TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Kejadian 16:11

TSK Full Life Study Bible

16:11

melahirkan ....... menamainya(TB)/beranak ....... namai(TL) <03205 07121> [shalt.]

Ismael(TB)/Ismail(TL) <03458> [Ishmael. i.e., God shall hear. because.]

mendengar(TB)/didengar(TL) <08085> [hath.]

16:11

Malaikat Tuhan

Kej 16:7; [Lihat FULL. Kej 16:7]; Kis 5:19; [Lihat FULL. Kis 5:19] [Semua]

anak laki-laki

Kej 3:15; [Lihat FULL. Kej 3:15]

akan menamainya

Kej 12:2-3; 18:19; Neh 9:7; Yes 44:1; Am 3:2; Mat 1:21; Luk 1:13,31 [Semua]

Ismael,

Kej 17:19; 21:3; 37:25,28; 39:1; Hak 8:24 [Semua]

tentang penindasan

Kej 29:32; 31:42; Kel 2:24; 3:7,9; 4:31; Bil 20:16; Ul 26:7; 1Sam 9:16 [Semua]


Catatan Frasa: ISMAEL.TIP #13: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab dalam format PDF. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA