TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

2 Petrus 2:4-8

Konteks
2:4 Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa z  tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka 1  dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman; a  2:5 dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, b  tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan tujuh orang c  lain, ketika Ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik; d  2:6 dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, e  dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan f  untuk mereka yang hidup fasik g  di masa-masa kemudian, 2:7 tetapi Ia menyelamatkan Lot, h  orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang i  yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja, -- 2:8 sebab orang benar ini j  tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa 2 --
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[2:4]  1 Full Life : MALAIKAT-MALAIKAT ... MELEMPARKAN MEREKA KE DALAM NERAKA.

Nas : 2Pet 2:4

Ayat ini rupanya menunjuk kepada malaikat yang ikut memberontak bersama Iblis melawan Allah

(lihat cat. --> Yeh 28:12),

[atau ref. Yeh 28:12]

menjadi roh jahat yang dibicarakan dalam PB. Mengapa ada roh-roh jahat dalam gua-gua gelap, dan yang lain bebas untuk bekerja bersama dengan Iblis di bumi ini tidak dijelaskan dalam Alkitab (bd. Yud 1:6;

lihat art. KUASA ATAS IBLIS DAN SETAN-SETAN).

[2:8]  2 Full Life : JIWANYA YANG BENAR ITU TERSIKSA.

Nas : 2Pet 2:8

Ciri khas yang penting dari umat yang sungguh-sungguh benar ialah bahwa mereka mengasihi kebenaran dan membenci kejahatan

(lihat cat. --> Ibr 1:9).

[atau ref. Ibr 1:9]

Jiwa mereka susah dan tersiksa (ayat 2Pet 2:7-8) oleh dosa, kebejatan, dan kejahatan di dalam dunia

(lihat cat. --> Yeh 9:4;

[atau ref. Yeh 9:4]

Yoh 2:13-17; Kis 17:16).TIP #28: Arahkan mouse pada tautan catatan yang terdapat pada teks alkitab untuk melihat catatan ayat tersebut dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA