Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Keluaran 31:1-11

Bezaleel dan Aholiab ditunjuk
31:1 Berfirmanlah TUHAN kepada Musa: 31:2 "Lihat, telah Kutunjuk Bezaleel bin Uri bin Hur, dari suku Yehuda, 31:3 dan telah Kupenuhi dia dengan Roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan, dalam segala macam pekerjaan, 31:4 untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak dan tembaga; 31:5 untuk mengasah batu permata supaya ditatah; untuk mengukir kayu dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. 31:6 Juga Aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamakh, dari suku Dan; dalam hati setiap orang ahli telah Kuberikan keahlian. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah Kuperintahkan kepadamu: 31:7 Kemah Pertemuan, tabut untuk hukum, tutup pendamaian yang terletak di atasnya, dan segala perabotan kemah itu, 31:8 yakni meja dengan perkakasnya, kandil dari emas murni dengan segala perkakasnya, mezbah pembakaran ukupan, 31:9 mezbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya, 31:10 pakaian jabatan, baik pakaian kudus kepunyaan imam Harun, maupun pakaian anak-anaknya, untuk memegang jabatan imam, 31:11 minyak urapan dan ukupan dari wangi-wangian untuk tempat kudus; tepat seperti yang telah Kuperintahkan kepadamu haruslah mereka membuat semuanya."

Sumber: http://alkitab.sabda.org/passage.php?passage=Kel 31:1-11
Copyright © 2005-2018 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)