TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Bilangan 14:2

Konteks
14:2 Bersungut-sungutlah h  semua orang Israel kepada Musa dan Harun; dan segenap umat itu berkata kepada mereka: "Ah, sekiranya kami mati di tanah Mesir, i  atau di padang gurun ini! j 

Bilangan 14:9

Konteks
14:9 Hanya, janganlah memberontak x  kepada TUHAN, dan janganlah takut y  kepada bangsa negeri z  itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang TUHAN menyertai a  kita; b  janganlah takut kepada mereka. c "


TIP #13: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab dalam format PDF. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA