TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Yohanes 1:8-9

Konteks
1:8 Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. 1:9 Terang m  yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang 1 , n  sedang datang ke dalam dunia.

Yohanes 8:12

Konteks
Yesus adalah terang dunia
8:12 Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, kata-Nya: "Akulah d  terang dunia 2 ; e  barangsiapa mengikut Aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. f "

Yohanes 9:5

Konteks
9:5 Selama Aku di dalam dunia, Akulah terang dunia. y "

Yohanes 12:35

Konteks
12:35 Kata Yesus kepada mereka: "Hanya sedikit waktu lagi terang b  ada di antara kamu. Selama terang itu c  ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu; d  barangsiapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu ke mana ia pergi.

Yohanes 12:46

Konteks
12:46 Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, s  supaya setiap orang yang percaya kepada-Ku, jangan tinggal di dalam kegelapan.
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[1:9]  1 Full Life : TERANG ... YANG MENERANGI SETIAP ORANG.

Nas : Yoh 1:9

Kristus menerangi setiap orang yang mendengarkan Injil-Nya dengan memberikan sekedar kasih karunia dan pemahaman supaya mereka dapat memilih dengan bebas untuk menerima atau menolak berita tersebut. Terlepas dari terang Kristus ini, tidak ada terang lain yang dengannya kita dapat melihat kebenaran dan diselamatkan.

[8:12]  2 Full Life : AKULAH TERANG DUNIA.

Nas : Yoh 8:12

Yesus adalah terang yang sesungguhnya (Yoh 1:9); Dia melenyapkan kegelapan dan penipuan dengan menerangi jalan yang benar kepada Allah dan keselamatan.

  1. 1) Semua yang mengikuti Yesus dibebaskan dari kegelapan dosa, dunia, dan Iblis. Mereka yang masih berjalan dalam kegelapan belum mengikuti Dia (bd. 1Yoh 1:6-7).
  2. 2) "Barangsiapa mengikut Aku" adalah bentuk kata kerja masa kini yang menunjukkan suatu tindakan yang berkelanjutan -- "barangsiapa yang mengikut terus-menerus." Yesus hanya mengakui kemuridan yang bertahan sampai kesudahan

    (lihat cat. --> Yoh 8:31 berikut).

    [atau ref. Yoh 8:31]TIP #27: Arahkan mouse pada tautan ayat untuk menampilkan teks ayat dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA