TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

2 Raja-raja 18:13--19:36

18:13 <08610> Mvptyw <01219> twrubh <03063> hdwhy <05892> yre <03605> lk <05921> le <0804> rwsa <04428> Klm <05576> byrxno <05927> hle <02396> hyqzx <04428> Klml <08141> hns <06240> hrve <0702> ebrabw(18:13)

18:13 kai <2532> tw <3588> tessareskaidekatw etei <2094> basilei <935> ezekiou <1478> anebh <305> sennachrim basileuv <935> assuriwn epi <1909> tav <3588> poleiv <4172> iouda <2448> tav <3588> ocurav kai <2532> sunelaben <4815> autav <846>

18:14 <02091> bhz <03603> rkk <07970> Myslsw <03701> Pok <03603> rkk <03967> twam <07969> sls <03063> hdwhy <04428> Klm <02396> hyqzx <05921> le <0804> rwsa <04428> Klm <07760> Mvyw <05375> ava <05921> yle <05414> Ntt <0834> rsa <0853> ta <05921> ylem <07725> bws <02398> ytajx <0559> rmal <03923> hsykl <0804> rwsa <04428> Klm <0413> la <03063> hdwhy <04428> Klm <02396> hyqzx <07971> xlsyw(18:14)

18:14 kai <2532> apesteilen <649> ezekiav <1478> basileuv <935> iouda <2448> aggelouv <32> prov <4314> basilea <935> assuriwn eiv <1519> laciv legwn <3004> hmarthka <264> apostrafhti <654> ap <575> emou <1473> o <3739> ean <1437> epiyhv <2007> ep <1909> eme <1473> bastasw <941> kai <2532> epeyhken <2007> o <3588> basileuv <935> assuriwn epi <1909> ezekian <1478> basilea <935> iouda <2448> triakosia <5145> talanta <5007> arguriou <694> kai <2532> triakonta <5144> talanta <5007> crusiou <5553>

18:15 <04428> Klmh <01004> tyb <0214> twruabw <03068> hwhy <01004> tyb <04672> aumnh <03701> Pokh <03605> lk <0853> ta <02396> hyqzx <05414> Ntyw(18:15)

18:15 kai <2532> edwken <1325> ezekiav <1478> pan <3956> to <3588> argurion <694> to <3588> eureyen <2147> en <1722> oikw <3624> kuriou <2962> kai <2532> en <1722> yhsauroiv <2344> oikou <3624> tou <3588> basilewv <935>

18:16 P <0804> rwsa <04428> Klml <05414> Mntyw <03063> hdwhy <04428> Klm <02396> hyqzx <06823> hpu <0834> rsa <0547> twnmah <0853> taw <03068> hwhy <01964> lkyh <01817> twtld <0853> ta <02396> hyqzx <07112> Uuq <01931> ayhh <06256> teb(18:16)

18:16 en <1722> tw <3588> kairw <2540> ekeinw <1565> sunekoqen ezekiav <1478> tav <3588> yurav <2374> naou <3485> kuriou <2962> kai <2532> ta <3588> esthrigmena <4741> a <3739> ecruswsen <5558> ezekiav <1478> basileuv <935> iouda <2448> kai <2532> edwken <1325> auta <846> basilei <935> assuriwn

18:17 <03526> obwk <07704> hdv <04546> tlomb <0834> rsa <05945> hnwyleh <01295> hkrbh <08585> tletb <05975> wdmeyw <0935> wabyw <05927> wleyw <03389> Mlswry <0935> wabyw <05927> wleyw <03389> Mlswry <03515> dbk <02426> lyxb <02396> whyqzx <04428> Klmh <0413> la <03923> sykl <04480> Nm <07262> hqs <0> br <0853> taw <07249> oyro <0> br <0853> taw <08661> Ntrt <0853> ta <0804> rwsa <04428> Klm <07971> xlsyw(18:17)

18:17 kai <2532> apesteilen <649> basileuv <935> assuriwn ton <3588> yaryan kai <2532> ton <3588> rafiv kai <2532> ton <3588> raqakhn ek <1537> laciv prov <4314> ton <3588> basilea <935> ezekian <1478> en <1722> dunamei <1411> bareia <926> epi <1909> ierousalhm <2419> kai <2532> anebhsan <305> kai <2532> hlyon <2064> eiv <1519> ierousalhm <2419> kai <2532> esthsan <2476> en <1722> tw <3588> udragwgw thv <3588> kolumbhyrav <2861> thv <3588> anw <507> h <3739> estin <1510> en <1722> th <3588> odw <3598> tou <3588> agrou <68> tou <3588> gnafewv <1102>

18:18 <02142> rykzmh <0623> Poa <01121> Nb <03098> xawyw <05608> rpoh <07644> hnbsw <01004> tybh <05921> le <0834> rsa <02518> whyqlx <01121> Nb <0471> Myqyla <0413> Mhla <03318> auyw <04428> Klmh <0413> la <07121> warqyw(18:18)

18:18 kai <2532> ebohsan <994> prov <4314> ezekian <1478> kai <2532> exhlyon <1831> prov <4314> auton <846> eliakim uiov <5207> celkiou o <3588> oikonomov <3623> kai <2532> somnav o <3588> grammateuv <1122> kai <2532> iwav uiov <5207> asaf o <3588> anamimnhskwn <363>

18:19 <0982> txjb <0834> rsa <02088> hzh <0986> Nwxjbh <04100> hm <0804> rwsa <04428> Klm <01419> lwdgh <04428> Klmh <0559> rma <03541> hk <02396> whyqzx <0413> la <04994> an <0559> wrma <07262> hqs <0> br <0413> Mhla <0559> rmayw(18:19)

18:19 kai <2532> eipen prov <4314> autouv <846> raqakhv eipate dh <1161> prov <4314> ezekian <1478> tade <3592> legei <3004> o <3588> basileuv <935> o <3588> megav <3173> basileuv <935> assuriwn tiv <5100> h <3588> pepoiyhsiv <4006> auth <3778> hn <3739> pepoiyav <3982>

18:20 <0> yb <04775> tdrm <03588> yk <0982> txjb <04310> ym <05921> le <06258> hte <04421> hmxlml <01369> hrwbgw <06098> hue <08193> Mytpv <01697> rbd <0389> Ka <0559> trma(18:20)

18:20 eipav plhn <4133> logoi <3056> ceilewn <5491> boulh <1012> kai <2532> dunamiv <1411> eiv <1519> polemon <4171> nun <3568> oun <3767> tini <5100> pepoiywv <3982> hyethsav <114> en <1722> emoi <1473>

18:21 <05921> wyle <0982> Myxjbh <03605> lkl <04714> Myrum <04428> Klm <06547> herp <03651> Nk <05344> hbqnw <03709> wpkb <0935> abw <05921> wyle <0376> sya <05564> Kmoy <0834> rsa <04714> Myrum <05921> le <02088> hzh <07533> Uwurh <07070> hnqh <04938> tnesm <05921> le <0> Kl <0982> txjb <02009> hnh <06258> hte(18:21)

18:21 nun <3568> idou <2400> pepoiyav <3982> sautw <4572> epi <1909> thn <3588> rabdon thn <3588> kalaminhn thn <3588> teylasmenhn tauthn <3778> ep <1909> aigupton <125> ov <3739> an <302> sthricyh <4741> anhr <435> ep <1909> authn <846> kai <2532> eiseleusetai <1525> eiv <1519> thn <3588> ceira <5495> autou <846> kai <2532> trhsei authn <846> outwv <3778> faraw <5328> basileuv <935> aiguptou <125> pasin <3956> toiv <3588> pepoiyosin <3982> ep <1909> auton <846>

18:22 <03389> Mlswryb <07812> wwxtst <02088> hzh <04196> xbzmh <06440> ynpl <03389> Mlswrylw <03063> hdwhyl <0559> rmayw <04196> wytxbzm <0853> taw <01116> wytmb <0853> ta <02396> whyqzx <05493> ryoh <0834> rsa <01931> awh <03808> awlh <0982> wnxjb <0430> wnyhla <03068> hwhy <0413> la <0413> yla <0559> Nwrmat <03588> ykw(18:22)

18:22 kai <2532> oti <3754> eipav prov <4314> me <1473> epi <1909> kurion <2962> yeon <2316> pepoiyamen <3982> ouci <3364> autov <846> outov <3778> ou <3739> apesthsen ezekiav <1478> ta <3588> uqhla <5308> autou <846> kai <2532> ta <3588> yusiasthria <2379> autou <846> kai <2532> eipen tw <3588> iouda <2448> kai <2532> th <3588> ierousalhm <2419> enwpion tou <3588> yusiasthriou <2379> toutou <3778> proskunhsete <4352> en <1722> ierousalhm <2419>

18:23 <05921> Mhyle <07392> Mybkr <0> Kl <05414> ttl <03201> lkwt <0518> Ma <05483> Myowo <0505> Mypla <0> Kl <05414> hntaw <0804> rwsa <04428> Klm <0853> ta <0113> ynda <0854> ta <04994> an <06148> breth <06258> htew(18:23)

18:23 kai <2532> nun <3568> micyhte <3396> dh <1161> tw <3588> kuriw <2962> mou <1473> basilei <935> assuriwn kai <2532> dwsw <1325> soi <4771> disciliouv <1367> ippouv <2462> ei <1487> dunhsh <1410> dounai <1325> seautw <4572> epibatav ep <1909> autouv <846>

18:24 <06571> Mysrplw <07393> bkrl <04714> Myrum <05921> le <0> Kl <0982> xjbtw <06996> Mynjqh <0113> ynda <05650> ydbe <0259> dxa <06346> txp <06440> ynp <0853> ta <07725> byst <0349> Kyaw(18:24)

18:24 kai <2532> pwv <4459> apostreqeiv <654> to <3588> proswpon <4383> toparcou enov <1519> twn <3588> doulwn <1401> tou <3588> kuriou <2962> mou <1473> twn <3588> elacistwn kai <2532> hlpisav <1679> sautw <4572> ep <1909> aigupton <125> eiv <1519> armata <716> kai <2532> ippeiv <2460>

18:25 <07843> htyxshw <02063> tazh <0776> Urah <05921> le <05927> hle <0413> yla <0559> rma <03068> hwhy <07843> wtxshl <02088> hzh <04725> Mwqmh <05921> le <05927> ytyle <03068> hwhy <01107> ydelbmh <06258> hte(18:25)

18:25 kai <2532> nun <3568> mh <3165> aneu <427> kuriou <2962> anebhmen <305> epi <1909> ton <3588> topon <5117> touton <3778> tou <3588> diafyeirai <1311> auton <846> kuriov <2962> eipen prov <4314> me <1473> anabhyi <305> epi <1909> thn <3588> ghn <1065> tauthn <3778> kai <2532> diafyeiron <1311> authn <846>

18:26 <02346> hmxh <05921> le <0834> rsa <05971> Meh <0241> ynzab <03066> tydwhy <05973> wnme <01696> rbdt <0408> law <0587> wnxna <08085> Myems <03588> yk <0762> tymra <05650> Kydbe <0413> la <04994> an <01696> rbd <07262> hqs <0> br <0413> la <03098> xawyw <07644> hnbsw <02518> whyqlx <01121> Nb <0471> Myqyla <0559> rmayw(18:26)

18:26 kai <2532> eipen eliakim uiov <5207> celkiou kai <2532> somnav kai <2532> iwav prov <4314> raqakhn lalhson <2980> dh <1161> prov <4314> touv <3588> paidav <3816> sou <4771> suristi oti <3754> akouomen <191> hmeiv <1473> kai <2532> ou <3364> lalhseiv <2980> mey <3326> hmwn <1473> ioudaisti kai <2532> ina <2443> ti <5100> laleiv <2980> en <1722> toiv <3588> wsin <3775> tou <3588> laou <2992> tou <3588> epi <1909> tou <3588> teicouv <5038>

18:27 <05973> Mkme <07890> Mhylgr*ymym {Mhynys} <0853> ta <08354> twtslw <02755> *Mtawu {Mhyrx} <0853> ta <0398> lkal <02346> hmxh <05921> le <03427> Mybsyh <0376> Mysnah <05921> le <03808> alh <0428> hlah <01697> Myrbdh <0853> ta <01696> rbdl <0113> ynda <07971> ynxls <0413> Kylaw <0113> Kynda <05921> leh <07262> hqs <0> br <0413> Mhyla <0559> rmayw(18:27)

18:27 kai <2532> eipen prov <4314> autouv <846> raqakhv mh <3165> epi <1909> ton <3588> kurion <2962> sou <4771> kai <2532> prov <4314> se <4771> apesteilen <649> me <1473> o <3588> kuriov <2962> mou <1473> lalhsai <2980> touv <3588> logouv <3056> toutouv <3778> ouci <3364> epi <1909> touv <3588> andrav <435> touv <3588> kayhmenouv <2521> epi <1909> tou <3588> teicouv <5038> tou <3588> fagein <2068> thn <3588> kopron autwn <846> kai <2532> piein <4095> to <3588> ouron autwn <846> mey <3326> umwn <4771> ama <260>

18:28 <0804> rwsa <04428> Klm <01419> lwdgh <04428> Klmh <01697> rbd <08085> wems <0559> rmayw <01696> rbdyw <03066> tydwhy <01419> lwdg <06963> lwqb <07121> arqyw <07262> hqs <0> br <05975> dmeyw(18:28)

18:28 kai <2532> esth <2476> raqakhv kai <2532> ebohsen <994> fwnh <5456> megalh <3173> ioudaisti kai <2532> elalhsen <2980> kai <2532> eipen akousate <191> touv <3588> logouv <3056> tou <3588> megalou <3173> basilewv <935> assuriwn

18:29 <03027> wdym <0853> Mkta <05337> lyuhl <03201> lkwy <03808> al <03588> yk <02396> whyqzx <0> Mkl <05377> aysy <0408> la <04428> Klmh <0559> rma <03541> hk(18:29)

18:29 tade <3592> legei <3004> o <3588> basileuv <935> mh <3165> epairetw umav <4771> ezekiav <1478> logoiv <3056> oti <3754> ou <3364> mh <3165> dunhtai <1410> umav <4771> exelesyai <1807> ek <1537> ceirov <5495> mou <1473>

18:30 <0804> rwsa <04428> Klm <03027> dyb <02063> tazh <05892> ryeh <0853> ta <05414> Ntnt <03808> alw <03068> hwhy <05337> wnlyuy <05337> luh <0559> rmal <03068> hwhy <0413> la <02396> whyqzx <0853> Mkta <0982> xjby <0408> law(18:30)

18:30 kai <2532> mh <3165> epelpizetw umav <4771> ezekiav <1478> prov <4314> kurion <2962> legwn <3004> exairoumenov <1807> exeleitai <1807> hmav <1473> kuriov <2962> ou <3364> mh <3165> paradoyh <3860> h <3588> poliv <4172> auth <3778> en <1722> ceiri <5495> basilewv <935> assuriwn

18:31 <0953> wrwb <04325> ym <0376> sya <08354> wtsw <08384> wtnat <0376> syaw <01612> wnpg <0376> sya <0398> wlkaw <0413> yla <03318> wauw <01293> hkrb <0854> yta <06213> wve <0804> rwsa <04428> Klm <0559> rma <03541> hk <03588> yk <02396> whyqzx <0413> la <08085> wemst <0408> la(18:31)

18:31 mh <3165> akouete <191> ezekiou <1478> oti <3754> tade <3592> legei <3004> o <3588> basileuv <935> assuriwn poihsate <4160> met <3326> emou <1473> eulogian <2129> kai <2532> exelyate <1831> prov <4314> me <1473> kai <2532> pietai <4095> anhr <435> thn <3588> ampelon <288> autou <846> kai <2532> anhr <435> thn <3588> sukhn <4808> autou <846> fagetai <2068> kai <2532> pietai <4095> udwr <5204> tou <3588> lakkou autou <846>

18:32 <05337> wnlyuy <03068> hwhy <0559> rmal <0853> Mkta <05496> tyoy <03588> yk <02396> whyqzx <0413> la <08085> wemst <0408> law <04191> wtmt <03808> alw <02421> wyxw <01706> sbdw <03323> rhuy <02132> tyz <0776> Ura <03754> Mymrkw <03899> Mxl <0776> Ura <08492> swrytw <01715> Ngd <0776> Ura <0776> Mkurak <0776> Ura <0413> la <0853> Mkta <03947> ytxqlw <0935> yab <05704> de(18:32)

18:32 ewv <2193> elyw <2064> kai <2532> labw <2983> umav <4771> eiv <1519> ghn <1065> wv <3739> gh <1065> umwn <4771> gh <1065> sitou <4621> kai <2532> oinou <3631> kai <2532> artou <740> kai <2532> ampelwnwn <290> gh <1065> elaiav <1636> elaiou <1637> kai <2532> melitov <3192> kai <2532> zhsete <2198> kai <2532> ou <3364> mh <3165> apoyanhte <599> kai <2532> mh <3165> akouete <191> ezekiou <1478> oti <3754> apata <538> umav <4771> legwn <3004> kuriov <2962> rusetai hmav <1473>

18:33 <0804> rwsa <04428> Klm <03027> dym <0776> wura <0853> ta <0376> sya <01471> Mywgh <0430> yhla <05337> wlyuh <05337> luhh(18:33)

18:33 mh <3165> ruomenoi errusanto oi <3588> yeoi <2316> twn <3588> eynwn <1484> ekastov <1538> thn <3588> eautou <1438> cwran <5561> ek <1537> ceirov <5495> basilewv <935> assuriwn

18:34 <03027> ydym <08111> Nwrms <0853> ta <05337> wlyuh <03588> yk <05755> hwew <02012> enh <05617> Mywrpo <0430> yhla <0346> hya <0774> dpraw <02574> tmx <0430> yhla <0346> hya(18:34)

18:34 pou <4225> estin <1510> o <3588> yeov <2316> aimay kai <2532> arfad pou <4225> estin <1510> o <3588> yeov <2316> sepfarouain kai <2532> oti <3754> exeilanto <1807> samareian <4540> ek <1537> ceirov <5495> mou <1473>

18:35 <03027> ydym <03389> Mlswry <0853> ta <03068> hwhy <05337> lyuy <03588> yk <03027> ydym <0776> Mura <0853> ta <05337> wlyuh <0834> rsa <0776> twurah <0430> yhla <03605> lkb <04310> ym(18:35)

18:35 tiv <5100> en <1722> pasin <3956> toiv <3588> yeoiv <2316> twn <3588> gaiwn oi <3739> exeilanto <1807> tav <3588> gav <1065> autwn <846> ek <1537> ceirov <5495> mou <1473> oti <3754> exeleitai <1807> kuriov <2962> thn <3588> ierousalhm <2419> ek <1537> ceirov <5495> mou <1473>

18:36 <06030> whnet <03808> al <0559> rmal <01931> ayh <04428> Klmh <04687> twum <03588> yk <01697> rbd <0853> wta <06030> wne <03808> alw <05971> Meh <02790> wsyrxhw(18:36)

18:36 kai <2532> ekwfeusan kai <2532> ouk <3364> apekriyhsan autw <846> logon <3056> oti <3754> entolh <1785> tou <3588> basilewv <935> legwn <3004> ouk <3364> apokriyhsesye autw <846>

18:37 <07262> hqs <0> br <01697> yrbd <0> wl <05046> wdgyw <0899> Mydgb <07167> yewrq <02396> whyqzx <0413> la <02142> rykzmh <0623> Poa <01121> Nb <03098> xawyw <05608> rpoh <07644> anbsw <01004> tybh <05921> le <0834> rsa <02518> hyqlx <01121> Nb <0471> Myqyla <0935> abyw(18:37)

18:37 kai <2532> eishlyen <1525> eliakim uiov <5207> celkiou o <3588> oikonomov <3623> kai <2532> somnav o <3588> grammateuv <1122> kai <2532> iwav uiov <5207> asaf o <3588> anamimnhskwn <363> prov <4314> ezekian <1478> dierrhcotev ta <3588> imatia <2440> kai <2532> anhggeilan <312> autw <846> touv <3588> logouv <3056> raqakou

19:1 <03068> hwhy <01004> tyb <0935> abyw <08242> qvb <03680> oktyw <0899> wydgb <0853> ta <07167> erqyw <02396> whyqzx <04428> Klmh <08085> emsk <01961> yhyw(19:1)

19:1 kai <2532> egeneto <1096> wv <3739> hkousen <191> o <3588> basileuv <935> ezekiav <1478> kai <2532> dierrhxen ta <3588> imatia <2440> eautou <1438> kai <2532> periebaleto <4016> sakkon <4526> kai <2532> eishlyen <1525> eiv <1519> oikon <3624> kuriou <2962>

19:2 <0531> Uwma <01121> Nb <05030> aybnh <03470> whyesy <0413> la <08242> Myqvb <03680> Myoktm <03548> Mynhkh <02205> ynqz <0853> taw <05608> rpoh <07644> anbsw <01004> tybh <05921> le <0834> rsa <0471> Myqyla <0853> ta <07971> xlsyw(19:2)

19:2 kai <2532> apesteilen <649> eliakim ton <3588> oikonomon <3623> kai <2532> somnan ton <3588> grammatea <1122> kai <2532> touv <3588> presbuterouv <4245> twn <3588> ierewn <2409> peribeblhmenouv <4016> sakkouv <4526> prov <4314> hsaian <2268> ton <3588> profhthn <4396> uion <5207> amwv <301>

19:3 <03205> hdll <0369> Nya <03581> xkw <04866> rbsm <05704> de <01121> Mynb <0935> wab <03588> yk <02088> hzh <03117> Mwyh <05007> huanw <08433> hxkwtw <06869> hru <03117> Mwy <02396> whyqzx <0559> rma <03541> hk <0413> wyla <0559> wrmayw(19:3)

19:3 kai <2532> eipon prov <4314> auton <846> tade <3592> legei <3004> ezekiav <1478> hmera <2250> yliqewv <2347> kai <2532> elegmou kai <2532> parorgismou h <3588> hmera <2250> auth <3778> oti <3754> hlyon <2064> uioi <5207> ewv <2193> wdinwn <5604> kai <2532> iscuv <2479> ouk <3364> estin <1510> th <3588> tiktoush <5088>

19:4 <04672> haumnh <07611> tyrash <01157> deb <08605> hlpt <05375> tavnw <0430> Kyhla <03068> hwhy <08085> ems <0834> rsa <01697> Myrbdb <03198> xykwhw <02416> yx <0430> Myhla <02778> Prxl <0113> wynda <0804> rwsa <04428> Klm <07971> wxls <0834> rsa <07262> hqs <0> br <01697> yrbd <03605> lk <0853> ta <0430> Kyhla <03068> hwhy <08085> emsy <0194> ylwa(19:4)

19:4 ei <1487> pwv <4459> eisakousetai <1522> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> sou <4771> pantav <3956> touv <3588> logouv <3056> raqakou on <3739> apesteilen <649> auton <846> basileuv <935> assuriwn o <3588> kuriov <2962> autou <846> oneidizein <3679> yeon <2316> zwnta <2198> kai <2532> blasfhmein <987> en <1722> logoiv <3056> oiv <3739> hkousen <191> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> sou <4771> kai <2532> lhmqh <2983> proseuchn <4335> peri <4012> tou <3588> leimmatov <3005> tou <3588> euriskomenou <2147>

19:5 <03470> whyesy <0413> la <02396> whyqzx <04428> Klmh <05650> ydbe <0935> wabyw(19:5)

19:5 kai <2532> hlyon <2064> oi <3588> paidev <3816> tou <3588> basilewv <935> ezekiou <1478> prov <4314> hsaian <2268>

19:6 <0853> yta <0804> rwsa <04428> Klm <05288> yren <01442> wpdg <0834> rsa <08085> tems <0834> rsa <01697> Myrbdh <06440> ynpm <03372> aryt <0408> la <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk <0113> Mkynda <0413> la <0559> Nwrmat <03541> hk <03470> whyesy <0> Mhl <0559> rmayw(19:6)

19:6 kai <2532> eipen autoiv <846> hsaiav <2268> tade <3592> ereite prov <4314> ton <3588> kurion <2962> umwn <4771> tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> mh <3165> fobhyhv <5399> apo <575> twn <3588> logwn <3056> wn <3739> hkousav <191> wn <3739> eblasfhmhsan <987> ta <3588> paidaria <3808> basilewv <935> assuriwn

19:7 <0776> wurab <02719> brxb <05307> wytlphw <0776> wural <07725> bsw <08052> hewms <08085> emsw <07307> xwr <0> wb <05414> Ntn <02005> ynnh(19:7)

19:7 idou <2400> egw <1473> didwmi <1325> en <1722> autw <846> pneuma <4151> kai <2532> akousetai <191> aggelian <31> kai <2532> apostrafhsetai <654> eiv <1519> thn <3588> ghn <1065> autou <846> kai <2532> katabalw <2598> auton <846> en <1722> romfaia en <1722> th <3588> gh <1065> autou <846>

19:8 <03923> syklm <05265> eon <03588> yk <08085> ems <03588> yk <03841> hnbl <05921> le <03898> Mxln <0804> rwsa <04428> Klm <0853> ta <04672> aumyw <07262> hqs <0> br <07725> bsyw(19:8)

19:8 kai <2532> epestreqen <1994> raqakhv kai <2532> euren <2147> ton <3588> basilea <935> assuriwn polemounta <4170> epi <1909> lomna oti <3754> hkousen <191> oti <3754> aphren <522> apo <575> laciv

19:9 <0559> rmal <02396> whyqzx <0413> la <04397> Mykalm <07971> xlsyw <07725> bsyw <0854> Kta <03898> Mxlhl <03318> auy <02009> hnh <0559> rmal <03568> swk <04428> Klm <08640> hqhrt <0413> la <08085> emsyw(19:9)

19:9 kai <2532> hkousen <191> peri <4012> yaraka basilewv <935> aiyiopwn <128> legwn <3004> idou <2400> exhlyen <1831> polemein <4170> meta <3326> sou <4771> kai <2532> epestreqen <1994> kai <2532> apesteilen <649> aggelouv <32> prov <4314> ezekian <1478> legwn <3004>

19:10 <0804> rwsa <04428> Klm <03027> dyb <03389> Mlswry <05414> Ntnt <03808> al <0559> rmal <0> wb <0982> xjb <0859> hta <0834> rsa <0430> Kyhla <05377> Kasy <0408> la <0559> rmal <03063> hdwhy <04428> Klm <02396> whyqzx <0413> la <0559> Nwrmat <03541> hk(19:10)

19:10 mh <3165> epairetw se <4771> o <3588> yeov <2316> sou <4771> ef <1909> w <3739> su <4771> pepoiyav <3982> ep <1909> autw <846> legwn <3004> ou <3364> mh <3165> paradoyh <3860> ierousalhm <2419> eiv <1519> ceirav <5495> basilewv <935> assuriwn

19:11 <05337> lunt <0859> htaw <02763> Mmyrxhl <0776> twurah <03605> lkl <0804> rwsa <04428> yklm <06213> wve <0834> rsa <0853> ta <08085> tems <0859> hta <02009> hnh(19:11)

19:11 idou <2400> su <4771> hkousav <191> panta <3956> osa <3745> epoihsan <4160> basileiv <935> assuriwn pasaiv <3956> taiv <3588> gaiv <1065> tou <3588> anayematisai <332> autav <846> kai <2532> su <4771> rusyhsh

19:12 <08515> rvaltb <0834> rsa <05729> Nde <01121> ynbw <07530> Purw <02771> Nrx <0853> taw <01470> Nzwg <0853> ta <01> ytwba <07843> wtxs <0834> rsa <01471> Mywgh <0430> yhla <0853> Mta <05337> wlyuhh(19:12)

19:12 mh <3165> exeilanto <1807> autouv <846> oi <3588> yeoi <2316> twn <3588> eynwn <1484> ouv <3739> diefyeiran <1311> oi <3588> paterev <3962> mou <1473> thn <3588> te <5037> gwzan kai <2532> thn <3588> carran kai <2532> rafev kai <2532> uiouv <5207> edem touv <3588> en <1722> yaesyen

19:13 <05755> hwew <02012> enh <05617> Mywrpo <05892> ryel <04428> Klmw <0774> dpra <04428> Klmw <02574> tmx <04428> Klm <0335> wya(19:13)

19:13 pou <4225> estin <1510> o <3588> basileuv <935> aimay kai <2532> o <3588> basileuv <935> arfad kai <2532> pou <4225> estin <1510> sepfarouain ana <303> kai <2532> aua

19:14 P <03069> hwhy <06440> ynpl <02396> whyqzx <06566> whvrpyw <03069> hwhy <01004> tyb <05927> leyw <07121> Marqyw <04397> Mykalmh <03027> dym <05612> Myrpoh <0853> ta <02396> whyqzx <03947> xqyw(19:14)

19:14 kai <2532> elaben <2983> ezekiav <1478> ta <3588> biblia <975> ek <1537> ceirov <5495> twn <3588> aggelwn <32> kai <2532> anegnw <314> auta <846> kai <2532> anebh <305> eiv <1519> oikon <3624> kuriou <2962> kai <2532> aneptuxen <380> auta <846> ezekiav <1478> enantion <1726> kuriou <2962>

19:15 <0776> Urah <0853> taw <08064> Mymsh <0853> ta <06213> tyve <0859> hta <0776> Urah <04467> twklmm <03605> lkl <0905> Kdbl <0430> Myhlah <01931> awh <0859> hta <03742> Mybrkh <03427> bsy <03478> larvy <0430> yhla <03068> hwhy <0559> rmayw <03068> hwhy <06440> ynpl <02396> whyqzx <06419> llptyw(19:15)

19:15 kai <2532> eipen kurie <2962> o <3588> yeov <2316> israhl <2474> o <3588> kayhmenov <2521> epi <1909> twn <3588> ceroubin su <4771> ei <1510> o <3588> yeov <2316> monov <3441> en <1722> pasaiv <3956> taiv <3588> basileiaiv <932> thv <3588> ghv <1065> su <4771> epoihsav <4160> ton <3588> ouranon <3772> kai <2532> thn <3588> ghn <1065>

19:16 <02416> yx <0430> Myhla <02778> Prxl <07971> wxls <0834> rsa <05576> byrxno <01697> yrbd <0853> ta <08085> emsw <07200> harw <05869> Kynye <03068> hwhy <06491> xqp <08085> emsw <0241> Knza <03068> hwhy <05186> hjh(19:16)

19:16 klinon <2827> kurie <2962> to <3588> ouv <3775> sou <4771> kai <2532> akouson <191> anoixon <455> kurie <2962> touv <3588> ofyalmouv <3788> sou <4771> kai <2532> ide <3708> kai <2532> akouson <191> touv <3588> logouv <3056> sennachrim ouv <3739> apesteilen <649> oneidizein <3679> yeon <2316> zwnta <2198>

19:17 <0776> Mura <0853> taw <01471> Mywgh <0853> ta <0804> rwsa <04428> yklm <02717> wbyrxh <03068> hwhy <0551> Mnma(19:17)

19:17 oti <3754> alhyeia <225> kurie <2962> hrhmwsan <2049> basileiv <935> assuriwn ta <3588> eynh <1484>

19:18 <06> Mwdbayw <068> Nbaw <06086> Ue <0120> Mda <03027> ydy <04639> hvem <0518> Ma <03588> yk <01992> hmh <0430> Myhla <03808> al <03588> yk <0784> sab <0430> Mhyhla <0853> ta <05414> wntnw(19:18)

19:18 kai <2532> edwkan <1325> touv <3588> yeouv <2316> autwn <846> eiv <1519> to <3588> pur <4442> oti <3754> ou <3364> yeoi <2316> eisin <1510> all <235> h <2228> erga <2041> ceirwn <5495> anyrwpwn <444> xula <3586> kai <2532> liyoi <3037> kai <2532> apwlesan autouv <846>

19:19 o <0905> Kdbl <0430> Myhla <03068> hwhy <0859> hta <03588> yk <0776> Urah <04467> twklmm <03605> lk <03045> wedyw <03027> wdym <04994> an <03467> wneyswh <0430> wnyhla <03068> hwhy <06258> htew(19:19)

19:19 kai <2532> nun <3568> kurie <2962> o <3588> yeov <2316> hmwn <1473> swson <4982> hmav <1473> ek <1537> ceirov <5495> autou <846> kai <2532> gnwsontai <1097> pasai <3956> ai <3588> basileiai <932> thv <3588> ghv <1065> oti <3754> su <4771> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> monov <3441>

19:20 <08085> ytems <0804> rwsa <04428> Klm <05576> brxno <0413> la <0413> yla <06419> tllpth <0834> rsa <03478> larvy <0430> yhla <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk <0559> rmal <02396> whyqzx <0413> la <0531> Uwma <01121> Nb <03470> whyesy <07971> xlsyw(19:20)

19:20 kai <2532> apesteilen <649> hsaiav <2268> uiov <5207> amwv <301> prov <4314> ezekian <1478> legwn <3004> tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> twn <3588> dunamewn <1411> o <3588> yeov <2316> israhl <2474> a <3739> proshuxw <4336> prov <4314> me <1473> peri <4012> sennachrim basilewv <935> assuriwn hkousa <191>

19:21 <03389> Mlswry <01323> tb <05128> heynh <07218> sar <0310> Kyrxa <06726> Nwyu <01323> tb <01330> tlwtb <0> Kl <03932> hgel <0> Kl <0959> hzb <05921> wyle <03068> hwhy <01696> rbd <0834> rsa <01697> rbdh <02088> hz(19:21)

19:21 outov <3778> o <3588> logov <3056> on <3739> elalhsen <2980> kuriov <2962> ep <1909> auton <846> exoudenhsen se <4771> kai <2532> emukthrisen <3456> se <4771> paryenov <3933> yugathr <2364> siwn <4622> epi <1909> soi <4771> kefalhn <2776> authv <846> ekinhsen <2795> yugathr <2364> ierousalhm <2419>

19:22 <03478> larvy <06918> swdq <05921> le <05869> Kynye <04791> Mwrm <05375> avtw <06963> lwq <07311> twmyrh <04310> ym <05921> lew <01442> tpdgw <02778> tprx <04310> ym <0853> ta(19:22)

19:22 tina <5100> wneidisav <3679> kai <2532> eblasfhmhsav <987> kai <2532> epi <1909> tina <5100> uqwsav <5312> fwnhn <5456> kai <2532> hrav <142> eiv <1519> uqov <5311> touv <3588> ofyalmouv <3788> sou <4771> eiv <1519> ton <3588> agion <40> tou <3588> israhl <2474>

19:23 <03759> wlmrk <03293> rey <07093> *huq <04411> Nwlm <0935> hawbaw <01265> wysrb <04005> rwxbm <0730> wyzra <06967> tmwq <03772> trkaw <03844> Nwnbl <03411> ytkry <02022> Myrh <04791> Mwrm <05927> ytyle <0589> yna <07393> ybkr <07393> *brb {bkrb} <0559> rmatw <0136> ynda <02778> tprx <04397> Kykalm <03027> dyb(19:23)

19:23 en <1722> ceiri <5495> aggelwn <32> sou <4771> wneidisav <3679> kurion <2962> kai <2532> eipav en <1722> tw <3588> plhyei <4128> twn <3588> armatwn <716> mou <1473> egw <1473> anabhsomai <305> eiv <1519> uqov <5311> orewn <3735> mhrouv <3313> tou <3588> libanou <3030> kai <2532> ekoqa <2875> to <3588> megeyov <3174> thv <3588> kedrou autou <846> ta <3588> eklekta <1588> kuparisswn autou <846> kai <2532> hlyon <2064> eiv <1519> melon telouv <5056> autou <846> drumou karmhlou autou <846>

19:24 <04693> rwum <02975> yray <03605> lk <06471> ymep <03709> Pkb <02717> brxaw <02114> Myrz <04325> Mym <08354> ytytsw <06979> ytrq <0589> yna(19:24)

19:24 egw <1473> equxa <5594> kai <2532> epion <4095> udata <5204> allotria <245> kai <2532> exhrhmwsa tw <3588> icnei <2487> tou <3588> podov <4228> mou <1473> pantav <3956> potamouv <4215> periochv <4042>

19:25 <01219> twrub <05892> Myre <05327> Myun <01530> Mylg <07582> twshl <01961> yhtw <0935> hytaybh <06258> hte <03335> hytruyw <06924> Mdq <03117> ymyml <06213> ytyve <0853> hta <07350> qwxrml <08085> tems <03808> alh(19:25)

19:25 eplasa <4111> authn <846> nun <3568> hgagon <71> authn <846> kai <2532> egenhyh <1096> eiv <1519> eparseiv apoikesiwn macimwn poleiv <4172> ocurav

19:26 <07054> hmq <06440> ynpl <07711> hpdsw <01406> twgg <02682> ryux <01877> asd <03419> qryw <07704> hdv <06212> bve <01961> wyh <0954> wsbyw <02865> wtx <03027> dy <07116> yruq <03427> Nhybsyw(19:26)

19:26 kai <2532> oi <3588> enoikountev <1774> en <1722> autaiv <846> hsyenhsan <770> th <3588> ceiri <5495> epthxan kai <2532> kathscunyhsan <2617> egenonto <1096> cortov <5528> agrou <68> h <2228> clwra <5515> botanh <1008> cloh <5514> dwmatwn <1390> kai <2532> pathma apenanti esthkotov <2476>

19:27 <0413> yla <07264> Kzgrth <0853> taw <03045> ytedy <0935> Kabw <03318> Ktauw <03427> Ktbsw(19:27)

19:27 kai <2532> thn <3588> kayedran <2515> sou <4771> kai <2532> thn <3588> exodon <1841> sou <4771> kai <2532> thn <3588> eisodon <1529> sou <4771> egnwn <1097> kai <2532> ton <3588> yumon <2372> sou <4771> ep <1909> eme <1473>

19:28 <0> hb <0935> tab <0834> rsa <01870> Krdb <07725> Kytbshw <08193> Kytpvb <04964> ygtmw <0639> Kpab <02397> yxx <07760> ytmvw <0241> ynzab <05927> hle <07600> Knnasw <0413> yla <07264> Kzgrth <03282> Ney(19:28)

19:28 dia <1223> to <3588> orgisyhnai <3710> se <4771> ep <1909> eme <1473> kai <2532> to <3588> strhnov <4764> sou <4771> anebh <305> en <1722> toiv <3588> wsin <3775> mou <1473> kai <2532> yhsw <5087> ta <3588> agkistra <44> mou <1473> en <1722> toiv <3588> mukthrsin sou <4771> kai <2532> calinon <5469> en <1722> toiv <3588> ceilesin <5491> sou <4771> kai <2532> apostreqw <654> se <4771> en <1722> th <3588> odw <3598> h <3739> hlyev <2064> en <1722> auth <846>

19:29 <06529> Myrp <0398> wlkaw <03754> Mymrk <05193> wejnw <07114> wruqw <02232> werz <07992> tysylsh <08141> hnsbw <07823> syxo <08145> tynsh <08141> hnsbw <05599> xypo <08141> hnsh <0398> lwka <0226> twah <0> Kl <02088> hzw(19:29)

19:29 kai <2532> touto <3778> soi <4771> to <3588> shmeion <4592> fagh <2068> touton <3778> ton <3588> eniauton <1763> automata <844> kai <2532> tw <3588> etei <2094> tw <3588> deuterw <1208> ta <3588> anatellonta <393> kai <2532> eti <2089> tritw <5154> spora <4701> kai <2532> amhtov kai <2532> futeia <5451> ampelwnwn <290> kai <2532> fagesye <2068> ton <3588> karpon <2590> autwn <846>

19:30 <04605> hleml <06529> yrp <06213> hvew <04295> hjml <08328> srs <07604> hrasnh <03063> hdwhy <01004> tyb <06413> tjylp <03254> hpoyw(19:30)

19:30 kai <2532> prosyhsei <4369> to <3588> diaseswsmenon <1295> oikou <3624> iouda <2448> to <3588> upoleifyen <5275> rizan katw <2736> kai <2532> poihsei <4160> karpon <2590> anw <507>

19:31 o <02063> taz <06213> hvet*twabu {zz} <03068> hwhy <07068> tanq <06726> Nwyu <02022> rhm <06413> hjylpw <07611> tyras <03318> aut <03389> Mlswrym <03588> yk(19:31)

19:31 oti <3754> ex <1537> ierousalhm <2419> exeleusetai <1831> kataleimma <2640> kai <2532> anaswzomenov ex <1537> orouv <3735> siwn <4622> o <3588> zhlov <2205> kuriou <2962> twn <3588> dunamewn <1411> poihsei <4160> touto <3778>

19:32 <05550> hllo <05921> hyle <08210> Kpsy <03808> alw <04043> Ngm <06923> hnmdqy <03808> alw <02671> Ux <08033> Ms <03384> hrwy <03808> alw <02063> tazh <05892> ryeh <0413> la <0935> aby <03808> al <0804> rwsa <04428> Klm <0413> la <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk <03651> Nkl(19:32)

19:32 ouc <3364> outwv <3778> tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> prov <4314> basilea <935> assuriwn ouk <3364> eiseleusetai <1525> eiv <1519> thn <3588> polin <4172> tauthn <3778> kai <2532> ou <3364> toxeusei ekei <1563> belov <956> kai <2532> ou <3364> profyasei <4399> authn <846> yureov <2375> kai <2532> ou <3364> mh <3165> ekceh <1632> prov <4314> authn <846> proscwma

19:33 <03068> hwhy <05002> Man <0935> aby <03808> al <02063> tazh <05892> ryeh <0413> law <07725> bwsy <0> hb <0935> aby <0834> rsa <01870> Krdb(19:33)

19:33 th <3588> odw <3598> h <3739> hlyen <2064> en <1722> auth <846> apostrafhsetai <654> kai <2532> eiv <1519> thn <3588> polin <4172> tauthn <3778> ouk <3364> eiseleusetai <1525> legei <3004> kuriov <2962>

19:34 <05650> ydbe <01732> dwd <04616> Nemlw <04616> yneml <03467> heyswhl <02063> tazh <05892> ryeh <0413> la <01598> ytwngw(19:34)

19:34 kai <2532> uperaspiw uper <5228> thv <3588> polewv <4172> tauthv <3778> di <1223> eme <1473> kai <2532> dia <1223> dauid ton <3588> doulon <1401> mou <1473>

19:35 <04191> Mytm <06297> Myrgp <03605> Mlk <02009> hnhw <01242> rqbb <07925> wmyksyw <0505> Pla <02568> hsmxw <08084> Mynwms <03967> ham <0804> rwsa <04264> hnxmb <05221> Kyw <03068> hwhy <04397> Kalm <03318> auyw <01931> awhh <03915> hlylb <01961> yhyw(19:35)

19:35 kai <2532> egeneto <1096> ewv <2193> nuktov <3571> kai <2532> exhlyen <1831> aggelov <32> kuriou <2962> kai <2532> epataxen <3960> en <1722> th <3588> parembolh twn <3588> assuriwn ekaton <1540> ogdohkonta <3589> pente <4002> ciliadav <5505> kai <2532> wryrisan <3719> to <3588> prwi <4404> kai <2532> idou <2400> pantev <3956> swmata <4983> nekra <3498>

19:36 <05210> hwnynb <03427> bsyw <0804> rwsa <04428> Klm <05576> byrxno <07725> bsyw <01980> Klyw <05265> eoyw(19:36)

19:36 kai <2532> aphren <522> kai <2532> eporeuyh <4198> kai <2532> apestreqen <654> sennachrim basileuv <935> assuriwn kai <2532> wkhsen <3611> en <1722> nineuhTIP #30: Klik ikon pada popup untuk memperkecil ukuran huruf, ikon pada popup untuk memperbesar ukuran huruf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA