TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Mazmur 119:113-120

Konteks
119:113 Orang yang bimbang hati f  kubenci, tetapi Taurat-Mu g  kucintai 1 . 119:114 Engkaulah persembunyianku dan perisaiku; h  aku berharap i  kepada firman-Mu. 119:115 Menjauhlah dari padaku, j  hai penjahat-penjahat; aku hendak memegang perintah-perintah Allahku. 119:116 Topanglah k  aku sesuai dengan janji-Mu, l  supaya aku hidup, dan janganlah membuat aku malu m  dalam pengharapanku. 119:117 Sokonglah n  aku, supaya aku selamat; o  aku hendak bersukacita dalam ketetapan-ketetapan-Mu p  senantiasa. 119:118 Engkau menolak semua orang yang sesat q  dari ketetapan-ketetapan-Mu, sebab sia-sia tipu muslihat mereka. 119:119 Sebagai sanga r  Kauanggap semua orang fasik di bumi; sebab itu aku mencintai peringatan-peringatan-Mu. s  119:120 Badanku gemetar t  karena ketakutan terhadap Engkau, u  aku takut v  kepada penghukuman-Mu.
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[119:113]  1 Full Life : ORANG YANG BIMBANG HATI KUBENCI, TETAPI TAURAT-MU KUCINTAI.

Nas : Mazm 119:113

Kita tidak mungkin mengasihi Firman Allah tanpa membenci kejahatan (ayat Mazm 119:113,115,119,128;

lihat cat. --> Ibr 1:9)

[atau ref. Ibr 1:9]

dan tetap memelihara rasa takut yang penuh hormat dan kudus terhadap Allah dan pengadilan-Nya.TIP #11: Klik ikon untuk membuka halaman ramah cetak. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA