TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Mazmur 119:153-160

Konteks
119:153 Lihatlah sengsaraku d  dan luputkanlah e  aku, sebab Taurat-Mu tidak kulupakan. f  119:154 Perjuangkanlah perkaraku g  dan tebuslah h  aku, hidupkanlah i  aku sesuai dengan janji-Mu. j  119:155 Keselamatan menjauh dari orang-orang fasik, sebab ketetapan-ketetapan-Mu tidaklah mereka cari. k  119:156 Rahmat-Mu berlimpah, l  ya TUHAN, hidupkanlah m  aku sesuai dengan hukum-hukum-Mu. n  119:157 Pengejar dan lawanku banyak, o  tetapi aku tidak menyimpang p  dari peringatan-peringatan-Mu. 119:158 Melihat pengkhianat-pengkhianat, aku merasa jemu, q  karena mereka tidak berpegang pada janji-Mu. r  119:159 Lihatlah, betapa aku mencintai titah-titah-Mu! Ya TUHAN, hidupkanlah s  aku sesuai dengan kasih setia-Mu. 119:160 Dasar firman-Mu adalah kebenaran dan segala hukum-hukum-Mu yang adil adalah untuk selama-lamanya. t 


TIP #25: Tekan Tombol pada halaman Studi Kamus untuk melihat bahan lain berbahasa inggris. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA