TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Mazmur 108:6-13

Konteks
108:6 (108-7) Supaya terluput orang-orang yang Kaucintai, selamatkanlah dengan tangan kanan-Mu y  dan jawablah aku! 108:7 (108-8) Allah telah berfirman z  di tempat kudus-Nya: a  "Aku hendak beria-ria, Aku hendak membagi-bagikan Sikhem, b  dan lembah Sukot c  hendak Kuukur. 108:8 (108-9) Gilead punya-Ku, Manasye punya-Ku, Efraim ialah pelindung kepala-Ku, Yehuda d  ialah tongkat kerajaan-Ku, 108:9 (108-10) Moab e  ialah tempat pembasuhan-Ku, kepada Edom f  Aku melemparkan kasut-Ku, dan karena Filistea 1  g  Aku bersorak-sorai." 108:10 (108-11) Siapakah yang akan membawa aku ke kota yang berkubu? Siapakah yang menuntun aku ke Edom? 108:11 (108-12) Bukankah Engkau, ya Allah, yang telah membuang kami, dan yang tidak maju, ya Allah, bersama-sama bala tentara kami? h  108:12 (108-13) Berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan, sebab sia-sia i  penyelamatan dari manusia. 108:13 (108-14) Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak j  para lawan kita.
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[108:9]  1 Full Life : MOAB ... EDOM ... FILISTEA.

Nas : Mazm 108:10

Moab, Edom, dan Filistea menjadi musuh Israel di bagian timur, selatan, dan barat.TIP #24: Gunakan Studi Kamus untuk mempelajari dan menyelidiki segala aspek dari 20,000+ istilah/kata. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA