TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

2 Petrus 1:1

Konteks
Salam
1:1 Dari Simon Petrus, hamba a  dan rasul Yesus Kristus, b  kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan c  Allah dan Juruselamat kita, Yesus Kristus. d 

2 Petrus 1:11

Konteks
1:11 Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki Kerajaan x  kekal 1 , yaitu Kerajaan Tuhan dan Juruselamat kita, Yesus Kristus. y 

2 Petrus 2:20

Konteks
2:20 Sebab jika mereka, oleh pengenalan d  mereka akan Tuhan dan Juruselamat kita, Yesus Kristus, e  telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi 2  di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk dari pada yang semula. f 

2 Petrus 3:2

Konteks
3:2 supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi k  kudus dan mengingat akan perintah Tuhan dan Juruselamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu l  kepadamu.

2 Petrus 3:18

Konteks
3:18 Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia t  dan dalam pengenalan u  akan Tuhan dan Juruselamat kita, Yesus Kristus. v  Bagi-Nya kemuliaan, sekarang dan sampai selama-lamanya. w 
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[1:11]  1 Full Life : HAK PENUH UNTUK MEMASUKI KERAJAAN KEKAL.

Nas : 2Pet 1:11

Karena kelalaiannya, beberapa orang percaya hampir tidak akan masuk kerajaan itu (1Kor 3:15), sedangkan lain yang tetap kokoh dalam kekudusan akan disambut dengan penuh hormat (Mat 25:21; Kis 7:55-56; 2Tim 4:7-8,18).

[2:20]  2 Full Life : TELAH MELEPASKAN DIRI ... TETAPI TERLIBAT LAGI.

Nas : 2Pet 2:20

Ayat 2Pet 2:20-22 rupanya berarti bahwa beberapa guru palsu pernah ditebus dari kuasa dosa dan kemudian kehilangan keselamatannya (bd. ayat 2Pet 2:1,15)TIP #30: Klik ikon pada popup untuk memperkecil ukuran huruf, ikon pada popup untuk memperbesar ukuran huruf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA