TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Yeremia 1:7

Konteks
1:7 Tetapi TUHAN berfirman kepadaku: "Janganlah katakan: Aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau Kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang Kuperintahkan kepadamu, haruslah kausampaikan.

Yeremia 2:4-5

Konteks
2:4 Dengarlah firman TUHAN, hai kaum keturunan Yakub, hai segala kaum keluarga keturunan Israel. 2:5 Beginilah firman TUHAN: Apakah kecurangan yang didapati nenek moyangmu pada-Ku, sehingga mereka menjauh dari pada-Ku 1 , mengikuti dewa kesia-siaan, v  sampai mereka menjadi sia-sia? w 

Yeremia 2:7

Konteks
2:7 Aku telah membawa kamu ke tanah yang subur untuk menikmati buahnya b  dan segala yang baik dari padanya. Tetapi segera setelah kamu masuk, kamu menajiskan c  tanah-Ku; tanah milik-Ku telah kamu buat menjadi kekejian.

Yeremia 2:22

Konteks
2:22 Bahkan, sekalipun engkau mencuci p  dirimu dengan air abu, q  dan dengan banyak sabun, namun noda kesalahanmu tetap ada di depan mata-Ku, demikianlah firman Tuhan r  ALLAH.

Yeremia 2:29

Konteks
2:29 Mengapakah kamu mau berbantah dengan Aku? Kamu sekalian n  telah mendurhaka kepada-Ku, demikianlah firman TUHAN.

Yeremia 3:7

Konteks
3:7 Pikir-Ku: Sesudah melakukan semuanya ini, ia akan kembali kepada-Ku, tetapi ia tidak kembali. Hal itu telah dilihat w  oleh Yehuda, saudaranya perempuan x  yang tidak setia.

Yeremia 3:16

Konteks
3:16 Apabila pada masa itu 2  kamu bertambah banyak dan beranak cucu di negeri ini, demikianlah firman TUHAN, maka orang tidak lagi akan berbicara tentang tabut perjanjian y  TUHAN. Itu tidak lagi akan timbul dalam hati dan tidak lagi akan diingat z  orang; orang tidak lagi akan mencarinya atau membuatnya kembali.

Yeremia 3:19

Konteks
3:19 Tadinya pikir-Ku: "Sungguh Aku mau menempatkan engkau di tengah-tengah anak-anak-Ku dan memberikan kepadamu negeri i  yang indah, milik pusaka j  yang paling permai dari bangsa-bangsa. Pikir-Ku, engkau akan memanggil Aku: Bapaku, k  dan tidak akan berbalik dari mengikuti Aku.

Yeremia 4:1

Konteks
4:1 "Jika engkau mau kembali, a  hai Israel, demikianlah firman TUHAN, kembalilah engkau kepada-Ku; dan jika engkau mau menjauhkan dewa-dewamu b  yang menjijikkan, tidak usahlah engkau melarikan diri dari hadapan-Ku!

Yeremia 4:12

Konteks
4:12 melainkan angin g  yang keras datang atas perintah-Ku. Sekarang Aku sendiri akan menjatuhkan hukuman h  atas mereka."

Yeremia 4:28

Konteks
4:28 Karena hal ini bumi akan berkabung, a  dan langit di atas akan menjadi gelap, b  sebab Aku telah mengatakannya, Aku telah merancangnya, Aku tidak akan menyesalinya c  dan tidak akan mundur d  dari pada itu."

Yeremia 6:19

Konteks
6:19 Dengarlah, hai bumi! h  Sungguh, ke atas bangsa ini Aku akan mendatangkan malapetaka, i  akibat dari rancangan-rancangan j  mereka, sebab mereka tidak memperhatikan perkataan-perkataan-Ku k  dan menolak pengajaran-Ku. l 

Yeremia 7:11

Konteks
7:11 Sudahkah menjadi sarang penyamun 3  m  di matamu rumah n  yang atasnya nama-Ku diserukan ini? Kalau Aku, Aku sendiri melihat o  semuanya, demikianlah firman TUHAN.

Yeremia 7:14

Konteks
7:14 karena itulah kepada rumah, y  yang atasnya nama-Ku z  diserukan dan yang kamu andalkan itu, dan kepada tempat, yang telah Kuberikan kepadamu dan kepada nenek moyangmu itu, akan Kulakukan seperti yang telah Kulakukan kepada Silo; a 

Yeremia 7:22

Konteks
7:22 Sungguh, pada waktu Aku membawa nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir Aku tidak mengatakan atau memerintahkan q  kepada mereka sesuatu tentang korban bakaran dan korban sembelihan; r 

Yeremia 7:30-31

Konteks
7:30 Sungguh, orang Yehuda telah melakukan apa yang jahat p  di mata-Ku, demikianlah firman TUHAN, telah menempatkan dewa-dewa q  mereka yang menjijikkan di rumah yang atasnya nama-Ku diserukan ini untuk menajiskannya. r  7:31 Mereka telah mendirikan bukit pengorbanan yang bernama Tofet s  di Lembah Ben-Hinom 4  t  untuk membakar anak-anaknya lelaki dan perempuan, u  suatu hal yang tidak pernah Kuperintahkan dan yang tidak pernah timbul dalam hati-Ku. v 

Yeremia 8:19

Konteks
8:19 Dengar! seruan puteri bangsaku minta tolong dari negeri yang jauh: z  "Tidak adakah TUHAN di Sion? Tidak adakah Rajanya a  di dalamnya?" --Mengapakah mereka menimbulkan sakit hati-Ku b  dengan patung-patung mereka, dengan dewa-dewa c  asing yang sia-sia? d  --

Yeremia 9:13

Konteks
9:13 Berfirmanlah TUHAN: "Oleh karena mereka meninggalkan Taurat-Ku n  yang telah Kuserahkan kepada mereka, dan oleh karena mereka tidak mendengarkan suara-Ku dan tidak mengikutinya,

Yeremia 11:3

Konteks
11:3 Katakanlah kepada mereka: Beginilah firman TUHAN, Allah Israel: Terkutuklah c  orang yang tidak mendengarkan 5  perkataan-perkataan perjanjian ini,

Yeremia 11:6-8

Konteks
11:6 Berfirmanlah TUHAN kepadaku: "Serukanlah k  segala perkataan ini di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem dengan mengatakan: Dengarkanlah perkataan-perkataan perjanjian ini dan lakukanlah l  itu! 11:7 Sebab Aku sungguh-sungguh memperingatkan nenek moyangmu, pada waktu Aku menuntun mereka keluar dari tanah Mesir; sampai kepada waktu ini Aku memperingatkan mereka terus-menerus: m  Dengarkanlah suara-Ku! 11:8 Tetapi mereka tidak mau mendengarkan ataupun memperhatikannya, n  melainkan mereka masing-masing mengikuti kedegilan hatinya o  yang jahat; maka Aku telah mendatangkan ke atas mereka segala perkataan p  perjanjian ini, yang telah Kuperintahkan dipegang, tetapi mereka tidak memegangnya. q "

Yeremia 11:10

Konteks
11:10 Mereka sudah jatuh kembali kepada kesalahan nenek moyang s  mereka yang dahulu telah menolak mendengarkan firman-Ku. t  Mereka mengikuti allah lain u  dan beribadah kepadanya. v  Kaum Israel dan kaum Yehuda telah mengingkari perjanjian-Ku w  yang telah Kuikat dengan nenek moyang mereka.

Yeremia 11:14

Konteks
11:14 Adapun engkau, janganlah engkau berdoa h  untuk bangsa ini 6  dan janganlah naikkan permohonan dan doa untuk mereka, sebab Aku tidak akan mendengarkan i  pada waktu mereka berseru kepada-Ku karena malapetaka mereka.

Yeremia 12:7-10

Konteks
12:7 Aku telah meninggalkan x  kediaman-Ku 7 , telah membuangkan y  negeri milik-Ku; Aku telah menyerahkan buah hati-Ku z  ke dalam tangan musuhnya. a  12:8 Negeri milik-Ku sudah menjadi seperti singa b  di hutan bagi-Ku; ia mengeraskan suaranya menentang Aku, sebab itu Aku membencinya. c  12:9 Negeri milik-Ku sudah menjadi seperti burung belang bagi-Ku; burung-burung buas mengerumuninya. Ayo, kumpulkanlah segala binatang di padang, bawalah untuk menghabiskannya! d  12:10 Banyak gembala e  telah merusakkan kebun anggur-Ku, memijak-mijak tanah-Ku, dan membuat tanah kedambaan-Ku menjadi padang gurun yang sunyi sepi. f 

Yeremia 12:14

Konteks
12:14 Beginilah firman TUHAN: "Mengenai sekalian tetangga-Ku yang jahat yang telah mengusik negeri yang telah Kuberikan sebagai milik pusaka p  kepada umat-Ku Israel, bahwasanya Aku akan mencabut q  mereka dari tanah mereka dan Aku mencabut r  kaum Yehuda dari tengah-tengah mereka.

Yeremia 13:11-12

Konteks
13:11 Sebab seperti ikat pinggang melekat pada pinggang seseorang, demikianlah tadinya segenap kaum Israel dan segenap kaum Yehuda Kulekatkan kepada-Ku, demikianlah firman TUHAN, supaya mereka itu menjadi umat, menjadi ternama, i  terpuji dan terhormat j  bagi-Ku. Tetapi mereka itu tidak mau mendengar. k "
Buyung anggur yang dipecahkan
13:12 "Katakanlah kepada mereka firman ini: Beginilah firman TUHAN, Allah Israel: Setiap buyung harus dipenuhi dengan anggur 8 ! Dan jika mereka berkata kepadamu: Masakan kami tidak tahu betul, bahwa setiap buyung harus dipenuhi dengan anggur?,

Yeremia 15:1

Konteks
15:1 TUHAN berfirman kepadaku 9 : "Sekalipun Musa b  dan Samuel 10  c  berdiri di hadapan-Ku, hati-Ku tidak akan berbalik kepada bangsa ini. d  Usirlah mereka dari hadapan-Ku, e  biarlah mereka pergi!

Yeremia 16:5

Konteks
16:5 Sungguh, beginilah firman TUHAN: Janganlah masuk ke rumah perkabungan, dan janganlah pergi meratap dan janganlah turut berdukacita dengan mereka, sebab Aku telah menarik damai sejahtera pemberian-Ku dari pada bangsa ini, demikianlah firman TUHAN, juga kasih setia dan belas kasihan-Ku. s 

Yeremia 16:17

Konteks
16:17 Sebab Aku mengamat-amati segala tingkah langkah mereka; semuanya itu tidak tersembunyi w  dari pandangan-Ku, dan kesalahan merekapun tidak terlindung di depan mata-Ku. x 

Yeremia 17:13

Konteks
17:13 Ya Pengharapan n  Israel, TUHAN, semua orang yang meninggalkan o  Engkau akan menjadi malu; orang-orang yang menyimpang dari pada-Mu akan dilenyapkan p  di negeri, sebab mereka telah meninggalkan sumber air q  yang hidup, yakni TUHAN.

Yeremia 17:20

Konteks
17:20 katakanlah kepada mereka: Dengarlah firman TUHAN, hai raja-raja Yehuda, hai segenap Yehuda dan segenap penduduk Yerusalem b  yang masuk melalui pintu-pintu gerbang c  ini!

Yeremia 17:24

Konteks
17:24 Apabila kamu sungguh-sungguh mendengarkan Aku, demikianlah firman TUHAN, dan tidak membawa masuk barang-barang melalui pintu-pintu gerbang kota ini pada hari Sabat, tetapi menguduskan i  hari Sabat dan tidak melakukan sesuatu pekerjaan pada hari itu,

Yeremia 17:27

Konteks
17:27 Tetapi apabila kamu tidak mendengarkan m  perintah-Ku untuk menguduskan hari Sabat n  dan untuk tidak masuk mengangkut barang-barang melalui pintu-pintu gerbang Yerusalem pada hari Sabat, maka di pintu-pintu gerbangnya Aku akan menyalakan api, o  yang akan memakan habis puri-puri p  Yerusalem, dan yang tidak akan terpadamkan."

Yeremia 18:2

Konteks
18:2 "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk 11 ! Di sana Aku akan memperdengarkan perkataan-perkataan-Ku kepadamu."

Yeremia 18:10

Konteks
18:10 Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat w  di depan mata-Ku dan tidak mendengarkan suara-Ku, maka menyesallah x  Aku, bahwa Aku hendak mendatangkan keberuntungan yang Kujanjikan itu kepada mereka. y 

Yeremia 18:17

Konteks
18:17 Seperti angin timur t  Aku akan menyerakkan mereka di depan musuhnya. Belakang-Ku akan Kuperlihatkan kepada mereka dan bukan muka-Ku u  pada hari bencana mereka."

Yeremia 19:5

Konteks
19:5 Mereka telah mendirikan bukit-bukit pengorbanan bagi Baal untuk membakar anak-anak z  mereka sebagai korban bakaran kepada Baal, suatu hal yang tidak pernah Kuperintahkan atau Kukatakan dan yang tidak pernah timbul dalam hati-Ku. a 

Yeremia 19:12

Konteks
19:12 Begitulah akan Kulakukan kepada tempat ini, demikianlah firman TUHAN, dan kepada penduduknya. Aku akan membuat kota ini seperti Tofet:

Yeremia 19:15

Konteks
19:15 "Beginilah firman TUHAN semesta alam, Allah Israel: Sesungguhnya, Aku akan mendatangkan ke atas kota ini dan ke atas segala kota sekitarnya seluruh malapetaka w  yang telah Kukatakan akan menimpa mereka, sebab mereka berkeras kepala x  dan tidak mendengarkan y  perkataan-perkataan

Yeremia 22:4

Konteks
22:4 Sebab jika kamu sungguh-sungguh melakukan semuanya itu, maka melalui pintu-pintu gerbang istana ini akan berarak masuk raja-raja o  yang akan duduk di atas takhta Daud dengan mengendarai kereta dan kuda: mereka itu, pegawai-pegawainya dan rakyatnya.

Yeremia 23:16

Konteks
23:16 Beginilah firman TUHAN semesta alam: "Janganlah dengarkan m  perkataan para nabi yang bernubuat kepada kamu! Mereka hanya memberi harapan yang sia-sia kepadamu, dan hanya mengungkapkan penglihatan n  rekaan hatinya sendiri, bukan apa yang datang dari mulut o  TUHAN;

Yeremia 23:22

Konteks
23:22 Sekiranya mereka hadir dalam dewan musyawarah-Ku, z  niscayalah mereka akan mengabarkan a  firman-Ku kepada umat-Ku, membawa mereka kembali b  dari tingkah langkahnya yang jahat dan dari perbuatan-perbuatannya c  yang jahat.

Yeremia 23:24-25

Konteks
23:24 Sekiranya ada seseorang menyembunyikan e  diri dalam tempat persembunyian, masakan Aku tidak melihat dia? demikianlah firman TUHAN. Tidakkah Aku memenuhi langit dan bumi? f  demikianlah firman TUHAN. 23:25 Aku telah mendengar apa yang dikatakan oleh para nabi, yang bernubuat palsu g  demi nama-Ku dengan mengatakan: Aku telah bermimpi, h  aku telah bermimpi!

Yeremia 23:29

Konteks
23:29 Bukankah firman-Ku seperti api, p  demikianlah firman TUHAN dan seperti palu q  yang menghancurkan bukit batu?

Yeremia 23:36

Konteks
23:36 Tetapi Sabda yang dibebankan oleh TUHAN janganlah kamu sebut-sebutkan lagi, sebab yang menjadi beban bagi setiap orang ialah perkataannya sendiri, oleh karena kamu telah memutarbalikkan e  perkataan-perkataan Allah yang hidup, f  TUHAN semesta alam, Allah kita.

Yeremia 23:38

Konteks
23:38 Tetapi jika kamu masih berbicara tentang Sabda yang dibebankan oleh TUHAN, maka beginilah firman TUHAN: Oleh karena kamu masih memakai ungkapan Sabda yang dibebankan oleh TUHAN itu, sekalipun Aku mengutus orang kepadamu mengatakan: Janganlah kamu berbicara tentang Sabda yang dibebankan oleh TUHAN,

Yeremia 25:16

Konteks
25:16 supaya mereka minum, t  menjadi terhuyung-huyung u  dan bingung v  karena pedang w  yang hendak Kukirimkan ke antaranya.

Yeremia 27:5

Konteks
27:5 Akulah yang menjadikan p  bumi, manusia dan hewan q  yang ada di atas muka bumi dengan kekuatan-Ku yang besar dan dengan lengan-Ku r  yang terentang, dan Aku memberikannya s  kepada orang yang benar di mata-Ku.

Yeremia 29:10-11

Konteks
29:10 Sebab beginilah firman TUHAN: Apabila telah genap tujuh puluh tahun 12  s  bagi Babel, barulah Aku memperhatikan kamu. t  Aku akan menepati janji-Ku u  itu kepadamu dengan mengembalikan v  kamu ke tempat ini. 29:11 Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan w  apa yang ada pada-Ku mengenai kamu, demikianlah firman TUHAN, yaitu rancangan damai sejahtera x  dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan y  yang penuh harapan.

Yeremia 29:19

Konteks
29:19 sebagai ganjaran bahwa mereka tidak mendengarkan perkataan-Ku, m  demikianlah firman TUHAN, yang telah Kusampaikan kepada mereka terus-menerus n  dengan perantaraan hamba-hamba-Ku, yakni para nabi; o  tetapi kamu tidak mendengarkannya, demikianlah firman TUHAN.

Yeremia 31:9-10

Konteks
31:9 Dengan menangis n  mereka akan datang, dengan hiburan Aku akan membawa mereka; Aku akan memimpin o  mereka ke sungai-sungai, p  di jalan yang rata, q  di mana mereka tidak akan tersandung; sebab Aku telah menjadi bapa r  Israel, Efraim adalah anak sulung-Ku. 31:10 Dengarlah firman TUHAN, hai bangsa-bangsa, beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir s  yang jauh, katakanlah: Dia yang telah menyerakkan t  Israel akan mengumpulkannya u  kembali, dan menjaganya seperti gembala v  terhadap kawanan dombanya!

Yeremia 31:12

Konteks
31:12 Mereka akan datang bersorak-sorak y  di atas bukit z  Sion, muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan a  TUHAN, karena gandum, anggur dan minyak, b  karena anak-anak kambing domba c  dan lembu sapi; hidup mereka akan seperti taman d  yang diairi baik-baik, mereka tidak akan kembali lagi merana. e 

Yeremia 31:32

Konteks
31:32 bukan seperti perjanjian e  yang telah Kuadakan dengan nenek moyang f  mereka 13  pada waktu Aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir; g  perjanjian-Ku itu telah mereka ingkari, meskipun Aku menjadi tuan h  yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman TUHAN.

Yeremia 32:30

Konteks
32:30 Sebab orang Israel dan orang Yehuda hanyalah melakukan yang jahat di mata-Ku sejak masa mudanya; q  sungguh, orang Israel hanya menimbulkan sakit hati-Ku r  dengan perbuatan s  tangan mereka, demikianlah firman TUHAN.

Yeremia 32:35

Konteks
32:35 Mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan untuk Baal di Lembah Ben-Hinom, e  untuk mempersembahkan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka kepada Molokh f  sebagai korban dalam api, sekalipun Aku tidak pernah memerintahkannya kepada mereka dan sekalipun hal itu tidak pernah timbul dalam hati-Ku, g  yakni hal melakukan kejijikan h  ini, sehingga Yehuda tergelincir ke dalam dosa. i 

Yeremia 32:40

Konteks
32:40 Aku akan mengikat perjanjian q  kekal dengan mereka, bahwa Aku tidak akan membelakangi mereka, melainkan akan berbuat baik kepada mereka; Aku akan menaruh r  takut kepada-Ku ke dalam hati mereka, supaya mereka jangan menjauh dari pada-Ku. s 

Yeremia 33:20-21

Konteks
33:20 "Beginilah firman TUHAN: Jika kamu dapat mengingkari perjanjian-Ku dengan siang c  dan perjanjian-Ku dengan malam, sehingga siang dan malam tidak datang lagi pada waktunya, d  33:21 maka juga perjanjian-Ku e  dengan hamba-Ku Daud dapat diingkari, sehingga ia tidak mempunyai anak lagi yang memerintah di atas takhtanya; f  begitu juga perjanjian-Ku dengan orang-orang Lewi, g  yakni imam-imam yang menjadi pelayan-Ku.

Yeremia 33:25-26

Konteks
33:25 Beginilah firman TUHAN: Jika Aku tidak menetapkan perjanjian-Ku dengan siang dan malam l  dan aturan m  langit dan bumi, n  33:26 maka juga Aku pasti akan menolak o  keturunan Yakub p  dan hamba-Ku Daud, sehingga berhenti mengangkat dari keturunannya orang-orang yang memerintah atas keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Sebab Aku akan memulihkan keadaan q  mereka dan menyayangi r  mereka."

Yeremia 34:4

Konteks
34:4 Namun demikian, dengarlah firman TUHAN, hai Zedekia, raja Yehuda, beginilah firman TUHAN mengenai engkau: engkau tidak akan mati oleh pedang! x 

Yeremia 34:15-16

Konteks
34:15 Hari ini kamu telah bertobat dan melakukan apa yang benar di mata-Ku karena setiap orang memaklumkan pembebasan kepada saudaranya, k  dan kamu telah mengikat perjanjian di hadapan-Ku di rumah yang atasnya nama-Ku l  diserukan. 34:16 Tetapi kamu telah berbalik m  pikiran dan telah menajiskan n  nama-Ku; kamu masing-masing telah mengambil kembali budaknya laki-laki dan budaknya perempuan, yang telah kamu lepaskan sebagai orang merdeka menurut keinginannya, dan telah menundukkan mereka, supaya mereka menjadi budakmu laki-laki dan budakmu perempuan lagi.

Yeremia 34:18

Konteks
34:18 Dan Aku akan menyerahkan orang-orang, yang melanggar perjanjian-Ku s  dan yang tidak menepati isi perjanjian yang mereka ikat di hadapan-Ku, dengan memotong anak lembu jantan menjadi dua 14  untuk berjalan di antara belahan-belahannya; t 

Yeremia 36:2

Konteks
36:2 "Ambillah kitab gulungan n  dan tulislah di dalamnya segala perkataan 15  o  yang telah Kufirmankan kepadamu mengenai Israel, Yehuda dan segala bangsa, dari sejak Aku berbicara kepadamu, yakni dari sejak zaman Yosia, p  sampai waktu ini.

Yeremia 36:31

Konteks
36:31 Aku akan menghukum dia, keturunannya n  dan hamba-hambanya karena kesalahan mereka; Aku akan mendatangkan atas mereka, atas segala penduduk Yerusalem dan atas orang Yehuda segenap malapetaka o  yang Kuancamkan kepada mereka, yang mereka tidak mau mendengarnya. p "

Yeremia 39:18

Konteks
39:18 tetapi dengan pasti Aku akan meluputkan e  engkau: engkau tidak akan rebah oleh pedang; f  nyawamu g  akan menjadi jarahan bagimu, sebab engkau percaya h  kepada-Ku, demikianlah firman TUHAN."

Yeremia 44:26

Konteks
44:26 Maka dengarkanlah firman TUHAN, hai semua orang Yehuda yang diam di tanah Mesir: i  Sesungguhnya, Aku telah bersumpah j  demi nama-Ku yang besar--firman TUHAN--bahwa nama-Ku tidak akan diserukan lagi oleh seseorang Yehuda di segenap tanah Mesir, dengan berkata: Demi Tuhan ALLAH k  yang hidup! l 

Yeremia 44:28

Konteks
44:28 Hanya beberapa orang yang terluput dari pedang r --jumlahnya kecil s --yang akan kembali dari tanah Mesir ke tanah Yehuda. Maka seluruh sisa t  Yehuda yang telah pergi ke Mesir untuk tinggal sebagai orang asing di sana akan mengetahui perkataan siapa yang terwujud, u  perkataan-Ku atau perkataan mereka. v 

Yeremia 49:8

Konteks
49:8 Larilah cepat, bersembunyilah dalam liang-liang, x  hai penduduk Dedan! y  Sebab malapetaka akan Kudatangkan atas Esau, pada waktu Aku menghukum dia.

Yeremia 49:11

Konteks
49:11 Tinggalkanlah anak-anak yatimmu, b  aku akan menghidupi mereka; biarlah janda-jandamu c  menaruh kepercayaan padaku!"

Yeremia 49:19

Konteks
49:19 Sesungguhnya, seperti singa s  yang bangkit keluar dari hutan belukar t  sungai Yordan mendatangi padang rumput tempat kawanan domba, demikianlah Aku akan membuat mereka lari dengan tiba-tiba dari negeri itu dan mengangkat di dalamnya dia yang Kupilih. Sebab siapakah yang seperti Aku? u  Siapakah yang berani mendakwa Aku? v  Siapakah gerangan gembala w  yang tahan menghadapi Aku?

Yeremia 50:11

Konteks
50:11 Sekalipun kamu bersukacita 16  dan beria-ria, hai orang-orang yang merampok milik-Ku, b  sekalipun kamu melompat-lompat seperti anak lembu c  di padang rumput, dan meringkik seperti kuda-kuda jantan,

Yeremia 50:21

Konteks
50:21 Majulah ke negeri Merataim, majulah menyerangnya dan menyerang penduduk Pekod! k  Bunuhlah dan tumpaslah mereka, demikianlah firman TUHAN, lakukanlah tepat seperti yang Kuperintahkan!

Yeremia 50:31

Konteks
50:31 Sesungguhnya, Aku menjadi lawanmu, m  hai engkau yang kurang ajar, demikianlah firman Tuhan ALLAH semesta alam, sebab waktumu n  sudah tiba, saat Aku menghukum engkau.

Yeremia 50:44

Konteks
50:44 Sesungguhnya, seperti singa yang bangkit keluar dari hutan belukar x  sungai Yordan mendatangi padang rumput tempat kawanan domba, demikianlah Aku akan membuat mereka lari dengan tiba-tiba dari negeri itu dan mengangkat di atasnya dia yang Kupilih. y  Sebab siapakah yang seperti Aku? Siapakah yang berani mendakwa Aku? z  Siapakah gerangan gembala yang tahan menghadapi Aku?

Yeremia 51:52-53

Konteks
51:52 Sebab itu sesungguhnya, waktunya akan datang, demikianlah firman TUHAN, bahwa Aku akan menghukum patung-patungnya, f  dan di seluruh negerinya akan mengerang g  orang-orang yang luka tertikam. 51:53 Sekalipun Babel naik ke langit h  dan sekalipun dibuatnya kubu tak terhampiri di tempat tingginya, atas perintah-Ku akan datang para perusak i  kepadanya, demikianlah firman TUHAN.
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[2:5]  1 Full Life : MENJAUH DARIPADA-KU.

Nas : Yer 2:5

Israel telah berbalik dari Tuhan, sekalipun Dia tetap setia kepada mereka. Semua orang percaya diperhadapkan dengan pencobaan yang sama, yaitu melupakan kebaikan dan penebusan Allah sementara menuruti keinginan mereka sendiri dan kenikmatan berdosa dari dunia ini.

[3:16]  2 Full Life : PADA MASA ITU.

Nas : Yer 3:16-19

Di sini Yeremia bernubuat tentang zaman Mesias ketika Kristus akan memerintah umat-Nya. Tabut perjanjian, yang dahulu melambangkan kehadiran Allah, tidak akan diperlukan lagi karena Mesias akan hadir secara nyata. Yerusalem akan disebut Takhta Allah, dan semua bangsa akan menyembah Dia (ayat Yer 3:17).

[7:11]  3 Full Life : SARANG PENYAMUN.

Nas : Yer 7:11

Penyamun sering kali mempergunakan sarang untuk bersembunyi dan merencanakan kejahatan selanjutnya. Yeremia memakai gambaran ini untuk melukiskan orang yang memasuki Bait Suci untuk mempersembahkan korban yang menurut pikiran mereka akan menutup dosa mereka di hadapan Allah; pada saat bersamaan mereka merencanakan untuk meneruskan cara hidup penuh dosa. Yesus mengutip sebagian ayat ini ketika menuduh para pemimpin Yahudi pada zaman-Nya (lih. Mat 21:13; Mr 11:17; Luk 19:46).

[7:31]  4 Full Life : LEMBAH BEN-HINOM.

Nas : Yer 7:31

Lembah ini di batas pinggir sebelah selatan Yerusalem ini dipakai sebagai tempat pembuangan sampah dan sebagai tempat menyembah berhala serta mempersembahkan anak-anak dalam api (suatu kebiasaan yang dilarang keras dalam hukum Musa; lih. Im 18:21; 20:2-5). Beberapa dosa paling keji dalam sejarah Yahudi dilaksanakan di lembah ini. Dari nama "Lembah Hinom" (Ibr. _ge'hinnom_) datang kata Yunani _geenna_ yang diterjemahkan "neraka" dalam PB, yaitu tempat hukuman Allah yang kekal (Mat 18:9; Mr 9:47-48;

lihat cat. --> Mat 10:28).

[atau ref. Mat 10:28]

[11:3]  5 Full Life : TERKUTUKLAH ORANG YANG TIDAK MENDENGARKAN.

Nas : Yer 11:3

Israel telah mengikat perjanjian dengan Allah, serta berjanji untuk menaati Dia sebagai Tuhan dan Allah mereka. Sebagai balasan Ia akan menjadi Allah mereka dan memberikan hak milik atas tanah Kanaan serta perlindungan yang mereka butuhkan

(lihat art. PERJANJIAN ALLAH DENGAN BANGSA ISRAEL).

Tetapi umat itu bersikeras dalam ketidaktaatan dan berpaling kepada dewa-dewa lain; jadi kutukan-kutukan perjanjian karena ketidaktaatan kini berlaku (bd. pasal Ul 28:1-68).

[11:14]  6 Full Life : JANGANLAH ... BERDOA UNTUK BANGSA INI.

Nas : Yer 11:14

Beberapa kali Allah memberi tahu Yeremia untuk tidak berdoa atau memohon karena bangsa ini (bd. Yer 7:16; 14:11). Bangsa itu demikian gigih dalam pemberontakan terhadap Tuhan dan demikian terikat dengan berhala-berhala mereka sehingga mendoakan mereka tidak ada gunanya. Allah telah memutuskan untuk tidak menolong mereka ketika saat pembinasaan mereka tiba. Bagian ini memperingatkan kita bahwa doa-doa kita mungkin tidak dijawab Allah apabila kita tidak berusaha sungguh-sungguh untuk menaati Dia dan mengikuti jalan-jalan-Nya

(lihat art. BERDOA DENGAN EFEKTIF).

[12:7]  7 Full Life : AKU TELAH MENINGGALKAN KEDIAMAN-KU.

Nas : Yer 12:7-13

Tuhan sendiri meratapi keadaan rohani yang menyedihkan dari umat itu serta kehancuran yang akan menimpa negeri itu. Allah mengalami kepedihan dan kesusahan besar manakala Ia harus menyerahkan umat-Nya kepada akibat-akibat perbuatan dosa mereka.

[13:12]  8 Full Life : SETIAP BUYUNG HARUS DIPENUHI DENGAN ANGGUR.

Nas : Yer 13:12-14

Buyung yang kosong adalah bangsa Yehuda; mereka akan dipenuhi dengan "kemabukan"; yaitu hukuman dan kekacauan (bd. Yer 25:15-16; Yes 49:26; Yes 63:6), dan kemudian mereka akan dihancurkan dan dibinasakan.

[15:1]  9 Full Life : TUHAN BERFIRMAN KEPADAKU.

Nas : Yer 15:1-9

Allah menjawab syafaat Yeremia dalam Yer 14:19-22. Karena umat itu telah menolak Allah dan terus mundur dari-Nya, maka kebinasaan Yerusalem dan pembuangan ke Babel tidak terelakkan lagi. Allah mengatakan bahwa Dia bahkan akan mengabaikan syafaat Musa dan Samuel jikalau mereka menghampiri-Nya atas nama bangsa itu (lih. catatan berikutnya).

[15:1]  10 Full Life : MUSA DAN SAMUEL.

Nas : Yer 15:1

Musa dan Samuel menjadi dua juru syafaat besar yang di masa lalu telah memohon kepada Allah demi bani Israel (bd. Kel 32:11-14,30-32; Bil 14:13-20; Ul 9:13-29; 1Sam 7:8-9; 12:19-25).

[18:2]  11 Full Life : RUMAH TUKANG PERIUK.

Nas : Yer 18:2

Yeremia diperintahkan untuk pergi ke rumah tukang periuk untuk menyaksikan pembuatan sebuah periuk dari tanah liat. Karena periuk itu tidak sesuai dengan maksud tukangnya, maka ia harus membentuknya kembali menjadi sesuatu yang lain daripada yang semula direncanakannya. Perumpamaan ini mengandung beberapa prinsip penting untuk pekerjaan Allah dalam kehidupan kita.

  1. 1) Penyerahan kita kepada Allah selaku Yang membentuk baik watak maupun pelayanan kita kepada-Nya untuk sebagian besar menentukan apa yang dapat dibuat-Nya dengan kita.
  2. 2) Kurangnya komitmen yang sungguh-sungguh kepada Allah dapat menghalangi maksud semula Allah bagi kita (bd. ayat Yer 18:10).
  3. 3) Allah tetap bebas untuk mengubah rencana-rencana-Nya bagi kehidupan kita. Jikalau Ia telah merencanakan kebaikan dan berkat bagi kita dan kita memberontak kepada-Nya, maka Ia dapat membentuk kita menjadi periuk untuk dibinasakan (ayat Yer 18:7-11; bd. Yer 19:10-11; Rom 9:22); pada pihak lain, jikalau kita, karena keras kepala kita sendiri, menjadi periuk untuk dibinasakan, tetapi kemudian bertobat, Allah akan mulai membentuk kita menjadi perabot untuk kehormatan dan berkat (bd. 2Tim 2:20-21).

[29:10]  12 Full Life : TUJUH PULUH TAHUN.

Nas : Yer 29:10

Lihat cat. --> Yer 25:11.

[atau ref. Yer 25:11]

[31:32]  13 Full Life : KUADAKAN DENGAN NENEK MOYANG MEREKA.

Nas : Yer 31:32

Perjanjian baru diperlukan karena yang lama tidak memadai. Sedangkan yang lama ditulis pada loh batu, Yeremia menubuatkan bahwa yang baru akan ditulis pada loh hati umat Allah (ayat Yer 31:33; bd. pasal 2Kor 3:1-18). Karena kediaman Roh Kudus, perjanjian baru akan disertai kuasa dan kasih karunia yang cukup bagi semua orang untuk hidup benar di hadapan Allah.

[34:18]  14 Full Life : MEMOTONG ANAK LEMBU JANTAN MENJADI DUA.

Nas : Yer 34:18

Orang yang terlibat dalam penegakan suatu perjanjian akan berjalan di antara dua paruhan anak lembu yang disembelih; tindakan ini mungkin berarti bahwa semua pihak patut dipotong-potong apabila melanggar perjanjian itu (bd. Kej 15:10).

[36:2]  15 Full Life : TULISLAH DI DALAMNYA SEGALA PERKATAAN.

Nas : Yer 36:2

Untuk pertama kalinya semua nubuat Yeremia dikumpulkan menjadi satu kitab. Pada mulanya, semua nubuat dicatat supaya dapat dibacakan dengan keras kepada bangsa itu. Allah bermaksud agar penduduk Yehuda akan menanggapi firman tertulis itu dengan meninggalkan jalan mereka yang fasik dan menerima pengampunan, dan demikian luput dari murkaNya terhadap mereka karena kejahatan (ayat Yer 36:3,6-7).

[50:11]  16 Full Life : SEKALIPUN KAMU BERSUKACITA.

Nas : Yer 50:11

Allah akan mendatangkan kekalahan atas orang Babel karena mereka telah bersukacita atas kekalahan Yehuda dan Yerusalem; apa yang telah dilakukan Babel terhadap bangsa lain kini akan menimpa mereka (ayat Yer 50:29).TIP #26: Perkuat kehidupan spiritual harian Anda dengan Bacaan Alkitab Harian. [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA