TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Lukas 4:18

Konteks
4:18 "Roh Tuhan ada pada-Ku 1 , o  oleh sebab Ia telah mengurapi Aku 2 , untuk menyampaikan kabar baik p  kepada orang-orang miskin; dan Ia telah mengutus Aku

Lukas 6:46-47

Konteks
Dua macam dasar
6:46 "Mengapa kamu berseru kepada-Ku: Tuhan, Tuhan, u  padahal kamu tidak melakukan apa yang Aku katakan 3 ? v  6:47 Setiap orang yang datang kepada-Ku dan mendengarkan perkataan-Ku serta melakukannya w --Aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan--,

Lukas 6:49

Konteks
6:49 Akan tetapi barangsiapa mendengar perkataan-Ku, tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya."

Lukas 9:26

Konteks
9:26 Sebab barangsiapa malu karena Aku 4  dan karena perkataan-Ku, Anak Manusia juga akan malu karena orang itu, m  apabila Ia datang kelak dalam kemuliaan-Nya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat n  kudus.

Lukas 9:35

Konteks
9:35 Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu, yang berkata: "Inilah Anak-Ku yang Kupilih, t  dengarkanlah Dia. u "

Lukas 9:44

Konteks
9:44 "Dengarlah dan camkanlah segala perkataan-Ku ini: Anak Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. x "

Lukas 11:23

Konteks
11:23 Siapa tidak bersama Aku, ia melawan Aku 5  dan siapa tidak mengumpulkan bersama Aku, ia mencerai-beraikan. s "

Lukas 11:29

Konteks
Tanda Yunus
11:29 Ketika orang banyak mengerumuni-Nya, berkatalah Yesus: "Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, x  tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda nabi Yunus. y 

Lukas 12:8-9

Konteks
12:8 Aku berkata kepadamu: Setiap orang yang mengakui Aku di depan manusia 6 , Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. e  12:9 Tetapi barangsiapa menyangkal Aku 7  di depan manusia, ia akan disangkal f  di depan malaikat-malaikat Allah.

Lukas 13:32-33

Konteks
13:32 Jawab Yesus kepada mereka: "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu: Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang, pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga Aku akan selesai. u  13:33 Tetapi hari ini dan besok dan lusa Aku harus meneruskan perjalanan-Ku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi v  dibunuh kalau tidak di Yerusalem.

Lukas 14:24

Konteks
14:24 Sebab Aku berkata kepadamu: Tidak ada seorangpun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuan-Ku. l "

Lukas 14:26-27

Konteks
14:26 "Jikalau seorang datang kepada-Ku dan ia tidak membenci bapanya 8 , ibunya, isterinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi murid-Ku. m  14:27 Barangsiapa tidak memikul salibnya 9  dan mengikut Aku, ia tidak dapat menjadi murid-Ku. n 

Lukas 14:33

Konteks
14:33 Demikian pulalah tiap-tiap orang di antara kamu, yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi murid-Ku. o 

Lukas 17:2

Konteks
17:2 Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya 10 , lalu ia dilemparkan ke dalam laut, dari pada menyesatkan u  salah satu dari orang-orang yang lemah ini. v 

Lukas 19:40

Konteks
19:40 Jawab-Nya: "Aku berkata kepadamu: Jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. w "

Lukas 21:12

Konteks
21:12 Tetapi sebelum semuanya itu kamu akan ditangkap dan dianiaya; kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena nama-Ku.

Lukas 21:17

Konteks
21:17 dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena nama-Ku. s 

Lukas 21:33

Konteks
21:33 Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan-Ku tidak akan berlalu. h "

Lukas 22:11

Konteks
22:11 dan katakanlah kepada tuan rumah itu: Guru bertanya kepadamu: di manakah ruangan tempat Aku bersama-sama dengan murid-murid-Ku akan makan Paskah?

Lukas 22:15

Konteks
22:15 Kata-Nya kepada mereka: "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu, sebelum Aku menderita. a 

Lukas 22:37

Konteks
22:37 Sebab Aku berkata kepada kamu, bahwa nas Kitab Suci ini harus digenapi pada-Ku: Ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak u . Sebab apa yang tertulis tentang Aku sedang digenapi."

Lukas 22:42

Konteks
22:42 "Ya Bapa-Ku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini 11  z  dari pada-Ku; tetapi bukanlah kehendak-Ku, melainkan kehendak-Mulah yang terjadi. a "

Lukas 22:67

Konteks
22:67 katanya: "Jikalau Engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami." Jawab Yesus: "Sekalipun Aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya;

Lukas 24:39

Konteks
24:39 Lihatlah tangan-Ku dan kaki-Ku: Aku sendirilah ini; rabalah Aku dan lihatlah, e  karena hantu tidak ada daging 12  dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada pada-Ku."

Lukas 24:44

Konteks
24:44 Ia berkata kepada mereka: "Inilah perkataan-Ku, yang telah Kukatakan kepadamu ketika Aku masih bersama-sama dengan kamu, g  yakni bahwa harus digenapi h  semua yang ada tertulis tentang Aku dalam kitab Taurat Musa i  dan kitab nabi-nabi j  dan kitab Mazmur. k "
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[4:18]  1 Full Life : ROH ... ADA PADAKU.

Nas : Luk 4:18

Lihat art. YESUS DAN ROH KUDUS.

[4:18]  2 Full Life : IA TELAH MENGURAPI AKU.

Nas : Luk 4:18

Yesus menerangkan maksud pelayanan-Nya yang diurapi Roh, yaitu:

 1. 1) Untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, papa, menderita, hina, patah semangat, hancur hati, dan mereka yang "gentar kepada firman-Nya"

  (lihat cat. --> Yes 61:1-3;

  lihat cat. --> Yes 66:2).

  [atau ref. Yes 61:1-3; 66:2]

 2. 2) Untuk menyembuhkan mereka yang memar dan tertindas. Penyembuhan ini meliputi segenap pribadi, baik jasmani maupun rohani.
 3. 3) Untuk mencelikkan mata rohani mereka yang dibutakan oleh dunia dan Iblis agar mereka dapat melihat kebenaran kabar baik Allah (bd. Yoh 9:39).
 4. 4) Untuk memberitakan saat pembebasan dan penyelamatan yang sesungguhnya dari kuasa Iblis, dosa, ketakutan, dan rasa bersalah (bd. Yoh 8:36; Kis 26:18). Semua orang yang dipenuhi Roh terpanggil untuk ikut serta dalam pelayanan Yesus dengan cara-cara demikian. Untuk melakukannya kita harus menyadari sungguh-sungguh kebutuhan dan kesengsaraan yang diakibatkan oleh dosa dan kuasa Iblis yang dahsyat -- keadaan perbudakan kepada kejahatan, kehancuran hati, kebutaan rohani, dan penderitaan fisik.

[6:46]  3 Full Life : TIDAK MELAKUKAN APA YANG AKU KATAKAN.

Nas : Luk 6:46

Lihat cat. --> Mat 7:21.

[atau ref. Mat 7:21]

[9:26]  4 Full Life : MALU KARENA AKU.

Nas : Luk 9:26

Malu karena Yesus berarti merasa malu atau rikuh di hadapan dunia pada saat kita menyatukan diri dengan jalan, nilai dan sasaran hidup yang Yesus ajarkan. Malu karena Yesus adalah merasa malu karena Firman-Nya, malu untuk mengakui bahwa Firman itu sepenuhnya diilhami oleh Allah, malu untuk hidup taat kepadanya dan mempertahankannya. Orang seperti itu akan ditolak dan dihukum oleh Kristus (Mat 10:33;

lihat cat. --> Mr 8:34;

[atau ref. Mr 8:34]

Rom 1:16; 2Tim 1:8,12,16; Wahy 3:14-16).

[11:23]  5 Full Life : SIAPA TIDAK BERSAMA AKU, IA MELAWAN AKU.

Nas : Luk 11:23

Tidak mungkin kita bersikap netral dalam konflik rohani antara Kerajaan Kristus dan kuasa kejahatan.

 1. 1) Mereka yang tidak, bersama Kristus, melawan Iblis dan kejahatan, sebenarnya telah menentang Yesus Kristus. Setiap orang sedang bertarung, kalau tidak pada pihak Kristus dan kebenaran, tentu pada pihak Iblis dan orang fasik.
 2. 2) Perkataan Yesus menuduh tiap usaha untuk bersikap netral atau berkompromi dengan ketidakbenaran, atau ketaatan yang tidak sepenuh.

[12:8]  6 Full Life : MENGAKUI AKU DI DEPAN MANUSIA.

Nas : Luk 12:8

Lihat cat. --> Mat 10:32.

[atau ref. Mat 10:32]

[12:9]  7 Full Life : BARANGSIAPA MENYANGKAL AKU.

Nas : Luk 12:9

Menyangkal Kristus ialah

 1. (1) gagal mengaku di depan orang yang tidak percaya bahwa kita adalah pengikut Yesus, dan
 2. (2) menolak untuk berpihak kepada Injil dan prinsip-prinsip kebenaran Kristus di hadapan nilai-nilai bukan Kristen yang berlaku dalam masyarakat.

[14:26]  8 Full Life : TIDAK MEMBENCI BAPANYA.

Nas : Luk 14:26

Kata "membenci" dalam ayat ini berarti "kurang mengasihi" (bd. teks ini dengan Mat 10:37; lih. Kej 29:31; Mal 1:3). Yesus menuntut agar kesetiaan dan kasih kita kepada-Nya lebih besar daripada setiap hubungan kasih sayang yang lain, sekalipun kepada keluarga kita sendiri.

[14:27]  9 Full Life : MEMIKUL SALIB NYA.

Nas : Luk 14:27

Lihat cat. --> Luk 9:23;

lihat cat. --> Mr 8:34.

[atau ref. Luk 9:23; Mr 8:34]

[17:2]  10 Full Life : BATU KILANGAN DIIKATKAN PADA LEHERNYA.

Nas : Luk 17:2

Menyebabkan seorang berbuat dosa karena teladan, sikap, atau kelalaian kita akan mengakibatkan hukuman yang begitu berat sehingga kematian sebelum melakukan dosa itu dianggap lebih baik

(lihat cat. --> Mat 18:6).

[atau ref. Mat 18:6]

[22:42]  11 Full Life : CAWAN INI.

Nas : Luk 22:42

Lihat cat. --> Mat 26:39.

[atau ref. Mat 26:39]

[24:39]  12 Full Life : HANTU TIDAK ADA DAGING.

Nas : Luk 24:39

Yesus memiliki tubuh kemuliaan yang rohani (Fili 3:20-21), sebagaimana orang kudus di sorga (1Kor 15:40).TIP #21: Untuk mempelajari Sejarah/Latar Belakang kitab/pasal Alkitab, gunakan Boks Temuan pada Tampilan Alkitab. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA