TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

2 Petrus 2:4

Konteks
2:4 Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa z  tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka 1  dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman; a 

Yudas 1:6

Konteks
1:6 Dan bahwa Ia menahan malaikat-malaikat 2  yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka, dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar, q 
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[2:4]  1 Full Life : MALAIKAT-MALAIKAT ... MELEMPARKAN MEREKA KE DALAM NERAKA.

Nas : 2Pet 2:4

Ayat ini rupanya menunjuk kepada malaikat yang ikut memberontak bersama Iblis melawan Allah

(lihat cat. --> Yeh 28:12),

[atau ref. Yeh 28:12]

menjadi roh jahat yang dibicarakan dalam PB. Mengapa ada roh-roh jahat dalam gua-gua gelap, dan yang lain bebas untuk bekerja bersama dengan Iblis di bumi ini tidak dijelaskan dalam Alkitab (bd. Yud 1:6;

lihat art. KUASA ATAS IBLIS DAN SETAN-SETAN).

[1:6]  2 Full Life : MALAIKAT-MALAIKAT.

Nas : Yud 1:6

Yudas menunjuk kepada para malaikat yang tidak tinggal di dalam kedudukan kekuasaan seperti semula, tetapi memberontak terhadap Allah, melanggar hukum-Nya dan yang kini terpenjara sambil menunggu penghakiman. Akan tetapi, tidak semua malaikat terjatuh itu terpenjara, karena Iblis dan banyak setan berkeliaran di bumi saat ini

(lihat cat. --> 2Pet 2:4;

lihat cat. --> 1Yoh 5:19).

[atau ref. 2Pet 2:4; 1Yoh 5:19]TIP #03: Coba gunakan operator (AND, OR, NOT, ALL, ANY) untuk menyaring pencarian Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA