TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Yehezkiel 33:1-33

Konteks
Tugas Yehezkiel sebagai penjaga
33:1 Lalu datanglah firman TUHAN kepadaku: 33:2 "Hai anak manusia, berbicaralah kepada teman-temanmu sebangsa dan katakanlah kepada mereka: Kalau Aku mendatangkan pedang s  atas sesuatu negeri dan bangsa negeri itu mengambil seorang dari antara mereka dan menetapkan dia menjadi penjaganya t  33:3 dan penjaga ini melihat pedang itu datang atas negerinya, lalu meniup sangkakala untuk memperingatkan bangsanya, 33:4 kalau ada seorang yang memang mendengar suara sangkakala u  itu, tetapi ia tidak mau diperingatkan, v  sehingga sesudah pedang itu datang ia dihabiskan, darahnya tertimpa kepadanya sendiri. w  33:5 Ia mendengar suara sangkakala, tetapi ia tidak mau diperingatkan, darahnya tertimpa kepadanya sendiri. x  Kalau ia mau diperingatkan, ia menyelamatkan nyawanya. y  33:6 Sebaliknya penjaga, yang melihat pedang itu datang, tetapi tidak meniup sangkakala dan bangsanya tidak mendapat peringatan, sehingga sesudah pedang itu datang, seorang dari antara mereka dihabiskan, orang itu dihabiskan dalam kesalahannya, tetapi Aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya z  dari penjaga itu 1 . 33:7 Dan engkau anak manusia, Aku menetapkan engkau menjadi penjaga 2  a  bagi kaum Israel. Bilamana engkau mendengar sesuatu firman dari pada-Ku, b  peringatkanlah mereka demi nama-Ku. 33:8 Kalau Aku berfirman kepada orang jahat: Hai orang jahat, engkau pasti mati! c  --dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi Aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya d  dari padamu. 33:9 Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, e  ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. f  33:10 Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada kaum Israel: Kamu berkata begini: Pelanggaran kami dan dosa kami sudah tertanggung atas kami dan karena itu kami hancur; g  bagaimanakah kami dapat tetap hidup? h  33:11 Katakanlah kepada mereka: Demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan ALLAH, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik 3 , melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. i  Bertobatlah, j  bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu! Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? k  33:12 Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada teman-temanmu sebangsa: l  Kebenaran orang benar tidak menyelamatkan dia, pada waktu ia jatuh dalam pelanggaran 4  dan kejahatan orang jahat tidak menyebabkan dia tersandung, pada waktu ia bertobat dari kejahatannya; dan orang benar tidak dapat hidup karena kebenarannya, m  pada waktu ia berbuat dosa. 33:13 Kalau Aku berfirman kepada orang benar: Engkau pasti hidup! --tetapi ia mengandalkan kebenarannya dan ia berbuat curang, segala perbuatan-perbuatan kebenarannya tidak akan diperhitungkan, dan ia harus mati dalam kecurangan yang diperbuatnya. n  33:14 Kalau Aku berfirman kepada orang jahat: Engkau pasti mati! --tetapi ia bertobat dari dosanya serta melakukan keadilan o  dan kebenaran, 33:15 orang jahat itu mengembalikan gadaian p  orang, ia membayar ganti rampasannya, q  menuruti peraturan-peraturan yang memberi hidup, sehingga tidak berbuat curang lagi, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. r  33:16 Semua dosa s  yang diperbuatnya tidak akan diingat-ingat lagi; ia sudah melakukan keadilan dan kebenaran, maka ia pasti hidup. t  33:17 Tetapi teman-temanmu sebangsa berkata: Tindakan Tuhan tidak tepat! Padahal tindakan mereka yang tidak tepat. 33:18 Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan, u  ia harus mati karena itu. v  33:19 Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup karena itu. w  33:20 Tetapi kamu berkata: Tindakan Tuhan tidak tepat! Aku akan menghakimi kamu, masing-masing menurut kelakuannya, x  hai kaum Israel."
Berita kejatuhan Yerusalem
33:21 Pada tahun kesebelas sesudah pembuangan kami, dalam bulan yang kesepuluh, pada tanggal lima bulan itu, datanglah kepadaku seorang yang terluput y  dari Yerusalem dan berkata: "Kota itu sudah ditaklukkan 5 ! z " 33:22 Maka kekuasaan TUHAN meliputi aku a  pada malam sebelum kedatangan orang yang terluput itu dan TUHAN membuka mulutku b  pada saat menjelang kedatangan orang yang terluput itu pada pagi hari. Mulutku sudah terbuka dan aku tidak bisu c  lagi.
Israel berkeras hati di negerinya dan di pembuangan
33:23 Lalu datanglah firman TUHAN kepadaku: 33:24 "Hai anak manusia, orang-orang yang tinggal pada reruntuhan-reruntuhan d  ini, yaitu yang di tanah Israel, berkata begini: Abraham adalah seorang diri, tatkala ia mendapat tanah ini menjadi miliknya, tetapi kita banyak, e  tentu tanah ini diberikan kepada kita menjadi milik. f  33:25 Oleh karena itu katakanlah kepada mereka: Beginilah firman Tuhan ALLAH: Kamu makan g  daging dengan darahnya, h  kamu melihat juga kepada berhala-berhalamu dan kamu menumpahkan darah--apakah kamu akan tetap memiliki tanah i  ini? 33:26 Kamu bersandar pada pedangmu, kamu melakukan kekejian j  dan masing-masing mencemari isteri k  sesamanya--apakah kamu akan tetap memiliki tanah ini? 33:27 Katakanlah begini kepada mereka: Beginilah firman Tuhan ALLAH. Demi Aku yang hidup, orang-orang yang tinggal pada reruntuhan-reruntuhan akan mati rebah oleh pedang, dan orang-orang yang di padang akan Kuberikan kepada binatang liar menjadi makanannya dan orang-orang yang di dalam kubu dan gua akan mati kena sampar. l  33:28 Tanah ini akan Kubuat musnah dan sunyi sepi, dan kecongkakannya, yang ditimbulkan kekuatannya, akan berakhir; gunung-gunung m  Israel akan menjadi sunyi sepi, sehingga tidak seorangpun berani melintasinya. n  33:29 Dan mereka akan mengetahui bahwa Akulah TUHAN, pada saat Aku membuat tanah ini musnah dan sunyi sepi, o  oleh karena semua perbuatan-perbuatan mereka yang keji, yang mereka lakukan. p  33:30 Dan engkau anak manusia, teman-temanmu sebangsa bercakap-cakap mengenai engkau dekat tembok-tembok dan di pintu rumah-rumah dan berkata satu sama lain, masing-masing kepada temannya. Silakan datang dan dengar, apa yang difirmankan oleh TUHAN! 33:31 Dan mereka datang kepadamu seperti rakyat berkerumun dan duduk di hadapanmu 6  q  sebagai umat-Ku, mereka mendengar apa yang kauucapkan, tetapi mereka tidak melakukannya; mulutnya penuh dengan kata-kata cinta kasih, tetapi hati mereka mengejar r  keuntungan s  yang haram. 33:32 Sungguh, engkau bagi mereka seperti seorang yang melagukan syair t  cinta kasih dengan suara yang merdu, dan yang pandai main kecapi; mereka mendengar apa yang kauucapkan, tetapi mereka sama sekali tidak melakukannya. u  33:33 Kalau hal itu datang--dan sungguh akan datang! --mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. v "

Yehezkiel 10:1--20:49

Konteks
Kemuliaan TUHAN meninggalkan Bait Suci
10:1 Lalu aku melihat, sungguh, di atas cakrawala c  yang di atas kepala kerub d  tampak di atas mereka sesuatu yang menyerupai takhta, e  yang seperti permata lazurit f  kelihatannya. 10:2 Maka Ia berkata kepada orang yang berpakaian lenan g  itu: "Masuklah ke bawah kerub dari antara roda-rodanya h  dan penuhilah i  rangkup tanganmu dengan bara api 7  j  dari tengah-tengah kerub itu dan hamburkan ke atas kota itu." Lalu aku melihat dia masuk. 10:3 Kerub-kerub itu berdiri di sebelah selatan Bait Suci, waktu orang itu masuk ke tengah-tengah roda-rodanya; dan segumpal awan memenuhi pelataran dalam. 10:4 Dalam pada itu kemuliaan TUHAN k  naik 8  dari atas kerub dan pergi ke atas ambang pintu Bait Suci, dan Bait Suci ini dipenuhi oleh awan itu dan pelatarannya penuh dengan sinar kemuliaan TUHAN. 10:5 Suara sayap kerub itu terdengar sampai pelataran luar seperti suara l  ALLAH Yang Mahakuasa, kalau Ia berfirman. m  10:6 Ia memerintahkan kepada orang yang berpakaian lenan itu: "Ambillah api dari tengah-tengah roda-rodanya, n  dari tengah-tengah kerub itu!" Maka yang berpakaian lenan ini pergi berdiri di samping salah satu dari roda-roda itu. 10:7 Lalu seorang kerub itu mengulurkan tangannya dari tengah kerub-kerub ke api o  yang ada di tengah-tengah mereka, diambilnya sedikit dan ditaruhnya di dalam tangan orang yang berpakaian lenan. Orang ini menerimanya dan pergi. 10:8 Pada kerub-kerub itu tampak yang menyerupai tangan manusia p  di bawah sayap mereka. 10:9 Aku melihat, sungguh, di samping kerub-kerub itu terdapat empat roda, satu roda di samping seorang kerub, dan roda-roda ini kelihatannya seperti kilauan permata pirus. q  10:10 Kelihatannya keempatnya adalah serupa, seolah-olah roda yang satu di tengah-tengah yang lain. 10:11 Kalau mereka berjalan mereka dapat menuju keempat jurusan tanpa berbalik kalau berjalan; karena tempat mana yang dituju oleh yang di muka, ke situlah pergi yang lain-lain, tanpa berbalik kalau berjalan. 10:12 Seluruh badan mereka, punggungnya, tangannya, sayapnya, dan roda-rodanya penuh dengan mata r  sekelilingnya, ya, roda-roda s  mereka berempat juga. 10:13 Aku dengar bahwa roda-rodanya disebut "puting beliung". 10:14 Masing-masing t  mempunyai empat muka: u  muka yang pertama ialah muka kerub, yang kedua ialah muka manusia, yang ketiga ialah muka singa v  dan yang keempat ialah muka rajawali. w  10:15 Kerub-kerub itu naik ke atas. Itulah makhluk-makhluk hidup x  yang dahulu kulihat di tepi sungai Kebar. y  10:16 Kalau kerub-kerub itu berjalan, roda-roda itu juga berjalan di samping mereka; kalau kerub-kerub itu mengangkat sayapnya untuk terbang dari tanah, roda-roda itu tidak bergerak dari samping mereka. 10:17 Kalau kerub-kerub itu berhenti, roda-roda itu berhenti, kalau kerub-kerub itu naik ke atas, roda-roda itu sama-sama naik dengan mereka; sebab roh makhluk-makhluk hidup itu ialah di dalam roda-roda z  itu. 10:18 Lalu kemuliaan a  TUHAN pergi dari ambang pintu Bait Suci dan hinggap di atas kerub-kerub. b  10:19 Dan kerub-kerub itu mengangkat sayap mereka, dan waktu mereka pergi, aku lihat, mereka naik dari tanah dan roda-rodanya bersama-sama dengan mereka. c  Lalu mereka berhenti dekat pintu gerbang rumah TUHAN yang di sebelah timur, sedang kemuliaan d  Allah Israel berada di atas mereka. 10:20 Itulah makhluk-makhluk hidup yang dahulu kulihat di bawah Allah Israel di tepi sungai Kebar. e  Dan aku mengerti, bahwa mereka adalah kerub-kerub. 10:21 Masing-masing mempunyai empat muka f  dan bagi masing-masing ada empat sayap g  dan di bawah sayap mereka ada yang berbentuk tangan manusia. 10:22 Kelihatannya muka mereka adalah serupa dengan muka yang kulihat di tepi sungai Kebar. h  Masing-masing berjalan lurus ke mukanya.
Pemimpin-pemimpin Israel dihukum
11:1 Lalu Roh itu mengangkat aku dan membawa aku ke pintu gerbang Timur dari rumah TUHAN, pintu yang menghadap ke sebelah timur. Lihat, di dalam pintu gerbang itu ada dua puluh lima orang dan di antara mereka kulihat Yaazanya bin Azur dan Pelaca i  bin Benaya, yaitu pemimpin-pemimpin j  bangsa. k  11:2 Firman-Nya kepadaku: "Hai anak manusia, inilah orang-orang yang merancang kedurjanaan l  dan menaburkan nasihat jahat di kota ini, m  11:3 yang mengatakan: Bukankah belum lama berselang rumah-rumah kita dibangun kembali 9 ? Kota inilah periuk n  dan kita dagingnya. o  11:4 Oleh sebab itu bernubuatlah p  melawan mereka, bernubuatlah, hai anak manusia!" 11:5 Maka Roh TUHAN meliputi aku dan TUHAN berfirman kepadaku: "Katakanlah: Beginilah firman TUHAN: Kamu berkata-kata begini, hai kaum Israel, dan Aku tahu apa yang timbul dalam hatimu. q  11:6 Orang-orang yang kamu bunuh di kota ini bertambah banyak dan kamu penuhi jalan-jalannya dengan mereka. r  11:7 Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan ALLAH: Orang-orang yang kamu bunuh di kota ini, merekalah dagingnya dan kota inilah periuk, s  tetapi kamu akan Kugiring keluar 10  dari dalamnya. t  11:8 Kamu takut kepada pedang, u  tetapi Aku akan mendatangkan pedang atasmu, demikianlah firman Tuhan ALLAH. v  11:9 Aku akan menggiring kamu keluar dari dalamnya dan menyerahkan w  kamu di tangan orang-orang asing dan menjatuhkan hukuman-hukuman kepadamu. x  11:10 Kamu akan berebahan karena pedang dan di tanah Israel y  Aku akan menghukum kamu; dan kamu akan mengetahui, bahwa Akulah TUHAN. 11:11 Kota ini tidak akan menjadi periuk z  bagimu ataupun kamu seakan-akan daging di dalamnya; di tanah Israel Aku akan menghukum kamu. 11:12 Dan kamu akan mengetahui, bahwa Akulah TUHAN, a  karena kelakuanmu tidak selaras dengan ketetapan-ketetapan-Ku b  dan peraturan-peraturan-Ku tidak kamu lakukan; bahkan engkau melakukan peraturan-peraturan bangsa-bangsa yang di sekitarmu 11 . c " 11:13 Maka sedang aku bernubuat, matilah Pelaca d  bin Benaya. Lalu aku sujud dan berseru dengan suara nyaring, kataku: "Aduh, Tuhan ALLAH, apakah Engkau menghabiskan sisa Israel? e "
Janji tentang pembaharuan Israel
11:14 Kemudian datanglah firman TUHAN kepadaku: 11:15 "Hai anak manusia, penduduk-penduduk Yerusalem berkata tentang semua saudara-saudaramu, tentang kaum kerabatmu dan segenap kaum Israel dalam keseluruhannya: Mereka telah jauh dari TUHAN, kepada kami tanah ini diberikan menjadi milik. f  11:16 Oleh sebab itu katakanlah: Beginilah firman Tuhan ALLAH: Walaupun Aku membawa mereka jauh-jauh di antara bangsa-bangsa dan menyerakkan mereka di negeri-negeri itu dan Aku menjadi tempat kudus 12  g  yang sedikit artinya bagi mereka di negeri-negeri di mana mereka datang, 11:17 oleh sebab itu katakanlah: Beginilah firman Tuhan ALLAH: Aku akan menghimpunkan kamu dari bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri di mana kamu berserak, dan Aku akan memberikan kamu tanah 13  Israel. h  11:18 Maka sesudah mereka datang di sana, mereka akan menjauhkan segala dewa-dewanya i  yang menjijikkan dan segala perbuatan-perbuatan j  yang keji dari tanah itu. 11:19 Aku akan memberikan mereka hati k  yang lain dan roh yang baru 14  di dalam batin mereka; juga Aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras l  dan memberikan mereka hati yang taat, m  11:20 supaya mereka hidup menurut segala ketetapan-Ku dan peraturan-peraturan-Ku n  dengan setia; maka mereka akan menjadi umat-Ku o  dan Aku akan menjadi Allah p  mereka. 11:21 Mengenai mereka, yang hatinya berpaut pada dewa-dewanya yang menjijikkan dan pada perbuatan-perbuatannya q  yang keji, Aku akan menimpakan kelakuan mereka atas kepalanya sendiri, demikianlah firman Tuhan ALLAH. r " 11:22 Maka kerub-kerub itu mengangkat sayap mereka, dan roda-rodanya bergerak bersama-sama dengan mereka, sedang kemuliaan s  Allah Israel berada di atas mereka. t  11:23 Lalu kemuliaan u  TUHAN naik 15  ke atas dari tengah-tengah kota dan hinggap di atas gunung v  yang di sebelah timur kota. 11:24 Dan Roh w  itu mengangkat aku dan membawa aku kembali di dalam penglihatan x  yang dari Roh Allah ke negeri Kasdim kepada para buangan. Lalu menghilanglah penglihatan yang kulihat itu dari padaku 11:25 dan aku sampaikan kepada para buangan itu segala sesuatu yang diperlihatkan TUHAN kepadaku. y 
Yehezkiel melambangkan pembuangan Israel
12:1 Lalu datanglah firman TUHAN kepadaku: 12:2 "Hai anak manusia, engkau tinggal di tengah-tengah kaum pemberontak 16 , z  yang mempunyai mata untuk melihat, tetapi tidak melihat dan mempunyai telinga untuk mendengar, tetapi tidak mendengar, sebab mereka adalah kaum pemberontak. a  12:3 Maka engkau, anak manusia, sediakanlah bagimu barang-barang seorang buangan 17  dan berjalanlah seperti seorang buangan pada siang hari di hadapan mata mereka; pergilah dari tempatmu sekarang ke tempat yang lain seperti seorang buangan di hadapan mata mereka. Barangkali b  mereka akan insaf c  bahwa mereka adalah kaum pemberontak. d  12:4 Bawalah barang-barangmu itu ke luar seperti barang-barang seorang buangan pada siang hari di hadapan mata mereka; dan engkau sendiri harus keluar pada malam hari di hadapan mata mereka, seperti seorang yang harus keluar dan pergi ke pembuangan. e  12:5 Di hadapan mata mereka perbuatlah sebuah lobang di tembok 18  f  dan keluarlah dari situ. 12:6 Di hadapan mata mereka taruhlah barang-barangmu ke atas bahumu, dan bawalah itu ke luar pada malam gelap; engkau harus menutupi mukamu 19 , sehingga engkau tidak melihat tanah; sebab Aku membuat engkau menjadi lambang g  bagi kaum Israel." 12:7 Lalu kulakukan seperti diperintahkan h  kepadaku: aku membawa pada siang hari barang-barang seperti barang-barang seorang buangan dan pada malam hari aku membuat dengan tanganku sebuah lobang di tembok, pada malam gelap aku keluar dan di hadapan mata mereka aku menaruh barang-barangku ke atas bahuku. 12:8 Pada hari besoknya datanglah firman TUHAN kepadaku: 12:9 "Hai anak manusia, bukankah ditanya oleh kaum Israel, kaum pemberontak itu kepadamu: Apakah yang kaulakukan i  ini? 12:10 Katakanlah kepada mereka: beginilah firman Tuhan ALLAH: Ucapan ilahi ini mengenai raja di Yerusalem 20  dan seluruh kaum Israel yang tinggal di sana. 12:11 Katakanlah: Aku menjadi lambang j  bagimu; seperti yang kulakukan ini begitulah akan berlaku kepada mereka: sebagai orang buangan k  mereka akan pergi ke pembuangan. 12:12 Dan raja yang di tengah-tengah mereka akan menaruh barang-barangnya ke atas bahunya pada malam gelap l  dan akan pergi ke luar; orang akan membuat sebuah lobang di tembok supaya ada baginya jalan keluar; ia akan menutupi mukanya supaya ia tidak akan melihat tanah m  itu. 12:13 Aku akan memasang jaring-Ku n  untuk menangkap dia dan di dalam perangkap-Ku o  dia akan terjebak dan Aku akan membawa dia ke Babel, tanah orang Kasdim, p  tetapi tanah itu sendiri tidak akan dilihatnya; q  ia akan mati r  di sana. 12:14 Dan semua yang di sekitarnya, para pembantunya dan bala tentaranya, akan Kuhamburkan ke semua mata angin dan Aku akan menghunus pedang s  dari belakang mereka. 12:15 Maka mereka akan mengetahui bahwa Akulah TUHAN, apabila aku menyerakkan mereka di antara bangsa-bangsa t  dan menghamburkan mereka ke semua negeri. 12:16 Tetapi Aku akan meninggalkan sedikit dari mereka yang luput dari pedang, dari kelaparan dan dari sampar, supaya mereka menceriterakan segala perbuatan-perbuatan mereka yang keji di antara bangsa-bangsa, di mana mereka datang; dan mereka akan mengetahui bahwa Akulah TUHAN. u " 12:17 Lalu datanglah firman TUHAN kepadaku: 12:18 "Hai anak manusia, makanlah makananmu v  dengan gemetar dan minumlah air dengan menggigil dan dengan hati yang cemas, 12:19 dan katakanlah kepada penduduk negeri ini: Beginilah firman Tuhan ALLAH tentang penduduk Yerusalem yang di tanah Israel: Mereka akan makan makanannya dengan hati yang cemas dan minum air dengan hati yang gundah-gulana supaya tanah mereka menjadi sunyi sepi lantaran isinya w  sudah lenyap, oleh karena kekerasan yang dilakukan oleh semua yang tinggal di sana. x  12:20 Kota-kota yang masih didiami orang akan menjadi reruntuhan dan tanah itu akan menjadi sunyi sepi; dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah TUHAN. y " 12:21 Lalu datanglah firman TUHAN kepadaku: 12:22 "Hai anak manusia, sindiran z  apakah itu yang hidup di antara kamu di tanah Israel, yang berbunyi: Sudah lama berselang, tetapi satu penglihatanpun tak jadi? a  12:23 Oleh karena itu katakanlah kepada mereka: Beginilah firman Tuhan ALLAH: Aku akan menghentikan sindiran ini dan orang tidak akan mengucapkannya lagi di tanah Israel. Sebaliknya, katakanlah kepada mereka: Waktunya sudah dekat b  dan tiap penglihatan akan jadi. c  12:24 Sebab tidak akan ada lagi penglihatan yang menipu ataupun tenungan d  yang menyesatkan di tengah-tengah kaum Israel, 12:25 sebab Aku, TUHAN, akan berfirman dan apa yang Kufirmankan akan terjadi, dan firman itu tidak akan ditunda-tunda e  lagi, sebab pada masa hidupmu, hai kaum pemberontak, Aku akan mengucapkan suatu firman dan Aku akan menggenapinya, f  demikianlah firman Tuhan ALLAH. g " 12:26 Lalu datanglah firman TUHAN kepadaku: 12:27 "Hai anak manusia, lihatlah, kaum Israel berkata: Penglihatan yang dilihatnya itu, harinya masih jauh, nubuatan yang diucapkannya, waktunya masih lama. h  12:28 Oleh karena itu katakanlah kepada mereka: Beginilah firman Tuhan ALLAH: Tidak satupun dari firman-Ku akan ditunda-tunda. Apa yang Kufirmankan akan terjadi, demikianlah firman Tuhan ALLAH."
Hukuman terhadap nabi-nabi palsu
13:1 Kemudian datanglah firman TUHAN kepadaku: 13:2 "Hai anak manusia, bernubuatlah melawan nabi-nabi 22  i  Israel, bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka yang bernubuat sesuka hatinya j  saja: Dengarlah firman TUHAN! k  13:3 Beginilah firman Tuhan ALLAH: Celakalah nabi-nabi l  yang bebal yang mengikuti bisikan hatinya sendiri dan yang tidak melihat sesuatu penglihatan. m  13:4 Seperti anjing hutan di tengah-tengah reruntuhan, begitulah nabi-nabimu, hai Israel! 13:5 Kamu tidak mempertahankan n  lobang-lobang pada tembokmu dan tidak mendirikan tembok sekeliling rumah Israel, supaya mereka dapat tetap berdiri di dalam peperangan pada hari TUHAN. o  13:6 Penglihatan mereka menipu p  dan tenungan mereka adalah bohong; mereka berkata: Demikianlah firman TUHAN, padahal TUHAN tidak mengutus q  mereka, dan mereka menanti firman itu digenapi-Nya. r  13:7 Bukankah penglihatan s  tipuan yang kamu lihat dan tenungan bohong yang kamu katakan, kalau kamu berkata: Demikianlah firman TUHAN, padahal Aku tidak berbicara? 13:8 Sebab itu, beginilah firman Tuhan ALLAH, oleh karena kamu mengatakan kata-kata dusta dan melihat perkara-perkara bohong, maka Aku akan menjadi lawanmu, t  demikianlah firman Tuhan ALLAH. 13:9 Aku akan mengacungkan tangan-Ku melawan nabi-nabi yang melihat perkara-perkara yang menipu dan yang mengucapkan tenungan-tenungan bohong; u  mereka tidak termasuk perkumpulan umat-Ku dan tidak akan tercatat dalam daftar v  kaum Israel, dan tidak akan masuk lagi di tanah Israel; dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan ALLAH. w  13:10 Oleh karena, ya sungguh karena mereka menyesatkan x  umat-Ku dengan mengatakan: Damai y  sejahtera!, padahal sama sekali tidak ada damai sejahtera 23 --mereka itu mendirikan tembok dan lihat, mereka mengapurnya z -- 13:11 katakanlah kepada mereka yang mengapur tembok itu: Hujan lebat akan membanjir, rambun a  akan jatuh b  dan angin tofan akan bertiup! c  13:12 Kalau tembok itu sudah runtuh, apakah orang tidak akan berkata kepadamu: Di mana sekarang kapur, yang kamu oleskan itu? 13:13 Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan ALLAH: Di dalam amarah-Ku Aku akan membuat angin tofan bertiup dan di dalam murka-Ku hujan d  lebat akan membanjir, dan di dalam amarah-Ku rambun e  yang membinasakan f  akan jatuh. 13:14 Dan Aku akan meruntuhkan tembok g  yang kamu kapur itu dan merobohkannya ke tanah, supaya dasarnya h  menjadi kelihatan; tembok kota itu akan runtuh i  dan kamu akan tewas di dalamnya. Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah TUHAN. 13:15 Begitulah Aku akan melampiaskan amarah-Ku atas tembok itu dan kepada mereka yang mengapurnya dan Aku akan berkata kepadamu: Lenyap temboknya dan lenyap orang-orang yang mengapurnya, 13:16 yaitu nabi-nabi Israel yang bernubuat tentang Yerusalem dan melihat baginya suatu penglihatan mengenai damai sejahtera, padahal sama sekali tidak ada damai sejahtera, demikianlah firman Tuhan ALLAH. j "
Hukuman terhadap nabiah-nabiah palsu
13:17 "Engkau anak manusia, tujukanlah mukamu k  kepada kaum perempuan l  bangsamu yang bernubuat sesuka hatinya saja dan bernubuatlah melawan mereka. m  13:18 Katakanlah: Beginilah firman Tuhan ALLAH: Celakalah dukun-dukun perempuan 24 , yang mengikatkan tali-tali azimat pada semua pergelangan dan mengenakan selubung pada kepala semua orang, tua atau muda, untuk menangkap jiwa orang. Apakah kamu hendak menangkap jiwa orang yang termasuk umat-Ku dan membiarkan orang-orang lain hidup untuk kepentinganmu? 13:19 Kamu melanggar n  kekudusan-Ku di tengah-tengah umat-Ku hanya demi beberapa genggam jelai dan beberapa potong roti, o  dengan membunuh orang-orang yang tidak patut mati, dan membiarkan hidup orang-orang yang tidak patut hidup, p  dalam hal kamu berbohong kepada umat-Ku yang sedia mendengar bohong. 13:20 Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan ALLAH: Aku akan menentang tali-tali azimatmu, dengan mana kamu menangkap jiwa orang dan Aku akan mengoyakkannya dari tanganmu dan melepaskan seperti burung-burung, q  orang-orang yang kamu tangkap. 13:21 Aku akan mengoyakkan selubungmu dan akan melepaskan umat-Ku dari tanganmu dan mereka tidak lagi menjadi mangsa di dalam tanganmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah TUHAN. r  13:22 Oleh karena kamu melemahkan hati orang benar dengan dusta, s  sedang Aku tidak mendukakan hatinya, dan sebaliknya kamu mengeraskan hati orang fasik, sehingga ia tidak bertobat dari kelakuannya yang fasik itu, dan kamu membiarkan dia hidup. t  13:23 Oleh sebab itu kamu tidak lagi melihat perkara-perkara u  yang menipu dan mengucapkan tenungan-tenungan v  bohong; Aku akan melepaskan w  umat-Ku dari tanganmu dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah TUHAN. x "
Hukuman terhadap penyembah berhala-berhala
14:1 Sesudah itu datanglah kepadaku beberapa orang dari tua-tua Israel dan duduk di hadapanku. y  14:2 Maka datanglah firman TUHAN kepadaku: 14:3 "Hai anak manusia, orang-orang ini menjunjung berhala-berhala mereka dalam hatinya 25  z  dan menempatkan di hadapan mereka batu sandungan, a  yang menjatuhkan mereka ke dalam kesalahan. Apakah Aku mau mereka meminta petunjuk dari pada-Ku? b  14:4 Oleh sebab itu berbicaralah kepada mereka dan katakan: Beginilah firman Tuhan ALLAH: Setiap orang dari kaum Israel yang menjunjung berhala-berhalanya dalam hatinya dan menempatkan di hadapannya batu sandungan yang menjatuhkannya ke dalam kesalahan, lalu datang menemui nabi--Aku, TUHAN sendiri akan menjawab dia oleh karena berhala-berhalanya yang banyak itu, 14:5 supaya Aku memikat hati kaum Israel, yang seluruhnya sudah menyimpang c  dari pada-Ku dengan mengikuti segala berhala-berhala d  mereka. 14:6 Oleh karena itu katakanlah kepada kaum Israel: Beginilah firman Tuhan ALLAH: Bertobatlah e  dan berpalinglah dari berhala-berhalamu dan palingkanlah mukamu dari segala perbuatan-perbuatanmu f  yang keji. 14:7 Karena setiap orang, baik dari kaum Israel maupun dari orang-orang asing g  yang tinggal di tengah-tengah Israel, yang menyimpang dari pada-Ku 26  dan menjunjung berhala-berhalanya dalam hatinya dan menempatkan di hadapannya batu sandungan, h  yang menjatuhkannya ke dalam kesalahan, lalu datang menemui nabi untuk meminta petunjuk i  dari pada-Ku baginya--Aku, TUHAN sendiri akan menjawab dia. 14:8 Aku sendiri akan menentang j  orang itu dan Aku akan membuat dia menjadi lambang k  dan kiasan l  dan melenyapkannya dari tengah-tengah umat-Ku. Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah TUHAN. m  14:9 Jikalau nabi n  itu membiarkan dirinya tergoda o  dengan mengatakan suatu ucapan--Aku, TUHAN yang menggoda nabi itu--maka Aku akan mengacungkan tangan-Ku melawan dia dan memunahkannya 27  dari tengah-tengah umat-Ku Israel. p  14:10 Mereka akan menanggung kesalahannya sendiri, baik yang meminta petunjuk maupun nabi, 14:11 supaya kaum Israel jangan lagi sesat q  dari pada-Ku dan jangan lagi menajiskan dirinya dengan segala pelanggaran mereka; dengan demikian mereka akan menjadi umat-Ku r  dan Aku akan menjadi Allah mereka, demikianlah firman Tuhan ALLAH. s "
Hukuman tidak tertegahkan lagi
14:12 Kemudian datanglah firman TUHAN kepadaku: 14:13 "Hai anak manusia, kalau sesuatu negeri berdosa t  kepada-Ku dengan berobah setia dan Aku mengacungkan tangan-Ku melawannya dengan memusnahkan persediaan makanannya u  dan mendatangkan kelaparan atasnya dan melenyapkan dari negeri itu manusia dan binatang, v  14:14 biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang ini, yaitu Nuh, w  Daniel x  dan Ayub 28 , y  mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran z  mereka, demikianlah firman Tuhan ALLAH. 14:15 Atau jikalau Aku membuat binatang buas a  berkeliaran di negeri itu, yang memunahkan penduduknya, sehingga negeri itu menjadi sunyi sepi, dan tidak seorangpun berani melintasinya karena binatang buas b  itu, 14:16 dan biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang tadi, demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan ALLAH, mereka tidak akan menyelamatkan baik anak-anak lelaki maupun anak-anak perempuan 29 ; hanya mereka sendiri akan diselamatkan, tetapi negeri itu akan menjadi sunyi sepi. c  14:17 Atau jikalau Aku membawa pedang d  atas negeri itu dan Aku berfirman: Hai pedang, jelajahilah negeri itu!, dan Aku melenyapkan dari negeri itu manusia dan binatang, e  14:18 dan biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang tadi, demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan ALLAH, mereka tidak akan menyelamatkan baik anak-anak lelaki maupun anak-anak perempuan, tetapi hanya mereka sendiri akan diselamatkan. 14:19 Atau jikalau Aku mendatangkan sampar atas negeri itu dan Aku mencurahkan amarah-Ku f  atasnya sehingga darah g  mengalir dengan melenyapkan dari negeri itu manusia dan binatang, h  14:20 dan biarpun Nuh, Daniel dan Ayub berada di tengah-tengahnya, demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan ALLAH, mereka tidak akan menyelamatkan baik anak laki-laki maupun anak perempuan, melainkan mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran i  mereka. 14:21 Ya, beginilah firman Tuhan ALLAH: Jauh lebih dari itu, kalau Aku mendatangkan keempat hukuman-Ku j  yang berat-berat, yaitu pedang, k  kelaparan, l  binatang buas dan sampar, m  atas Yerusalem untuk melenyapkan dari padanya manusia dan binatang! n  14:22 Tetapi sungguh, akan tertinggal di sana orang yang terluput, o  yang mengiring ke luar p  anak-anak lelaki dan perempuan; lihat, mereka akan datang kepadamu dan kamu akan melihat tingkah laku q  mereka dan kamu akan merasa terhibur r  tentang malapetaka yang Kudatangkan atas Yerusalem, ya tentang segala-galanya yang Kudatangkan atasnya. 14:23 Mereka akan menghibur kamu, kalau kamu melihat tingkah lakunya, dan kamu akan mengetahui bahwa bukan tanpa alasan Kuperbuat segala sesuatu yang Kuperbuat atas Yerusalem, demikianlah firman Tuhan ALLAH. s "
Yerusalem, pohon anggur yang tak berguna
15:1 Lalu datanglah firman TUHAN kepadaku: 15:2 "Hai anak manusia, apakah kelebihan kayu anggur 30  t  dari semua kayu yang buahnya seperti anggur yang tumbuh di antara kayu-kayu di hutan? 15:3 Apakah orang mengambil kayunya untuk membuat sesuatu u  dari padanya ataukah membuat gantungan v  dari padanya untuk menggantungkan segala macam perkakas padanya? 15:4 Sungguh, kayu itu dilemparkan ke dalam api untuk dibakar; kedua ujungnya habis dimakan api dan tengah-tengahnya sedang menyala, bergunakah lagi itu untuk membuat sesuatu? w  15:5 Lihat, sedangkan waktu ia masih utuh, tidak dipakai untuk sesuatu, apalagi sesudah dimakan api dan terbakar; apakah masih dapat lagi dipakai untuk sesuatu? 15:6 Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan ALLAH: Seperti kayu anggur di antara kayu-kayu di hutan, yang Kulemparkan ke dalam api untuk dibakar, begitulah Aku lakukan terhadap penduduk Yerusalem. 15:7 Aku sendiri akan menentang x  mereka. Walaupun mereka luput dari api, y  z  tetapi api akan memakan mereka. Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah TUHAN, a  pada saat Aku menentang mereka 15:8 dan Aku menjadikan negeri itu sunyi sepi, b  oleh karena mereka berobah setia, c  demikianlah firman Tuhan ALLAH."
Allah memungut Yerusalem menjadi isteri-Nya
16:1 31 Lalu datanglah firman TUHAN kepadaku: 16:2 "Hai anak manusia, beritahukanlah d  kepada Yerusalem perbuatan-perbuatannya e  yang keji 16:3 dan katakanlah: Beginilah firman Tuhan ALLAH kepada Yerusalem: Asalmu f  dan kelahiranmu ialah dari tanah Kanaan 32 ; ayahmu g  ialah orang Amori h  dan ibumu orang Heti. i  16:4 Kelahiranmu begini: Waktu engkau dilahirkan, j  pusatmu tidak dipotong dan engkau tidak dibasuh dengan air supaya bersih; juga dengan garampun engkau tidak digosok atau dibedungi dengan lampin. 16:5 Tidak seorangpun merasa sayang kepadamu sehingga diperbuatnya hal-hal itu kepadamu dari rasa belas kasihan; malahan engkau dibuang ke ladang, oleh karena orang pandang enteng kepadamu pada hari lahirmu. 16:6 Maka Aku lalu dari situ dan Kulihat engkau menendang-nendang dengan kakimu sambil berlumuran darah dan Aku berkata kepadamu dalam keadaan berlumuran darah itu: Engkau harus hidup 33  k  16:7 dan jadilah besar l  seperti tumbuh-tumbuhan di ladang! Engkau menjadi besar dan sudah cukup umur, bahkan sudah sampai pada masa mudamu. Maka buah dadamu sudah montok, rambutmu sudah tumbuh, tetapi engkau dalam keadaan telanjang bugil. m  16:8 34 Maka Aku lalu dari situ dan Aku melihat engkau, sungguh, engkau sudah sampai pada masa cinta berahi. Aku menghamparkan kain-Ku n  kepadamu 35  dan menutupi auratmu. Dengan sumpah Aku mengadakan perjanjian o  dengan engkau, demikianlah firman Tuhan ALLAH, dan dengan itu engkau Aku punya. p  16:9 Aku membasuh engkau dengan air untuk membersihkan q  darahmu dari padamu dan Aku mengurapi engkau dengan minyak. 16:10 Aku mengenakan pakaian berwarna-warna r  kepadamu dan memberikan engkau sandal-sandal dari kulit lumba-lumba dan tutup kepala dari lenan halus s  dan selendang t  dari sutera. 16:11 Dan Aku menghiasi engkau dengan perhiasan-perhiasan u  dan mengenakan gelang v  pada tanganmu dan kalung w  pada lehermu. 16:12 Dan Aku mengenakan anting-anting pada hidungmu x  dan anting-anting y  pada telingamu dan mahkota z  kemuliaan di atas kepalamu. a  16:13 Dengan demikian engkau menghias dirimu dengan emas dan perak, pakaianmu b  lenan halus dan sutera dan kain berwarna-warna; makananmu ialah tepung yang terbaik, madu dan minyak c  dan engkau menjadi sangat cantik, sehingga layak menjadi ratu. d  16:14 Dan namamu e  termasyhur di antara bangsa-bangsa karena kecantikanmu, f  sebab sangat sempurna adanya, oleh karena semarak perhiasan-Ku yang Kuberikan kepadamu, demikianlah firman Tuhan ALLAH. g "
Persundalan Yerusalem dan hukumannya
16:15 "Tetapi engkau mengandalkan kecantikanmu dan engkau seumpama bersundal dalam menganggarkan ketermasyhuranmu dan engkau menghamburkan persundalanmu 36  kepada setiap orang yang lewat. h  i  16:16 Engkau mengambil dari pakaian-pakaianmu untuk membuat bukit-bukit pengorbananmu j  berwarna-warni dan engkau bersundal k  di situ; seperti itu belum pernah terjadi dan tidak akan ada lagi. 16:17 Engkau mengambil juga perhiasan-perhiasanmu yang dibuat dari emas-Ku dan perak-Ku, yang Kuberikan kepadamu, dan engkau membuat bagimu patung-patung lelaki dan engkau bersundal 37  dengan mereka. l  16:18 Engkau mengambil dari pakaianmu yang berwarna-warni untuk menutupi mereka dan engkau mempersembahkan kepada mereka minyak-Ku dan ukupan-Ku. m  16:19 Juga makanan-Ku yang Kuberikan kepadamu--tepung yang terbaik, minyak dan madu Kuberikan makananmu--engkau persembahkan kepada mereka menjadi persembahan yang harum, demikianlah firman Tuhan ALLAH. n  16:20 Bahkan, engkau mengambil anak-anakmu lelaki dan perempuan o  yang engkau lahirkan bagi-Ku p  dan mempersembahkannya 38  kepada mereka menjadi makanan mereka. Apakah persundalanmu ini masih perkara enteng q  16:21 bahwa engkau menyembelih anak-anak-Ku dan menyerahkannya kepada mereka r  dengan mempersembahkannya sebagai korban dalam api? 16:22 Dalam segala perbuatan-perbuatanmu yang keji dan persundalanmu itu engkau tidak teringat lagi kepada masa mudamu, s  waktu engkau telanjang bugil t  sambil menendang-nendang dengan kakimu dalam lumuran darahmu. u  16:23 Dan sesudah segala kejahatanmu itu--celaka, v  celakalah engkau! Demikianlah firman Tuhan ALLAH-- 16:24 engkau membangun bagimu tempat yang tinggi dan membuat bagimu bukit pengorbanan w  di tiap-tiap tanah lapang. x  16:25 Pada setiap persimpangan jalan y  engkau membangun bukit pengorbanan dan menjual kecantikanmu menjadi kekejian dengan merenggangkan kedua pahamu bagi setiap orang yang lewat, z  sehingga persundalanmu bertambah-tambah. 16:26 Engkau bersundal a  dengan orang Mesir, b  tetanggamu, si aurat besar itu, sehingga persundalanmu c  bertambah-tambah, yang menimbulkan sakit hati-Ku. d  16:27 Lihat, Aku telah melawan e  engkau dan telah mengurangi bagianmu dan menyerahkan f  engkau kepada kesewenang-wenangan orang-orang yang membenci engkau, yaitu perempuan-perempuan Filistin, g  yang merasa malu melihat tingkah lakumu yang mesum itu. 16:28 Engkau bersundal juga dengan orang Asyur, h  oleh karena engkau belum merasa puas; i  ya, engkau bersundal dengan mereka, tetapi masih belum merasa puas. 16:29 Engkau memperbanyak lagi persundalanmu dengan negeri perdagangan Kasdim, j  tetapi dengan itu juga engkau belum merasa puas. k  16:30 Betapa besar hawa nafsumu itu, demikianlah firman Tuhan ALLAH, engkau yang melakukan segala-galanya ini, yaitu perbuatan seorang perempuan sundal l  jahanam, 16:31 yang membangun tempatmu yang tinggi pada setiap persimpangan jalan dan membuat bukit pengorbananmu m  di tiap-tiap tanah lapang. Tetapi engkau tidak seperti sundal biasa, oleh karena engkau menolak upah sundal. 16:32 Hai isteri yang berzinah, yang memeluk orang-orang lain ganti suaminya sendiri. 16:33 Kepada semua perempuan sundal orang memberi upah, n  tetapi engkau sebaliknya, engkau yang memberi hadiah o  umpan kepada semua yang mencintai engkau sebagai bujukan, supaya mereka dari sekitarmu datang kepadamu untuk bersundal. p  16:34 Maka dalam persundalanmu engkau adalah kebalikan dari perempuan-perempuan yang lain; bukan orang yang mengejar engkau hendak bersundal; tetapi engkau yang memberi upah persundalan, sedang engkau tidak diberi apa-apa; itulah kebalikannya padamu. 16:35 Oleh karena itu, hai perempuan sundal, dengarkanlah firman TUHAN! 16:36 Beginilah firman Tuhan ALLAH: Oleh karena engkau menghamburkan kemesumanmu dan auratmu disingkapkan dalam persundalanmu dengan orang yang mencintaimu dan dengan berhala-berhalamu yang keji dan oleh karena darah q  anak-anakmu yang engkau persembahkan kepada mereka, 16:37 sungguh, oleh karena itu Aku akan mengumpulkan semua kekasihmu 39 , yaitu yang merayu hatimu, baik yang engkau cintai maupun yang engkau benci; Aku akan mengumpulkan mereka dari sekitarmu untuk melawan engkau dan Aku akan menyingkapkan r  auratmu di hadapan mereka, sehingga mereka melihat seluruh kemaluanmu. s  16:38 Aku akan menghakimi engkau seperti orang menghakimi perempuan-perempuan yang berzinah dan yang menumpahkan darah t  dan Aku akan melampiaskan atasmu murka u  dan cemburuan-Ku. 16:39 Aku akan menyerahkan v  engkau di dalam tangan mereka dan mereka akan meruntuhkan tempatmu yang tinggi dan merusakkan bukit-bukitmu, mereka akan menelanjangi engkau, akan merampas perhiasan-perhiasanmu dan membiarkan engkau telanjang bugil. w  16:40 Mereka akan menyuruh bangkit sekumpulan orang melawan engkau, yang melempari engkau dengan batu x  dan memancung engkau dengan pedang-pedang mereka. 16:41 Mereka akan membakar y  rumah-rumahmu dan menjatuhkan hukuman kepadamu di hadapan banyak perempuan. z  Dengan demikian Aku membuat engkau berhenti a  bersundal dan upah sundal tidak akan kauberikan lagi. 16:42 Demikianlah Aku melampiaskan murka-Ku kepadamu sehingga cemburu-Ku kepadamu reda kembali; barulah Aku merasa tenang dan tidak sakit hati b  lagi. 16:43 Oleh karena engkau tidak teringat c  lagi kepada masa mudamu 40 , tetapi dengan semuanya ini membuat Aku gemetar kemarahan, sungguh, Aku juga akan menimpakan d  kelakuanmu atas kepalamu, demikianlah firman Tuhan ALLAH. Bukankah engkau melakukan kemesuman ini lagi di samping segala perbuatan-perbuatanmu e  yang keji? 16:44 Lihat, setiap penyair akan mengatakan sindiran f  ini mengenai engkau: Begitu ibu, begitu anak! 16:45 Anak ibumu engkau, yang jijik g  melihat suaminya h  dan anak-anaknya lelaki, dan adik kakak-kakakmu perempuan engkau, yang jijik melihat suami-suami mereka dan anak-anak mereka lelaki. Ibumu adalah orang Heti dan ayahmu adalah orang Amori. i  16:46 Kakakmu j  yang tertua ialah Samaria, yang beserta anak-anaknya perempuan diam di sebelah utaramu, dan kakakmu yang termuda ialah Sodom, k  yang beserta anak-anaknya perempuan diam di sebelah selatanmu. 16:47 Bukankah engkau hidup menurut perbuatan mereka dan engkau lakukan seperti perbuatan-perbuatan mereka yang keji; sebentar lagi saja engkau berbuat lebih jahat dari mereka l  dalam seluruh hidupmu. 16:48 Demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan ALLAH, m  sesungguh-sungguhnya Sodom, n  kakakmu yang termuda beserta anak-anaknya perempuan tidak berbuat seperti engkau lakukan o  beserta anak-anakmu perempuan. 16:49 Lihat, inilah kesalahan Sodom, p  kakakmu yang termuda itu: kecongkakan, q  makanan yang berlimpah-limpah dan kesenangan r  hidup ada padanya dan pada anak-anaknya perempuan, tetapi ia tidak menolong orang-orang sengsara dan miskin. s  16:50 Mereka menjadi tinggi hati t  dan melakukan kekejian di hadapan-Ku; maka Aku menjauhkan mereka sesudah Aku melihat u  itu. 16:51 Dan Samaria tidak membuat setengahpun dari dosa-dosamu, bahkan engkau melakukan lebih banyak kekejian dari mereka berdua, sehingga dengan segala kekejian-kekejianmu yang engkau lakukan, v  engkau membuat kakak-kakakmu perempuan kelihatan benar. 16:52 Tanggunglah nodamu, hai engkau, yang mengakibatkan hukuman lebih ringan kepada kakak-kakakmu perempuan; dengan dosa-dosamu yang lebih keji dari mereka, mereka lebih benar w  dari padamu. Biarlah engkau merasa malu dan tanggunglah x  nodamu, oleh karena engkau membuat kakak-kakakmu perempuan kelihatan benar."
Allah menjanjikan perjanjian baru
16:53 "Tetapi Aku akan memulihkan y  keadaan mereka, baik keadaan Sodom bersama anak-anaknya perempuan maupun keadaan Samaria bersama anak-anaknya perempuan, dan juga Aku akan memulihkan keadaanmu di tengah-tengah mereka, z  16:54 supaya engkau menanggung nodamu a  dan supaya engkau merasa malu karena segala perbuatanmu, sehingga engkau menjadi penghiburan bagi mereka. 16:55 Mengenai kakak-kakakmu, Sodom bersama anak-anaknya perempuan akan dipulihkan ke dalam keadaannya semula; Samaria juga bersama anak-anaknya perempuan akan dipulihkan ke dalam keadaannya semula; dan engkaupun bersama anak-anakmu perempuan akan dipulihkan ke dalam keadaanmu semula. b  16:56 Bukankah Sodom, kakakmu yang termuda, menjadi buah bibirmu pada masa kecongkakanmu, 16:57 sebelum kejahatanmu menjadi nyata, seperti pada saat ini engkau diaibkan c  oleh anak-anak perempuan Edom d  dengan semua yang di sekitarnya dan anak-anak perempuan Filistin, yang menghina engkau dari sekitarmu? 16:58 Kemesumanmu dan perbuatan-perbuatanmu yang keji harus engkau tanggung, demikianlah firman TUHAN. e  16:59 Sebab beginilah firman Tuhan ALLAH: Aku akan melakukan kepadamu seperti engkau lakukan, yaitu engkau memandang ringan kepada sumpah dengan mengingkari perjanjian. f  16:60 Tetapi Aku akan mengingat perjanjian-Ku 41  g  dengan engkau pada masa mudamu h  dan Aku akan meneguhkan bagimu perjanjian i  yang kekal. 16:61 Barulah engkau teringat kepada kelakuanmu dan engkau merasa malu, j  pada waktu Aku mengambil kakak-kakakmu, baik yang tertua maupun yang termuda, dan memberikan mereka kepadamu menjadi anakmu, k  tetapi bukan berdasarkan engkau memegang perjanjian. 16:62 Aku akan meneguhkan perjanjian-Ku l  dengan engkau, dan engkau akan mengetahui bahwa Akulah TUHAN, m  16:63 dan dengan itu engkau akan teringat-ingat yang dulu dan merasa malu, n  sehingga mulutmu o  terkatup sama sekali karena nodamu, waktu Aku mengadakan pendamaian p  bagimu karena segala perbuatanmu, demikianlah firman Tuhan ALLAH. q "
Lambang ketidaksetiaan raja Zedekia
17:1 Maka datanglah firman TUHAN kepadaku: 17:2 "Hai anak manusia, katakanlah suatu teka-teki dan ucapkanlah suatu perumpamaan r  kepada kaum Israel. 17:3 Katakanlah: Beginilah firman Tuhan ALLAH: Seekor burung rajawali s  yang besar 42  dengan sayapnya yang besar dan panjang, penuh dengan bulu yang berwarna-warna datang ke gunung Libanon t  dan ia mengambil puncak pohon aras. 17:4 Ia mematahkan u  pucuknya yang paling ujung 43  dan dibawanya ke sebuah negeri perdagangan lalu diletakkannya dia di kota perniagaan. 17:5 Ia mengambil sebuah dari taruk-taruk tanah itu dan menanamnya di ladang yang sudah sedia ditaburi; ia menempatkannya dekat air v  yang berlimpah-limpah seperti pohon gandarusa 17:6 sehingga ia tumbuh dan menjadi pohon anggur yang rimbun, yang tumbuhnya rendah dan cabang-cabangnya w  melengkung menuju burung itu dan akar-akarnya tetap di bawahnya. Demikianlah ia menjadi pohon anggur dan mengeluarkan tunas-tunas dan memancarkan taruk-taruk. x  17:7 Dalam pada itu ada juga burung rajawali besar yang lain 44  dengan sayapnya yang besar dan bulu yang lebat. Dan sungguh, pohon anggur ini mengarahkan akar-akarnya ke burung itu dan cabang-cabangnya dijulurkannya kepadanya, supaya burung itu mengairi y  dia lebih baik dari bedeng di mana ia ditanam. 17:8 Namun ia ditanam di ladang yang baik, dekat air yang berlimpah-limpah, supaya ia bercabang-cabang z  dan berbuah dan supaya menjadi pohon anggur yang bagus. 17:9 Katakanlah: Beginilah firman Tuhan ALLAH: Apakah itu akan berhasil? Apakah orang tidak akan mencabut akar-akarnya dan menyentakkan buahnya, sehingga semua ulamnya yang baru menjadi kering? Tidak usah tangan yang kuat dan banyak orang untuk mencabut dia dengan akar-akarnya. a  17:10 Lihat, ia b  memang ditanam, tetapi apakah ia akan memberi hasil? Apakah ia tidak akan layu kering kalau ditimpa angin timur 45 ? Ia akan layu kering di bedeng tempat tumbuhnya c  itu." 17:11 Maka datanglah firman TUHAN kepadaku: 17:12 "Katakanlah kepada kaum pemberontak: Tidakkah kamu mengetahui apa artinya d  ini? Katakan: Lihat, raja Babel datang ke Yerusalem dan ia mengambil rajanya dan pemuka-pemukanya e  dan membawa mereka ke Babel f  baginya. 17:13 Lalu ia mengambil seorang yang berasal dari keturunan raja dan mengadakan perjanjian g  dengan dia sambil menyuruh dia bersumpah. h  Ia mengambil juga orang-orang berkuasa i  negeri itu, 17:14 supaya kerajaan itu menjadi lemah j  dan jangan memberontak lagi, juga supaya memegang teguh perjanjian itu dan dengan demikian tetap ada. 17:15 Tetapi orang itu memberontak k  kepadanya dengan menyuruh utusannya ke Mesir, l  supaya ia diberi kuda dan tentara m  yang besar. Apakah ia akan berhasil? Apakah orang yang berbuat demikian dapat luput? n  Apakah orang yang mengingkari perjanjian dapat luput? 17:16 Demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan ALLAH, ia pasti mati o  di Babel, di tempat raja yang mengangkatnya menjadi raja. Karena ia memandang ringan kepada sumpah yang dimintakan raja itu dari padanya dan mengingkari p  perjanjian raja itu dengan dia. 17:17 Dan Firaun q  tidak akan membantu dia dalam peperangan dengan tentara yang besar dan sekumpulan banyak orang, pada waktu tembok pengepungan r  ditimbun dan benteng pengepungan didirikan untuk melenyapkan banyak orang. s  17:18 Ya, ia memandang ringan kepada sumpah dan mengingkari perjanjian. Sungguh, walaupun ia menyungguhkan hal itu dengan berjabat tangan, t  tetapi ia melanggar semuanya itu, maka ia tidak dapat luput. 17:19 Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan ALLAH: Demi Aku yang hidup, Aku pasti menimpakan atas kepalanya sumpahnya kepada-Ku, yang dipandangnya ringan dan perjanjiannya di hadapan-Ku, yang diingkarinya. u  17:20 Aku akan memasang jaring-Ku v  untuk menangkap dia dan di dalam perangkap-Ku ia akan terjebak; Aku akan membawa dia ke Babel dan di sana Aku akan berperkara w  dengan dia, karena ia berobah setia x  terhadap Aku. 17:21 Dan semua tentara pilihannya akan tewas dimakan pedang y  dan yang terluput z  akan dihamburkan ke semua mata angin. a  Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah TUHAN, yang mengatakannya. b  17:22 Beginilah firman Tuhan ALLAH: Aku sendiri akan mengambil sebuah carang c  dari puncak 46  pohon aras yang tinggi dan menanamnya; Aku mematahkannya dari pucuk yang paling ujung dan yang masih muda dan Aku sendiri akan menanamnya di atas sebuah gunung d  yang menjulang tinggi ke atas; 17:23 di atas gunung Israel yang tinggi e  akan Kutanam dia, agar ia bercabang-cabang dan berbuah f  dan menjadi pohon aras yang hebat; segala macam burung dan yang berbulu bersayap tinggal di bawahnya, mereka bernaung di bawah cabang-cabangnya. g  17:24 Maka segala pohon di ladang h  akan mengetahui, bahwa Aku, TUHAN, merendahkan i  pohon yang tinggi dan meninggikan pohon yang rendah, membuat pohon yang tumbuh menjadi layu kering dan membuat pohon yang layu kering bertaruk j  kembali. Aku, TUHAN, yang mengatakannya dan akan membuatnya. k "
Setiap manusia bertanggung jawab atas dirinya
18:1 47 Maka datanglah firman TUHAN kepadaku: 18:2 "Ada apa dengan kamu, sehingga kamu mengucapkan kata sindiran ini 48  di tanah Israel: Ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu? l  18:3 Demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan ALLAH, kamu tidak akan mengucapkan kata sindiran m  ini lagi di Israel. 18:4 Sungguh, semua jiwa Aku punya! Baik jiwa ayah maupun jiwa anak Aku punya! Dan orang yang berbuat dosa, n  itu yang harus mati. o  18:5 Kalau seseorang adalah orang benar 49  dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, 18:6 dan ia tidak makan daging persembahan di atas gunung p  atau tidak melihat kepada berhala-berhala q  kaum Israel, tidak mencemari isteri sesamanya dan tidak menghampiri perempuan waktu bercemar kain, r  18:7 tidak menindas s  orang lain, ia mengembalikan gadaian t  orang, tidak merampas u  apa-apa, memberi makan orang lapar, v  memberi pakaian kepada orang telanjang, w  18:8 tidak memungut bunga uang atau mengambil riba, x  menjauhkan diri dari kecurangan, melakukan hukum yang benar y  di antara manusia dengan manusia, 18:9 hidup menurut ketetapan-Ku z  dan tetap mengikuti peraturan-Ku dengan berlaku setia--ialah orang benar, a  dan ia pasti hidup, b  demikianlah firman Tuhan ALLAH. 18:10 Tetapi kalau ia melahirkan seorang anak yang menjadi perampok 50 , dan yang suka menumpahkan darah c  atau melakukan salah satu dari hal-hal itu 18:11 --walaupun ayah tidak melakukan satupun--juga makan daging persembahan di atas gunung d  dan mencemari isteri sesamanya, 18:12 menindas orang sengsara e  dan miskin, merampas, tidak mengembalikan gadaian f  orang, melihat kepada berhala-berhala dan melakukan kekejian, g  18:13 memungut bunga uang dan mengambil riba, h  orang yang demikian tidak akan hidup. Segala kekejian ini dilakukannya, ia harus mati; darahnya tertimpa kepadanya sendiri. i  18:14 Sesungguhnya, kalau ia melahirkan seorang anak dan anak ini melihat segala dosa yang dilakukan ayahnya, tetapi menginsafi hal itu, sehingga tidak melakukan seperti itu: j  18:15 ia tidak makan daging persembahan di atas gunung k  dan tidak melihat kepada berhala-berhala l  kaum Israel, tidak mencemari isteri sesamanya, 18:16 tidak menindas orang lain, tidak mau meminta gadai, tidak merampas apa-apa, memberi makan orang lapar, m  memberi pakaian kepada orang telanjang, n  18:17 menjauhkan diri dari kecurangan, tidak mengambil bunga uang atau riba, melakukan peraturan-Ku o  dan hidup menurut ketetapan-Ku--orang yang demikian tidak akan mati karena kesalahan ayahnya, ia pasti hidup. 18:18 Ayahnya, yang melakukan pemerasan, yang merampas sesuatu, dan yang melakukan hal-hal yang tidak baik di tengah-tengah bangsanya, sungguh, ia akan mati karena kesalahannya. 18:19 Tetapi kamu berkata: Mengapa anak tidak turut menanggung kesalahan ayahnya? --Karena anak itu melakukan keadilan dan kebenaran, melakukan semua ketetapan-Ku dengan setia, maka ia pasti hidup. p  18:20 Orang yang berbuat dosa, itu yang harus mati. q  Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. r  18:21 Tetapi jikalau s  orang fasik bertobat 51  dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapan-Ku t  serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. u  18:22 Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia; ia akan hidup v  karena kebenaran yang dilakukannya. 18:23 Apakah Aku berkenan w  kepada kematian orang fasik? demikianlah firman Tuhan ALLAH. Bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? x  18:24 Jikalau orang benar berbalik 52  y  dari kebenarannya dan melakukan kecurangan seperti segala kekejian yang dilakukan oleh orang fasik--apakah ia akan hidup? Segala kebenaran yang dilakukannya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia harus mati z  karena ia berobah setia a  dan karena dosa yang dilakukannya. 18:25 Tetapi kamu berkata: Tindakan Tuhan tidak tepat! b  Dengarlah dulu, hai kaum Israel, apakah tindakan-Ku yang tidak tepat ataukah tindakanmu yang tidak tepat? c  18:26 Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. 18:27 Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. d  18:28 Ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. e  18:29 Tetapi kaum Israel berkata: Tindakan Tuhan tidak tepat! Apakah tindakan-Ku yang tidak tepat, hai kaum Israel, ataukah tindakanmu yang tidak tepat? 18:30 Oleh karena itu Aku akan menghukum kamu masing-masing menurut tindakannya, hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan ALLAH. Bertobatlah f  dan berpalinglah dari segala durhakamu, supaya itu jangan bagimu menjadi batu sandungan, yang menjatuhkan g  kamu ke dalam kesalahan. 18:31 Buangkanlah h  dari padamu segala durhaka yang kamu buat terhadap Aku dan perbaharuilah hatimu i  dan rohmu! Mengapakah j  kamu akan mati, hai kaum Israel? k  18:32 Sebab Aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya, demikianlah firman Tuhan ALLAH. Oleh sebab itu, bertobatlah, l  supaya kamu hidup! m "
Ratapan tentang raja Israel
19:1 Hai, ucapkanlah suatu ratapan 53  n  mengenai raja o  Israel, 19:2 dan katakanlah begini: "Betapa ibumu menjadi seekor singa betina p  di antara singa-singa! Ia berbaring di antara singa-singa muda, dan menyusui anak-anaknya. q  19:3 Ia membesarkan seekor dari anak-anaknya 54 , sehingga menjadi singa muda; ia belajar menerkam, malah manusia ditelannya. 19:4 Bangsa-bangsa menyerukan: Singa mengamuk! akhirnya ia terjebak dalam pelubang mereka; mereka mengelikir r  dia dan menggiringnya ke Mesir. s  19:5 Sesudah induk singa menyadari bahwa usahanya gagal dan pengharapannya hilang lenyap, ia mengambil anaknya t  yang lain 55  dan membesarkannya menjadi singa muda. u  19:6 Anaknya ini berjalan-jalan di antara kawanan singa, ia menjadi seekor singa muda; ia belajar menerkam, malah manusia v  ditelannya. 19:7 Ia merusak puri-puri mereka dan menumpas w  kota-kotanya; bumi serta segala isinya diam ketakutan mendengar suara aumnya. 19:8 Maka bangsa-bangsa x  bangkit melawan dia dari daerah-daerah sekelilingnya, mereka memasang jaring y  untuk menangkapnya dan menjebaknya dalam pelubang. z  19:9 Ia dikurung dalam kandang, sambil dikelikir, a  dibawa ke hadapan raja Babel b  dan dimasukkan dalam penjara, supaya suaranya c  jangan kedengaran lagi di atas gunung-gunung Israel. d  19:10 Ibumu 56  seperti pohon anggur dalam kebun anggur, e  yang tertanam dekat air, f  berbuah dan bercabang karena air g  yang berlimpah-limpah. 19:11 Padanya tumbuh suatu cabang yang kuat yang menjadi tongkat kerajaan; ia menjulang tinggi di antara cabang-cabangnya yang rapat, dan menjadi kentara karena tingginya dan karena rantingnya h  yang banyak. 19:12 Tetapi ia tercabut i  di dalam kemarahan dan dilemparkan ke bumi; angin timur j  membuatnya layu kering, buahnya disentakkan, cabang yang kuat menjadi layu kering; dan api menghabiskannya. k  19:13 Dan sekarang ia tertanam di padang gurun, l  di tanah m  yang kering dan haus akan air. 19:14 Maka keluarlah api dari cabangnya yang memakan n  habis ranting dan buahnya, sehingga tiada lagi padanya cabang yang kuat dan tiada tongkat kerajaan. o " Ini adalah ratapan p  dan sudah menjadi ratapan.
Kasih dan hukuman Allah dalam sejarah Israel
20:1 Pada tahun ketujuh, dalam bulan yang kelima, pada tanggal sepuluh bulan itu, datanglah beberapa orang dari tua-tua 57  Israel untuk meminta petunjuk q  dari pada TUHAN dan duduk di hadapanku. r  20:2 Lalu datanglah firman TUHAN kepadaku: 20:3 "Hai anak manusia, berbicaralah kepada tua-tua s  Israel dan katakanlah kepada mereka: Beginilah firman Tuhan ALLAH: Apakah kamu datang untuk meminta petunjuk t  dari pada-Ku? Demi Aku yang hidup, Aku tidak mau kamu meminta petunjuk dari pada-Ku, demikianlah firman Tuhan ALLAH. u  20:4 Maukah engkau menghakimi mereka, hai anak manusia, maukah engkau menghakimi mereka? Beritahukanlah kepada mereka perbuatan-perbuatan yang keji dari nenek moyang v  mereka, 20:5 dan katakanlah kepadanya: Beginilah firman Tuhan ALLAH: Pada hari Aku memilih w  Israel, Aku bersumpah x  kepada keturunan kaum Yakub dan menyatakan diri kepada mereka di tanah Mesir; Aku bersumpah kepada mereka: Akulah TUHAN Allahmu! y  20:6 Pada hari itu Aku bersumpah z  kepada mereka untuk membawa mereka dari tanah Mesir ke tanah yang Kupilih baginya, negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, a  tanah yang permai b  di antara semua negeri. 20:7 Dan Aku berkata kepada mereka: Biarlah setiap orang membuangkan dewa-dewanya c  yang menjijikkan, ke mana ia selalu melihat dan janganlah menajiskan dirimu dengan berhala-berhala d  Mesir; Akulah TUHAN, Allahmu. e  20:8 Tetapi mereka memberontak terhadap Aku dan tidak mau mendengar kepada-Ku; f  setiap orang tidak membuangkan dewa-dewanya yang menjijikkan, ke mana ia selalu melihat, dan tidak meninggalkan berhala-berhala Mesir. g  Maka Aku bermaksud hendak mencurahkan amarah-Ku ke atas mereka untuk melampiaskan murka-Ku kepadanya di tengah-tengah tanah Mesir. h  20:9 Tetapi Aku bertindak oleh karena nama-Ku 58 , supaya itu jangan dinajiskan i  di hadapan bangsa-bangsa, di mana mereka berada. Di hadapan bangsa-bangsa itu Aku menyatakan diri kepada mereka dalam hal Aku membawa mereka keluar dari tanah Mesir. j  20:10 Aku membawa mereka keluar dari tanah Mesir dan menuntun mereka ke padang gurun. k  20:11 Di sana Aku memberikan kepada mereka ketetapan-ketetapan-Ku dan memberitahukan peraturan-peraturan-Ku, dan manusia yang melakukannya, akan hidup. l  20:12 Hari-hari Sabat-Ku 59  m  juga Kuberikan kepada mereka menjadi peringatan n  di antara Aku dan mereka, o  supaya mereka mengetahui bahwa Akulah TUHAN, yang menguduskan p  mereka. 20:13 Tetapi kaum Israel memberontak q  terhadap Aku di padang gurun; mereka tidak hidup menurut ketetapan-ketetapan-Ku dan mereka menolak peraturan-peraturan-Ku, r  yang, kalau manusia melakukannya, ia akan hidup. Mereka juga melanggar kekudusan hari-hari Sabat-Ku s  dengan sangat. Maka Aku bermaksud hendak mencurahkan amarah-Ku t  ke atas mereka di padang gurun u  hendak membinasakan v  mereka. 20:14 Tetapi Aku bertindak karena nama-Ku, supaya itu jangan dinajiskan w  di hadapan bangsa-bangsa, yang melihat sendiri waktu Aku membawa mereka ke luar. x  20:15 Walaupun begitu Aku bersumpah y  kepadanya di padang gurun, bahwa Aku tidak akan membawa mereka masuk ke tanah yang telah Kuberikan kepada mereka, yang berlimpah-limpah susu dan madunya, tanah z  yang permai di antara semua negeri, 20:16 oleh karena mereka menolak peraturan-peraturan-Ku a  dan tidak hidup menurut ketetapan-ketetapan-Ku dan melanggar kekudusan hari-hari Sabat-Ku; sebab hati b  mereka mengikuti berhala-berhala c  mereka. 20:17 Tetapi Aku merasa sayang melihat mereka, sehingga Aku tidak membinasakannya d  dan tidak menghabisinya di padang gurun. 20:18 Maka Aku berkata kepada anak-anak mereka di padang gurun: Janganlah kamu hidup menurut ketetapan-ketetapan ayahmu e  dan janganlah berpegang pada peraturan-peraturan mereka dan janganlah menajiskan dirimu f  dengan berhala-berhala mereka. 20:19 Akulah TUHAN, Allahmu: g  Hiduplah menurut ketetapan-ketetapan-Ku dan lakukanlah peraturan-peraturan-Ku h  dengan setia, 20:20 kuduskanlah hari-hari Sabat-Ku, i  sehingga itu menjadi peringatan j  di antara Aku dan kamu, supaya orang mengetahui bahwa Akulah TUHAN, Allahmu. k  20:21 Tetapi anak-anak mereka memberontak terhadap Aku, mereka tidak hidup menurut ketetapan-ketetapan-Ku dan tidak melakukan peraturan-peraturan-Ku l  dengan setia, sedang manusia yang melakukannya, akan hidup; mereka juga melanggar kekudusan hari-hari Sabat-Ku. Maka Aku bermaksud mencurahkan amarah-Ku m  ke atas mereka untuk melampiaskan murka-Ku kepadanya di padang gurun. n  20:22 Tetapi Aku menarik o  tangan-Ku kembali dan bertindak karena nama-Ku, p  supaya itu jangan dinajiskan di hadapan bangsa-bangsa yang melihat sendiri waktu Aku membawa mereka ke luar. 20:23 Walaupun begitu Aku bersumpah kepadanya di padang gurun untuk menyerakkan mereka di antara bangsa-bangsa dan menghamburkan q  mereka ke semua negeri, 20:24 oleh karena mereka tidak melakukan peraturan-peraturan-Ku dan menolak ketetapan-ketetapan-Ku r  dan melanggar kekudusan hari-hari Sabat-Ku s  dan matanya selalu tertuju t  kepada berhala-berhala u  ayah-ayah mereka. 20:25 Begitulah Aku juga memberi v  kepada mereka ketetapan-ketetapan yang tidak baik dan peraturan-peraturan, yang karenanya mereka tidak dapat hidup. w  20:26 Aku membiarkan mereka menjadi najis dengan persembahan-persembahan mereka, dalam hal mereka mempersembahkan x  sebagai korban dalam api semua yang terdahulu lahir dari kandungan, supaya Kubuat mereka tertegun, agar mereka mengetahui bahwa Akulah TUHAN. y  20:27 Oleh karena itu berbicaralah kepada kaum Israel, hai anak manusia, dan katakanlah kepada mereka: Beginilah firman Tuhan ALLAH: Dalam hal ini juga nenek moyangmu z  menghujat a  Aku, yaitu mereka berobah setia kepada-Ku. b  20:28 Sebab sesudah Aku membawa mereka ke negeri c  yang dengan sumpah telah Kujanjikan memberikannya kepada mereka, mereka melihat ke setiap bukit yang tinggi dan ke setiap pohon yang penuh cabang-cabang dan mereka mempersembahkan di sana korban sembelihannya dan membawa persembahannya yang menyakiti hati, juga menyerbakkan di sana persembahan-persembahan mereka yang harum dan mempersembahkan mereka di sana korban-korban curahan d  mereka. 20:29 Maka Aku berkata kepada mereka: Tempat tinggi e  apa itu yang kamu naiki? Maka namanya disebut Tempat Tinggi sampai hari ini. 20:30 Oleh sebab itu katakanlah kepada kaum Israel: Beginilah firman Tuhan ALLAH: Apakah kamu menajiskan dirimu 60  f  juga dengan cara hidup nenek moyangmu dan berzinah dengan mengikuti dewa-dewanya g  yang menjijikkan? 20:31 Dalam membawa persembahan-persembahanmu, yaitu mempersembahkan anak-anakmu h  sebagai korban dalam api, kamu menajiskan dirimu dengan segala berhala-berhalamu sampai hari ini, apakah Aku masih mau kamu minta petunjuk dari pada-Ku, hai kaum Israel? Demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan ALLAH, Aku tidak mau lagi kamu minta petunjuk dari pada-Ku. i  20:32 Dan apa yang timbul dalam hatimu sama sekali tidak akan terjadi, yaitu yang kamu katakan: Kami ingin seperti bangsa-bangsa lain 61 , seperti segala kaum di negeri-negeri untuk berbakti kepada pohon dan batu. 20:33 Demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan ALLAH, Aku akan memerintah kamu dengan tangan yang kuat dan lengan j  yang teracung dan amarah k  yang tercurah. 20:34 Aku akan membawa kamu keluar 62  dari tengah bangsa-bangsa l  dan mengumpulkan m  kamu dari negeri-negeri, di mana kamu berserak dengan tangan n  yang kuat dan lengan yang teracung dan amarah o  yang tercurah, 20:35 dan Aku akan membawa kamu ke padang gurun p  bangsa-bangsa dan di sana Aku akan berperkara q  dengan kamu berhadapan muka. 20:36 Seperti Aku berperkara dengan nenek moyangmu di padang gurun tanah Mesir, begitulah Aku akan berperkara dengan kamu, demikianlah firman Tuhan ALLAH. r  20:37 Aku akan membiarkan kamu lewat dari bawah tongkat s  gembala-Ku dan memasukkan kamu ke kandang dengan menghitung kamu. t  20:38 Aku akan memisahkan u  dari tengah-tengahmu orang-orang yang memberontak dan mendurhaka terhadap Aku; Aku akan membawa mereka keluar dari negeri, tempat mereka tinggal sebagai orang asing, tetapi di tanah Israel mereka tidak akan masuk. Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah TUHAN. v  20:39 Hai kamu, kaum Israel, beginilah firman Tuhan ALLAH, biarlah masing-masing pergi beribadah kepada berhala-berhalanya. w  Tetapi kemudian kamu akan mendengarkan Aku dan tidak lagi melanggar kekudusan nama-Ku x  yang kudus dengan persembahan-persembahanmu dan berhala-berhalamu. y  20:40 Sebab di atas gunung-Ku yang kudus, di atas gunung Israel z  yang tinggi, demikianlah firman Tuhan ALLAH, di sana di tanah itu segenap kaum Israel dalam keseluruhannya akan beribadah kepada-Ku. Di sana Aku akan berkenan kepadamu dan di sana Aku akan menuntut dari kamu persembahan-persembahan a  khususmu dan sajian-sajianmu b  yang terpilih, segala yang kamu kuduskan. 20:41 Seperti kepada persembahan yang harum c  Aku berkenan kepadamu pada waktu Aku mengeluarkan kamu dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan d  kamu dari negeri-negeri, di mana kamu berserak, dan Aku akan menunjukkan kekudusan-Ku e  kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. f  20:42 Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah TUHAN, g  pada waktu Aku membawa kamu masuk ke tanah Israel, h  ke negeri yang dengan sumpah telah Kujanjikan memberikannya kepada nenek moyangmu. i  20:43 Di sana kamu akan teringat-ingat kepada segala tingkah lakumu, j  dengan mana kamu menajiskan dirimu, dan kamu akan merasa mual k  melihat dirimu sendiri karena segala kejahatan-kejahatan yang kamu lakukan. l  20:44 Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah TUHAN, pada masa Aku, oleh karena nama-Ku, m  tidak memperlakukan kamu selaras dengan tingkah lakumu yang jahat dan busuk, hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan ALLAH. n "
Api dari tanah selatan
20:45 Lalu datanglah firman TUHAN kepadaku: 20:46 "Hai anak manusia, tujukanlah mukamu o  ke selatan dan ucapkanlah banyak tegoran terhadap p  tanah selatan dan bernubuatlah terhadap tanah kehutanan di sebelah selatan; q  20:47 dan katakanlah kepada hutan r  di sebelah selatan: Dengarlah firman TUHAN: Beginilah firman Tuhan ALLAH: Lihat, Aku akan menyalakan api di dalammu yang akan memakan habis s  setiap pohon yang hidup padamu dan setiap pohon yang layu kering. Apinya yang sedang bernyala-nyala tidak akan padam dan semua muka dari selatan sampai utara t  akan terbakar kepanasan olehnya. u  20:48 Dan setiap manusia akan melihat, bahwa Aku, Tuhanlah yang memasangnya; api itu tidak akan padam. v " 20:49 Lalu aku berkata: "Aduh, Tuhan ALLAH, w  mereka berkata tentang aku: Apakah ia tidak hanya mengucapkan kata-kata sindiran? x "
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[33:6]  1 Full Life : MENUNTUT PERTANGGUNGAN JAWAB ... DARI PENJAGA ITU.

Nas : Yeh 33:6

Penjaga yang melihat datangnya kebinasaan dan tidak memperingati bangsa itu akan dimintai pertanggungjawaban atas darah mereka.

 1. 1) Demikian pula, di dalam Kerajaan Allah, seorang nabi atau pengkhotbah yang tidak memperingatkan jemaat yang suam tentang hukuman yang menantinya akan dimintai pertanggungjawaban atas darah mereka.
 2. 2) Sesungguhnya semua orang percaya bertanggung jawab untuk bersaksi kepada orang terhilang dan membantu menggenapi tugas misioner yang diberikan kepada gereja oleh Yesus

  (lihat cat. --> Mat 28:19).

  [atau ref. Mat 28:19]

  Kita harus memberi pertanggungjawaban kepada Allah apabila kita menolak untuk menaati Amanat Agung Yesus

  (lihat cat. --> Kis 20:26).

  [atau ref. Kis 20:26]

[33:7]  2 Full Life : MENETAPKAN ENGKAU MENJADI PENJAGA.

Nas : Yeh 33:7

Allah menekankan kembali bahwa Yehezkiel harus menjadi nabi yang setia kepada bangsa itu, memperingatkan mereka untuk berbalik dari dosa dan menerima keselamatan Allah. Dewasa ini gereja dan para pendetanya harus bersaksi kepada semua bangsa tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus

(lihat cat. --> Yeh 3:18).

[atau ref. Yeh 3:18]

[33:11]  3 Full Life : TIDAK BERKENAN KEPADA KEMATIAN ORANG FASIK.

Nas : Yeh 33:11

Allah menginginkan setiap orang berbalik kepada diri-Nya untuk selamat sehingga mereka tidak mati di dalam dosa-dosa mereka

(lihat cat. --> 2Pet 3:9).

[atau ref. 2Pet 3:9]

Orang percaya seharusnya ikut merasakan kerinduan Allah akan pertobatan orang fasik.

[33:12]  4 Full Life : WAKTU IA JATUH DALAM PELANGGARAN.

Nas : Yeh 33:12-20

Allah menghakimi setiap orang dengan benar dan adil.

 1. 1) Orang benar yang meninggalkan Allah dan kembali kepada dosa akan diminta pertanggungjawaban atas dosa-dosa mereka dan akan mati di dalamnya jikalau mereka tidak bertobat; mereka tidak dapat mengandalkan perbuatan benar di masa lalu untuk menyelamatkan mereka (ayat Yeh 33:12-13).
 2. 2) Pada pihak lain, orang fasik yang berbalik kepada Allah dan meninggalkan dosa akan diselamatkan, dan dosa-dosa mereka tidak akan diingat lagi (ayat Yeh 33:14-16); mereka akan menerima karunia hidup kekal.
 3. 3) Karena itu, nas ini menekankan pentingnya hubungan kita dengan Allah saat ini. Meninggalkan Allah dan firman-Nya sambil beranggapan bahwa iman dan perbuatan baik yang lalu akan menyelamatkan kita adalah fatal secara rohani. Sebaliknya, jikalau kita berpaling kepada Allah dalam pertobatan yang sungguh-sungguh dan iman sejati, maka Dia akan menerima kita, terlepas dari dosa-dosa yang lalu

  (lihat cat. --> Yeh 18:21-23;

  lihat cat. --> Yeh 18:24).

  [atau ref. Yeh 18:21-24]

[33:21]  5 Full Life : KOTA ITU SUDAH DITAKLUKKAN.

Nas : Yeh 33:21

Yehezkiel dan para buangan di Babel menerima berita bahwa Yerusalem telah jatuh. Berita ini menggenapi nubuat-nubuatnya dan membenarkan beritanya kepada bangsanya. Pada saat itu pelayanannya berubah arah karena ia mulai menubuatkan penebusan dan pemulihan Yehuda di masa depan.

[33:31]  6 Full Life : DUDUK DI HADAPANMU.

Nas : Yeh 33:31

Orang-orang itu sedang mendengarkan Yehezkiel, tetapi mereka tidak menaati Firman Allah; hati mereka masih jauh dari Tuhan. Mereka memandang Yehezkiel sebagai pemain sandiwara di panggung dan berita Allah sebagai hiburan (ayat Yeh 33:32). Orang percaya PB harus waspada untuk tidak mengubah kebaktian ibadah menjadi pertunjukan hiburan. Cara-cara atau kegiatan semacam itu tidak memuliakan Allah dan firman-Nya, dan Roh Kudus tidak akan memanifestasikan kehadiran-Nya di dalam ibadah semacam itu

(lihat art. IBADAH).

Orang percaya jangan hanya menjadi pendengar, tetapi juga pelaku Firman Allah (lih. Yak 1:22).

[10:2]  7 Full Life : BARA API.

Nas : Yeh 10:2

Bara api yang tersebar di seluruh kota melambangkan hukuman dan kebinasaan. Orang Babel memusnahkan Yerusalem dengan api tidak lama sesudah penglihatan ini (2Taw 36:19; 2Raj 25:8-9).

[10:4]  8 Full Life : KEMULIAAN TUHAN NAIK.

Nas : Yeh 10:4

Fokus dari pasal Yeh 10:1-11:25 adalah terangkatnya kemuliaan dan kehadiran Allah dari Bait Suci dan kota itu

(lihat art. KEMULIAAN ALLAH).

Kemuliaan Allah pertama-tama meninggalkan Tempat Mahakudus dan pergi ke atas ambang pintu Bait Suci (ayat Yeh 10:4); kemuliaan itu kemudian meninggalkan Bait Suci dan hinggap di atas takhta-kereta para kerub (ayat Yeh 10:18). Kerub-kerub itu memindahkan kemuliaan Allah ke pintu gerbang di Bait Suci sebelah timur (ayat Yeh 10:19), dan dari situ meninggalkan wilayah Bait Suci sama sekali. Akhirnya, kemuliaan ilahi meninggalkan kota Yerusalem dan tinggal di bukit Zaitun (Yeh 11:23).

 1. 1) Kemuliaan Allah meninggalkan Bait Suci karena dosa dan penyembahan berhala bangsa itu. Allah meninggalkan rumah-Nya dengan segan dan secara bertahap, tetapi karena kekudusan-Nya, Ia tahu bahwa Ia harus memisahkan diri dari penyembahan berhala di dalam Bait Suci itu.
 2. 2) Apa yang dialami Israel dan Bait Suci juga dapat terjadi pada gereja-gereja. Jikalau para pemimpin mengizinkan dosa, Iblis dan keduniawian mendapat pegangan, maka kemuliaan dan kehadiran Allah akan meninggalkan jemaat itu; akibatnya, gereja akan menjadi bejana kosong dan manifestasi Roh tidak akan ada (lih. pasal 1Kor 14:1-40).
 3. 3) Kita harus dengan sungguh-sungguh menginginkan kemuliaan dan kehadiran Allah dan pada saat yang bersamaan amat membenci dosa dan kebejatan

  (lihat cat. --> Ibr 1:9);

  [atau ref. Ibr 1:9]

  sikap yang lain akan menghasilkan kompromi rohani dan hukuman Allah

  (lih. pasal Wahy 2:1-3:22; bd. Ul 31:17; 1Sam 4:21; Hos 9:12).

[11:3]  9 Full Life : BERSELANG RUMAH-RUMAH KITA DIBANGUN KEMBALI?

Nas : Yeh 11:3

Mereka yang tinggal di Yerusalem setelah penyerbuan Babel tahun 597 SM merasa aman dan diperkenan oleh Allah. Mereka menganggap diri sebagai daging pilihan dalam periuk (Yerusalem), sedangkan orang buangan adalah tulang-tulang. Mereka tidak mau percaya berita sang nabi bahwa karena dosa-dosa mereka Allah akan membinasakan mereka juga.

[11:7]  10 Full Life : KAMU AKAN KUGIRING KELUAR.

Nas : Yeh 11:7

Allah mengancam akan membuang bangsa itu dari dalam periuk (Yerusalem) dan membiarkan mereka dihancurkan oleh Babel (ayat Yeh 11:8-11).

[11:12]  11 Full Life : MELAKUKAN PERATURAN-PERATURAN BANGSA-BANGSA YANG DI SEKITARMU.

Nas : Yeh 11:12

Sama seperti Yehuda mempraktikkan kebiasaan beragama bangsa-bangsa kafir di sekitar mereka, demikian umat Allah senantiasa tergoda untuk melakukan cara-cara yang sama dengan masyarakat kafir di sekitar mereka. Kita harus dengan tegas menolak keinginan untuk meniru cara-cara dan kebiasaan orang fasik. Karena kita adalah milik Allah, Ia memanggil kita untuk menjadi umat kudus yang terpisah dari angkatan yang jahat

(lihat cat. --> Rom 12:1;

lihat cat. --> Rom 12:2;

[atau ref. Rom 12:1-2]

lihat art. PEMISAHAN ROHANI ORANG PERCAYA, dan

lihat art. HUBUNGAN ORANG KRISTEN DENGAN DUNIA).

Tekad untuk melawan roh dunia harus disertai dengan pemberitaan kebenaran kekal dan standar-standar Injil yang benar secara tegas.

[11:16]  12 Full Life : AKU MENJADI TEMPAT KUDUS.

Nas : Yeh 11:16

Allah menjawab pertanyaan Yehezkiel tentang kaum sisa Israel (ayat Yeh 11:13) dengan mengatakan bahwa Dia masih memperhatikan para buangan; Dia akan menjadi tempat kudus bagi mereka dan membawa mereka kembali ke negeri perjanjian (ayat Yeh 11:16-20).

[11:17]  13 Full Life : AKU AKAN MEMBERI KAMU TANAH.

Nas : Yeh 11:17-21

Nubuat ini tergenapi sebagian ketika sekelompok sisa kembali dari pembuangan di Babel (awal 538 SM). Selanjutnya, ayat-ayat ini menunjuk kepada pengumpulan orang Israel pada akhir zaman

(lihat cat. --> Wahy 12:6).

[atau ref. Wahy 12:6]

[11:19]  14 Full Life : AKU AKAN MEMBERIKAN ... ROH YANG BARU.

Nas : Yeh 11:19

Nubuat ini pada awalnya digenapi pada saat kebangkitan Yesus

(lihat art. PEMBAHARUAN PARA MURID),

dan pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta

(lihat cat. --> Kis 2:4;

[atau ref. Kis 2:4]

bd. Yoel 2:28-29). Yehezkiel bernubuat bahwa mereka akan diberi kuasa oleh Roh Kudus supaya hidup sesuai dengan kehendak dan hukum Allah. Roh Kudus Allah, dengan segenap karunia dan karya-Nya, kini tersedia untuk semua orang yang beriman pada Yesus Kristus.

[11:23]  15 Full Life : KEMULIAAN TUHAN NAIK.

Nas : Yeh 11:23

Kemuliaan Allah meninggalkan Yerusalem dan berhenti di Bukit Zaitun

(lihat cat. --> Yeh 10:4);

[atau ref. Yeh 10:4]

kemudian, Yehezkiel memperoleh penglihatan tentang kemuliaan Allah yang kembali pada saat Tuhan mendirikan kerajaan kekal-Nya (Yeh 43:1-4).

[12:2]  16 Full Life : KAUM PEMBERONTAK.

Nas : Yeh 12:2

Yehuda menolak untuk percaya bahwa Allah akan membinasakan Yerusalem dan menyisihkan raja dari keturunan Daud. Karena mereka adalah umat pilihan Allah, mereka merasa Tuhan akan tetap melindungi mereka kendatipun perbuatan berdosa mereka. Karena itulah Tuhan menugaskan Yehezkiel untuk menjadi tanda bagi bangsa itu (ayat Yeh 12:6), serta melukiskan dalam tindakan simbolik apa yang akan dialami bangsa itu sebagai akibat dari pemberontakan mereka; di sini Yehezkiel memberikan dua pertunjukan dramatis lagi (ayat Yeh 12:3-7 dan ayat Yeh 12:17-20) mengenai hukuman Allah yang akan datang atas bangsa Yehuda.

[12:3]  17 Full Life : SEDIAKANLAH BAGIMU BARANG-BARANG SEORANG BUANGAN.

Nas : Yeh 12:3-7

Yehezkiel harus memainkan peranan seorang tawanan yang dibawa ke tempat lain sambil meninggalkan segala sesuatu terkecuali yang sangat diperlukan untuk perjalanan. Tindakan ini menggambarkan bahwa akan ada gelombang orang buangan berikutnya dari Yerusalem yang akan diangkut ke Babel; hal ini juga mencegah para tawanan untuk menaruh harapan yang tidak realistis bahwa mereka sebentar lagi akan kembali ke Yerusalem.

[12:5]  18 Full Life : PERBUATLAH SEBUAH LUBANG DI TEMBOK.

Nas : Yeh 12:5

Tindakan ini melukiskan usaha yang sia-sia dari orang Yahudi untuk lolos dari pembuangan.

[12:6]  19 Full Life : MENUTUPI MUKAMU.

Nas : Yeh 12:6

Tindakan ini mungkin mengacu pada rasa malu dan sedih yang akan dialami para tawanan.

[12:10]  20 Full Life : RAJA DI YERUSALEM.

Nas : Yeh 12:10-13

Yang dimaksud adalah raja Yehuda yang terakhir, Zedekia, yang tinggal di Yerusalem. Yehezkiel bernubuat bahwa Allah telah menentukan dia untuk dihukum. Ia akan dibawa tertawan ke Babel, namun ia tidak akan pernah melihatnya (ayat Yeh 12:13) karena matanya akan dibutakan oleh para penawan (lih. 2Raj 25:7; Yer 39:6-7).

[12:21]  21 Full Life : SUDAH LAMA BERSELANG.

Nas : Yeh 12:21-28

Orang Yahudi buangan tetap tidak mau mempercayai kebenaran berita Yehezkiel. Sampai sejauh ini belum terjadi apa-apa, dan karena itu mereka tetap yakin bahwa masa sejahtera segera akan tiba; tetapi, Allah mengatakan bahwa hukuman sudah dekat.

[13:2]  22 Full Life : BERNUBUATLAH MELAWAN NABI-NABI.

Nas : Yeh 13:2-23

Allah mengutuk para nabi palsu dari Israel karena mereka bernubuat bahwa tidak akan ada hukuman yang datang. Mereka bernubuat palsu dengan mengatakan bahwa bangsa itu aman sekalipun mereka hidup dalam dosa dan penyembahan berhala

(lihat cat. --> Yer 6:14;

lihat cat. --> Yer 23:17).

[atau ref. Yer 6:14; 23:17]

Allah melawan nabi-nabi semacam itu (ayat Yeh 13:8).

[13:10]  23 Full Life : PADAHAL ... TIDAK ADA DAMAI SEJAHTERA.

Nas : Yeh 13:10

Para nabi palsu itu membujuk bangsa itu dengan perasaan aman yang palsu dengan memberitakan damai sejahtera dan keselamatan Allah pada mereka sekalipun mereka terus memberontak terhadap hukum-hukum-Nya; karena hal ini Allah akan menumpas mereka dari bangsa Israel dan keselamatan-Nya

(lihat cat. --> Yeh 13:2 sebelumnya).

[atau ref. Yeh 13:2]

 1. 1) Dewasa ini ada nabi-nabi palsu di dalam gereja yang mengajarkan bahwa seorang dapat menjadi orang percaya sejati dan memiliki hidup kekal di dalam Kristus, meskipun pada saat yang sama masih melakukan dan menikmati dosa kebejatan, keserakahan, homoseksualitas, sihir atau jenis kejahatan lain yang keji.
 2. 2) Rasul Paulus menyatakan bahwa orang-orang percaya jangan tertipu oleh kata-kata bohong itu (Ef 5:6), karena orang yang melakukan hal-hal itu tidak akan mewarisi kerajaan Allah

  (lihat cat. --> 1Kor 6:9;

  lihat cat. --> Gal 5:21;

  lihat cat. --> Ef 5:5).

  [atau ref. 1Kor 6:9; Gal 5:21; Ef 5:5]

[13:18]  24 Full Life : CELAKALAH ... PEREMPUAN.

Nas : Yeh 13:18

Mereka adalah wanita yang terlibat dalam sihir, spiritisme, dan ilmu hitam; mereka bahkan memakai kuasa setan untuk membunuh orang-orang tertentu (ayat Yeh 13:19).

[14:3]  25 Full Life : BERHALA-BERHALA MEREKA DALAM HATINYA.

Nas : Yeh 14:3

Para tua-tua Israel (ayat Yeh 14:1) bersalah karena menyembah berhala di dalam hati mereka, yaitu, mereka tidak setia kepada Allah dan firman-Nya. Mereka dengan angkuh menolak kehendak Allah dan mendambakan jalan hidup fasik; karena itu, Allah menolak untuk menuntun mereka dengan menjawab doa-doa mereka. Dengan cara yang sama, orang yang dewasa ini mengharapkan bimbingan dari Allah tidak akan memperoleh pertolongan Roh-Nya apabila hati mereka penuh dengan keinginan fasik akan hal-hal berdosa dari dunia ini

(lihat art. SIFAT PENYEMBAHAN BERHALA).

[14:7]  26 Full Life : MENYIMPANG DARI PADA-KU.

Nas : Yeh 14:7

Orang percaya yang meninggalkan Allah untuk mengejar kehidupan yang berdosa dan amoral sambil mencari juga ketenangan religius, kepastian dan bimbingan Allah, telah menjadikan Dia musuh mereka (ayat Yeh 14:8); Ia akan menghakimi dan menghukum orang semacam itu. Mereka seharusnya bertobat dan meninggalkan kehidupan berdosa mereka atau meninggalkan persekutuan orang percaya

(lihat cat. --> 1Kor 5:5;

lihat cat. --> 1Kor 11:27).

[atau ref. 1Kor 5:5; 11:27]

[14:9]  27 Full Life : NABI ITU ... MEMUNAHKANNYA.

Nas : Yeh 14:9-10

Allah akan membinasakan setiap nabi yang membiarkan, mendukung atau mendorong penyembahan berhala Israel. Demikian pula, para pendeta dari gereja yang membiarkan anggota jemaat yang tunasusila dan menolak untuk mengecam kefasikan mereka dengan mengucilkannya dari jemaat

(lihat cat. --> Yeh 14:7 sebelumnya)

[atau ref. Yeh 14:7]

akan dinyatakan sama bersalah dengan anggota munafik tersebut.

[14:14]  28 Full Life : NUH, DANIEL, DAN AYUB.

Nas : Yeh 14:14

Hukuman yang akan datang atas Yerusalem demikian pasti sehingga bahkan ketiga hamba Allah yang dikenal karena kebenaran mereka ini (Kej 6:9; Ayub 1:1,8; 2:3; Dan 6:4-5,22) tidak dapat melepaskan seorang pun dengan doa syafaat mereka.

[14:16]  29 Full Life : MEREKA TIDAK AKAN MENYELAMATKAN BAIK ANAK-ANAK LELAKI ... ANAK-ANAK PEREMPUAN.

Nas : Yeh 14:16

Suasana moral Yehuda telah menjadi demikian buruk sehingga doa-doa orang benar seperti Nuh, Daniel dan Ayub tidak akan memadai untuk menyelamatkan keturunan mereka pun. Orang percaya harus amat waspada mengenai lingkungan sosial dan pendidikan di mana mereka menempatkan anak-anaknya; lingkungan itu bisa demikian fasik sehingga baik kehidupan benar kita maupun doa kita yang sungguh-sungguh tidak akan mampu menuntun mereka untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamat mereka.

[15:2]  30 Full Life : KAYU ANGGUR.

Nas : Yeh 15:2-8

Penduduk Yerusalem diumpamakan dengan pokok anggur yang tidak berbuah sehingga tidak berguna. Buah kebenaran dan kesetiaan kepada Tuhan tidak dapat ditemukan di dalam diri mereka (ayat Yeh 15:8); karena itu mereka akan dibakar di dalam api (ayat Yeh 15:6). Yesus juga mengajarkan bahwa semua orang percaya yang gagal untuk tetap setia kepada-Nya dan tidak berbuah akan dipangkas dan dicampakkan ke dalam api

(lihat cat. --> Yoh 15:1;

lihat cat. --> Yoh 15:2;

lihat cat. --> Yoh 15:4;

lihat cat. --> Yoh 15:6;

lihat cat. --> Yoh 15:7).

[atau ref. Yoh 15:1-7]

[16:1]  31 Full Life : YERUSALEM.

Nas : Yeh 16:1-63

Pasal ini melukiskan Yerusalem sebagai istri dan Allah sebagai suaminya

(lihat cat. --> Hos 1:2).

[atau ref. Hos 1:2]

Pada mulanya Yerusalem tidak memiliki keistimewaan yang dapat menjadikannya kota pilihan Allah. Tetapi Allah dalam kasih-Nya mengangkatnya, memeliharanya dan menjadikannya kota yang indah dan megah; namun dia tidak berterima kasih kepada suaminya, menjadi tidak setia dan mulai berzina dengan siapa pun yang lewat. Karena pelacurannya ini ia akan dibunuh.

[16:3]  32 Full Life : TANAH KANAAN.

Nas : Yeh 16:3

Pada mulanya Yerusalem tidak didirikan oleh orang Ibrani tetapi oleh bangsa Kanaan yang kafir (bd. Kej 14:18; Yoh 15:63).

[16:6]  33 Full Life : ENGKAU HARUS HIDUP!

Nas : Yeh 16:6

Allah memberi hidup kepada Yerusalem, memilihnya menjadi kota suci dan membangkitkan semangat Daud untuk merebutnya dari suku Yebus (2Sam 5:6-10).

[16:8]  34 Full Life : MENGADAKAN PERJANJIAN.

Nas : Yeh 16:8-14

Selaku pilihan Allah, Yerusalem menerima berbagai berkat dan karunia dari Allah. Di bawah pengawasan-Nya dia bertumbuh ke arah kedewasaan penuh, dan Tuhan memberinya kecantikan luar biasa lalu menyatakannya sebagai milik-Nya. Setelah pernikahannya, namanya makin harum di seluruh dunia kuno (khususnya pada zaman pemerintahan Daud dan Salomo).

[16:8]  35 Full Life : MENGHAMPARKAN KAIN-KU KEPADAMU.

Nas : Yeh 16:8

Kiasan ini melambangkan perlindungan dan hal memasuki hubungan pernikahan

(lihat cat. --> Rut 3:9).

[atau ref. Rut 3:9]

[16:15]  36 Full Life : ENGKAU MENGHAMBURKAN PERSUNDALANMU.

Nas : Yeh 16:15

Yerusalem mulai mengandalkan kecantikan dan kekayaannya (bd. Ul 6:10-12) dan bukan Allah. Ia menjadi sundal secara rohani dengan menjadi tidak setia dan meninggalkan Tuhan. Ia mengikat perjanjian dengan bangsa-bangsa asing (bd. 1Raj 11:1-13) dan mulai menyembah dewa-dewa mereka. Perzinaan rohani dewasa ini dilakukan oleh gereja atau perseorangan yang meninggalkan Tuhan dan menyerahkan diri kepada kenikmatan dosa dan nilai-nilai duniawi dan bukan kepada Allah dan kerajaan-Nya.

[16:17]  37 Full Life : ENGKAU BERSUNDAL.

Nas : Yeh 16:17

Penduduk Yerusalem bukan hanya melakukan perzinaan rohani, tetapi mereka juga terlibat di dalam kebejatan jasmaniah dalam upacara kesuburan agama-agama Kanaan.

[16:20]  38 Full Life : ANAK-ANAKMU LELAKI DAN PEREMPUAN ... MEMPERSEMBAHKANYA.

Nas : Yeh 16:20

Akhirnya kemurtadan Yerusalem mengakibatkan keterlibatan dalam persembahan anak (bd. 2Raj 16:3; 21:6) dan semua bentuk kebiasaan kafir yang keji (ayat Yeh 16:21-25).

[16:37]  39 Full Life : MENGUMPULKAN SEMUA KEKASIH-KEKASIHMU.

Nas : Yeh 16:37-42

Yerusalem telah melakukan perzinaan rohani dengan bangsa lain dan dewa-dewanya

(lihat cat. --> Yeh 16:15);

[atau ref. Yeh 16:15]

kini Allah akan memakai bangsa-bangsa itu untuk menghukumnya. Mereka akan membawa kebinasaan yang demikian berat sehingga tidak diperlukan hukuman selanjutnya lagi.

[16:43]  40 Full Life : MASA MUDAMU.

Nas : Yeh 16:43

Pada masa-masa pembentukannya, Yerusalem tergantung kepada Tuhan dan berkat-berkat-Nya; tetapi kini ia telah melupakan saat-saat itu dan sekarang mengejar dewa-dewa lainnya. Kesalahan tragis yang sama dilakukan oleh berbagai gereja dan aliran ketika tidak lagi lapar akan kehadiran Allah atau tidak lagi mencari dahulu kerajaan-Nya di dalam kebenaran, damai sejahtera, sukacita dan kuasa Roh Kudus (bd. Rom 14:17); sebaliknya, mereka membiarkan kebiasaan-kebiasaan duniawi dan ketiadaan hidup rohani yang murni serta manifestasi Roh.

[16:60]  41 Full Life : AKU AKAN MENGINGAT PERJANJIAN-KU.

Nas : Yeh 16:60

Setelah Allah menghukum Yerusalem dan seluruh bangsa Israel, Ia akan mengingat kembali janji-Nya kepada Abraham (bd. Kej 17:7-8; Im 26:42;

lihat art. PERJANJIAN ALLAH DENGAN ABRAHAM, ...),

dan mengembalikan mereka ke tanah Kanaan dan persekutuan dengan Dia. "Perjanjian baru" yang diucapkan oleh Yeremia (Yer 31:31-34) dan Yehezkiel (Yeh 11:18-20; 36:26-28; 37:26-28) akan melibatkan pengorbanan dan kematian Yesus Kristus yang mendamaikan di salib.

[17:3]  42 Full Life : BURUNG RAJAWALI YANG BESAR.

Nas : Yeh 17:3

Yehezkiel mengungkapkan berita Allah di dalam suatu perumpamaan. Rajawali besar mengacu kepada raja Nebukadnezar dari Babel (lih. ayat Yeh 17:12); "Libanon" mengacu kepada Yerusalem (lih. ayat Yeh 17:12).

[17:4]  43 Full Life : PUCUKNYA YANG PALING UJUNG.

Nas : Yeh 17:4

Sebutan ini mengacu kepada Raja Yoyakhin dari Yehuda, yang di angkut dalam pembuangan ke Babel (lih. 2Raj 24:11-16).

[17:7]  44 Full Life : BURUNG RAJAWALI BESAR YANG LAIN.

Nas : Yeh 17:7

Rajawali ini menggambarkan firaun Mesir. Raja Zedekia dari Yehuda memberontak terhadap Nebukadnezar dan berpaling ke Mesir untuk bantuan militer (2Raj 24:20).

[17:10]  45 Full Life : ANGIN TIMUR.

Nas : Yeh 17:10

"Angin timur" ini mengacu kepada pasukan Babel. Karena raja Yehuda terakhir, Zedekia, telah mengingkari sumpah kesetiaan yang diucapkannya dalam nama Tuhan kepada Nebukadnezar, dia akan di angkut tertawan ke Babel dan mati di sana (ayat Yeh 17:16-21; lih. 2Raj 25:7).

[17:22]  46 Full Life : SEBUAH CARANG DARI PUNCAK.

Nas : Yeh 17:22

Allah sendiri akan menanam sebuah tunas, sang Mesias, Yesus Kristus; kerajaan-Nya akan ditetapkan di seluruh bumi

(lihat cat. --> Yeh 34:23;

lihat cat. --> Yes 11:1;

lihat cat. --> Yer 23:5-6).

[atau ref. Yeh 34:23; Yes 11:1; Yer 23:5-6]

[18:1]  47 Full Life : ADA APA DENGAN KAMU?

Nas : Yeh 18:1-32

Rupanya banyak orang Yahudi percaya bahwa mereka dihukum karena dosa-dosa para leluhur dan karena itu Allah tidak adil; mereka tidak sadar bahwa dosa-dosa mereka sendiri lebih parah daripada dosa para leluhur itu. Pasal ini mengajarkan kebenaran dasar bahwa setiap orang bertanggung jawab kepada Allah atas hidupnya sendiri, dan bahwa setiap orang yang terus-menerus berbuat dosa akan mati secara rohani dan menderita hukuman kekal.

[18:2]  48 Full Life : KATA SINDIRAN INI.

Nas : Yeh 18:2-4

Kata sindiran ini mungkin berdasarkan pada Kel 20:5 dan Ul 5:9, yang keduanya mengajarkan bahwa anak-anak terpengaruh oleh dosa-dosa orang-tuanya; akan tetapi, Yehezkiel menjelaskan bahwa nas-nas ini tidak dimaksudkan untuk mengajarkan bahwa anak-anak akan dihukum karena dosa orang-tua. Semua orang bertanggung jawab atas dosanya sendiri dan ketidaksediaanya sendiri untuk percaya kepada Kristus sebagai Juruselamat dan menjalankan hidup yang benar (lih. ayat Yeh 18:4). Rasul Paulus menyatakan kembali prinsip ini dengan mengatakan, "Sebab upah dosa ialah maut; tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita" (Rom 6:23).

[18:5]  49 Full Life : ORANG BENAR.

Nas : Yeh 18:5-9

Ayat-ayat ini melukiskan seorang yang memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan dan yang menunjukkan komitmen itu kepada Allah dengan mengasihi kebenaran dan keadilan. Orang semacam inilah yang akan hidup kekal di dalam persekutuan serta keakraban dengan Tuhan. Paulus menekankan kebenaran yang sama ini ketika mengatakan,"yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan dan ketidakbinasaan" (Rom 2:7); gaya hidup ini sekarang dimungkinkan oleh kasih karunia karena iman kepada Kristus (Ef 2:8-10).

[18:10]  50 Full Life : ANAK YANG MENJADI PERAMPOK.

Nas : Yeh 18:10-13

Anak-anak yang fasik meskipun lahir dari seorang ayah beriman akan diminta pertanggungjawaban tersendiri atas dosa-dosa mereka. Sebagai akibat dari penolakan mereka untuk bertobat dan berbalik kepada Allah, mereka akan mengalami kematian rohani yang kekal (lih. Rom 2:8).

[18:21]  51 Full Life : JIKALAU ORANG FASIK BERTOBAT.

Nas : Yeh 18:21-23

Allah menjanjikan keselamatan bagi semua orang fasik yang memilih untuk meninggalkan dosa-dosa mereka dan berbalik kepada Allah. Tidak seorang pun dipaksa untuk melanjutkan dosa keluarganya. Allah ingin membawa setiap orang berdosa ke dalam persekutuan dengan diri-Nya dan tidak pernah senang apabila seorang fasik mati di dalam dosa (bd. 1Tim 2:4).

[18:24]  52 Full Life : ORANG BENAR BERBALIK.

Nas : Yeh 18:24

Orang benar yang mengandalkan Allah dan menaati Dia jangan mengira bahwa mereka aman secara kekal jikalau mereka kemudian tidak setia dan memberontak terhadap Allah. Orang semacam itu juga akan mati, sebagaimana halnya orang yang senantiasa hidup di dalam dosa. Paulus memperingatkan orang percaya, "jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati" (Rom 8:13; juga lih. Ibr 2:3; 3:6; 2Pet 2:20-22;

lihat art. KEMURTADAN PRIBADI).

[19:1]  53 Full Life : SUATU RATAPAN.

Nas : Yeh 19:1-14

Ratapan ini menyamakan raja terakhir Yehuda dengan seekor singa dalam kurungan dan bangsa itu dengan pohon anggur yang rusak.

[19:3]  54 Full Life : SEEKOR DARI ANAK-ANAKNYA.

Nas : Yeh 19:3-4

Raja Yoahas muda (lih. 2Raj 23:31-34) memerintah selama tiga bulan; kemudian ditawan ke Mesir di mana akhirnya ia wafat.

[19:5]  55 Full Life : ANAKNYA YANG LAIN.

Nas : Yeh 19:5-9

Sebutan ini mengacu kepada Yoyakhin atau Zedekia; keduanya dibawa tertawan ke Babel (lih. 1Raj 24:8-25:7).

[19:10]  56 Full Life : IBUMU.

Nas : Yeh 19:10-14

Singa betina (Israel, lih. ayat Yeh 19:1-2) di sini dilukiskan sebagai pohon anggur berbuah yang dicabut dan ranting-rantingnya dibakar; yang sisa ditanam kembali di padang gurun (yaitu pembuangan di Babel).

[20:1]  57 Full Life : BEBERAPA ORANG DARI TUA-TUA.

Nas : Yeh 20:1-49

Pasal ini menyatakan kebenaran yang menyedihkan bahwa sejarah Israel merupakan kesinambungan penyembahan berhala dan kegagalan moral. Yehezkiel mengatakan kepada para tua-tua zamanya bahwa mereka sendiri belum menghilangkan kasih kepada berhala dari dalam hati mereka; jadi mereka juga bersalah di hadapan Allah.

[20:9]  58 Full Life : KARENA NAMA-KU.

Nas : Yeh 20:9

Allah tidak sepenuhnya memusnahkan bangsa Israel di padang gurun setelah keluaran karena ingin menjaga kehormatan nama-Nya. Ia telah menyatakan Diri kepada mereka dengan membawa mereka keluar dari Mesir, supaya Ia dapat menggenapi janji-Nya akan berkat universal melalui bangsa pilihan-Nya (lih. Kej 12:1-3).

[20:12]  59 Full Life : HARI-HARI SABATKU.

Nas : Yeh 20:12

Pelaksanaan Sabat mingguan dan tahunan Israel dimaksudkan untuk mengingatkan mereka bahwa mereka sudah dipisahkan sebagai bangsa kudus untuk menyatakan kebenaran dan kemuliaan Allah di muka dunia (lih. Kel 31:13-17; Im 23:32).

[20:30]  60 Full Life : APAKAH KAMU MENAJISKAN DIRIMU.

Nas : Yeh 20:30

Pertanyaan penting dalam pasal ini ialah, "Apakah kamu bangsa Israel akan terus menajiskan dirimu?" Orang percaya masa kini menghadapi aneka keputusan setiap hari apakah mengalah kepada keinginan berdosa dari sifat kemanusiaan mereka atau menyerahkan diri kepada Roh Kudus dan melayani kepentingan Kristus (Rom 6:11-14; Gal 5:16-25).

[20:32]  61 Full Life : SEPERTI BANGSA-BANGSA LAIN.

Nas : Yeh 20:32

Umat Allah selalu tergoda untuk menyesuaikan diri dengan kebiasaan dan cara-cara dunia sehingga dengan demikian berhenti menjadi umat khusus Allah. Kita harus senantiasa mengajukan dua pertanyaan dasar kepada diri sendiri:

 1. 1) Apakah saya mengalah pada tekanan teman-teman sebaya di sekolah, kantor atau sahabat lainya?
 2. 2) Sudahkah saya berbeda di dalam perilaku dan tindakan saya ataukah saya menyesuaikan diri dengan cara yang diharapkan orang fasik?

  (lihat cat. --> Rom 12:1;

  lihat cat. --> Rom 12:2).

  [atau ref. Rom 12:1-2]

[20:34]  62 Full Life : AKU AKAN MEMBAWA KAMU KELUAR.

Nas : Yeh 20:34-44

Allah berjanji untuk membawa Israel keluar dari penawanan mereka setelah Ia menyingkirkan para pemberontak dan pelaku kejahatan (bd. Yeh 11:17,21; Mal 3:2-5). Kaum sisa yang setia akan kembali ke negeri itu (bd. Yes 10:21-23) dan mereka tidak lagi akan mencemarkan nama Allah dengan ketidaktaatan atau penyembahan berhala (ayat Yeh 20:39); mereka akan menikmati berkat-berkat "perjanjian baru" (lih. Yer 31:31-34; Ibr 8:1-10:18).TIP #30: Klik ikon pada popup untuk memperkecil ukuran huruf, ikon pada popup untuk memperbesar ukuran huruf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA