TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yesaya 55:1--66:24

TSK Full Life Study Bible

55:1

Ayo(TB)/Hai(TL) <01945> [Ho.]

haus(TB)/berdahaga(TL) <06771> [every.]

makanlah ... Terimalah gandum .... pembeli ... makanlah(TB)/belilah ...... belilah(TL) <07666 0398> [buy, and.]

Terimalah gandum air anggur pembeli ..... anggur(TB)/belilah ...... belilah air anggur(TL) <07666 03196> [buy wine.]

susu(TB)/air susu(TL) <02461> [milk.]

uang ...... uang(TB)/beruang ................ uang(TL) <03701> [without money.]

55:1

Judul : Undangan untuk orang yang haus

Perikop : Yes 55:1-13


yang haus,

Ams 9:5; [Lihat FULL. Ams 9:5]; Yes 35:7; [Lihat FULL. Yes 35:7]; Mat 5:6; Luk 6:21; Yoh 4:14; 7:37 [Semua]

minumlah air,

Yer 2:13; Yeh 47:1,12; Za 14:8 [Semua]

uang pembeli

Rat 5:4; Mat 13:44; Wahy 3:18 [Semua]

dan susu

Kid 5:1; [Lihat FULL. Kid 5:1]; 1Pet 2:2 [Semua]

tanpa bayaran!

Hos 14:5; Mat 10:8; Wahy 21:6; 22:17 [Semua]


Catatan Frasa: SEMUA ORANG ... MARILAH.

Catatan Frasa: SEMUA ORANG YANG HAUS.


55:2

belanjakan(TB)/membelanjakan(TL) <08254> [do ye.]

belanjakan(TB)/membelanjakan(TL) <08254> [spend. Heb. weigh.]

Dengarkanlah(TB)/Dengarlah .... dengan yakin(TL) <08085> [Hearken.]

memakan(TB)/makanlah(TL) <0398> [eat.]

55:2

tidak mengenyangkan?

Mazm 22:27; Pengkh 6:2; Yes 49:4; Yer 12:13; Hos 4:10; 8:7; Mi 6:14; Hag 1:6 [Semua]

yang baik

Yes 1:19; [Lihat FULL. Yes 1:19]

paling lezat.

Yes 30:23; [Lihat FULL. Yes 30:23]55:3

Sendengkanlah(TB)/Berilah(TL) <05186> [Incline.]

<03212> [come.]

dengarkanlah(TB)/dengarlah(TL) <08085> [hear.]

mengikat(TB)/Aku ... membuat(TL) <03772> [and I will.]

teguh(TB)/terubahkan(TL) <0539> [the sure.]

55:3

datanglah kepada-Ku; dengarkanlah,

Mazm 78:1; [Lihat FULL. Mazm 78:1]

akan hidup!

Im 18:5; [Lihat FULL. Im 18:5]; Yoh 6:27; [Lihat FULL. Yoh 6:27]; Rom 10:5 [Semua]

mengikat perjanjian

Kej 9:16; [Lihat FULL. Kej 9:16]; Yes 54:10; [Lihat FULL. Yes 54:10]; Ibr 13:20; [Lihat FULL. Ibr 13:20] [Semua]

kasih setia

Yes 54:8; [Lihat FULL. Yes 54:8]

kepada Daud.

Kis 13:34%&55:4

menetapkan(TB)/memberikan(TL) <05414> [I have.]

raja(TB)/Penghulu(TL) <05057> [a leader.]

55:4

menjadi saksi

Wahy 1:5

dan pemerintah

1Sam 13:14; [Lihat FULL. 1Sam 13:14]; 2Taw 7:18; [Lihat FULL. 2Taw 7:18]; Yes 32:1; [Lihat FULL. Yes 32:1] [Semua]55:5

memanggil(TB/TL) <07121> [thou shalt.]

bangsa ...... bangsa(TB)/bangsa ........ bangsa(TL) <01471> [nations.]

mengagungkan(TB)/dipermuliakannya(TL) <06286> [he.]

55:5

memanggil bangsa

Yes 49:6; [Lihat FULL. Yes 49:6]

berlari kepadamu,

Yes 2:3; [Lihat FULL. Yes 2:3]

Yang Mahakudus,

Yes 12:6; [Lihat FULL. Yes 12:6]; Yes 54:5; [Lihat FULL. Yes 54:5] [Semua]

yang mengagungkan

Yes 44:23; [Lihat FULL. Yes 44:23]55:6

Carilah(TB)/mencahari(TL) <01875> [Seek.]

dekat(TB)/hampir(TL) <07138> [while he is near.]

55:6

Carilah

Ul 4:29; [Lihat FULL. Ul 4:29]; 2Taw 15:2; [Lihat FULL. 2Taw 15:2]; Yes 9:12; [Lihat FULL. Yes 9:12] [Semua]

berkenan ditemui;

Mazm 32:6; Yes 49:8; Kis 17:27; 2Kor 6:1-2 [Semua]

berserulah

Mazm 50:15; [Lihat FULL. Mazm 50:15]; Yes 65:24; Yer 29:12; 33:3 [Semua]


Catatan Frasa: CARILAH TUHAN.


55:7

fasik(TB/TL) <07563> [the wicked.]

orang orang(TB)/orang jahat(TL) <0376 0205> [unrighteous man. Heb. man of iniquity. his thoughts.]

memberi .... limpahnya(TB)/limpahnya(TL) <07235> [for.]

memberi .... limpahnya(TB)/limpahnya(TL) <07235> [abundantly. Heb. multiply to.]

55:7

fasik meninggalkan

2Taw 7:14; [Lihat FULL. 2Taw 7:14]; 2Taw 30:9; [Lihat FULL. 2Taw 30:9]; Yeh 18:27-28 [Semua]

meninggalkan rancangannya;

Yes 32:7; 59:7 [Semua]

ia kembali

Yes 44:22; [Lihat FULL. Yes 44:22]; Yer 26:3; [Lihat FULL. Yer 26:3]; Yeh 18:32; [Lihat FULL. Yeh 18:32] [Semua]

akan mengasihaninya,

Yes 54:10; [Lihat FULL. Yes 54:10]

memberi pengampunan

2Taw 6:21; [Lihat FULL. 2Taw 6:21]; Yes 1:18; 40:2 [Semua]55:8

55:8

Sebab rancangan-Ku

Fili 2:5; 4:8 [Semua]

bukanlah jalan-Ku,

Yes 53:6; Mi 4:12 [Semua]


Catatan Frasa: RANCANGAN-KU BUKANLAH RANCANGANMU.


55:9

55:9

dari bumi,

Ayub 11:8; [Lihat FULL. Ayub 11:8]; Mazm 103:11 [Semua]

dari rancanganmu.

Bil 23:19; [Lihat FULL. Bil 23:19]; Yes 40:13-14; [Lihat FULL. Yes 40:13]; [Lihat FULL. Yes 40:14] [Semua]55:10

hujan(TB/TL) <01653> [as the rain.]

memberikan(TB)/memberi(TL) <05414> [give.]

55:10

seperti hujan

Yes 30:23

menumbuhkan tumbuh-tumbuhan,

Im 25:19; [Lihat FULL. Im 25:19]; Ayub 14:9; [Lihat FULL. Ayub 14:9]; Mazm 67:7; [Lihat FULL. Mazm 67:7] [Semua]

memberikan benih

Kej 47:23; [Lihat FULL. Kej 47:23]

mau makan,

2Kor 9:1055:11

firman-Ku(TB/TL) <01697> [shall my.]

melaksanakan(TB)/dilakukannya(TL) <06213> [it shall accomplish.]

55:11

demikianlah firman-Ku

Ul 32:2; [Lihat FULL. Ul 32:2]; Yoh 1:1 [Semua]

dengan sia-sia,

Yes 40:8; 45:23; Mat 5:18; [Lihat FULL. Mat 5:18]; Ibr 4:12 [Semua]

akan berhasil

Ams 19:21; [Lihat FULL. Ams 19:21]; Yes 44:26; [Lihat FULL. Yes 44:26]; Yeh 12:25 [Semua]


Catatan Frasa: FIRMAN-KU ... TIDAK AKAN KEMBALI KEPADA-KU DENGAN SIA-SIA.


55:12

berangkat(TB)/keluar(TL) <03318> [ye shall.]

gunung-gunung(TB)/gunung(TL) <02022> [the mountains.]

bertepuk(TB)/bertepuk-tepuk(TL) <04222> [clap.]

55:12

dengan sukacita

Mazm 98:4; [Lihat FULL. Mazm 98:4]; Yes 35:2; [Lihat FULL. Yes 35:2] [Semua]

dengan damai;

Yes 54:10,13 [Semua]

dan bersorak-sorai

Mazm 65:13-14; [Lihat FULL. Mazm 65:13]; [Lihat FULL. Mazm 65:14]; Mazm 96:12-13; [Lihat FULL. Mazm 96:12]; [Lihat FULL. Mazm 96:13] [Semua]

segala pohon-pohonan

1Taw 16:33; [Lihat FULL. 1Taw 16:33]

bertepuk tangan.

Mazm 98:855:13

semak(TB)/duri(TL) <05285> [of the thorn.]

kemasyhuran(TB)/nama(TL) <08034> [for a.]

abadi(TB)/kekal(TL) <05769> [an everlasting.]

55:13

ganti kecubung

Bil 33:55; [Lihat FULL. Bil 33:55]; Yes 5:6; [Lihat FULL. Yes 5:6] [Semua]

pohon murad,

Yes 41:19

sebagai kemasyhuran

Mazm 102:13; [Lihat FULL. Mazm 102:13]; Yes 63:12; Yer 32:20; 33:9 [Semua]56:1

Taatilah(TB)/Peliharakanlah(TL) <08104> [Keep.]

hukum(TB)/kebenaran(TL) <04941> [judgment. or, equity. for.]

56:1

Judul : Penggenapan Keselamatan Dan Syarat-Syaratnya Keselamatan bagi semua orang

Perikop : Yes 56:1--66:24


Taatilah hukum

Mazm 11:7; [Lihat FULL. Mazm 11:7]; Yes 1:17; [Lihat FULL. Yes 1:17]; Yer 22:3; [Lihat FULL. Yer 22:3] [Semua]

tegakkanlah keadilan,

Yes 26:8; [Lihat FULL. Yes 26:8]

datang keselamatan

Mazm 85:10; [Lihat FULL. Mazm 85:10]

pada-Ku, dan keadilan-Ku

Yer 23:6; Dan 9:24 [Semua]


Catatan Frasa: TAATILAH HUKUM ... SEBENTAR LAGI AKAN DATANG KESELAMATAN.


56:2

Berbahagialah(TB/TL) <0835> [Blessed.]

berpegang(TB)/berpaut(TL) <02388> [layeth.]

memelihara hari Sabat .... sabat .... menahan(TB)/memeliharakan ........ memeliharakan(TL) <08104 07676> [keepeth the.]

memelihara ......... menahan diri .... tangannya(TB)/memeliharakan ........ memeliharakan(TL) <08104 03027> [keepeth his.]

56:2

Berbahagialah

Mazm 119:2; [Lihat FULL. Mazm 119:2]

hari Sabat

Kel 20:8,10; [Lihat FULL. Kel 20:8]; [Lihat FULL. Kel 20:10] [Semua]56:3

orang(TB/TL) <01121> [the son.]

menggabungkan(TB)/berpaut(TL) <03867> [joined.]

TUHAN ... Sudah tentu TUHAN Niscaya memisahkan ... diasingkan(TB)/Tuhan ............ Tuhan(TL) <03068 0914> [The Lord hath.]

orang ..................... kebiri(TB)/orang ....................... kasimpun(TL) <01121 05631> [neither.]

56:3

orang asing

Kel 12:43; [Lihat FULL. Kel 12:43]; 1Raj 8:41; [Lihat FULL. 1Raj 8:41]; Yes 11:10; [Lihat FULL. Yes 11:10]; Za 8:20-23 [Semua]

pada umat-Nya

Ul 23:3

orang kebiri

Im 21:20; [Lihat FULL. Im 21:20]; Yer 38:7; Kis 8:27 [Semua]


Catatan Frasa: ORANG ASING ... ORANG KEBIRI.


56:4

memilih(TB)/suka(TL) <0977> [choose.]

berpegang(TB)/berpaut(TL) <02388> [take hold.]

56:4

orang-orang kebiri

Yer 38:7

kepada perjanjian-Ku,

Kel 31:13; [Lihat FULL. Kel 31:13]56:5

Kuberikan ............................... Kuberikan(TB)/mengaruniakan ................................. Kukaruniakan(TL) <05414> [will I.]

nama ............ nama(TB)/nama ............. nama(TL) <08034> [and a.]

lebih baik(TB)/baik(TL) <02896> [better.]

lenyap(TB)/terhapuskan(TL) <03772> [that shall.]

56:5

lingkungan tembok-tembok

Yes 26:1; 60:18 [Semua]

tanda peringatan

Bil 32:42; [Lihat FULL. Bil 32:42]; 1Sam 15:12 [Semua]

suatu nama

Yes 43:7; [Lihat FULL. Yes 43:7]

akan lenyap

Yes 48:19; [Lihat FULL. Yes 48:19]; Yes 55:13 [Semua]56:6

menggabungkan(TB)/berpaut(TL) <03867> [join.]

mengasihi(TB/TL) <0157> [to love.]

memelihara(TB)/memeliharakan(TL) <08104> [every.]

56:6

orang-orang asing

Kel 12:43; [Lihat FULL. Kel 12:43]; 1Raj 8:41; [Lihat FULL. 1Raj 8:41] [Semua]

untuk melayani

1Taw 22:2; [Lihat FULL. 1Taw 22:2]; Yes 60:7,10; 61:5 [Semua]

mengasihi nama

Mal 1:11

hari Sabat

Yes 56:2,4 [Semua]56:7

Kubawa(TB)/Kusampaikan(TL) <0935> [them will.]

bakaran(TB)/korban bakaran(TL) <05930> [their burnt.]

rumah ................... rumah-Ku .... rumah(TB/TL) <01004> [for mine.]

56:7

ke gunung-Ku

Yes 2:2; [Lihat FULL. Yes 2:2]; Yeh 20:40 [Semua]

korban-korban sembelihan

Yes 19:21; [Lihat FULL. Yes 19:21]; Rom 12:1; Fili 4:18; Ibr 13:15 [Semua]

segala bangsa.

Mat 21:13%&; Luk 19:46%& [Semua]

segala bangsa.

Mr 11:17%&


Catatan Frasa: RUMAH DOA-KU.


56:8

menghimpun ........ menghimpunkan ........... terhimpun(TB)/menghimpunkan ............. mengumpulkan ............ dihimpunkan(TL) <06908> [which.]

menghimpun ........ menghimpunkan ........... terhimpun(TB)/menghimpunkan ............. mengumpulkan ............ dihimpunkan(TL) <06908> [Yet.]

menghimpun ........ menghimpunkan ........... terhimpun(TB)/menghimpunkan ............. mengumpulkan ............ dihimpunkan(TL) <06908> [beside those that are gathered. Heb. to his gathered.]

56:8

akan menghimpunkan

Ul 30:4; [Lihat FULL. Ul 30:4]; Yes 1:9; [Lihat FULL. Yes 1:9]; Yes 11:12; [Lihat FULL. Yes 11:12]; Yes 60:3-11; Yeh 34:12; Yoh 10:16 [Semua]56:9

56:9

Judul : Tuduhan Allah terhadap orang fasik

Perikop : Yes 56:9--57:13


di padang,

Yes 18:6; Yer 12:9; Yeh 34:5,8; 39:17-20 [Semua]56:10

pengawal-pengawal(TB) <06822> [watchmen.]

orang-orang buta(TB)/buta(TL) <05787> [are blind.]

bisu(TB)/kelu(TL) <0483> [they are all dumb.]

melamun(TB)/mengantuk sambil(TL) <01957> [sleeping. or, dreaming, or talking in their sleep. loving.]

56:10

Sebab pengawal-pengawal

Yes 52:8; [Lihat FULL. Yes 52:8]; Yes 62:6; Yer 6:17; 31:6; Yeh 3:17; 33:7 [Semua]

tahu apa-apa;

Yer 2:8; 10:21; 14:13-14 [Semua]

suka tidur

Nah 3:18


Catatan Frasa: PENGAWAL-PENGAWAL ... ADALAH ORANG-ORANG BUTA.


56:11

[Yea, they are.]

pelahap(TB)/gelojoh(TL) <05794> [greedy. Heb. strong of appetite. can never have enough.]

Heb. know not to be satisfied.

gembala-gembala(TB)/gembala(TL) <07462> [are shepherds.]

mengambil(TB)/balik(TL) <06437> [all look.]

56:11

itulah gembala-gembala,

Yer 23:1; Yeh 34:2 [Semua]

dapat mengerti!

Yes 1:3

mengambil jalannya

Yes 53:6; [Lihat FULL. Yes 53:6]; Hos 4:7-8 [Semua]

mengejar laba,

Yes 57:17; Yer 6:13; 8:10; 22:17; Yeh 13:19; Mi 3:11 [Semua]56:12

mengambil(TB/TL) <03947> [I will.]

besok(TB/TL) <04279> [to morrow.]

56:12

mengambil anggur,

Im 10:9; [Lihat FULL. Im 10:9]; Ams 23:20; [Lihat FULL. Ams 23:20]; Yes 22:13; [Lihat FULL. Yes 22:13] [Semua]

hebat lagi!

Mazm 10:6; Luk 12:18-19 [Semua]57:1

benar .......................... benar(TB)/benar ........................ benar(TL) <06662> [righteous.]

seorangpun .... orang-orang(TB)/orang ........... orang(TL) <0376> [no man.]

saleh(TB)/baikpun(TL) <0582 02617> [merciful men. Heb. men of kindness, or godliness.]

benar .......................... benar(TB)/benar ........................ benar(TL) <06662> [the righteous.]

kejahatan(TB)/jahat(TL) <07451> [the evil to come. or, that which is evil.]

57:1

benar binasa,

Mazm 12:2; [Lihat FULL. Mazm 12:2]; Yeh 21:3 [Semua]

yang memperhatikannya;

Yes 42:25; [Lihat FULL. Yes 42:25]

merajalelanya kejahatan,

2Raj 22:20; [Lihat FULL. 2Raj 22:20]


Catatan Frasa: ORANG BENAR BINASA.


57:2

masuk(TB) <0935> [He shall.]

[enter into. or, go in.]

tempat .......... perhentian(TB)/lelahnya(TL) <05117> [rest.]

lurus(TB)/berhentikan(TL) <05228> [in his uprightness. or before him.]

57:2

lurus hati

Yes 26:7

mendapat perhentian

Dan 12:1357:3

mendekatlah(TB)/hendaklah(TL) <07126> [draw.]

anak-anak(TB/TL) <01121> [sons.]

57:3

perempuan-perempuan sihir,

Kel 22:18; [Lihat FULL. Kel 22:18]; Mal 3:5 [Semua]

yang berzinah

Yes 57:7-8; Mat 16:4; Yak 4:4 [Semua]

perempuan sundal!

Yes 1:21; Yer 2:20 [Semua]


Catatan Frasa: ANAK-ANAK DARI PEREMPUAN-PEREMPUAN SIHIR.


57:4

berkelakar ..... melontarkan(TB)/bergemar .... kamu ngangakan(TL) <06026 07337> [Against.]

berkelakar(TB)/bergemar(TL) <06026> [sport.]

melontarkan(TB)/kamu ngangakan(TL) <07337> [make.]

mengelelotkan(TL) <0748> [draw.]

anak-anak(TB/TL) <03206> [are ye.]

57:4

anak-anak pemberontak,

Yes 1:2; [Lihat FULL. Yes 1:2]57:5

[Inflaming.]

berhala(TL) <0410> [with idols. or, among the oaks.]

rimbun ........... celah-celah(TB)/hijau ............. celah-celah(TL) <07488 05585> [under.]

menyembelih(TB)/membantai(TL) <07819> [slaying.]

57:5

pohon-pohon keramat,

Yes 1:29; [Lihat FULL. Yes 1:29]

yang rimbun,

Ul 12:2; [Lihat FULL. Ul 12:2]; 2Raj 16:4 [Semua]

menyembelih anak-anak

Im 18:21; [Lihat FULL. Im 18:21]; Ul 18:10; [Lihat FULL. Ul 18:10]; Mazm 106:37-38; Yeh 16:20 [Semua]57:6

licin(TB)/kering(TL) <02511> [the smooth.]

mengunjukkan(TB)/curahkan(TL) <08210> [to them.]

sabar(TB)/menghukumkan(TL) <05162> [Should.]

57:6

batu-batu licin

2Raj 17:10; [Lihat FULL. 2Raj 17:10]; Yer 3:9; Hab 2:19 [Semua]

korban curahan,

Yer 7:18; 19:13; 44:18 [Semua]

Aku sabar

Yer 5:9,29; 9:9 [Semua]57:7

57:7

atas gunung

Yer 3:6; Yeh 6:3; 16:16; 20:29 [Semua]

korban sembelihan.

Yes 65:7; Yer 13:27; Yeh 6:13; 20:27-28 [Semua]57:8

pintu(TB/TL) <01817> [the doors.]

menelanjangi(TB)/menelanjangkan(TL) <01540> [for.]

mengadakan ....... suka(TB)/menyelimpat(TL) <03772 0157> [made thee a covenant with them. or, hewed it for thyself larger than theirs. thou lovedst.]

memandangi lingga(TB)/orang ... mengisyaratkan(TL) <03027 02372> [where thou sawest it. or, thou providest room.]

57:8

yang kauingini

Yeh 16:26; 23:7 [Semua]

memandangi lingga.

Yeh 16:15,36; 23:18 [Semua]57:9

menghadap Molokh Molekh(TB)/datang ... Molekh(TL) <04428 07788> [thou wentest to the king. or, thou respectedst the king.]

wangi-wangian(TB)/berkasai(TL) <07547> [perfumes.]

ke bawah(TB)/menurunkan(TL) <08213> [and didst debase.]

57:9

menghadap Molokh

Im 18:21; [Lihat FULL. Im 18:21]; 1Raj 11:5; [Lihat FULL. 1Raj 11:5] [Semua]

banyak-banyak wangi-wangian;

Kid 4:10; [Lihat FULL. Kid 4:10]

menyuruh duta-dutamu

Yeh 23:16,40 [Semua]

di dunia

Yes 8:19; [Lihat FULL. Yes 8:19]57:10

letih lesu(TB)/penat(TL) <03021> [wearied.]

Tidak ada harapan(TB)/Putuslah harapku(TL) <02976> [There is.]

baru(TB)/kuat(TL) <02416> [life. or, living. therefore.]

57:10

letih lesu,

Yes 47:13; [Lihat FULL. Yes 47:13]

ada harapan!

Yer 2:25; 18:12; Mal 3:14 [Semua]

mendapat kekuatan

1Sam 2:4; [Lihat FULL. 1Sam 2:4]57:11

gentar(TB/TL) <01672> [of whom.]

berdusta(TB/TL) <03576> [that thou.]

mengingat(TB)/ingat(TL) <02142> [and hast.]

memberi(TB)/menaruh(TL) <07760> [nor.]

1

membisu(TB)/berdiam(TL) <02814> [have not.]

57:11

dan takut,

2Raj 1:15; [Lihat FULL. 2Raj 1:15]; Ams 29:25; Yes 7:2 [Semua]

tidak mengingat

Yes 17:10; [Lihat FULL. Yes 17:10]; Yer 2:32; 3:21; 13:25; 18:15; Yeh 22:12 [Semua]

memberi perhatian

Yes 42:23; [Lihat FULL. Yes 42:23]

Aku membisu

Est 4:14; [Lihat FULL. Est 4:14]; Mazm 50:21; [Lihat FULL. Mazm 50:21]; Mazm 83:2; [Lihat FULL. Mazm 83:2] [Semua]57:12

57:12

segala perbuatanmu,

Yes 29:15; 58:1; 59:6,12; 65:7; 66:18; Yeh 16:2; Mi 3:2-4,8 [Semua]57:13

berhala-berhalamu(TB)/kebanyakan berhalamu(TL) <06899> [let.]

angin(TB/TL) <07307> [but the.]

berlindung(TB)/harap(TL) <02620> [but he.]

kudus(TB)/kesucian-Ku(TL) <06944> [my holy.]

57:13

engkau berteriak,

Yer 22:20; 30:15 [Semua]

berhala-berhalamu melepaskan

Hak 10:14; [Lihat FULL. Hak 10:14]

akan diterbangkan

Yes 40:7,24 [Semua]

yang berlindung

Mazm 118:8; [Lihat FULL. Mazm 118:8]

mewarisi negeri

Mazm 37:9; [Lihat FULL. Mazm 37:9]

yang kudus.

Yes 2:2-3; 56:7; 65:9-11 [Semua]57:14

Bukalah bukalah(TB)/Tambaklah tambaklah ratakanlah(TL) <05549> [Cast.]

angkatlah(TB)/lalukanlah(TL) <07311> [take.]

57:14

Judul : Penghiburan bagi orang yang remuk

Perikop : Yes 57:14-21


persiapkanlah jalan,

Yes 11:16; [Lihat FULL. Yes 11:16]

jalan umat-Ku!

Yes 62:10; Yer 18:15 [Semua]57:15

Mahatinggi ................. tinggi(TB)/Yang Mahatinggi .................. tinggi(TL) <07311 04791> [the high.]

bersemayam ......... bersemayam(TB)/mengediami .................. diam(TL) <07931> [that inhabiteth.]

nama-Nya(TB/TL) <08034> [whose.]

bersemayam ......... bersemayam(TB)/mengediami .................. diam(TL) <07931> [I dwell.]

remuk(TB)/hancur(TL) <01793> [with.]

hati ... hatinya semangat .... hati ..... menghidupkan(TB)/hatinya .... menghidupkan hati ........ menghidupkan(TL) <07307 02421> [to revive the spirit.]

57:15

Yang Mahamulia,

Yes 52:13; [Lihat FULL. Yes 52:13]

untuk selamanya

Ul 33:27; [Lihat FULL. Ul 33:27]; Mazm 90:2; [Lihat FULL. Mazm 90:2] [Semua]

tempat tinggi

Ayub 16:19; [Lihat FULL. Ayub 16:19]

yang remuk

Mazm 147:3

rendah hati,

Mazm 34:19; 51:19; Yes 66:2; Mi 6:8; Mat 5:3 [Semua]

yang remuk.

2Raj 22:19; [Lihat FULL. 2Raj 22:19]; Ayub 5:18; [Lihat FULL. Ayub 5:18]; Mat 23:12; [Lihat FULL. Mat 23:12] [Semua]


Catatan Frasa: YANG REMUK DAN RENDAH HATI.


57:16

berbantah(TB)/berbantah-bantah(TL) <07378> [I will not.]

nafas(TB)/kesenangan(TL) <05397> [the souls.]

57:16

hendak berbantah,

Mazm 50:21; [Lihat FULL. Mazm 50:21]; Yes 3:13-14 [Semua]

hendak murka,

Mazm 103:9; [Lihat FULL. Mazm 103:9]; Yes 54:9; [Lihat FULL. Yes 54:9] [Semua]

membuat nafas

Kej 2:7; [Lihat FULL. Kej 2:7]; Za 12:1 [Semua]57:17

kesalahan(TB)/salah(TL) <05771> [the iniquity.]

menyembunyikan(TB)/Kupalu(TL) <05641> [I hid.]

<03212> [and he.]

murtad(TB)/durhakanya(TL) <07726> [frowardly. Heb. turning away. in the.]

57:17

kesalahan kelobaannya,

Yes 56:11; [Lihat FULL. Yes 56:11]; Yer 8:10 [Semua]

dia, menyembunyikan

Yes 1:15; [Lihat FULL. Yes 1:15]

menempuh jalan

Yes 1:4; Yes 30:15; [Lihat FULL. Yes 30:15]; Yes 53:6; [Lihat FULL. Yes 53:6]; Yes 66:3 [Semua]57:18

melihat(TB/TL) <07200> [have.]

menyembuhkan(TB/TL) <07495> [will heal.]

menuntun(TB)/memimpin(TL) <05148> [will lead.]

memulihkan(TB)/Aku ......................... penghiburan(TL) <07999> [restore.]

berkabung(TB)/berdukacita(TL) <057> [to his.]

57:18

akan menyembuhkan

Ul 32:39; [Lihat FULL. Ul 32:39]; 2Taw 7:14; [Lihat FULL. 2Taw 7:14]; Yes 30:26; [Lihat FULL. Yes 30:26] [Semua]

akan menuntun

Mazm 48:15; [Lihat FULL. Mazm 48:15]; Yes 42:16; [Lihat FULL. Yes 42:16]; Yes 48:17; [Lihat FULL. Yes 48:17] [Semua]

dengan penghiburan;

Yes 49:13; 61:1-3 [Semua]

pada bibir

Yes 6:7; 51:16; 59:21; Ibr 13:15 [Semua]57:19

menciptakan(TB)/menjadikan(TL) <01254> [I create.]

"The sacrifice of praise," says St. Paul, "is the fruit of the lips." God creates this fruit of the lips, by giving new subject and cause of thanksgiving by His mercies conferred on His people. The great subject of thanksgiving is peace, reconciliation and pardon offered to them that are nigh, and to them that are afar off; not only to the Jew, but also to the Gentile.

puji-pujian(TB/TL) <05108> [the fruit.]

Damai damai sejahtera(TB)/selamat selamat(TL) <07965> [Peace.]

57:19

puji-pujian. Damai, damai

Yes 2:4; [Lihat FULL. Yes 2:4]; Yes 26:3,12; 32:17; Luk 2:14; [Lihat FULL. Luk 2:14] [Semua]

yang dekat

Kis 2:3957:20

berombak-ombak(TB)/teduh ....... lanyau(TL) <01644> [like.]

57:20

orang-orang fasik

Ayub 18:5-21 [Semua]

seperti laut

Kej 49:4; [Lihat FULL. Kej 49:4]; Ef 4:14; Yud 1:13 [Semua]

menimbulkan sampah

Mazm 69:1557:21

57:21

Tiada damai

Yes 26:3; [Lihat FULL. Yes 26:3]; Yes 59:8; Yeh 13:16 [Semua]

orang-orang fasik

Yes 48:22; [Lihat FULL. Yes 48:22]


Catatan Frasa: TIADA DAMAI BAGI ORANG-ORANG FASIK.


58:1

kuat-kuat(TB)/keras(TL) <01627> [aloud. Heb. with the throat. spare.]

Nyaringkanlah suaramu .... suaramu(TB)/nyaringkanlah(TL) <07311 06963> [lift up.]

sangkakala(TB)/nafiri(TL) <07782> [like.]

58:1

Judul : Puasa yang sejati

Perikop : Yes 58:1-14


Serukanlah kuat-kuat,

Yes 40:6

bagaikan sangkakala,

Kel 20:18; [Lihat FULL. Kel 20:18]

umat-Ku pelanggaran

Yes 24:20; [Lihat FULL. Yes 24:20]; Yes 48:8; [Lihat FULL. Yes 48:8] [Semua]

Yakub dosa

Yes 57:12; [Lihat FULL. Yes 57:12]; Yeh 3:17 [Semua]


Catatan Frasa: SERUKANLAH KUAT-KUAT.


58:2

mencari(TB)/mencahari(TL) <01875> [they seek.]

menanyakan(TB)/bertanyakan(TL) <07592> [they ask.]

58:2

mereka mencari

Yes 48:1; [Lihat FULL. Yes 48:1]; Tit 1:16; Yak 4:8 [Semua]

tidak meninggalkan

Ul 32:15; [Lihat FULL. Ul 32:15]; Mazm 119:87; [Lihat FULL. Mazm 119:87] [Semua]

suka mendekat

Yes 29:13


Catatan Frasa: SETIAP HARI MEREKA MENCARI AKU.


58:3

berpuasa(TB/TL) <06684> [have we fasted.]

merendahkan(TB)/memenatkan(TL) <06031> [afflicted.]

hari(TB/TL) <03117> [in.]

mendesak-desak(TB)/tanggungkan atas dirimu(TL) <05065> [exact.]

buruhmu(TB)/mempersakiti dirimu(TL) <06092> [labours. or, things wherewith ye grieve others. Heb. griefs.]

58:3

kami berpuasa

Im 16:29; [Lihat FULL. Im 16:29]

kami merendahkan

Kel 10:3; [Lihat FULL. Kel 10:3]; 2Taw 6:37; [Lihat FULL. 2Taw 6:37]; Yer 44:10 [Semua]

tidak mengindahkannya

Mal 3:14

mengurus urusanmu,

Yes 22:13; Za 7:5-6 [Semua]


Catatan Frasa: HARI PUASAMU.


58:4

berpuasa ............... berpuasa(TB)/berpuasa ........... puasa(TL) <06684> [ye fast.]

memukul(TB)/bergocoh-gocoh(TL) <05221> [and to smite.]

berpuasa ............... berpuasa sekarang sekarang(TB)/berpuasa ........... puasa ...... sekarang(TL) <03117 06684> [shall not fast as ye do this day. or, fast not as this day. to make.]

58:4

dan berkelahi

1Raj 21:9-13; Yes 59:6; Yer 6:7; Yeh 7:11; Mal 2:16 [Semua]

akan didengar

1Sam 8:18; [Lihat FULL. 1Sam 8:18]; Yes 59:2; Rat 3:44; Yeh 8:18; Mi 3:4 [Semua]58:5

berpuasa ............................ berpuasa(TB)/puasa ............................... puasa(TL) <06685> [it such.]

hari merendahkan diri ....................... hari(TB)/manusia mempersakiti jiwanya ... sehari ....................... hari(TL) <03117 0120 06031 05315> [a day for a man to afflict his soul. or, to afflict his soul for a day.]

membentangkan(TB)/dikenakannya(TL) <03331> [to spread.]

berkenan(TB)/memperkenankan(TL) <07522> [an acceptable.]

58:5

inikah berpuasa

Za 7:5

hari merendahkan

1Raj 21:27; Mat 6:16 [Semua]

seperti gelagah

Yes 36:6; [Lihat FULL. Yes 36:6]

dan abu

Ayub 2:8; [Lihat FULL. Ayub 2:8]58:6

membuka(TB)/membukakan(TL) <06605> [to loose.]

tali-tali kuk tali .......... kuk(TB)/tali kuk ............... kuk(TL) <092 04133> [heavy burdens. Heb. bundles of the yoke. oppressed. Heb. broken. ye break.]

58:6

Berpuasa

Yoel 2:12-14 [Semua]

belenggu-belenggu kelaliman,

Neh 5:10-11 [Semua]

yang teraniaya

Ul 14:29; [Lihat FULL. Ul 14:29]; Yes 61:1; Yer 34:9; Am 4:1; Luk 4:19; [Lihat FULL. Luk 4:19] [Semua]

setiap kuk,

Yes 9:3; [Lihat FULL. Yes 9:3]


Catatan Frasa: BERPUASA YANG KUKEHENDAKI.


58:7

memecah-mecah(TB)/membahagi-bahagi(TL) <06536> [to deal.]

membawa(TB)/memberi tumpangan(TL) <0935> [bring.]

tak punya rumah(TB)/terbuang(TL) <04788> [cast out. or, afflicted. the naked.]

sedaging darah(TL) <01320> [thine own.]

58:7

yang lapar

Ayub 22:7; [Lihat FULL. Ayub 22:7]; Yeh 18:16; Luk 3:11 [Semua]

ke rumahmu

Yes 16:4; Ibr 13:2 [Semua]

dia pakaian

Ayub 31:19-20; Mat 25:36; [Lihat FULL. Mat 25:36] [Semua]

saudaramu sendiri!

Kej 29:14; [Lihat FULL. Kej 29:14]; Luk 10:31-32 [Semua]58:8

fajar(TB)/terangmu(TL) <0216> [thy light.]

lukamu(TB)/kesembuhanmu(TL) <0724> [and thine.]

kebenaran(TB)/kebenaranmu(TL) <06664> [and thy.]

kemuliaan(TB/TL) <03519> [the glory.]

barisan belakangmu(TB)/pengiringmu(TL) <0622> [be thy rereward. Heb. gather thee up.]

58:8

seperti fajar

Ayub 11:17; [Lihat FULL. Ayub 11:17]; Yes 9:1; [Lihat FULL. Yes 9:1] [Semua]

akan pulih

Yes 1:5; Yes 30:26; [Lihat FULL. Yes 30:26] [Semua]

kebenaran

Yes 26:2; [Lihat FULL. Yes 26:2]

barisan belakangmu.

Kel 14:19; [Lihat FULL. Kel 14:19]


Catatan Frasa: TERANGMU AKAN MEREKAH.


58:9

memanggil(TB)/berseru(TL) <07121> [shalt thou.]

tidak lagi mengenakan(TB)/membuang(TL) <05493> [Here.]

kuk(TB)/aniaya(TL) <04133> [the yoke.]

6

menunjuk-nunjuk(TB)/petunjuk(TL) <07971> [the putting.]

memfitnah(TB)/perkataan(TL) <01696> [speaking.]

58:9

akan memanggil

Mazm 50:15; [Lihat FULL. Mazm 50:15]

akan menjawab,

Ayub 8:6; [Lihat FULL. Ayub 8:6]; Yes 30:19; [Lihat FULL. Yes 30:19]; Dan 9:20; Za 10:6; [Lihat FULL. Za 10:6] [Semua]

dengan jari

Ams 6:13; [Lihat FULL. Ams 6:13]

dan memfitnah,

Mazm 12:3; Yes 59:13 [Semua]58:10

menyerahkan(TB)/memberikan(TL) <06329> [thou draw.]

orang .......... orang(TB)/kamu ....... jiwa(TL) <05315> [thy soul.]

Instead of {naphshecha,} "thy soul," eleven MSS. read {lachmecha,} "thy bread," which is adopted by Bp. Lowth; but "to draw out the soul" in relieving the poor, probably means to do it not of constraint, but cheerfully.

terangmu(TB/TL) <0216> [then.]

58:10

yang tertindas

Ul 15:7-8 [Semua]

maka terangmu

Yes 42:16; [Lihat FULL. Yes 42:16]

rembang tengah

Ayub 11:17; [Lihat FULL. Ayub 11:17]58:11

<03068> [the Lord.]

memuaskan(TB)/dikenyangkannya(TL) <07646> [and satisfy.]

kering(TB/TL) <06710> [drought. Heb. droughts. make fat.]

diairi(TB)/didirus(TL) <07302> [be like.]

mengecewakan(TB) <03576> [fail. Heb. lie, or deceive.]

58:11

akan menuntun

Mazm 48:15; [Lihat FULL. Mazm 48:15]; Yes 42:16; [Lihat FULL. Yes 42:16]; Yes 48:17; [Lihat FULL. Yes 48:17] [Semua]

memuaskan hatimu

Mazm 104:28; [Lihat FULL. Mazm 104:28]; Mazm 107:9; [Lihat FULL. Mazm 107:9] [Semua]

di tanah

Mazm 68:7; [Lihat FULL. Mazm 68:7]

membaharui kekuatanmu;

Mazm 72:16; [Lihat FULL. Mazm 72:16]

seperti taman

Kid 4:15; [Lihat FULL. Kid 4:15]

mata air

Yes 35:7; [Lihat FULL. Yes 35:7]; Yoh 4:14 [Semua]58:12

membangun(TB)/membangunkan(TL) <01129> [build.]

reruntuhan(TB)/rusak(TL) <02723> [waste.]

memperbaiki(TB)/penumpat(TL) <01443> [The repairer.]

58:12

membangun reruntuhan

Yes 49:8; [Lihat FULL. Yes 49:8]

memperbaiki dasar

Yes 44:28; [Lihat FULL. Yes 44:28]

yang tembus

Neh 2:1758:13

menginjak-injak(TB)/menegahkan(TL) <07725> [turn.]

menyebutkan(TB)/membilang(TL) <07121> [call.]

58:13

hukum Sabat

Kel 20:8; [Lihat FULL. Kel 20:8]

hari kenikmatan

Mazm 37:4; 42:5; 84:3,11 [Semua]

atau berkata

Yes 59:3


Catatan Frasa: SABAT.


58:14

bersenang-senang(TB)/bersukacita(TL) <06026> [delight.]

melintasi(TB)/mengendarai(TL) <07392> [to ride.]

makan(TB/TL) <0398> [and feed.]

mulut(TB/TL) <06310> [the mouth.]

58:14

akan bersenang-senang

Ayub 22:26; [Lihat FULL. Ayub 22:26]

melintasi puncak

Ul 32:13; [Lihat FULL. Ul 32:13]

milik pusaka

Mazm 105:10-11 [Semua]

yang mengatakannya.

Yes 1:20; [Lihat FULL. Yes 1:20]59:1

TUHAN(TB)/Tuhan(TL) <03068> [the Lord's.]

menyelamatkan(TB)/menolong(TL) <03467> [that it cannot save.]

pendengaran-Nya(TB)/telinga-Nyapun(TL) <0241> [his ear.]

59:1

Judul : Dosa, pengakuan, dan penebusan

Perikop : Yes 59:1-21


Sesungguhnya, tangan

Yes 41:20; [Lihat FULL. Yes 41:20]

kurang panjang

Yes 50:2; [Lihat FULL. Yes 50:2]

untuk mendengar;

Yes 30:19; 58:9; 65:24 [Semua]


Catatan Frasa: TANGAN TUHAN TIDAK KURANG PANJANG.


59:2

kejahatanmu(TL) <05771> [your iniquities.]

menyembunyikan(TB)/disamarkannya(TL) <05641> [hid. or, made him hide.]

59:2

merupakan pemisah

Yer 5:25; Yeh 39:23 [Semua]

tidak mendengar,

Mazm 18:42; [Lihat FULL. Mazm 18:42]; Yes 58:4; [Lihat FULL. Yes 58:4]; Yer 11:11; [Lihat FULL. Yer 11:11]; Yoh 9:31; [Lihat FULL. Yoh 9:31] [Semua]


Catatan Frasa: YANG MERUPAKAN PEMISAH ... IALAH SEGALA KEJAHATANMU.


59:3

tanganmu(TB/TL) <03709> [your hands.]

mulutmu(TB)/bibirmu(TL) <08193> [your lips.]

59:3

oleh darah

2Raj 21:16; [Lihat FULL. 2Raj 21:16]; Yes 1:15; [Lihat FULL. Yes 1:15]; Yeh 22:9; [Lihat FULL. Yeh 22:9] [Semua]

oleh kejahatan;

Mazm 7:4

mengucapkan dusta,

Yes 3:8; [Lihat FULL. Yes 3:8]59:4

mengajukan(TB)/membuka mulutnya(TL) <07121> [calleth.]

mengandalkan(TB)/harap(TL) <0982> [trust.]

mengucapkan(TB)/berkata(TL) <01696> [and speak.]

mengandung(TB)/orang mengandung(TL) <02029> [they conceive.]

59:4

yang menghakimi

Yes 5:23; [Lihat FULL. Yes 5:23]

orang mengandalkan

Ayub 15:31; [Lihat FULL. Ayub 15:31]

mengucapkan dusta,

Yes 44:20; [Lihat FULL. Yes 44:20]

melahirkan kelaliman.

Ayub 4:8; [Lihat FULL. Ayub 4:8]; Yes 29:20; [Lihat FULL. Yes 29:20]; Yak 1:15 [Semua]59:5

ular beludak(TB)/tedung(TL) <06848> [cockatrice. or, adder's.]

menetaskan .................... ditekan pecah keluarlah seekor ular beludak(TB)/telur ... ditetas ...... biludak(TL) <01234 0660 02116> [crushed breaketh out into a viper. or, sprinkled is as if there brake out a viper.]

59:5

ular beludak,

Yes 11:8; [Lihat FULL. Yes 11:8]; Mat 3:7 [Semua]

menenun sarang

Ayub 8:14; [Lihat FULL. Ayub 8:14]59:6

Sarang(TB)/laba-laba(TL) <06980> [webs.]

dipergunakan(TB)/menudungi(TL) <03680> [neither.]

buatan ......... perbuatan .... perbuatan(TB)/perbuatan ..... perbuatan .... pekerjaan(TL) <04639> [their works.]

59:6

dan buatan

Yes 28:20

kekerasan belaka.

Mazm 55:10; [Lihat FULL. Mazm 55:10]; Ams 4:17; [Lihat FULL. Ams 4:17]; Yes 58:4; [Lihat FULL. Yes 58:4] [Semua]59:7

kakinya(TL) <07272> [feet.]

bersegera(TB)/pantas(TL) <04116> [and they.]

rancangan .... rancangan(TB)/kepikiran .... kepikiran(TL) <04284> [their thoughts.]

kebinasaan(TB)/kerusakan(TL) <07701> [wasting.]

keruntuhan(TB)/kebinasaan(TL) <07667> [destruction. Heb. breaking.]

59:7

menumpahkan darah

2Raj 21:16; [Lihat FULL. 2Raj 21:16]; Ams 6:17; [Lihat FULL. Ams 6:17]; Mi 3:10; [Lihat FULL. Mi 3:10] [Semua]

adalah rancangan

Ams 24:2; [Lihat FULL. Ams 24:2]; Yes 26:10; [Lihat FULL. Yes 26:10]; Mr 7:21-22 [Semua]

mereka pergi

Rom 3:15-17%& [Semua]59:8

jalan(TB/TL) <01870> [way.]

keadilan(TB)/kebenaranpun(TL) <04941> [no.]

keadilan(TB)/kebenaranpun(TL) <04941> [judgment. or, right.]

bengkok(TB)/membengkokkan(TL) <06140> [crooked.]

berjalan(TB)/menjalani(TL) <01869> [whosoever.]

59:8

tidak mengenal

Rom 3:15-17%& [Semua]

yang bengkok,

Hak 5:6; [Lihat FULL. Hak 5:6]

mengenal damai.

Yes 57:21; [Lihat FULL. Yes 57:21]; Luk 1:79 [Semua]59:9

keadilan(TB)/insaf(TL) <04941> [is judgment.]

menanti-nantikan(TB)/menantikan(TL) <06960> [we wait.]

59:9

hanya kegelapan

Ayub 19:8; [Lihat FULL. Ayub 19:8]; Mazm 107:14; [Lihat FULL. Mazm 107:14]; Yes 5:30; [Lihat FULL. Yes 5:30]; Yes 8:20; [Lihat FULL. Yes 8:20]; Luk 1:79; [Lihat FULL. Luk 1:79] [Semua]


Catatan Frasa: KEADILAN TETAP JAUH DARI PADA KAMI.


59:10

meraba-raba ....... meraba-raba ...... kami(TB)/meraba-raba .......... merayau(TL) <01659> [grope.]

gelap(TB)/gaya(TL) <0820> [in desolate.]

59:10

orang buta,

Ul 28:29; Yes 6:9-10; [Lihat FULL. Yes 6:9]; [Lihat FULL. Yes 6:10]; Yes 56:10; Rat 4:14; Zef 1:17 [Semua]

kami tersandung

Ayub 3:23; [Lihat FULL. Ayub 3:23]; Yes 8:15; [Lihat FULL. Yes 8:15]; Yoh 11:9-10 [Semua]

orang mati.

Rat 3:659:11

meraung seperti(TB)/meraung-raung(TL) <01993> [roar.]

redup ... suara(TB)/kita ... memeram(TL) <01897> [mourn.]

keselamatan(TB)/selamat(TL) <03444> [for salvation.]

59:11

burung merpati;

Kej 8:8; [Lihat FULL. Kej 8:8]; Mazm 74:19; Yes 38:14; Yer 48:28; Yeh 7:16; Nah 2:7 [Semua]59:12

pemberontakan ............... pemberontakan(TB)/kesalahan ............... sadarlah(TL) <06588> [our transgressions.]

dosa(TB/TL) <02403> [our sins.]

mengenal(TB)/ketahui(TL) <03045> [we know.]

59:12

dosa pemberontakan

Ezr 9:6; [Lihat FULL. Ezr 9:6]; Yes 57:12; [Lihat FULL. Yes 57:12] [Semua]

kami bersaksi

Kej 4:7; [Lihat FULL. Kej 4:7]; Yes 3:9; [Lihat FULL. Yes 3:9]; Yer 2:19; [Lihat FULL. Yer 2:19] [Semua]

menyadari pemberontakan

Mazm 51:559:13

mungkir(TB)/menyangkal(TL) <03584> [lying.]

berbalik(TB)/Bagaimana kita khianat ....... sudah undur ..... kita bagaimana kita sudah(TL) <05253> [departing.]

merancangkan(TB)/berkata-kata(TL) <01696> [speaking.]

59:13

telah memberontak

Yes 46:8; 48:8 [Semua]

dan berbalik

Bil 11:20; [Lihat FULL. Bil 11:20]; Ams 30:9; [Lihat FULL. Ams 30:9]; Mat 10:33; Tit 1:16 [Semua]

merancangkan pemerasan

Mazm 12:6; [Lihat FULL. Mazm 12:6]; Yes 5:7; [Lihat FULL. Yes 5:7] [Semua]

mengandung dusta

Yes 3:8; [Lihat FULL. Yes 3:8]; Yes 44:20; [Lihat FULL. Yes 44:20]; Mr 7:21-22 [Semua]59:14

59:14

dan keadilan

Yes 29:21; [Lihat FULL. Yes 29:21]

jauh-jauh, sebab kebenaran

Yes 1:21; [Lihat FULL. Yes 1:21]

dan ketulusan

Yes 48:1; [Lihat FULL. Yes 48:1]; Yer 33:16; [Lihat FULL. Yer 33:16] [Semua]59:15

kebenaran(TB/TL) <0571> [truth.]

menjauhi(TB)/cuma-cuma ........... dirinya(TL) <05493> [he that.]

rampasan(TB/TL) <07997> [maketh himself a prey. or, is accounted mad.]

hukum ....... insaf(TB) <03415 04941> [displeased him. Heb. was evil in his eyes.]

59:15

demikian kebenaran

Yer 7:28; 9:5; Dan 8:12 [Semua]

ada hukum.

Yes 5:7; [Lihat FULL. Yes 5:7]59:16

melihat(TB)/dilihat-Nya(TL) <07200> [he saw.]

tangan-Nya(TB)/lengan-Nya(TL) <02220> [therefore.]

59:16

tidak seorangpun

Yes 41:28; [Lihat FULL. Yes 41:28]

yang membela.

Yes 53:12; [Lihat FULL. Yes 53:12]

Dia pertolongan,

Yes 51:5; [Lihat FULL. Yes 51:5]

dan keadilan-Nyalah

Yes 45:8,13; 46:13 [Semua]


Catatan Frasa: IA MELIHAT BAHWA TIDAK SEORANGPUN.


59:17

mengenakan keadilan keadilan ........... mengenakan(TB)/berpakaikan keadilan .............. berpakaikan(TL) <06666 03847> [he put on righteousness.]

pakaian(TB)/berpakaikan(TL) <0899> [the garments.]

kecemburuan(TB)/gairah(TL) <07068> [with zeal.]

59:17

baju zirah

Ef 6:14; 1Tes 5:8 [Semua]

dan ketopong

Ef 6:17; 1Tes 5:8 [Semua]

mengenakan pakaian

Ayub 27:6; [Lihat FULL. Ayub 27:6]; Yes 63:3 [Semua]

pembalasan

Yes 1:24; [Lihat FULL. Yes 1:24]

menyelubungkan kecemburuan

Yes 9:6; [Lihat FULL. Yes 9:6]; Yeh 5:13 [Semua]


Catatan Frasa: KEADILAN SEBAGAI BAJU ZIRAH.


59:18

Sesuai(TB)/atas ...... atas ..... atas(TL) <05921> [According.]

perbuatan-perbuatan(TB)/pembenci-Nya(TL) <01578> [deeds. Heb. recompences. fury.]

59:18

memberi pembalasan:

Im 26:28; [Lihat FULL. Im 26:28]; Bil 10:35; [Lihat FULL. Bil 10:35]; Yes 34:8; [Lihat FULL. Yes 34:8]; Mat 16:27; [Lihat FULL. Mat 16:27] [Semua]

kepada pulau-pulau

Yes 11:11; 41:5 [Semua]59:19

takut(TB/TL) <03372> [shall they.]

tempat yang sempit(TB)/musuh(TL) <06862> [When.]

This all the Rabbins refer to the coming of the Messiah. If, say they, ye see a generation which endured much tribulation, then expect Him, according to what is written, "When the enemy shall come in like a flood," etc.

tempat yang sempit(TB)/musuh(TL) <06862> [the enemy.]

nafas(TB/TL) <07307> [the Spirit.]

didorong(TB)/menghembuskan(TL) <05127> [lift up a standard against him. or, put him to flight.]

59:19

matahari terbenam

Yes 49:12; [Lihat FULL. Yes 49:12]; Mat 8:11; [Lihat FULL. Mat 8:11] [Semua]

kepada kemuliaan-Nya

Mazm 97:6; Yes 24:15; [Lihat FULL. Yes 24:15]; Yes 35:2; 40:5; 52:10; 66:18 [Semua]

matahari terbit,

Mazm 113:3; [Lihat FULL. Mazm 113:3]

oleh nafas

Yes 11:4; [Lihat FULL. Yes 11:4]59:20

Penebus(TB/TL) <01350> [the Redeemer.]

bertobat(TB/TL) <07725> [unto.]

59:20

sebagai Penebus

Ayub 19:25; [Lihat FULL. Ayub 19:25]; Yes 60:16; 63:16 [Semua]

untuk Sion

Yes 52:8; [Lihat FULL. Yes 52:8]; Yoel 3:21; [Lihat FULL. Yoel 3:21] [Semua]

dari pemberontakannya,

Ayub 22:23; [Lihat FULL. Ayub 22:23]; Yes 1:27; [Lihat FULL. Yes 1:27]; Yer 35:15; [Lihat FULL. Yer 35:15]; Kis 2:38-39; Rom 11:26-27%& [Semua]


Catatan Frasa: IA AKAN DATANG SEBAGAI PENEBUS UNTUK SION


59:21

perjanjian-Ku(TB/TL) <01285> [this.]

Roh-Ku(TB/TL) <07307> [My spirit.]

firman-Ku(TB/TL) <01697> [my words.]

59:21

inilah perjanjian-Ku

Kej 9:16; [Lihat FULL. Kej 9:16]; Ul 29:14; [Lihat FULL. Ul 29:14]; Yes 42:6; [Lihat FULL. Yes 42:6] [Semua]

Tuhan: Roh-Ku

Yes 11:2; [Lihat FULL. Yes 11:2]; Yes 44:3; [Lihat FULL. Yes 44:3] [Semua]

dalam mulutmu

Kel 4:15; [Lihat FULL. Kel 4:15]

meninggalkan mulutmu

Yos 1:8; [Lihat FULL. Yos 1:8]


Catatan Frasa: ROH-KU ... FIRMAN-KU.


60:1

Bangkitlah(TB)/Bangunlah(TL) <06965> [Arise.]

teranglah ... terangmu datang(TB)/cahayamu ... terangmu ... datang(TL) <0215 0216 0935> [shine; for thy light is come. or, be enlightened, for thy light cometh.]

kemuliaan(TB/TL) <03519> [the glory.]

60:1

Judul : Kemuliaan Sion yang akan datang

Perikop : Yes 60:1-22


Bangkitlah,

Yes 52:2

sebab terangmu

Mazm 36:10; [Lihat FULL. Mazm 36:10]; Mazm 118:27; [Lihat FULL. Mazm 118:27]; Yes 9:1; [Lihat FULL. Yes 9:1]; Yoh 8:12; Ef 5:14 [Semua]

dan kemuliaan

Kel 16:7; [Lihat FULL. Kel 16:7]; Yes 4:5; [Lihat FULL. Yes 4:5]; Wahy 21:11 [Semua]


Catatan Frasa: TERANGMU DATANG.


60:2

kegelapan(TB/TL) <02822> [the darkness.]

TUHAN(TB)/Tuhan(TL) <03068> [the Lord.]

60:2

sesungguhnya, kegelapan

1Sam 2:9; [Lihat FULL. 1Sam 2:9]; Mazm 82:5; [Lihat FULL. Mazm 82:5]; Mazm 107:14; [Lihat FULL. Mazm 107:14]; Yes 8:20; [Lihat FULL. Yes 8:20] [Semua]

dan kekelaman

Yer 13:16; Kol 1:13 [Semua]60:3

Bangsa-bangsa(TB)/kafirpun(TL) <01471> [the Gentiles.]

raja-raja(TB)/raja-rajapun(TL) <04428> [kings.]

60:3

Bangsa-bangsa

Yes 44:5; [Lihat FULL. Yes 44:5]; Yes 45:14; [Lihat FULL. Yes 45:14]; Mat 2:1-11; Wahy 21:24 [Semua]

kepada terangmu,

Yes 9:1; [Lihat FULL. Yes 9:1]; Yes 42:6 [Semua]

dan raja-raja

Yes 49:23; [Lihat FULL. Yes 49:23]60:4

Angkatlah(TB/TL) <05375> [Lift.]

datang ...... datang(TB)/datang ....... datang(TL) <0935> [they come.]

60:4

datang berhimpun

Yes 11:12; [Lihat FULL. Yes 11:12]

dari jauh,

Yes 2:3; [Lihat FULL. Yes 2:3]; Yer 30:10 [Semua]

anak-anakmu perempuan

Yes 43:6; [Lihat FULL. Yes 43:6]

digendong.

Yes 49:20-22 [Semua]


Catatan Frasa: DATANG BERHIMPUN KEPADAMU.


60:5

melihat(TB)/kedatangan(TL) <07200> [thou shalt see.]

berbesar(TB)/meluaskan(TL) <07337> [be enlarged.]

kelimpahan .... laut ... beralih(TB)/bimbang ........ kekayaan ... laut(TL) <03220 02015 01995> [abundance of the sea shall be converted unto thee. or, noise of the sea shall be turned towards thee.]

kekayaan(TB)/harta(TL) <02428> [forces. or, wealth.]

60:5

dan berseri-seri,

Kel 34:29; [Lihat FULL. Kel 34:29]

akan berbesar

Yes 35:2; 65:13; 66:14; Za 10:7 [Semua]

sebab kelimpahan

Ul 33:19; [Lihat FULL. Ul 33:19]; Hak 3:15; [Lihat FULL. Hak 3:15]; Wahy 21:26 [Semua]60:6

Sejumlah besar(TB)/kawan-kawan(TL) <08229> [multitude.]

Midian(TB/TL) <04080> [Midian.]

Syeba(TB)/Syebapun(TL) <07614> [all.]

membawa(TB)/membawakan(TL) <05375> [bring.]

memberitakan(TB)/memasyhurkan(TL) <01319> [they shall shew.]

60:6

besar unta

Hak 6:5; [Lihat FULL. Hak 6:5]

dari Midian

Kej 25:2; [Lihat FULL. Kej 25:2]

dan Efa.

Kej 25:4

dari Syeba,

Kej 10:7,28; [Lihat FULL. Kej 10:7]; [Lihat FULL. Kej 10:28] [Semua]

dan kemenyan,

Yes 43:23; Yer 6:20; Mat 2:11 [Semua]

perbuatan masyhur

1Raj 5:7; [Lihat FULL. 1Raj 5:7]; Yes 42:10; [Lihat FULL. Yes 42:10] [Semua]60:7

kambing domba(TB)/domba(TL) <06629> [the flocks.]

dipersembahkan(TB)/naik(TL) <05927> [they shall.]

menyemarakkan(TB)/Kupermuliakan(TL) <06286> [I will.]

60:7

domba Kedar

Kej 25:13; [Lihat FULL. Kej 25:13]

atas mezbah-Ku

Yes 19:21; [Lihat FULL. Yes 19:21]

sebagai korban

Yes 18:7; Yeh 20:40; 43:27; Zef 3:10 [Semua]

menyemarakkan rumah

Yes 60:13; Hag 2:4,8,10 [Semua]60:8

melayang ..... seperti(TB)/terbang(TL) <05774> [fly.]

awan(TB)/awan-awan(TL) <05645> [a cloud.]

merpati(TB/TL) <03123> [as the.]

60:8

mereka ini

Yes 49:21

seperti awan

Yes 19:160:9

pulau-pulau(TB/TL) <0339> [the isles.]

kapal-kapal(TB)/kapal(TL) <0591> [the ships.]

anak-anakmu(TB/TL) <01121> [thy sons.]

nama(TB/TL) <08034> [unto.]

mengagungkan(TB)/mempermuliakan(TL) <06286> [because.]

60:9

dinanti-nantikan pulau-pulau

Yes 11:11; [Lihat FULL. Yes 11:11]

kapal-kapal Tarsis

Kej 10:4; [Lihat FULL. Kej 10:4]; Yes 2:16 [Semua]

untuk membawa

Yes 14:2; [Lihat FULL. Yes 14:2]; Yes 43:6; [Lihat FULL. Yes 43:6] [Semua]

dan emasnya

1Raj 10:22; [Lihat FULL. 1Raj 10:22]

untuk nama

Mazm 22:24; [Lihat FULL. Mazm 22:24]

Yang Mahakudus,

Yes 60:14; Yes 1:4; Yes 54:5; [Lihat FULL. Yes 54:5] [Semua]

Ia mengagungkan

Yes 44:23; [Lihat FULL. Yes 44:23]; Yes 55:5; Yer 30:19 [Semua]60:10

Orang-orang(TB)/orang-orang(TL) <01121> [the sons.]

raja-raja(TB/TL) <04428> [their kings.]

murka-Ku(TB)/kehangatan murka-Ku(TL) <07110> [in my wrath.]

60:10

Orang-orang asing

Kel 1:11; [Lihat FULL. Kel 1:11]; Yes 14:1-2; [Lihat FULL. Yes 14:1]; [Lihat FULL. Yes 14:2]; Yes 56:6; [Lihat FULL. Yes 56:6] [Semua]

dan raja-raja

Ezr 1:2; [Lihat FULL. Ezr 1:2]; Wahy 21:24 [Semua]

telah berkenan

Yes 49:8; [Lihat FULL. Yes 49:8]

untuk mengasihani

Mazm 102:14; [Lihat FULL. Mazm 102:14]


Catatan Frasa: MEMBANGUN TEMBOKMU.


60:11

Pintu-pintu gerbangmu(TB)/pintu gerbangmupun(TL) <08179> [Therefore.]

The subject of this chapter, says Bp. Lowth, is the great increase and flourishing state of the church of God, by the conversion and accession of the heathen nations to it; which is set forth in such ample and exalted terms, as plainly shew that the full completion of this prophecy is reserved for future times. This subject is displayed in the most splendid colours, under a great variety of images highly poetical, designed to give a general idea of the glories of that perfect state of the church of God, which we are taught to expect in the latter times; when the fulness of the Gentiles shall come in, and the Jews shall be converted and gathered from their dispersions, and "the kingdom of this world shall become the kingdom of our Lord and of His Christ."

Pintu-pintu gerbangmu(TB)/pintu gerbangmupun(TL) <08179> [thy gates.]

kekayaan(TB)/tentara(TL) <02428> [forces. or, wealth.]

5 *marg:

60:11

Pintu-pintu gerbangmu

Yes 60:18; Mazm 24:7; [Lihat FULL. Mazm 24:7]; Yes 62:10; Mi 2:13; Wahy 21:25 [Semua]

kekayaan bangsa-bangsa

Yes 60:5; [Lihat FULL. Yes 60:5]; Yes 61:6; Wahy 21:26 [Semua]

sedang raja-raja

Mazm 149:8; Yes 2:12; [Lihat FULL. Yes 2:12] [Semua]60:12

60:12

mau mengabdi

Yes 11:14; [Lihat FULL. Yes 11:14]; Yes 14:2; [Lihat FULL. Yes 14:2] [Semua]

akan dirusakbinasakan.

Kej 27:29; [Lihat FULL. Kej 27:29]; Mazm 110:5; [Lihat FULL. Mazm 110:5]; Dan 2:34 [Semua]60:13

Kemuliaan(TB)/kemuliaan(TL) <03519> [The glory.]

That is, the cedar; and as the choice timber of Lebanon beautified Solomon's temple, that footstool of Jehovah; so shall the peculiar advantages of every nation, and of every description of men, concur to beautify the church of Christ, which He has determined to make glorious. The language then becomes more energetic, and the images employed more grand and magnificent; and nothing can answer to the glorious description but some future exalted state of the church on earth, or the church triumphant in heaven; though several expressions seem to limit it to the church below.

mempersemarak(TB)/menghiasi ..... mempermuliakan(TL) <06286> [to beautify.]

tempat ........ tempat(TB)/tempat ..... tempat(TL) <04725> [the place.]

60:13

Kemuliaan Libanon,

Ezr 3:7; [Lihat FULL. Ezr 3:7]

dibawa bersama-sama

Yes 41:19

bait kudus-Ku,

Yes 60:7; [Lihat FULL. Yes 60:7]

tempat kaki-Ku

1Taw 28:2; [Lihat FULL. 1Taw 28:2]60:14

Anak-anak(TB)/anak-anak(TL) <01121> [sons.]

kota(TB)/negeri(TL) <05892> [The city.]

60:14

yang menindas

Yes 14:2; [Lihat FULL. Yes 14:2]

sujud menyembah

Kej 27:29; [Lihat FULL. Kej 27:29]; Yes 2:3; [Lihat FULL. Yes 2:3]; Wahy 3:9 [Semua]

kota

Kej 32:28; [Lihat FULL. Kej 32:28]; Yes 1:26; [Lihat FULL. Yes 1:26] [Semua]

Sion,

Ibr 12:22

Yang Mahakudus,

Yes 60:9; [Lihat FULL. Yes 60:9]60:15

<05800> [thou.]

kegirangan(TB)/kegemaran(TL) <04885> [a joy.]

60:15

engkau ditinggalkan,

Yes 1:7-9; Yes 6:12; [Lihat FULL. Yes 6:12]; Yes 54:6; [Lihat FULL. Yes 54:6] [Semua]

tidak disinggahi

Yes 33:8; [Lihat FULL. Yes 33:8]

menjadi kebanggaan

Yes 4:2; [Lihat FULL. Yes 4:2]

menjadi kegirangan

Mazm 126:5; [Lihat FULL. Mazm 126:5]; Yes 65:18 [Semua]60:16

mengisap susu ... susu ..... kerajaan-kerajaan(TB)/mengisap ... susu ........ menyusui(TL) <02461 03243> [suck the milk.]

mengetahui(TB/TL) <03045> [thou shalt know.]

60:16

meminum susu

Kel 6:1; [Lihat FULL. Kel 6:1]; Yes 49:23; 66:11,12 [Semua]

akan mengetahui,

Kel 6:6; [Lihat FULL. Kel 6:6]

Tuhan, Juruselamatmu,

Kel 14:30; [Lihat FULL. Kel 14:30]; Yes 25:9; [Lihat FULL. Yes 25:9] [Semua]

dan Penebusmu,

Ayub 19:25; [Lihat FULL. Ayub 19:25]; Yes 59:20; [Lihat FULL. Yes 59:20] [Semua]

Allah Yakub.

Kej 49:24; [Lihat FULL. Kej 49:24]; Mazm 132:2; [Lihat FULL. Mazm 132:2] [Semua]60:17

tembaga ................. tembaga(TB/TL) <05178> [brass.]

memberikan(TB)/menjadikan(TL) <07760> [make.]

60:17

membawa emas,

1Raj 10:21; [Lihat FULL. 1Raj 10:21]

memberikan damai

Mazm 85:9; [Lihat FULL. Mazm 85:9]; Yes 66:12; Hag 2:10 [Semua]

mengatur hidupmu.

Yes 9:6; [Lihat FULL. Yes 9:6]60:18

perbuatan kekerasan(TB)/pergagahan(TL) <02555> [Violence.]

menyebutkan(TB)/melainkan ...... kausebut(TL) <07121> [but.]

60:18

perbuatan kekerasan

Im 26:6; [Lihat FULL. Im 26:6]; 2Sam 7:10; [Lihat FULL. 2Sam 7:10]; Yes 9:3; [Lihat FULL. Yes 9:3] [Semua]

atau keruntuhan

Yes 49:19; [Lihat FULL. Yes 49:19]; Yes 51:19; [Lihat FULL. Yes 51:19] [Semua]

Selamat

Yes 33:6; [Lihat FULL. Yes 33:6]

Pujian

Yes 61:11; 62:7; Yer 33:9; Zef 3:20 [Semua]60:19

matahari(TB/TL) <08121> [sun.]

Allahmu(TB)/Allahmupun(TL) <0430> [thy God.]

60:19

menjadi penerang

Mazm 36:10; [Lihat FULL. Mazm 36:10]; Mazm 118:27; [Lihat FULL. Mazm 118:27]; Wahy 22:5 [Semua]

menjadi keagunganmu.

Mazm 85:10; [Lihat FULL. Mazm 85:10]; Yes 24:16,23; [Lihat FULL. Yes 24:16]; [Lihat FULL. Yes 24:23]; Wahy 21:23 [Semua]


Catatan Frasa: BAGIMU MATAHARI TIDAK LAGI MENJADI PENERANG.


60:20

matahari(TB)/mataharimu(TL) <08121> [sun.]

hari-hari(TB)/hari(TL) <03117> [the days.]

60:20

ada matahari

Yes 30:26

hari-hari perkabunganmu

Yes 30:19; [Lihat FULL. Yes 30:19]; Yes 35:10; [Lihat FULL. Yes 35:10]; Wahy 7:17; [Lihat FULL. Wahy 7:17] [Semua]60:21

Pendudukmu(TB)/bangsamu(TL) <05971> [people.]

memiliki(TB)/mempunyai(TL) <03423> [inherit.]

cangkokan(TB)/pucuk(TL) <05342> [the branch.]

memperlihatkan keagungan-Ku(TB)/dipermuliakan(TL) <06286> [that I.]

60:21

orang-orang benar,

Yes 4:3; [Lihat FULL. Yes 4:3]; Yes 26:2; [Lihat FULL. Yes 26:2]; Wahy 21:27 [Semua]

mereka memiliki

Mazm 37:11,22; Yes 49:8; 57:13; 61:7; 65:9; Za 8:12 [Semua]

sebagai cangkokan

Ayub 10:3; [Lihat FULL. Ayub 10:3]; Mazm 8:7; [Lihat FULL. Mazm 8:7]; Yes 19:25; [Lihat FULL. Yes 19:25]; Ef 2:10 [Semua]

yang Kutanam

Kel 15:17; [Lihat FULL. Kel 15:17]; Mazm 44:3; 80:9-12; Yer 32:41; Am 9:15; Mat 15:13 [Semua]

memperlihatkan keagungan-Ku.

Im 10:3; [Lihat FULL. Im 10:3]; Yes 44:23; [Lihat FULL. Yes 44:23] [Semua]


Catatan Frasa: PENDUDUKMU SEMUANYA ORANG-ORANG BENAR.


60:22

paling kecil(TB)/terkecil(TL) <06996> [little.]

TUHAN(TB)/Tuhan(TL) <03068> [I the Lord.]

60:22

menjadi bangsa

Kej 12:2; [Lihat FULL. Kej 12:2]; Ul 1:10; [Lihat FULL. Ul 1:10] [Semua]

dengan segera

Yes 5:1961:1

Roh(TB/TL) <07307> [Spirit.]

mengurapi(TB)/dilantik(TL) <04886> [anointed.]

kabar(TB)/kabar selamat(TL) <01319> [to preach.]

merawat(TB)/mengobati(TL) <02280> [to bind.]

memberitakan(TB)/berseru-seru(TL) <07121> [to proclaim.]

The proclaiming of perfect liberty to the bound, and the year of acceptance with Jehovah, is a manifest allusion to the proclaiming of the year of the jubilee by sound of trumpet; and our Saviour, by applying this text to himself, plainly declares the typical design of that institution.

61:1

Judul : Tahun rahmat Tuhan

Perikop : Yes 61:1-11


Roh

Yes 11:2; [Lihat FULL. Yes 11:2]; 2Kor 3:17 [Semua]

Tuhan Allah

Yes 50:4; [Lihat FULL. Yes 50:4]

telah mengurapi

Mazm 45:8; [Lihat FULL. Mazm 45:8]; Dan 9:24-26; [Lihat FULL. Dan 9:24] s/d 26; Kis 4:26; [Lihat FULL. Kis 4:26] [Semua]

kabar baik

2Sam 18:26; [Lihat FULL. 2Sam 18:26]; Yes 40:9; [Lihat FULL. Yes 40:9] [Semua]

orang-orang sengsara,

Ayub 5:16; [Lihat FULL. Ayub 5:16]; Mat 11:5; [Lihat FULL. Mat 11:5]; Luk 7:22 [Semua]

dan merawat

2Raj 22:19; [Lihat FULL. 2Raj 22:19]; Ayub 5:18; [Lihat FULL. Ayub 5:18] [Semua]

memberitakan pembebasan

Im 25:10; [Lihat FULL. Im 25:10]

orang-orang tawanan,

Mazm 68:7; [Lihat FULL. Mazm 68:7]; Yes 49:9; [Lihat FULL. Yes 49:9] [Semua]


Catatan Frasa: ROH TUHAN ALLAH ADA PADA-KU.

Catatan Frasa: ROH TUHAN ALLAH ADA PADA-KU.


61:2

rahmat(TB)/kesenangan(TL) <07522> [the acceptable.]

hari(TB/TL) <03117> [and.]

menghibur(TB)/menghiburkan(TL) <05162> [to comfort.]

61:2

tahun rahmat

Yes 49:8; [Lihat FULL. Yes 49:8]; Luk 4:18-19%&; [Lihat FULL. Luk 4:18]; [Lihat FULL. Luk 4:19%&] [Semua]

hari pembalasan

Yes 1:24; [Lihat FULL. Yes 1:24]

untuk menghibur

Yes 40:1; [Lihat FULL. Yes 40:1]; Mat 5:4 [Semua]

orang berkabung,

Ayub 5:11; [Lihat FULL. Ayub 5:11]; Luk 6:21 [Semua]


Catatan Frasa: HARI PEMBALASAN.


61:3

perhiasan kepala(TB)/perhiasan(TL) <06287> [beauty.]

minyak(TB/TL) <08081> [the oil.]

kain(TB)/pakaian(TL) <04594> [the garment.]

menyebutkan(TB)/disebut(TL) <07121> [called.]

memperlihatkan keagungan-Nya(TB)/dipermuliakan(TL) <06286> [that he.]

61:3

mereka perhiasan

Yes 3:23; [Lihat FULL. Yes 3:23]

ganti abu,

Ayub 2:8; [Lihat FULL. Ayub 2:8]

minyak

Rut 3:3; [Lihat FULL. Rut 3:3]; Yes 1:6; [Lihat FULL. Yes 1:6]; Ibr 1:9 [Semua]

kain kabung,

Yer 31:13; Mat 5:4 [Semua]

tanaman

Mazm 1:3; 92:13-14; Mat 15:13; 1Kor 3:9 [Semua]

memperlihatkan keagungan-Nya.

Yes 44:23; [Lihat FULL. Yes 44:23]61:4

61:4

membangun reruntuhan

Yes 44:26; [Lihat FULL. Yes 44:26]; Yes 51:3; 65:21; Yeh 36:33; Am 9:14; Za 1:16-17 [Semua]


Catatan Frasa: MEMBANGUN RERUNTUHAN ... BERABAD-ABAD.


61:5

61:5

Orang-orang luar

Yes 14:1-2; [Lihat FULL. Yes 14:1]; [Lihat FULL. Yes 14:2]; Yes 56:6; [Lihat FULL. Yes 56:6] [Semua]61:6

disebut ...... dinamai(TB)/dinamai(TL) <07121> [named.]

[called.]

menikmati(TB)/makan(TL) <0398> [ye shall eat.]

61:6

disebut imam

Kel 19:6; [Lihat FULL. Kel 19:6]; 1Pet 2:5 [Semua]

menikmati kekayaan

Ul 33:19; Yes 60:11; [Lihat FULL. Yes 60:11] [Semua]61:7

malu(TB)/malumu(TL) <01322> [your shame.]

abadi(TB)/kekal(TL) <05769> [everlasting.]

61:7

mendapat malu

Yes 29:22; [Lihat FULL. Yes 29:22]; Yes 41:11; [Lihat FULL. Yes 41:11] [Semua]

kali lipat,

Ul 21:17; [Lihat FULL. Ul 21:17]; Yes 40:2; [Lihat FULL. Yes 40:2] [Semua]

mendapat warisan

Yes 60:21; [Lihat FULL. Yes 60:21]

dan sukacita

Mazm 126:5; [Lihat FULL. Mazm 126:5]; Yes 25:9; [Lihat FULL. Yes 25:9] [Semua]61:8

TUHAN(TB)/Tuhan(TL) <03068> [I the Lord.]

membenci(TB)/benci(TL) <08130> [I hate.]

memberi(TB/TL) <05414> [I will direct.]

mengikat(TB)/meneguhkan(TL) <03772> [I will make.]

61:8

mencintai hukum,

Mazm 11:7; [Lihat FULL. Mazm 11:7]; Yes 1:17; [Lihat FULL. Yes 1:17]; Yes 5:16; [Lihat FULL. Yes 5:16] [Semua]

mengikat perjanjian

Kej 9:16; [Lihat FULL. Kej 9:16]; Yes 42:6; [Lihat FULL. Yes 42:6]; Ibr 13:20; [Lihat FULL. Ibr 13:20] [Semua]61:9

Keturunanmu ......................... keturunan(TB)/benih ................................ benih(TL) <02233> [their seed.]

Keturunanmu ......................... keturunan(TB)/benih ................................ benih(TL) <02233> [they are.]

61:9

Keturunanmu

Yes 43:5; [Lihat FULL. Yes 43:5]; Yes 48:19; [Lihat FULL. Yes 48:19] [Semua]

yang diberkati

Kej 12:2; [Lihat FULL. Kej 12:2]; Ul 28:3-12; [Lihat FULL. Ul 28:3] s/d 12 [Semua]61:10

bersukaria(TB)/amat sukacitalah(TL) <07797> [will greatly.]

mengenakan(TB)/dikenakan-Nya(TL) <03847> [for.]

pengantin laki-laki ........ pengantin perempuan(TB)/mempelai laki-laki ........ mempelai perempuan(TL) <02860 03618> [as a.]

mengenakan perhiasan kepala destar(TB)/menghiasi(TL) <03547 06287> [decketh himself. Heb. decketh as a priest.]

perhiasannya(TB)/permata(TL) <03627> [with her.]

61:10

jiwaku bersorak-sorai

Mazm 2:11; [Lihat FULL. Mazm 2:11]; Yes 7:13; [Lihat FULL. Yes 7:13]; Yes 25:9; [Lihat FULL. Yes 25:9]; Hab 3:18; Luk 1:47; [Lihat FULL. Luk 1:47] [Semua]

jubah kebenaran,

Ayub 27:6; [Lihat FULL. Ayub 27:6]; Mazm 132:9; [Lihat FULL. Mazm 132:9]; Yes 52:1; [Lihat FULL. Yes 52:1]; Wahy 19:8 [Semua]

perhiasan kepala

Kel 39:28; [Lihat FULL. Kel 39:28]

pengantin perempuan

Yes 49:18; [Lihat FULL. Yes 49:18]; Wahy 21:2 [Semua]


Catatan Frasa: AKU BERSUKARIA DI DALAM TUHAN.


61:11

bumi(TB/TL) <0776> [as the earth.]

Tuhan(TB/TL) <0136> [so.]

[praises.]

61:11

seperti kebun

Kej 47:23; [Lihat FULL. Kej 47:23]; Yes 58:11 [Semua]

menumbuhkan kebenaran

Yes 45:8; [Lihat FULL. Yes 45:8]62:1

Sion(TB/TL) <06726> [Zion's.]

kebenarannya(TB/TL) <06664> [the righteousness.]

62:1

Judul : Nama baru Sion

Perikop : Yes 62:1-12


dapat berdiam

Est 4:14; [Lihat FULL. Est 4:14]; Mazm 50:21; [Lihat FULL. Mazm 50:21]; Mazm 83:2; [Lihat FULL. Mazm 83:2] [Semua]

sampai kebenarannya

Yes 1:26; [Lihat FULL. Yes 1:26]; Yes 45:8; [Lihat FULL. Yes 45:8] [Semua]

seperti cahaya

Ayub 11:17; [Lihat FULL. Ayub 11:17]

dan keselamatannya

Mazm 67:3; [Lihat FULL. Mazm 67:3]


Catatan Frasa: SION ... YERUSALEM.


62:2

bangsa-bangsa(TB)/kafir(TL) <01471> [the Gentiles.]

raja(TB)/rajapun(TL) <04428> [all kings.]

menyebut(TB)/disebut(TL) <07121> [thou shalt.]

62:2

Maka bangsa-bangsa

Mazm 67:3; [Lihat FULL. Mazm 67:3]; Yes 40:5; [Lihat FULL. Yes 40:5]; Yes 45:14; [Lihat FULL. Yes 45:14]; Yes 52:10 [Semua]

dengan nama

Kej 32:28; [Lihat FULL. Kej 32:28]; Yes 1:26; [Lihat FULL. Yes 1:26]; Wahy 2:17; 3:12 [Semua]62:3

62:3

menjadi mahkota

Yes 28:5; [Lihat FULL. Yes 28:5]; 1Tes 2:19 [Semua]62:4

disebut .......... disebut(TB)/dikatakan ......... dikatakannya(TL) <0559> [shalt no.]

berkenan(TB)/terkasih(TL) <02657> [Hephzibah. that is, My delight is in her.]

bersuami .......... bersuami(TB)/bersuami ........... diperisterikan(TL) <01166> [Beulah. that is, Married.]

62:4

ditinggalkan suami

Im 26:43; [Lihat FULL. Im 26:43]; Yes 6:12; [Lihat FULL. Yes 6:12]; Yes 54:6; [Lihat FULL. Yes 54:6] [Semua]

yang sunyi

Yes 49:19; [Lihat FULL. Yes 49:19]; Yes 51:19; [Lihat FULL. Yes 51:19] [Semua]

berkenan kepada-Ku

2Raj 21:1

telah berkenan

Yes 65:19; Yer 32:41; Zef 3:17; Mal 3:12 [Semua]

akan bersuami.

Yes 54:5; Yer 3:14; Hos 2:20 [Semua]


Catatan Frasa: YANG BERKENAN KEPADA-KU (HEFZIBAH) ... YANG BERSUAMI (BEULAH).


62:5

Dia(TB) <01121> [shall thy sons.]

girang hatinya bergemar mempelai(TB)/mempelai laki-laki bergemar(TL) <04885 02860> [as the bridegroom rejoiceth. Heb. with the joy of the bridegroom.]

62:5

seorang mempelai

Kid 3:11; [Lihat FULL. Kid 3:11]

akan girang

Ul 28:63; [Lihat FULL. Ul 28:63]; Yes 65:19; Yer 31:12; Zef 3:17 [Semua]62:6

Kutempatkan pengawal(TB)/menaruh .... pengawal(TL) <08104 06485> [set watchmen.]

tidak akan pernah(TB)/sampai selama-lamanya(TL) <08548> [which.]

mengingatkan TUHAN ...... Tuhan(TB)/mengingatkan .... Tuhan(TL) <03068 02142> [make mention of the Lord. or, are the Lord's remembrancers.]

tinggal tenang(TB)/lelahmu(TL) <01824> [keep.]

62:6

Kutempatkan pengintai-pengintai.

Yes 52:8; [Lihat FULL. Yes 52:8]; Ibr 13:17 [Semua]

tinggal tenang

Mazm 132:4


Catatan Frasa: PENGINTAI-PENGINTAI ... TIDAK AKAN PERNAH BERDIAM DIRI.


62:7

tenang(TB)/hadapan-Nya(TL) <01824> [rest. Heb. silence. till he make.]

62:7

tinggal tenang,

Mat 15:21-28; Luk 18:1-8 [Semua]

menjadi kemasyhuran

Ul 26:19; [Lihat FULL. Ul 26:19]; Yes 60:18; [Lihat FULL. Yes 60:18] [Semua]62:8

bersumpah(TB/TL) <07650> [sworn.]

Sesungguhnya ..... memberi ....... memberikan ... sesungguhnya(TB)/Bahwasanya ......... memberikan(TL) <0518 05414> [Surely I will no more give. Heb. if I give, etc.]

62:8

telah bersumpah

Kej 22:16; [Lihat FULL. Kej 22:16]; Yes 14:24; [Lihat FULL. Yes 14:24]; Yes 49:18; [Lihat FULL. Yes 49:18] [Semua]

memberi gandummu

Ul 28:30-33; Yes 1:7; [Lihat FULL. Yes 1:7] [Semua]62:9

memakannya(TB)/makan(TL) <0398> [shall eat.]

62:9

akan memakannya

Yes 1:19; [Lihat FULL. Yes 1:19]; Am 9:14 [Semua]

memuji-muji Tuhan,

Ul 12:7; [Lihat FULL. Ul 12:7]; Yoel 2:26 [Semua]

tempat kudus-Ku.

Im 23:3962:10

Berjalanlah berjalanlah(TB)/tambaklah(TL) <05674> [go through.]

tegakkanlah(TB)/dirikanlah(TL) <07311> [lift up.]

62:10

pintu-pintu gerbang,

Mazm 24:7; [Lihat FULL. Mazm 24:7]; Yes 60:11; [Lihat FULL. Yes 60:11] [Semua]

jalan raya,

Yes 57:14

jalan raya,

Yes 11:16; [Lihat FULL. Yes 11:16]

batu-batu, tegakkanlah panji-panji

Yes 11:10; [Lihat FULL. Yes 11:10]62:11

TUHAN(TB)/Tuhan(TL) <03068> [the Lord.]

Katakanlah(TB)/katakanlah(TL) <0559> [Say.]

upah(TB)/upah-Nya(TL) <07939> [his reward.]

berjalan(TB)/pembalasan-Nya(TL) <06468> [work. or, recompence.]

62:11

ujung bumi!

Ul 30:4; [Lihat FULL. Ul 30:4]

puteri Sion:

Mazm 9:15; [Lihat FULL. Mazm 9:15]; Za 9:9; Mat 21:5 [Semua]

keselamatanmu datang;

Yes 35:4; [Lihat FULL. Yes 35:4]; Wahy 22:12 [Semua]

di hadapan-Nya.

Yes 40:10; [Lihat FULL. Yes 40:10]


Catatan Frasa: KESELAMATANMU DATANG


62:12

kudus(TB)/suci(TL) <06944> [The holy.]

tebusan(TB/TL) <01350> [The redeemed.]

dicari(TB)/kekasih(TL) <01875> [Sought out.]

ditinggalkan(TB/TL) <05800> [not.]

62:12

akan menyebutkan

Kej 32:28; [Lihat FULL. Kej 32:28]

bangsa kudus

Kel 19:6; [Lihat FULL. Kel 19:6]; 1Pet 2:9 [Semua]

orang-orang tebusan

Mazm 106:10; [Lihat FULL. Mazm 106:10]; Yes 35:9; [Lihat FULL. Yes 35:9]; Yes 44:23; [Lihat FULL. Yes 44:23] [Semua]

tidak ditinggalkan

Mazm 27:9; [Lihat FULL. Mazm 27:9]; Yes 42:16; Yes 54:6; [Lihat FULL. Yes 54:6] [Semua]63:1

datang(TB/TL) <0935> [is this.]

Edom(TB/TL) <0123> [from Edom.]

merah(TB)/tepercik(TL) <02556> [dyed.]

Bozra(TB/TL) <01224> [Bozrah.]

bersemarak(TB)/indah-indah(TL) <01921> [glorious. Heb. decked. travelling.]

menjanjikan(TB)/berkata-katakan(TL) <01696> [speak.]

berkuasa(TB/TL) <07227> [mighty.]

63:1

Judul : Hari pembalasan Allah

Perikop : Yes 63:1-6


dari Edom,

2Taw 28:17; [Lihat FULL. 2Taw 28:17]; Yes 11:14; [Lihat FULL. Yes 11:14] [Semua]

dari Bozra

Kej 36:33; [Lihat FULL. Kej 36:33]; Am 1:12 [Semua]

yang merah,

Wahy 19:13

dengan kekuatannya

Ayub 9:4; [Lihat FULL. Ayub 9:4]; Yes 45:24; [Lihat FULL. Yes 45:24] [Semua]

untuk menyelamatkan!

Yes 63:5; Yes 46:13; Yes 51:5; [Lihat FULL. Yes 51:5]; Yer 42:11; Zef 3:17 [Semua]


Catatan Frasa: DARI EDOM.


63:2

buah anggur?

Kej 49:11; [Lihat FULL. Kej 49:11]63:3

melakukan .............. mengirik(TB)/mengirik ................. mengirik(TL) <01869> [trodden.]

umat-Ku(TB)/bangsa(TL) <05971> [and of the people.]

The very remarkable passage contained in the first six verses of this chapter seems in a manner detached from the rest, and to stand by itself; containing a prophetical representation of the victories of the Messiah over the enemies of his church, here designated by the names of Edom and Bozrah. Though, as Bp. Lowth observes, this prophecy must have its accomplishment, there is no necessity for supposing that it has been already accomplished. There are prophecies which intimate a great slaughter of the enemies of God and his people, which remain to be fulfilled: those in Eze ch. 38, and Re ch. 20 are called Gog and Magog. This prophecy of Isaiah may possibly refer to the same, or the like event.

menginjak-injak(TB)/memijak-mijak(TL) <07429> [and trample.]

63:3

melakukan pengirikan,

Hak 6:11; [Lihat FULL. Hak 6:11]; Wahy 14:20; [Lihat FULL. Wahy 14:20] [Semua]

telah mengirik

Ayub 40:7; [Lihat FULL. Ayub 40:7]; Mazm 108:14; [Lihat FULL. Mazm 108:14]; Yes 5:5; [Lihat FULL. Yes 5:5] [Semua]

kehangatan amarah-Ku;

Yes 22:5; [Lihat FULL. Yes 22:5]

kepada baju-Ku,

Wahy 19:13


Catatan Frasa: SEORANG DIRILAH YANG MELAKUKAN PENGIRIKAN.


63:4

63:4

hari pembalasan

Yes 1:24; [Lihat FULL. Yes 1:24]; Yer 50:15; [Lihat FULL. Yer 50:15] [Semua]63:5

pandangan-Ku(TB)/melihat-lihat(TL) <05027> [looked.]

tangan-Ku(TB)/lengan-Ku(TL) <02220> [mine own.]

kehangatan(TB/TL) <02534> [my fury.]

63:5

tidak ada

2Raj 14:26; [Lihat FULL. 2Raj 14:26]; Yes 41:28; [Lihat FULL. Yes 41:28] [Semua]

Lalu tangan-Ku

Mazm 44:4; [Lihat FULL. Mazm 44:4]; Mazm 98:1; [Lihat FULL. Mazm 98:1]; Yes 33:2; [Lihat FULL. Yes 33:2] [Semua]

membantu Aku.

Yes 59:1663:6

menghancurkan(TB)/Kumabuki(TL) <07937> [make.]

mengalir(TB)/Kumabuki ......... ke(TL) <03381> [I will bring.]

63:6

Aku memijak-mijak

Ayub 40:7; [Lihat FULL. Ayub 40:7]; Mazm 108:14; [Lihat FULL. Mazm 108:14] [Semua]

kehangatan amarah-Ku

Yes 29:9; [Lihat FULL. Yes 29:9]; Rat 4:21 [Semua]

semburan darah

Yes 34:3; [Lihat FULL. Yes 34:3]63:7

menyebut-nyebut(TB)/menyebut(TL) <02142> [mention.]

kebajikan ... besar ... kasih-Nya(TB)/kebesaran kasih-Nya(TL) <02898 07227> [the great goodness.]

sayang-Nya(TB)/rahmat-Nya(TL) <07356> [according to his.]

63:7

Judul : Pujian dan doa

Perikop : Yes 63:7--64:12


kasih setia

Yes 54:8; [Lihat FULL. Yes 54:8]

dan kebajikan

Kel 18:9; [Lihat FULL. Kel 18:9]

kasih sayang-Nya

Mazm 51:3; [Lihat FULL. Mazm 51:3]; Ef 2:4 [Semua]


Catatan Frasa: KASIH SETIA TUHAN.


63:8

umat-Ku(TB/TL) <05971> [Surely.]

anak-anak(TB/TL) <01121> [children.]

Juruselamat(TB/TL) <03467> [so he.]

63:8

merekalah umat-Ku,

Mazm 100:3; [Lihat FULL. Mazm 100:3]; Yes 51:4; [Lihat FULL. Yes 51:4] [Semua]

menjadi Juruselamat

Kel 14:30; [Lihat FULL. Kel 14:30]; Yes 25:9; [Lihat FULL. Yes 25:9] [Semua]63:9

kesesakan(TB)/kepicikan(TL) <06869> [all their.]

utusan(TB)/Malakalhadirat-Nya(TL) <04397> [the angel.]

kasih-Nya ... belas kasihan-Nya(TB)/kasih-Nya ... sayang-Nya(TL) <0160 02551> [in his.]

menggendong(TB)/ditanggung-Nya(TL) <05375> [carried.]

63:9

atau utusan,

Kel 14:19; [Lihat FULL. Kel 14:19]

Ia sendirilah

Kel 33:14; [Lihat FULL. Kel 33:14]

yang menebus

Ul 7:7-8; Ezr 9:9; [Lihat FULL. Ezr 9:9]; Yes 48:20; [Lihat FULL. Yes 48:20] [Semua]

dan menggendong

Ul 1:31; [Lihat FULL. Ul 1:31]; Mazm 28:9; [Lihat FULL. Mazm 28:9] [Semua]

dahulu kala.

Ul 32:7; [Lihat FULL. Ul 32:7]; Ayub 37:23; [Lihat FULL. Ayub 37:23] [Semua]


Catatan Frasa: IA SENDIRILAH YANG MENYELAMATKAN MEREKA


63:10

memberontak(TB)/mendurhaka(TL) <04784> [they rebelled.]

mendukakan(TB)/mendukacitakan(TL) <06087> [vexed.]

berubah(TB)/berubahlah(TL) <02015> [he was.]

63:10

mereka memberontak

Mazm 78:17; [Lihat FULL. Mazm 78:17]; Yeh 20:8; Kis 7:39-42 [Semua]

Roh Kudus-Nya;

Mazm 51:13; [Lihat FULL. Mazm 51:13]; Kis 7:51; Ef 4:30 [Semua]

menjadi musuh

Mazm 106:40; Yes 10:4; [Lihat FULL. Yes 10:4] [Semua]

sendiri berperang

Yos 10:14; [Lihat FULL. Yos 10:14]


Catatan Frasa: MENDUKAKAN ROH KUDUS-NYA.


63:11

teringatlah(TB/TL) <02142> [he remembered.]

naik(TB)/membawa ..... naik(TL) <05927> [Where is he that brought.]

penggembala(TB)/gembala(TL) <07462> [shepherd. or, shepherds.]

menaruh(TB)/mengaruniakan(TL) <07760> [where is he that put.]

63:11

dari laut

Kel 14:22,30; [Lihat FULL. Kel 14:22]; [Lihat FULL. Kel 14:30] [Semua]

kambing domba-Nya?

Mazm 77:21; [Lihat FULL. Mazm 77:21]

Roh Kudus-Nya

Bil 11:17; [Lihat FULL. Bil 11:17]63:12

agung(TB)/kemuliaan-Nya(TL) <08597> [with.]

membelah(TB)/membelahkan(TL) <01234> [dividing.]

membuat(TB)/diadakan-Nya(TL) <06213> [to make.]

63:12

dengan tangan-Nya

Kej 49:24; [Lihat FULL. Kej 49:24]; Kel 3:20; [Lihat FULL. Kel 3:20] [Semua]

membelah air

Kel 14:21-22; Yes 11:15 [Semua]

nama abadi

Mazm 102:13; [Lihat FULL. Mazm 102:13]; Yes 55:13; [Lihat FULL. Yes 55:13]; Yer 13:11; [Lihat FULL. Yer 13:11] [Semua]63:13

63:13

yang menuntun

Ul 32:12; [Lihat FULL. Ul 32:12]

samudera raya

Kel 14:22; [Lihat FULL. Kel 14:22]

pernah tersandung,

Mazm 119:11; [Lihat FULL. Mazm 119:11]; Yer 31:9 [Semua]63:14

Roh(TB/TL) <07307> [the Spirit.]

membuat(TB)/mengadakan(TL) <06213> [to make.]

63:14

tempat perhentian.

Kel 33:14; [Lihat FULL. Kel 33:14]; Ul 12:9; [Lihat FULL. Ul 12:9] [Semua]63:15

Pandanglah(TB)/Lihat(TL) <05027> [down.]

kediaman-Mu(TB)/kedudukan-Mu(TL) <02073> [the habitation.]

kecemburuan-Mu(TB)/cemburuan(TL) <07068> [where.]

hati-Mu(TB)/segala(TL) <01995> [sounding. or, multitude. thy bowels.]

menahan(TB)/ditegahkan(TL) <0662> [Are.]

63:15

dari sorga

Ul 26:15; [Lihat FULL. Ul 26:15]; Rat 3:50 [Semua]

dari kediaman-Mu

1Raj 22:19; [Lihat FULL. 1Raj 22:19]; Mazm 123:1; [Lihat FULL. Mazm 123:1] [Semua]

manakah kecemburuan-Mu

Yes 9:6; [Lihat FULL. Yes 9:6]; Yes 26:11; [Lihat FULL. Yes 26:11] [Semua]

kasih sayang-Mu?

1Raj 3:26; [Lihat FULL. 1Raj 3:26]; Mazm 25:6; [Lihat FULL. Mazm 25:6] [Semua]

menahan diri!

Kej 43:31; [Lihat FULL. Kej 43:31]; Yes 64:12 [Semua]63:16

Bapa ................... Bapa(TB)/Bapa .................. Bapa(TL) <01> [thou art.]

Abraham(TB)/Ibrahim(TL) <085> [though.]

nama-Mu ... Penebus ..... kala(TB)/Penebus .... nama-Mu ..... jaman(TL) <08034 05769 01350> [redeemer; thy name is from everlasting. or, Redeemer from everlasting is thy name.]

63:16

Engkau Bapa

Kel 4:22; [Lihat FULL. Kel 4:22]; Yer 3:4; [Lihat FULL. Yer 3:4]; Yoh 8:41 [Semua]

tidak mengenal

Ayub 14:21; [Lihat FULL. Ayub 14:21]

Penebus

Yes 41:14; 44:6; Yes 59:20; [Lihat FULL. Yes 59:20] [Semua]63:17

sesat(TB/TL) <08582> [why.]

tegarkan(TB)/mengeraskan(TL) <07188> [and hardened.]

Kembalilah(TB/TL) <07725> [Return.]

63:17

kami sesat

Kej 20:13; [Lihat FULL. Kej 20:13]; Rat 3:9 [Semua]

tegarkan hati

Kel 4:21; [Lihat FULL. Kel 4:21]

tidak takut

Yes 29:13

kepada-Mu? Kembalilah

Bil 10:36; [Lihat FULL. Bil 10:36]

milik kepunyaan-Mu!

Kel 34:9; [Lihat FULL. Kel 34:9]63:18

orang-orang fasik(TB)/umat-Mu(TL) <05971> [people.]

lawan(TB)/tempat-Mu ........ musuh(TL) <06862> [our.]

63:18

kami memijak-mijak

Yes 28:18; [Lihat FULL. Yes 28:18]; Dan 8:13; Luk 21:24; [Lihat FULL. Luk 21:24] [Semua]

bait kudus-Mu?

Im 26:31; [Lihat FULL. Im 26:31]; 2Raj 25:9; [Lihat FULL. 2Raj 25:9] [Semua]63:19

kala(TB)/tiada pernah(TL) <05769> [are thine.]

nama-Mu .... nama-Mu(TB)/disebut nama-Mu(TL) <08034 07121> [they were not called by thy name. or, thy name was not called upon them.]

63:19

pemerintahan-Mu, seolah-olah nama-Mu

Yes 43:7; [Lihat FULL. Yes 43:7]; Yer 14:9; [Lihat FULL. Yer 14:9] [Semua]64:1

mengoyakkan membelahkan(TB) <03863 07167> [Oh that.]

turun(TB/TL) <03381> [that thou wouldest come.]

gunung-gunung(TB)/bukitpun(TL) <02022> [that the.]

64:1

mengoyakkan langit

Mazm 18:10; 144:5 [Semua]

Engkau turun,

Yes 64:3; Mi 1:3 [Semua]

sehingga gunung-gunung

Kel 19:18; [Lihat FULL. Kel 19:18]


Catatan Frasa: MENGOYAKKAN LANGIT DAN ENGKAU TURUN.


64:2

api ... ranggas ... apipun ... api(TB)/api ... ranting-ranting ... apipun(TL) <0784 02003> [melting fire. Heb. fire of meltings. to make.]

bangsa-bangsa(TB)/orang kafir(TL) <01471> [that the nations.]

64:2

membuat nama-Mu

Yes 30:27; [Lihat FULL. Yes 30:27]

bangsa-bangsa gemetar

Mazm 99:1; 119:120; Yer 5:22; 33:9 [Semua]64:3

melakukan(TB)/mengadakan(TL) <06213> [thou didst.]

bukitpun(TL) <02022> [the mountains.]

64:3

melakukan kedahsyatan

Mazm 65:6; [Lihat FULL. Mazm 65:6]64:4

mendengar(TB)/didengar(TL) <08085> [have not.]

melihat(TB)/dilihat(TL) <07200> [seen, etc. or, seen a God besides thee, which doeth so for, etc. prepared.]

menanti-nantikan(TB)/menantikan(TL) <02442> [waiteth.]

64:4

menanti-nantikan dia;

Yes 30:18; [Lihat FULL. Yes 30:18]; 1Kor 2:9%& [Semua]

hanya Engkau

Yes 43:10-11; [Lihat FULL. Yes 43:10]; [Lihat FULL. Yes 43:11] [Semua]


Catatan Frasa: ORANG YANG MENANTI-NANTIKAN DIA.


64:5

menyongsong(TB)/bertemu(TL) <06293> [meetest.]

menyongsong ............ Kautunjukkan(TB)/suka hatinya(TL) <07797> [rejoiceth.]

mengingat(TB)/ingat(TL) <02142> [those that.]

murka(TB/TL) <07107> [thou art wroth.]

kala(TB)/selalu(TL) <05769> [in those.]

64:5

yang benar

Yes 26:8; [Lihat FULL. Yes 26:8]

ini murka,

Yes 10:4; [Lihat FULL. Yes 10:4]64:6

najis(TB/TL) <02931> [are all.]

kesalehan(TB)/kebenaran(TL) <06666> [all our.]

menjadi layu(TB)/luruh(TL) <05034> [we all.]

kejahatan(TB/TL) <05771> [our iniquities.]

64:6

seorang najis

Im 5:2; [Lihat FULL. Im 5:2]; Im 12:2; [Lihat FULL. Im 12:2] [Semua]

segala kesalehan

Yes 46:12; 48:1 [Semua]

seperti daun

Mazm 1:3; [Lihat FULL. Mazm 1:3]; Mazm 90:5-6 [Semua]

daun dilenyapkan

Mazm 1:4; Yer 4:12 [Semua]64:7

memanggil(TB)/menyebut(TL) <07121> [there is.]

berpegang(TB)/berpaut(TL) <02388> [to take.]

menyembunyikan(TB)/menyamarkan(TL) <05641> [hast hid.]

menyerahkan(TB)/menghancurkan(TL) <04127> [consumed. Heb. melted.]

kekuasaan(TB)/karena sebab(TL) <03027> [because. Heb. by the hand, as]

Job 8:4 *marg:

64:7

Tidak ada

Yes 41:28; [Lihat FULL. Yes 41:28]; Yes 59:4; 63:5; Yer 8:6; Yeh 22:30 [Semua]

memanggil nama-Mu

Mazm 14:4; [Lihat FULL. Mazm 14:4]

Engkau menyembunyikan

Ul 31:18; Yes 1:15; 54:8 [Semua]

dan menyerahkan

Yes 9:17; [Lihat FULL. Yes 9:17]; Yeh 22:18-22 [Semua]64:8

Bapa(TB/TL) <01> [thou art.]

liat(TB)/tanah liat(TL) <02563> [are the clay.]

buatan(TB)/perbuatan(TL) <04639> [all are.]

64:8

Engkaulah Bapa

Kel 4:22; [Lihat FULL. Kel 4:22]; Yer 3:4; [Lihat FULL. Yer 3:4] [Semua]

yang membentuk

Yes 29:16; [Lihat FULL. Yes 29:16]; Rom 9:20-21 [Semua]

buatan tangan-Mu.

Ayub 10:3; [Lihat FULL. Ayub 10:3]; Yes 19:25; [Lihat FULL. Yes 19:25] [Semua]64:9

murka(TB/TL) <07107> [wroth.]

mengingat-ingat(TB)/ingat(TL) <02142> [remember.]

umat-Mu(TB/TL) <05971> [we are.]

64:9

janganlah murka

Yes 54:8; 57:17; 60:10; Rat 5:22 [Semua]

mengingat-ingat dosa

Yes 43:25; [Lihat FULL. Yes 43:25]

adalah umat-Mu.

Mazm 100:3; [Lihat FULL. Mazm 100:3]; Yes 51:4; [Lihat FULL. Yes 51:4] [Semua]64:10

64:10

Kota-kota-Mu

Mazm 78:54; Yes 1:26; [Lihat FULL. Yes 1:26] [Semua]

sunyi sepi.

Ul 29:23; [Lihat FULL. Ul 29:23]64:11

kudus(TB)/suci(TL) <06944> [holy.]

moyang(TB)/nenek moyang(TL) <01> [where.]

indah(TB)/benda(TL) <04261> [all our.]

64:11

Bait

Im 26:31; [Lihat FULL. Im 26:31]; 2Raj 25:9; [Lihat FULL. 2Raj 25:9]; Mazm 74:3-7; Rat 2:7 [Semua]

maka milik

Yes 64:10-11; Rat 1:7,10 [Semua]64:12

64:12

menahan diri,

Kej 43:31; [Lihat FULL. Kej 43:31]; Mazm 74:10-11 [Semua]

tinggal diam

Est 4:14; [Lihat FULL. Est 4:14]; Mazm 50:21; [Lihat FULL. Mazm 50:21]; Mazm 83:2; [Lihat FULL. Mazm 83:2] [Semua]65:1

memberi petunjuk(TB)/dinyatakan ...... bertanya ... Daku(TL) <01875> [I am sought.]

bangsa(TB/TL) <01471> [Behold.]

bangsa(TB/TL) <01471> [unto.]

65:1

Judul : Hukuman dan Keselamatan

Perikop : Yes 65:1-16


mencari Aku.

Hos 1:10; Rom 9:24-26; 10:20%& [Semua]

kepada bangsa

Rom 9:31; Ef 2:12 [Semua]

memanggil nama-Ku.

Mazm 14:4; [Lihat FULL. Mazm 14:4]; Yes 43:7; [Lihat FULL. Yes 43:7] [Semua]


Catatan Frasa: ORANG YANG TIDAK MENCARI AKU.


65:2

mengulurkan(TB)/mengembangkan(TL) <06566> [spread.]

memberontak(TB)/degil(TL) <05637> [a rebellious.]

menempuh(TB)/menjalani(TL) <01980> [which.]

mengikuti(TB)/menurut(TL) <0310> [after.]

65:2

suku bangsa

Mazm 78:8; [Lihat FULL. Mazm 78:8]; Yes 1:2,23; [Lihat FULL. Yes 1:2]; [Lihat FULL. Yes 1:23]; Rom 10:21%& [Semua]

mengikuti rancangannya

Mazm 81:12-13; Ams 24:2; [Lihat FULL. Ams 24:2]; Yes 66:18 [Semua]65:3

bangsa(TB/TL) <05971> [A people.]

mata-Ku(TB)/hadirat-Ku(TL) <06440> [to my face.]

mempersembahkan korban(TB/TL) <02076> [that sacrificeth.]

batu bata(TB)/batu bakar(TL) <03843> [altars. Heb. bricks.]

65:3

depan mata-Ku,

Ayub 1:11; [Lihat FULL. Ayub 1:11]

di taman-taman

Yes 1:29; [Lihat FULL. Yes 1:29]

membakar korban

Im 2:2; [Lihat FULL. Im 2:2]; Yer 41:5; 44:17; Yeh 23:41 [Semua]65:4

duduk(TB/TL) <03427> [remain.]

memakan(TB)/makan(TL) <0398> [which eat.]

<04839> [broth. or, pieces.]

65:4

di kuburan-kuburan

Im 19:31; [Lihat FULL. Im 19:31]; Yes 8:19; [Lihat FULL. Yes 8:19] [Semua]

daging babi

Im 11:7; [Lihat FULL. Im 11:7]65:5

Menjauhlah(TB)/Ingatlah(TL) <07126> [Stand.]

asap(TB/TL) <06227> [These.]

dalam hidung-Ku(TB)/hidung-Ku(TL) <0639> [nose. or, anger. a fire.]

65:5

menjadi kudus

Mazm 40:5; [Lihat FULL. Mazm 40:5]; Mat 9:11; Luk 7:39; 18:9-12 [Semua]

seperti asap

Ams 10:2665:6

tertulis(TB)/tersurat(TL) <03789> [it is.]

tinggal diam(TB)/berdiam(TL) <02814> [I will.]

mengadakan pembalasan ... pembalasan(TB)/membalasnya ..... membalasnya(TL) <07999> [but.]

65:6

tinggal diam,

Mazm 50:3; [Lihat FULL. Mazm 50:3]

mengadakan pembalasan,

2Taw 6:23; [Lihat FULL. 2Taw 6:23]; Yes 59:18; Yer 16:18 [Semua]

diri mereka,

Mazm 79:12; [Lihat FULL. Mazm 79:12]; Yeh 9:10; Luk 6:38 [Semua]65:7

kesalahan ...... kesalahan(TB)/kejahatanmu ... kejahatan(TL) <05771> [Your iniquities.]

membakar(TB)/membakar dupa(TL) <06999> [burned.]

mengaibkan(TB)/mencelakan(TL) <02778> [blasphemed.]

menakar(TB)/Kusukatkan(TL) <04058> [therefore.]

65:7

segala kesalahan

Yes 22:14; [Lihat FULL. Yes 22:14]

nenek moyangnya,

Kel 20:5; Yer 32:18 [Semua]

atas bukit-bukit.

Yes 57:7; [Lihat FULL. Yes 57:7]

mereka upah

Ams 10:24; [Lihat FULL. Ams 10:24]; Yes 10:12; [Lihat FULL. Yes 10:12] [Semua]65:8

65:8

buah anggur

Yes 5:2

karena hamba-hamba-Ku,

Yes 54:17; [Lihat FULL. Yes 54:17]


Catatan Frasa: AIRNYA.


65:9

membangkitkan(TB)/menerbitkan .... dari(TL) <03318> [I will.]

pilihan-Ku(TB/TL) <0972> [mine elect.]

65:9

membangkitkan keturunan

Yes 45:19; [Lihat FULL. Yes 45:19]

yang mewarisi

Bil 34:13; [Lihat FULL. Bil 34:13]; Yes 60:21; [Lihat FULL. Yes 60:21]; Yer 50:19; Am 9:11-15 [Semua]

orang-orang pilihan-Ku

Yes 14:1; [Lihat FULL. Yes 14:1]

akan tinggal

Yes 32:18


Catatan Frasa: KETURUNAN DARI YAKUB.


65:10

Saron(TB/TL) <08289> [Sharon.]

lembah(TB/TL) <06010> [and the.]

65:10

Saron

1Taw 27:29; [Lihat FULL. 1Taw 27:29]; Yes 35:2; [Lihat FULL. Yes 35:2]; Kis 9:35 [Semua]

kambing domba,

Yer 31:12; 33:12; Yeh 34:13-14 [Semua]

lembah Akhor

Yos 7:26; [Lihat FULL. Yos 7:26]

yang mencari

Yes 51:1; [Lihat FULL. Yes 51:1]65:11

meninggalkan(TB/TL) <05800> [they that.]

kudus(TB)/kesucian-Ku(TL) <06944> [my holy.]

menyajikan(TB/TL) <06186> [prepare.]

dewa Gad(TB)/Gad(TL) <01409> [troop. or, Gad. number. or, Meni.]

65:11

telah meninggalkan

Ul 28:20; 29:24-25; Ul 32:15; [Lihat FULL. Ul 32:15]; Yes 1:28; Yer 2:13; 19:4 [Semua]

melupakan gunung-Ku

Ul 33:19; [Lihat FULL. Ul 33:19]; Mazm 137:5; [Lihat FULL. Mazm 137:5] [Semua]

menyuguhkan anggur

Yes 5:22; [Lihat FULL. Yes 5:22]65:12

menentukan(TB)/membilang(TL) <04487> [will I.]

memanggil(TB)/berseru(TL) <07121> [because.]

melakukan .... jahat .... jahat(TB)/membuat .... jahat(TL) <07451 06213> [did evil.]

lebih menyukai(TB)/melainkan(TL) <0977> [and did.]

65:12

bagi pedang,

Yes 1:20; [Lihat FULL. Yes 1:20]; Yes 27:1; [Lihat FULL. Yes 27:1] [Semua]

untuk dibantai!

Yes 30:25; [Lihat FULL. Yes 30:25]

tidak menjawab,

Ams 1:24-25; [Lihat FULL. Ams 1:24]; [Lihat FULL. Ams 1:25]; Yes 41:28; [Lihat FULL. Yes 41:28]; Yes 66:4; Yer 7:27 [Semua]

tidak mendengar,

2Taw 36:15-16; Yer 7:13; 13:11; 25:3; 26:5 [Semua]

di mata-Ku

Mazm 149:7; Yes 1:24; 66:4; Mi 5:14 [Semua]


Catatan Frasa: MENENTUKAN KAMU BAGI PEDANG.


65:13

hamba-hamba-Ku ... makan ... makan ...... hamba-hamba-Ku .......... hamba-hamba-Ku(TB)/hamba-Ku ... makan ........ hamba-Ku .......... hamba-Ku(TL) <0398 05650> [my servants shall eat.]

hamba-hamba-Ku .......... hamba-hamba-Ku .......... hamba-hamba-Ku ... bersukacita ... bersuka-sukaan(TB)/hamba-Ku .......... hamba-Ku .......... hamba-Ku ... bersuka-sukaan(TL) <08055 05650> [my servants shall rejoice.]

65:13

akan makan,

Yes 1:19; [Lihat FULL. Yes 1:19]

menderita kelaparan;

Ayub 18:12; [Lihat FULL. Ayub 18:12]; Luk 6:25 [Semua]

akan minum,

Yes 33:16; [Lihat FULL. Yes 33:16]

menderita kehausan;

Yes 3:1; [Lihat FULL. Yes 3:1]; Yes 41:17 [Semua]

akan bersukacita,

Yes 60:5; [Lihat FULL. Yes 60:5]; Yes 61:7 [Semua]

mendapat malu;

Yes 44:9; [Lihat FULL. Yes 44:9]65:14

hamba-hamba-Ku(TB)/hamba-Ku(TL) <05650> [my servants.]

mengerang(TB)/berteriak(TL) <06817> [ye shall.]

patah(TB)/luka(TL) <07667> [vexation. Heb. breaking.]

65:14

akan bersorak-sorai

Mazm 109:28; [Lihat FULL. Mazm 109:28]; Zef 3:14-20; Yak 5:13 [Semua]

akan mengerang

Yes 15:2; [Lihat FULL. Yes 15:2]; Mat 8:12; Luk 13:28 [Semua]65:15

meninggalkan(TB)/tinggalkan(TL) <03240> [ye shall.]

pilihan-Ku(TB/TL) <0972> [my chosen.]

Tuhan(TB/TL) <0136> [the Lord.]

hamba-hamba-Ku(TB)/hamba-Nya(TL) <05650> [his servants.]

65:15

sumpah kutuk

Bil 5:27; [Lihat FULL. Bil 5:27]; Mazm 102:9; [Lihat FULL. Mazm 102:9] [Semua]

dengan nama

Kej 32:28; [Lihat FULL. Kej 32:28]; Wahy 2:17 [Semua]65:16

berkat ...... berkat(TB)/memberkati ......... memberkati(TL) <01288> [he who.]

Allah .............. Allah(TB)/Allah-ul-amin ................ Allah-ul-amin(TL) <0430> [in the God.]

bersumpah ..... bersumpah(TB)/bersumpah ........ bersumpah(TL) <07650> [he that.]

dahulu ...... tersembunyi(TB)/dahulu ...... terlindung(TL) <07223 05641> [because.]

65:16

mendapat berkat

Ul 29:19; [Lihat FULL. Ul 29:19]

yang setia,

Mazm 31:6; Wahy 3:14 [Semua]

akan bersumpah

Mazm 63:12; [Lihat FULL. Mazm 63:12]; Yes 19:18; [Lihat FULL. Yes 19:18] [Semua]

sebab kesesakan-kesesakan

Ayub 11:16; [Lihat FULL. Ayub 11:16]65:17

menciptakan(TB)/menjadikan(TL) <01254> [I create.]

dahulu(TB/TL) <07223> [the former.]

hati(TB/TL) <03820> [into mind. Heb. upon the heart.]

65:17

Judul : Langit yang baru dan bumi yang baru

Perikop : Yes 65:17-25


dan bumi

Yes 41:22; [Lihat FULL. Yes 41:22]; Yes 66:22; 2Kor 5:17; 2Pet 3:13; [Lihat FULL. 2Pet 3:13] [Semua]

akan diingat

Yes 43:18; Yer 3:16; Wahy 7:17; [Lihat FULL. Wahy 7:17] [Semua]


Catatan Frasa: MENCIPTAKAN LANGIT YANG BARU DAN BUMI YANG BARU.


65:18

65:18

dan bersorak-sorak

Ul 32:43; [Lihat FULL. Ul 32:43]; Mazm 98:1-9; Yes 25:9; [Lihat FULL. Yes 25:9] [Semua]

menciptakan Yerusalem

Wahy 21:265:19

bersorak-sorak(TB)/bersukacita(TL) <01523> [I will.]

bunyi tangisan ... bunyi ... tangis(TB)/bunyi tangis ... bunyi(TL) <01065 06963> [the voice of weeping.]

65:19

akan bersorak-sorak

Yes 35:10; [Lihat FULL. Yes 35:10]; Yes 62:5; [Lihat FULL. Yes 62:5] [Semua]

dan bergirang

Ul 30:9; [Lihat FULL. Ul 30:9]

bunyi tangisan

Yes 25:8; [Lihat FULL. Yes 25:8]; Wahy 7:17 [Semua]65:20

bayi(TB)/anak penyusu(TL) <05764> [There shall.]

dianggap(TB)/berdosa(TL) <02398> [but.]

65:20

lagi bayi

Yes 11:8

umur suntuk,

Kej 5:1-32; Kej 15:15; [Lihat FULL. Kej 15:15]; Pengkh 8:13; [Lihat FULL. Pengkh 8:13]; Za 8:4 [Semua]


Catatan Frasa: BAYI YANG HANYA HIDUP BEBERAPA HARI.


65:21

65:21

mendirikan rumah-rumah

Yes 32:18; [Lihat FULL. Yes 32:18]; Yes 61:4; [Lihat FULL. Yes 61:4] [Semua]

memakan buahnya

2Raj 19:29; [Lihat FULL. 2Raj 19:29]; Yes 37:30; [Lihat FULL. Yes 37:30]; Yeh 28:26; Am 9:14 [Semua]65:22

umur ..... umur(TB)/hari ....... hari(TL) <03117> [for as.]

menikmati(TB)/seperti(TL) <01086> [long enjoy. Heb. make them continue long, or, shall wear out.]

65:22

lain mendiaminya,

Ul 28:30; [Lihat FULL. Ul 28:30]

sebab umur

Mazm 21:5; 91:16 [Semua]

umur pohon,

Mazm 1:3; 92:13-15 [Semua]

orang-orang pilihan-Ku

Yes 14:1; [Lihat FULL. Yes 14:1]65:23

bersusah-susah(TB)/berlelah(TL) <03021> [shall.]

mendadak ..... keturunan(TB)/kebinasaan ..... benih(TL) <0928 02233> [for.]

65:23

dengan percuma

Yes 49:4; [Lihat FULL. Yes 49:4]; 1Kor 15:58 [Semua]

mati mendadak,

Ul 28:32,41; Yer 16:3-4 [Semua]

yang diberkati

Kej 12:2; [Lihat FULL. Kej 12:2]; Ul 28:3-12; [Lihat FULL. Ul 28:3] s/d 12 [Semua]

anak cucu

Yes 44:3; [Lihat FULL. Yes 44:3]; Kis 2:39 [Semua]65:24

65:24

mereka memanggil,

Yes 55:6; [Lihat FULL. Yes 55:6]; Mat 6:8 [Semua]

sudah menjawabnya;

Ayub 8:6; [Lihat FULL. Ayub 8:6]; Yes 30:19; [Lihat FULL. Yes 30:19]; Za 10:6; [Lihat FULL. Za 10:6] [Semua]

sedang berbicara,

Dan 9:20-23; 10:12 [Semua]


Catatan Frasa: SEBELUM MEREKA MEMANGGIL, AKU SUDAH MENJAWABNYA.


65:25

Serigala(TB)/gurk(TL) <02061> [wolf.]

debu(TB)/abu(TL) <06083> [dust.]

berbuat jahat(TB)/dibuat jahat(TL) <07489> [shall not.]

kudus(TB)/kesucian-Ku(TL) <06944> [my.]

65:25

anak domba

Yes 11:6

seperti lembu

Ayub 40:10; [Lihat FULL. Ayub 40:10]

dan ular

Kej 3:14; Mi 7:17 [Semua]

segenap gunung-Ku

Ayub 5:23; [Lihat FULL. Ayub 5:23]; Yes 2:4; [Lihat FULL. Yes 2:4] [Semua]


Catatan Frasa: SERIGALA DAN ANAK DOMBA AKAN BERSAMA-SAMA MAKAN RUMPUT.


66:1

Langit(TB)/langit(TL) <08064> [The heaven.]

rumah(TB/TL) <01004> [where is the house.]

66:1

Judul : Hukuman dan penghargaan

Perikop : Yes 66:1-24


adalah takhta-Ku

2Taw 6:18; [Lihat FULL. 2Taw 6:18]; Mazm 2:4; [Lihat FULL. Mazm 2:4]; Mazm 9:8; [Lihat FULL. Mazm 9:8]; Mat 23:22 [Semua]

adalah tumpuan

1Raj 8:27; [Lihat FULL. 1Raj 8:27]; Mat 5:34-35 [Semua]

kaki-Ku; rumah

2Sam 7:7; [Lihat FULL. 2Sam 7:7]; Yoh 4:20-21; Kis 7:49; 17:24 [Semua]66:2

tangan-Ku(TB/TL) <03027> [For all those.]

memandang(TB) <05027> [to this.]

gentar(TB/TL) <02730> [trembleth.]

66:2

semuanya ini,

Yes 40:26; [Lihat FULL. Yes 40:26]; Kis 7:50%&; 17:24 [Semua]

patah semangatnya

Yes 57:15; [Lihat FULL. Yes 57:15]; Mat 5:3-4; Luk 18:13-14 [Semua]

kepada firman-Ku.

Ezr 9:4; [Lihat FULL. Ezr 9:4]


Catatan Frasa: ORANG INILAH AKU MEMANDANG.


66:3

menyembelih(TB/TL) <07819> [killeth.]

domba(TB/TL) <07716> [lamb. or, kid. cut.]

babi(TB/TL) <02386> [as if he offered.]

mempersembahkan(TB) <02142> [burneth. Heb maketh a memorial of.]

menyukai(TB)/bergemar(TL) <0977> [they have.]

66:3

lembu jantan,

Yes 1:11; [Lihat FULL. Yes 1:11]

darah babi,

Im 11:7; [Lihat FULL. Im 11:7]

mempersembahkan kemenyan,

Im 2:2; [Lihat FULL. Im 2:2]

menyukai jalan

Yes 57:17; [Lihat FULL. Yes 57:17]

dewa kejijikan

Yes 66:17; Ul 27:15; [Lihat FULL. Ul 27:15]; Yeh 8:9-13 [Semua]


Catatan Frasa: MENYEMBELIH LEMBU JANTAN.


66:4

menyukai ...................................... menyukai(TB)/suka ........................................ disukainya(TL) <0977> [will choose.]

memperlakukan ... dengan sewenang-wenang(TB)/pembalasan perbuatan(TL) <08586> [delusions. or, devices. will bring.]

memanggil(TB)/berseru(TL) <07121> [when I called.]

mendengarkan .... melakukan(TB)/mendengar ... dibuatnya(TL) <08085 06213> [they did.]

66:4

yang ditakutkan

Ams 10:24; [Lihat FULL. Ams 10:24]; Yes 10:12; [Lihat FULL. Yes 10:12] [Semua]

yang menjawab,

1Sam 8:19; [Lihat FULL. 1Sam 8:19]; Yes 41:28; [Lihat FULL. Yes 41:28] [Semua]

yang jahat

2Raj 21:2,4,6; Yes 59:12 [Semua]

tidak Kukehendaki.

Yes 65:12; [Lihat FULL. Yes 65:12]66:5

gentar(TB/TL) <02730> [ye that.]

Saudara-saudaramu ...................... sukacitamu(TB)/saudara-saudaramu ............................ kesukaan(TL) <0251 08057> [Your.]

TUHAN ....................... TUHAN(TB)/Tuhan ................................ Tuhan(TL) <03068> [Let.]

melihat(TB)/kelihatan(TL) <07200> [but.]

66:5

kepada firman-Nya!

Ezr 9:4; [Lihat FULL. Ezr 9:4]

yang membenci

Mazm 38:21; Yes 60:15; Yoh 15:21 [Semua]

mendapat malu.

Yes 44:9; [Lihat FULL. Yes 44:9]; Luk 13:17 [Semua]