TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Mazmur 63:6

Konteks
63:6 (63-7) Apabila aku ingat kepada-Mu di tempat tidurku, merenungkan Engkau 1  sepanjang kawal malam, -- y 

Mazmur 77:12

Konteks
77:12 (77-13) Aku hendak menyebut-nyebut v  segala pekerjaan-Mu, dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. w 

Mazmur 143:5

Konteks
143:5 Aku teringat v  kepada hari-hari dahulu kala, aku merenungkan w  segala pekerjaan-Mu, aku memikirkan perbuatan tangan-Mu.
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[63:6]  1 Full Life : AKU INGAT KEPADA-MU ... MERENUNGKAN ENGKAU.

Nas : Mazm 63:7

Bersamaan dengan doa dan membaca Firman Allah, kita harus berusaha memusatkan pikiran kita kepada Allah siang dan malam. Kita harus mengingat bahwa Allah tidak boleh menjadi suatu peristiwa yang kadang-kadang kita rasai, tetapi suatu pengalaman berulang-ulang tentang memandang ke langit dengan pujian, mengakui kehadiran dan ketuhanan-Nya, dan bersekutu dengan Dia. Tidak ada yang lebih baik ketika bangun pagi daripada memikirkan anugerah, sifat, kasih, dan rencana-Nya untuk kita dan berbuat demikian pula ketika hendak tidur pada malam hari. Bila kita tidak bisa tidur pada malam hari, kita kembali dapat mengarahkan pikiran dan hati kita kepada Allah.TIP #28: Arahkan mouse pada tautan catatan yang terdapat pada teks alkitab untuk melihat catatan ayat tersebut dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA