TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yesaya 41:25-29

41:25 <02916> jyj <07429> omry <03335> ruwy <03644> wmkw <02563> rmx <03644> wmk <05461> Myngo <0935> abyw <08034> ymsb <07121> arqy <08121> sms <04217> xrzmm <0857> tayw <06828> Nwpum <05782> ytwryeh(41:25)

41:25 egw <1473> de <1161> hgeira ton <3588> apo <575> borra kai <2532> ton <3588> af <575> hliou <2246> anatolwn <395> klhyhsontai <2564> tw <3588> onomati <3686> mou <1473> ercesywsan <2064> arcontev <758> kai <2532> wv <3739> phlov <4081> keramewv <2763> kai <2532> wv <3739> kerameuv <2763> katapatwn <2662> ton <3588> phlon <4081> outwv <3778> katapathyhsesye <2662>

41:26 <0561> Mkyrma <08085> ems <0369> Nya <0637> Pa <08085> eymsm <0369> Nya <0637> Pa <05046> dygm <0369> Nya <0637> Pa <06662> qydu <0559> rmanw <06440> Mynplmw <03045> hednw <07218> sarm <05046> dygh <04310> ym(41:26)

41:26 tiv <5100> gar <1063> anaggelei <312> ta <3588> ex <1537> archv <746> ina <2443> gnwmen <1097> kai <2532> ta <3588> emprosyen <1715> kai <2532> eroumen oti <3754> alhyh <227> estin <1510> ouk <3364> estin <1510> o <3588> prolegwn <4302> oude <3761> o <3588> akouwn <191> umwn <4771> touv <3588> logouv <3056>

41:27 <05414> Nta <01319> rvbm <03389> Mlswrylw <02005> Mnh <02009> hnh <06726> Nwyul <07223> Nwsar(41:27)

41:27 archn <746> siwn <4622> dwsw <1325> kai <2532> ierousalhm <2419> parakalesw <3870> eiv <1519> odon <3598>

41:28 <01697> rbd <07725> wbysyw <07592> Mlasaw <03289> Uewy <0369> Nyaw <0428> hlamw <0376> sya <0369> Nyaw <07200> araw(41:28)

41:28 apo <575> gar <1063> twn <3588> eynwn <1484> idou <2400> oudeiv <3762> kai <2532> apo <575> twn <3588> eidwlwn <1497> autwn <846> ouk <3364> hn <1510> o <3588> anaggellwn <312> kai <2532> ean <1437> erwthsw <2065> autouv <846> poyen <4159> este <1510> ou <3364> mh <3165> apokriywsin moi <1473>

41:29 P <05262> Mhykon <08414> whtw <07307> xwr <04639> Mhyvem <0657> opa <0205> Nwa <03605> Mlk <02005> Nh(41:29)

41:29 eisin <1510> gar <1063> oi <3588> poiountev <4160> umav <4771> kai <2532> mathn <3155> oi <3588> planwntev <4105> umav <4771>TIP #01: Selamat Datang di Antarmuka dan Sistem Belajar Alkitab SABDA™!! [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA