh 2:1).

[29:2]  2 Full Life : HARI-HARI, KETIKA ALLAH MELINDUNGI AKU.

Nas : Ayub 29:2

Ayub bertekun dalam kerinduannya untuk bersekutu erat dengan Allah seperti yang pernah dialaminya

(lihat cat. --> Ayub 23:3).

[atau ref. Ayub 23:3]

Ia mendambakan

  1. (1) perhatian dan perlindungan Allah yang khusus (bd. Bil 6:24-26; Mazm 91:11; 121:7-8);
  2. (2) terang Allah untuk menuntun jalannya dalam keadaan gelap dan sukar (ayat Ayub 29:3);
  3. (3) persekutuan dan kasih Allah yang intim (ayat Ayub 29:4-5; bd. Ams 3:32);
  4. (4) kasih karunia Allah untuk membantunya berbuat baik (ayat Ayub 29:12-17); dan
  5. (5) hikmat Allah untuk dibagikan dengan orang lain (ayat Ayub 29:21-25). Persekutuan Allah dengan Ayub ini, juga ditawarkan-Nya kepada semua orang yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus (lih. Yoh 15:15; Rom 8:1,31,33; 2Tes 3:3; 1Pet 3:13).TIP #31: Tutup popup dengan arahkan mouse keluar dari popup. Tutup sticky dengan menekan ikon . [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA