TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Yohanes 8:58

Konteks
8:58 Kata Yesus kepada mereka: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, o  Aku telah ada. p "

Yohanes 17:5

Konteks
17:5 Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah Aku u  pada-Mu sendiri dengan kemuliaan yang Kumiliki di hadirat-Mu v  sebelum dunia ada. w 

Yohanes 17:24

Konteks
17:24 Ya Bapa, Aku mau supaya, di manapun Aku berada, d  mereka juga berada bersama-sama dengan Aku, mereka yang telah Engkau berikan kepada-Ku, e  agar mereka memandang kemuliaan-Ku f  yang telah Engkau berikan kepada-Ku, sebab Engkau telah mengasihi Aku sebelum dunia dijadikan. g 


TIP #14: Gunakan Boks Temuan untuk melakukan penyelidikan lebih jauh terhadap kata dan ayat yang Anda cari. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA