TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Mazmur 25:11

TSK Full Life Study Bible

25:11

nama-Mu(TB/TL) <08034> [thy.]

besar(TB)/besarlah(TL) <07227> [for it.]

25:11

karena nama-Mu,

Kel 9:16; [Lihat FULL. Kel 9:16]; Mazm 31:4; 79:9; Yer 14:7 [Semua]

Tuhan, ampunilah

Kel 34:9; [Lihat FULL. Kel 34:9]

kesalahanku,

Kel 32:30; [Lihat FULL. Kel 32:30]; Mazm 78:38; [Lihat FULL. Mazm 78:38] [Semua]


Mazmur 25:18

TSK Full Life Study Bible

25:18

Tiliklah(TB)/Tilik(TL) <07200> [Look.]

ampunilah(TB/TL) <05375> [forgive.]

25:18

Tiliklah sengsaraku

Mazm 13:4; [Lihat FULL. Mazm 13:4]; Rom 12:12 [Semua]

dan kesukaranku,

2Sam 16:12; [Lihat FULL. 2Sam 16:12]

segala dosaku.

Mazm 103:3


Mazmur 51:1-2

TSK Full Life Study Bible

51:1

Natan(TB/TL) <05416> [A.M. 2970. B.C. 1034. (Title.) when.]

ketika .... datang(TB)/datang(TL) <0935> [after.]

Allah(TB/TL) <0430> [O God.]

besar(TB)/kebesaran(TL) <07230> [multitude.]

rahmat-Mu(TB/TL) <07356> [tender.]

hapuskanlah(TB)/hapuskan(TL) <04229> [blot.]

51:1

Judul : Pengakuan dosa

Perikop : Mzm 51:1-19


menghampiri Batsyeba.

2Sam 11:4; 12:1 [Semua]

Kasihanilah

2Sam 24:14; [Lihat FULL. 2Sam 24:14]; Mazm 9:14; [Lihat FULL. Mazm 9:14] [Semua]

kasih setia-Mu,

Mazm 25:7; [Lihat FULL. Mazm 25:7]; Mazm 119:88; [Lihat FULL. Mazm 119:88] [Semua]

hapuskanlah

2Sam 12:13; [Lihat FULL. 2Sam 12:13]; 2Taw 6:21; [Lihat FULL. 2Taw 6:21]; Neh 4:5; [Lihat FULL. Neh 4:5]; Kis 3:19 [Semua]

pelanggaranku

Mazm 39:9; [Lihat FULL. Mazm 39:9]

menurut rahmat-Mu

Neh 9:27; [Lihat FULL. Neh 9:27]; Mazm 86:15; Yes 63:7 [Semua]


Catatan Frasa: MAZMUR DARI DAUD.


51:2

Bersihkanlah(TB)/Basuhkanlah(TL) <03526> [Wash.]

tahirkanlah(TB)/sucikanlah(TL) <02891> [cleanse.]

51:2

Bersihkanlah

Rut 3:3; [Lihat FULL. Rut 3:3]; Yer 2:22; 13:27; Kis 22:16; 1Yoh 1:9 [Semua]

dan tahirkanlah

Ams 20:30; Yes 4:4; Yeh 36:25; Za 13:1; Mat 23:25-26; Ibr 9:14 [Semua]


Mazmur 51:7

TSK Full Life Study Bible

51:7

dosaku(TB)/dosa(TL) <02398> [Purge.]

Bersihkanlah ................ menjadi lebih putih(TB)/Sucikanlah kiranya aku .......... suci kelak basuhkanlah aku ... aku(TL) <02891 03835> [and.]

menjadi lebih putih(TB)/Sucikanlah kiranya aku ........... kelak basuhkanlah aku ... aku(TL) <03835> [whiter.]

51:7

Bersihkanlah

Yes 4:4; Yeh 36:25; Za 13:1 [Semua]

dengan hisop,

Kel 12:22; [Lihat FULL. Kel 12:22]; Bil 19:6; [Lihat FULL. Bil 19:6]; Ibr 9:19 [Semua]

dari salju!

Yes 1:18; 43:25; 44:22 [Semua]


Catatan Frasa: DALAM KESALAHAN AKU DIPERANAKKAN.

Mazmur 51:9-10

TSK Full Life Study Bible

51:9

Sembunyikanlah(TB)/Palingkanlah(TL) <05641> [Hide.]

hapuskanlah(TB)/hapuskan(TL) <04229> [blot.]

51:9

terhadap dosaku,

Yer 16:17; Za 4:10 [Semua]

hapuskanlah

2Sam 12:13; [Lihat FULL. 2Sam 12:13]51:10

Jadikanlah(TB/TL) <01254> [Create.]

tahir(TB)/suci(TL) <02889> [clean.]

perbaharuilah(TB)/baharuilah(TL) <02318> [renew.]

teguh(TL) <03559> [right. or, constant.]

51:10

Jadikanlah hatiku

Mazm 24:4; [Lihat FULL. Mazm 24:4]; Mazm 78:37; Mat 5:8; Kis 15:9 [Semua]

perbaharuilah batinku

Yeh 18:31; 36:26 [Semua]


Mazmur 79:8-9

TSK Full Life Study Bible

79:8

perhitungkan(TB)/ingat(TL) <02142> [remember.]

kesalahan ... salah(TB)/salah .... dahulu(TL) <05771 07223> [former iniquities. or, the iniquities of them that were before us.]

rahmat-Mu(TB/TL) <07356> [let thy.]

lemah(TB)/direndahkan(TL) <01809> [we are.]

79:8

nenek moyang

Kej 9:25; [Lihat FULL. Kej 9:25]; Yer 44:21 [Semua]

sangat lemah

Mazm 116:6; 142:7 [Semua]79:9

demi kemuliaan .... kemuliaan(TB)/karena(TL) <01697 03519> [for the.]

ampunilah(TB)/gafirat(TL) <03722> [purge.]

nama-Mu .......... nama-Mu(TB)/nama-Mu ............. nama-Mu(TL) <08034> [for thy.]

79:9

Tolonglah kami,

2Taw 14:11; [Lihat FULL. 2Taw 14:11]

karena nama-Mu!

Mazm 25:11; 31:4; Yer 14:7 [Semua]
TIP #28: Arahkan mouse pada tautan catatan yang terdapat pada teks alkitab untuk melihat catatan ayat tersebut dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA