TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Amsal 10:1-16

10:1 <0517> wma <08424> tgwt <03684> lyok <01121> Nbw <01> ba <08055> xmvy <02450> Mkx <01121> NbP <08010> hmls <04912> ylsm(10:1)

10:1 uiov <5207> sofov <4680> eufrainei <2165> patera <3962> uiov <5207> de <1161> afrwn <878> luph <3077> th <3588> mhtri <3384>

10:2 <04194> twmm <05337> lyut <06666> hqduw <07562> esr <0214> twruwa <03276> wlyewy <03808> al(10:2)

10:2 ouk <3364> wfelhsousin <5623> yhsauroi <2344> anomouv <459> dikaiosunh <1343> de <1161> rusetai ek <1537> yanatou <2288>

10:3 <01920> Pdhy <07563> Myesr <01942> twhw <06662> qydu <05315> spn <03068> hwhy <07456> byery <03808> al(10:3)

10:3 ou <3364> limoktonhsei kuriov <2962> quchn <5590> dikaian <1342> zwhn <2222> de <1161> asebwn <765> anatreqei <396>

10:4 <06238> ryset <02742> Myuwrx <03027> dyw <07423> hymr <03709> Pk <06213> hve <07326> sar(10:4)

10:4 penia andra <435> tapeinoi <5013> ceirev <5495> de <1161> andreiwn ploutizousin <4148> (10:4a) uiov <5207> pepaideumenov <3811> sofov <4680> estai <1510> tw <3588> de <1161> afroni <878> diakonw <1249> crhsetai <5531>

10:5 <0954> sybm <01121> Nb <07105> ryuqb <07290> Mdrn <07919> lykvm <01121> Nb <07019> Uyqb <0103> rga(10:5)

10:5 dieswyh <1295> apo <575> kaumatov <2738> uiov <5207> nohmwn anemofyorov de <1161> ginetai <1096> en <1722> amhtw uiov <5207> paranomov

10:6 <02555> omx <03680> hoky <07563> Myesr <06310> ypw <06662> qydu <07218> sarl <01293> twkrb(10:6)

10:6 eulogia <2129> kuriou <2962> epi <1909> kefalhn <2776> dikaiou <1342> stoma <4750> de <1161> asebwn <765> kaluqei <2572> penyov <3997> awron

10:7 <07537> bqry <07563> Myesr <08034> Msw <01293> hkrbl <06662> qydu <02143> rkz(10:7)

10:7 mnhmh <3420> dikaiwn <1342> met <3326> egkwmiwn onoma <3686> de <1161> asebouv <765> sbennutai <4570>

10:8 <03832> jbly <08193> Mytpv <0191> lywaw <04687> twum <03947> xqy <03820> bl <02450> Mkx(10:8)

10:8 sofov <4680> kardia <2588> dexetai <1209> entolav <1785> o <3588> de <1161> astegov ceilesin <5491> skoliazwn uposkelisyhsetai

10:9 <03045> edwy <01870> wykrd <06140> sqemw <0983> xjb <01980> Kly <08537> Mtb <01980> Klwh(10:9)

10:9 ov <3739> poreuetai <4198> aplwv <574> poreuetai <4198> pepoiywv <3982> o <3588> de <1161> diastrefwn <1294> tav <3588> odouv <3598> autou <846> gnwsyhsetai <1097>

10:10 <03832> jbly <08193> Mytpv <0191> lywaw <06094> tbue <05414> Nty <05869> Nye <07169> Urq(10:10)

10:10 o <3588> enneuwn <1770> ofyalmoiv <3788> meta <3326> dolou <1388> sunagei <4863> andrasi <435> lupav <3077> o <3588> de <1161> elegcwn <1651> meta <3326> parrhsiav eirhnopoiei <1517>

10:11 <02555> omx <03680> hoky <07563> Myesr <06310> ypw <06662> qydu <06310> yp <02416> Myyx <04726> rwqm(10:11)

10:11 phgh <4077> zwhv <2222> en <1722> ceiri <5495> dikaiou <1342> stoma <4750> de <1161> asebouv <765> kaluqei <2572> apwleia <684>

10:12 <0160> hbha <03680> hokt <06588> Myesp <03605> lk <05921> lew <04090> Myndm <05782> rrwet <08135> hanv(10:12)

10:12 misov egeirei <1453> neikov pantav <3956> de <1161> touv <3588> mh <3165> filoneikountav kaluptei <2572> filia <5373>

10:13 <03820> bl <02638> rox <01460> wgl <07626> jbsw <02451> hmkx <04672> aumt <0995> Nwbn <08193> ytpvb(10:13)

10:13 ov <3739> ek <1537> ceilewn <5491> proferei <4393> sofian <4678> rabdw tuptei <5180> andra <435> akardion

10:14 <07138> hbrq <04288> htxm <0191> lywa <06310> ypw <01847> ted <06845> wnpuy <02450> Mymkx(10:14)

10:14 sofoi <4680> kruqousin <2928> aisyhsin <144> stoma <4750> de <1161> propetouv <4312> eggizei <1448> suntribh

10:15 <07389> Msyr <01800> Myld <04288> ttxm <05797> wze <07151> tyrq <06223> ryse <01952> Nwh(10:15)

10:15 kthsiv plousiwn <4145> poliv <4172> ocura suntribh de <1161> asebwn <765> penia

10:16 <02403> tajxl <07563> esr <08393> tawbt <02416> Myyxl <06662> qydu <06468> tlep(10:16)

10:16 erga <2041> dikaiwn <1342> zwhn <2222> poiei <4160> karpoi <2590> de <1161> asebwn <765> amartiav <266>TIP #28: Arahkan mouse pada tautan catatan yang terdapat pada teks alkitab untuk melihat catatan ayat tersebut dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA