TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yesaya 10:5-15

TSK Full Life Study Bible

10:5

Celakalah Asyur Asyur(TB)/Wai ... Asyur(TL) <01945 0804> [O Assyrian. or, Woe to the Assyrian. Heb. O Asshur.]

cambuk(TB)/cemeti(TL) <07626> [the rod.]

tongkat(TB/TL) <04294> [and. or, though.]

10:5

Judul : Hukuman Allah atas Asyur

Perikop : Yes 10:5-19


Celakalah

2Raj 19:21; [Lihat FULL. 2Raj 19:21]; Yes 28:1; [Lihat FULL. Yes 28:1] [Semua]

Asyur,

Yes 10:12,18; Yes 7:20; [Lihat FULL. Yes 7:20]; Yes 14:25; 31:8; 37:7; Zef 2:13 [Semua]

menjadi cambuk

Yes 14:5; 54:16 [Semua]

menjadi tongkat

Yes 10:15,24; Yes 30:31; 41:15; 45:1; Yer 50:23; 51:20 [Semua]

amarah-Ku!

Yes 9:3; 13:3,5,13; 26:20; 30:30; 34:2; 63:6; 66:14; Yeh 30:24-25 [Semua]


Catatan Frasa: ASYUR.


10:6

murtad ....... umat(TB)/munafik .......... bangsa(TL) <02611 05971> [against.]

memerintahkannya(TB)/memberi perintah(TL) <06680> [will I give.]

menginjak-injak(TB)/dipijak-pijakkannya(TL) <07760> [tread them. Heb. lay them a treading.]

10:6

yang murtad,

Yes 9:16; [Lihat FULL. Yes 9:16]

akan memerintahkannya

Hab 1:12

sasaran murka-Ku,

2Taw 28:9; [Lihat FULL. 2Taw 28:9]; Yes 9:18 [Semua]

dan penjarahan,

Hak 6:4; [Lihat FULL. Hak 6:4]; Yes 5:29; [Lihat FULL. Yes 5:29]; Yes 8:1 [Semua]

untuk menginjak-injak

2Sam 22:43; [Lihat FULL. 2Sam 22:43]; Mazm 7:6; [Lihat FULL. Mazm 7:6]; Yes 5:5; [Lihat FULL. Yes 5:5]; Yes 37:26-27 [Semua]10:7

maksudnya(TB)/sangkanya ..... kepikiran(TL) <01819> [he meaneth.]

hatinya .... hatinya(TB)/hatinya ...... hatinya(TL) <03824> [in his heart.]

10:7

demikian maksudnya

Kej 50:20; [Lihat FULL. Kej 50:20]; Kis 4:23-28 [Semua]10:8

10:8

Bukankah panglima-panglimaku

2Raj 18:2410:9

Karkemis atau(TB)/Kalno(TL) <03641> [Calno.]

[Calneh.]

Kalno(TB)/Karkhemisy(TL) <03751> [Carchemish.]

Hamat(TB/TL) <02574> [Hamath.]

Samaria(TB/TL) <08111> [Samaria.]

10:9

Bukankah Kalno

Kej 10:10; [Lihat FULL. Kej 10:10]

seperti Karkemis,

2Taw 35:20; [Lihat FULL. 2Taw 35:20]

bukankah Hamat

Bil 34:8; 2Taw 8:4; Yes 11:11 [Semua]

seperti Arpad,

2Raj 18:34

atau Samaria

2Raj 17:6

seperti Damsyik?

Kej 14:15; [Lihat FULL. Kej 14:15]; 2Raj 16:9; Yer 49:24 [Semua]10:10

kerajaan-kerajaan(TB)/kerajaan(TL) <04467> [the kingdoms.]

10:10

para berhala,

2Raj 19:1810:11

kulakukan .......... kulakukan(TB)/kuperbuat .......... berbuat(TL) <06213> [as I have.]

10:11

patung-patung berhalanya,

2Raj 19:13; [Lihat FULL. 2Raj 19:13]; Yes 2:8; [Lihat FULL. Yes 2:8]; Yes 36:18-20; 37:10-13 [Semua]10:12

Tuhan(TB/TL) <0136> [when the Lord.]

menghukum(TB)/membalas(TL) <06485> [I will.]

menghukum perbuatan ketinggian hati(TB)/membalas ... bekas kebesaran hati(TL) <06529 01433 03824 06485> [punish the fruit of the stout heart. Heb. visit upon the fruit of the greatness of the heart.]

angkuh(TB)/kemegahannya(TL) <08597> [the glory.]

10:12

segala pekerjaan-Nya

Yes 28:21-22; 65:7; 66:4; Yer 5:29 [Semua]

gunung Sion

2Raj 19:31

ketinggian hati

Yes 2:11; [Lihat FULL. Yes 2:11]; Yeh 28:17; [Lihat FULL. Yeh 28:17] [Semua]

raja Asyur

Yes 10:5; [Lihat FULL. Yes 10:5]; 2Raj 19:7; [Lihat FULL. 2Raj 19:7]; Yes 30:31-33; 37:36-38; Yer 50:18 [Semua]

yang angkuh

Mazm 18:2810:13

berkata(TB)/katanya(TL) <0559> [For he saith.]

meniadakan(TB)/meruntuhkan(TL) <05493> [I have removed.]

merampok(TB)/kurampas(TL) <08154> [robbed.]

perkasa(TB)/gagahku(TL) <047> [a valiant man. or, many people.]

10:13

kekuatan tanganku

Ul 8:17; [Lihat FULL. Ul 8:17]

telah melakukannya

Ul 32:26-27; [Lihat FULL. Ul 32:26]; [Lihat FULL. Ul 32:27]; Yes 47:7; Dan 4:30 [Semua]

merampok persediaan-persediaan

Yeh 28:4

menurunkan orang-orang

Yes 14:13-14 [Semua]10:14

tanganku(TB/TL) <03027> [And my.]

menciap-ciap(TB)/bercicit(TL) <06850> [peeped.]

That is, chirped, from the Latin {pipio.} We still use the term pipe to express the note of the bullfinch.

10:14

kepada sarang

Yer 49:16; Ob 1:4; Hab 2:6-11 [Semua]

kepada kekayaan

Ayub 31:25; [Lihat FULL. Ayub 31:25]

seluruh bumi,

Yes 14:6

yang menciap-ciap.

2Raj 19:22-24; Yes 37:24-25 [Semua]10:15

kapak(TB/TL) <01631> [the axe.]

mempergunakannya ... gada menggerakkan .... mengangkatnya(TB)/tongkat menggerakkan(TL) <05130 07626> [the rod should shake itself against them. or, a rod should shake them. itself, as if it were no wood. or, that which is not wood.]

10:15

yang mempergunakannya?

Yes 7:20; [Lihat FULL. Yes 7:20]; Yes 45:9; Rom 9:20-21 [Semua]

seolah-olah tongkat

Yes 10:5; [Lihat FULL. Yes 10:5]


Yesaya 27:1-13

TSK Full Life Study Bible

27:1

waktu(TB)/hari(TL) <03117> [that day.]

keras(TB)/tegar(TL) <07186> [with his.]

Lewiatan ...... Lewiatan(TB)/Lewiatan ....... Lewiatan(TL) <03882> [leviathan.]

meluncur(TB)/mamdud(TL) <01281> [piercing. or, crossing like a bar. crooked.]

naga(TB/TL) <08577> [the dragon.]

laut(TB/TL) <03220> [in the sea.]

27:1

Judul : Israel diselamatkan

Perikop : Yes 27:1-13


waktu itu

Yes 27:13; Yes 2:11; [Lihat FULL. Yes 2:11]; Yes 28:5 [Semua]

dengan pedang-Nya

Kej 3:24; [Lihat FULL. Kej 3:24]; Ul 32:41; [Lihat FULL. Ul 32:41]; Yes 31:8; 34:6; 65:12; 66:16; Yeh 21:3; Nah 3:15 [Semua]

atas Lewiatan

Ayub 3:8; [Lihat FULL. Ayub 3:8]

ular

Ayub 26:13

ular naga

Mazm 68:31; [Lihat FULL. Mazm 68:31]; Mazm 74:13; [Lihat FULL. Mazm 74:13]; Wahy 12:9 [Semua]


Catatan Frasa: LEWIATAN, ULAR.


27:2

<06031> [sing.]

kebun anggur(TB/TL) <03754> [A vineyard.]

27:2

waktu itu

Yes 24:21

Bernyanyilah

Yes 5:1; [Lihat FULL. Yes 5:1]

kebun anggur

Yer 2:21


Catatan Frasa: KEBUN ANGGUR YANG ELOK


27:3

TUHAN(TB)/Tuhan(TL) <03068> [I the.]

penjaganya ............. menjaganya(TB)/memeliharakan .............. Kutunggui(TL) <05341> [do keep.]

menyiraminya(TB)/mendiris(TL) <08248> [water.]

27:3

Aku menyiraminya.

Yes 58:11

orang mengganggunya,

Yoh 6:39; [Lihat FULL. Yoh 6:39]

Aku menjaganya;

Mazm 91:4; [Lihat FULL. Mazm 91:4]; Yes 5:2; [Lihat FULL. Yes 5:2] [Semua]27:4

kehangatan murka(TB)/Kehangatan murka(TL) <02534> [Fury.]

tampak(TB)/menjadikan(TL) <05414> [who would.]

bertindak ..... membakarnya ... membakar habis(TB)/melanggar(TL) <06585 06702> [go through. or, march against.]

27:4

akan membakarnya

Yes 27:11; [Lihat FULL. Yes 27:11]; Yes 10:17; [Lihat FULL. Yes 10:17]; Mat 3:12; Ibr 6:8 [Semua]27:5

mencari(TB)/dijamahnya(TL) <02388> [let him.]

mencari(TB)/berdamai ....... berdamai(TL) <06213> [and he.]

27:5

mencari perlindungan

Yes 25:4; [Lihat FULL. Yes 25:4]

mencari damai

Ayub 22:21; [Lihat FULL. Ayub 22:21]; Mazm 119:165; [Lihat FULL. Mazm 119:165]; Rom 5:1; 2Kor 5:20 [Semua]27:6

27:6

akan berakar,

2Raj 19:30; [Lihat FULL. 2Raj 19:30]; Yes 11:10 [Semua]

dan bertunas

Kej 40:10; [Lihat FULL. Kej 40:10]

dengan hasilnya.

Mazm 72:16; [Lihat FULL. Mazm 72:16]; Yes 11:1; 37:31; Yeh 17:23; 36:8; Hos 14:9 [Semua]27:7

memusnahkan .... memusnahkan(TB)/dipalu-Nya .......... memalu(TL) <05221> [he smitten.]

memusnahkan(TB)/dipalu-Nya(TL) <04347> [as he smote. Heb. according to the stroke of.]

27:7

Ia memusnahkan

Yes 10:26; Yes 11:4; [Lihat FULL. Yes 11:4]; Yes 37:36-38 [Semua]


Catatan Frasa: MEMUSNAHKAN UMAT-NYA.


27:8

menghalau(TB)/kadar(TL) <05432> [measure.]

mengusir(TB) <07971> [it shooteth forth. or, thou sendest it forth. thou wilt.]

menyisihkan(TB)/menolak(TL) <01898> [he stayeth, etc. or, when he removeth it. his rough.]

27:8

dengan mengusir

Yes 49:14; 50:1; 54:7 [Semua]

angin timur.

Kej 41:6; [Lihat FULL. Kej 41:6]27:9

beginilah .... kesalahan(TB)/sekarang(TL) <02063 05771> [this therefore.]

membuat(TB)/dijadikannya(TL) <07760> [when.]

tiang-tiang berhala(TB)/hutan-hutan(TL) <0842> [the groves.]

pedupaan-pedupaan(TB)/syamsiat(TL) <02553> [images. or, sun images.]

27:9

akan dihapuskan

Mazm 78:38; [Lihat FULL. Mazm 78:38]

menjauhkan dosanya:

Rom 11:27%&

segala batu

Kel 23:24; [Lihat FULL. Kel 23:24]

lagi tiang-tiang

Kel 34:13; [Lihat FULL. Kel 34:13]

dan pedupaan-pedupaan

Im 26:30; [Lihat FULL. Im 26:30]; 2Taw 14:5; [Lihat FULL. 2Taw 14:5] [Semua]27:10

berkubu(TB)/benteng(TL) <01219> [the defenced.]

lembu(TB)/lembu muda(TL) <05695> [there shall the.]

27:10

yang dikosongkan

Kej 1:2; [Lihat FULL. Kej 1:2]; Ul 13:16; [Lihat FULL. Ul 13:16]; Yes 5:6; 32:14; Yer 10:22; 26:6; Rat 1:4; 5:18 [Semua]

dan ditinggalkan

Yes 5:5; [Lihat FULL. Yes 5:5]

akan makan

Yes 5:17; [Lihat FULL. Yes 5:17]

dan berbaring

Yes 17:227:11

ranting-rantingnya(TB)/cabang-cabangnya(TL) <07105> [the boughs.]

bangsa(TB/TL) <05971> [for it is.]

menjadikannya(TB)/menjadikan(TL) <06213> [therefore.]

27:11

akan dipatahkan;

Yes 10:33; [Lihat FULL. Yes 10:33]

dan menyalakannya.

Yes 27:4; [Lihat FULL. Yes 27:4]; Yes 33:12 [Semua]

berakal budi,

Ul 32:28; [Lihat FULL. Ul 32:28]; Yes 1:3; [Lihat FULL. Yes 1:3] [Semua]

tidak dikasihi

Yes 9:16; [Lihat FULL. Yes 9:16]; Yer 11:16 [Semua]

yang membentuknya.

Ul 32:18; Yes 41:8; 43:1,7,15; 44:1-2,21,24 [Semua]27:12

mengirik(TB)/mengirik-irik(TL) <02251> [beat off.]

dikumpulkan(TB)/dipungut(TL) <03950> [ye shall be.]

27:12

akan mengirik

Yes 21:10; [Lihat FULL. Yes 21:10]; Mat 3:12 [Semua]

sungai Mesir,

Kej 15:18; [Lihat FULL. Kej 15:18]

akan dikumpulkan

Ul 30:4; [Lihat FULL. Ul 30:4]; Yes 1:9; [Lihat FULL. Yes 1:9]; Yes 11:12; [Lihat FULL. Yes 11:12]; Yes 17:6; [Lihat FULL. Yes 17:6] [Semua]


Catatan Frasa: AKAN DIKUMPULKAN.


27:13

waktu(TB)/hari(TL) <03117> [And it.]

besar(TB/TL) <01419> [the great.]

datang(TB/TL) <0935> [and they.]

terbuang(TB)/dihalaukan(TL) <05080> [the outcasts.]

menyembah(TB)/sujud(TL) <07812> [and shall.]

27:13

waktu itu

Yes 27:1; [Lihat FULL. Yes 27:1]

sangkakala

Im 25:9; [Lihat FULL. Im 25:9]; Hak 3:27; [Lihat FULL. Hak 3:27]; Mat 24:31; [Lihat FULL. Mat 24:31] [Semua]

yang terbuang

Mazm 106:47; [Lihat FULL. Mazm 106:47]

tanah Mesir

Yes 10:19; [Lihat FULL. Yes 10:19]; Yes 19:21,25 [Semua]

sujud menyembah

Kej 27:29; [Lihat FULL. Kej 27:29]; Mazm 22:30; [Lihat FULL. Mazm 22:30]; Mazm 86:9; [Lihat FULL. Mazm 86:9] [Semua]

di gunung

Yes 2:2; [Lihat FULL. Yes 2:2]
TIP #09: Klik ikon untuk merubah tampilan teks alkitab dan catatan hanya seukuran layar atau memanjang. [SEMUA]
dibuat dalam 0.09 detik
dipersembahkan oleh YLSA