TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

2 Tesalonika 1:9

Konteks
1:9 Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan t  selama-lamanya 1 , dijauhkan dari hadirat Tuhan u  dan dari kemuliaan kekuatan-Nya, v 

2 Tesalonika 2:12

Konteks
2:12 supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan 2 . c 
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[1:9]  1 Full Life : KEBINASAAN SELAMA-LAMANYA.

Nas : 2Tes 1:9

Ayat ini adalah pernyataan yang paling jelas dalam surat-surat Paulus mengenai hukuman kekal di masa depan atas orang-orang fasik

(lihat cat. --> Mat 10:28

[atau ref. Mat 10:28]

mengenai neraka).

[2:12]  2 Full Life : YANG SUKA KEJAHATAN.

Nas : 2Tes 2:12

Suka kejahatan sambil menolak untuk mengasihi kebenaran (ayat 2Tes 2:10) akan menjadi faktor penentu dalam penghakiman Allah pada akhir zaman.

 1. 1) Mereka yang ditetapkan untuk mengalami murka Allah adalah orang yang tidak mengasihi kebenaran dan karena itu terlibat dalam, dan menghibur diri dengan kejahatan dan percabulan

  (lihat cat. --> 2Tim 3:1).

  [atau ref. 2Tim 3:1]

  Mereka akan diserahkan kepada keadilan ilahi, penipuan setan dan kuasa kegelapan

  (lihat cat. --> Luk 23:35;

  lihat cat. --> Rom 1:32;

  lihat cat. --> 1Tim 4:1).

  [atau ref. Luk 23:35; Rom 1:32; 1Tim 4:1]

 2. 2) Mereka yang mengalami hukuman selama "hari Tuhan"

  (lihat cat. --> 2Tes 2:2)

  [atau ref. 2Tes 2:2]

  bukan saja orang yang tidak percaya, tetapi juga mereka yang murtad dari iman sejati. Mereka memilih untuk menikmati dosa daripada Allah dan menolak untuk menentang percabulan pada akhir zaman

  (lihat cat. --> 2Tes 2:3;

  lihat cat. --> 2Tes 2:7;

  lihat cat. --> 2Tim 4:3-4;

  lihat cat. --> 2Tim 4:4).

  [atau ref. 2Tes 2:3,7; 2Tim 4:3-4]TIP #26: Perkuat kehidupan spiritual harian Anda dengan Bacaan Alkitab Harian. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA