TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yeremia 25:9

25:9 <05769> Mlwe <02723> twbrxlw <08322> hqrslw <08047> hmsl <07760> Mytmvw <02763> Mytmrxhw <05439> bybo <0428> hlah <01471> Mywgh <03605> lk <05921> lew <03427> hybsy <05921> lew <02063> tazh <0776> Urah <05921> le <0935> Mytabhw <05650> ydbe <0894> lbb <04428> Klm <05019> ruardkwbn <0413> law <03068> hwhy <05002> Man <06828> Nwpu <04940> twxpsm <03605> lk <0853> ta <03947> ytxqlw <07971> xls <02005> ynnh(25:9)

25:9 idou <2400> egw <1473> apostellw <649> kai <2532> lhmqomai <2983> thn <3588> patrian <3965> apo <575> borra kai <2532> axw <71> autouv <846> epi <1909> thn <3588> ghn <1065> tauthn <3778> kai <2532> epi <1909> touv <3588> katoikountav authn <846> kai <2532> epi <1909> panta <3956> ta <3588> eynh <1484> ta <3588> kuklw authv <846> kai <2532> exerhmwsw autouv <846> kai <2532> dwsw <1325> autouv <846> eiv <1519> afanismon <854> kai <2532> eiv <1519> surigmon kai <2532> eiv <1519> oneidismon <3680> aiwnion <166>

Yeremia 46:20

46:20 <0935> ab <0935> ab <06828> Nwpum <07171> Urq <04714> Myrum <03304> hyp <0> hpy <05697> hlge(46:20)

46:20 (26:20) damaliv <1151> kekallwpismenh aiguptov <125> apospasma apo <575> borra hlyen <2064> ep <1909> authn <846>

Yeremia 47:2

47:2 <0776> Urah <03427> bswy <03605> lk <03213> llyhw <0120> Mdah <02199> wqezw <0> hb <03427> ybsyw <05892> rye <04393> hawlmw <0776> Ura <07857> wpjsyw <07857> Pjws <05158> lxnl <01961> wyhw <06828> Nwpum <05927> Myle <04325> Mym <02009> hnh <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk(47:2)

47:2 (29:2) tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> idou <2400> udata <5204> anabainei <305> apo <575> borra kai <2532> estai <1510> eiv <1519> ceimarroun katakluzonta <2626> kai <2532> kataklusei <2626> ghn <1065> kai <2532> to <3588> plhrwma <4138> authv <846> polin <4172> kai <2532> touv <3588> katoikountav en <1722> auth <846> kai <2532> kekraxontai <2896> oi <3588> anyrwpoi <444> kai <2532> alalaxousin <214> apantev <537> oi <3588> katoikountev thn <3588> ghn <1065>

Yeremia 50:3

50:3 <01980> wklh <05110> wdn <0929> hmhb <05704> dew <0120> Mdam <0> hb <03427> bswy <01961> hyhy <03808> alw <08047> hmsl <0776> hura <0853> ta <07896> tysy <01931> awh <06828> Nwpum <01471> ywg <05921> hyle <05927> hle <03588> yk(50:3)

50:3 (27:3) oti <3754> anebh <305> ep <1909> authn <846> eynov <1484> apo <575> borra outov <3778> yhsei <5087> thn <3588> ghn <1065> authv <846> eiv <1519> afanismon <854> kai <2532> ouk <3364> estai <1510> o <3588> katoikwn en <1722> auth <846> apo <575> anyrwpou <444> kai <2532> ewv <2193> kthnouv <2934>TIP #04: Coba gunakan range (OT dan NT) pada Pencarian Khusus agar pencarian Anda lebih terfokus. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA