TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

1 Tawarikh 11:2

Konteks
11:2 Telah lama, ketika Saul memerintah, engkaulah yang memimpin segala gerakan n  orang Israel. Dan TUHAN, Allahmu, telah berfirman kepadamu: Engkaulah yang harus menggembalakan o  umat-Ku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja p  atas umat-Ku Israel."

1 Tawarikh 17:4

Konteks
17:4 "Pergilah, katakanlah kepada hamba-Ku Daud: Beginilah firman TUHAN: Bukanlah engkau e  yang akan mendirikan rumah bagi-Ku untuk didiami.

1 Tawarikh 17:20

Konteks
17:20 Ya TUHAN, tidak ada yang sama seperti Engkau dan tidak ada Allah selain Engkau q  menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami.

1 Tawarikh 17:26-27

Konteks
17:26 Oleh sebab itu, ya TUHAN, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. 17:27 Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu u  untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati, ya TUHAN, diberkati untuk selama-lamanya."

1 Tawarikh 29:11-12

Konteks
29:11 Ya TUHAN, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, v  kehormatan, kemasyhuran dan keagungan, ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi! Ya TUHAN, punya-Mulah w  kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya x  sebagai kepala. 29:12 Sebab kekayaan dan kemuliaan y  berasal dari pada-Mu dan Engkaulah yang berkuasa z  atas segala-galanya; dalam tangan-Mulah kekuatan dan kejayaan; dalam tangan-Mulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya.

1 Tawarikh 29:17

Konteks
29:17 Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati e  dan berkenan kepada keikhlasan, maka akupun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang, umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepada-Mu f  dengan sukacita.


TIP #20: Untuk penyelidikan lebih dalam, silakan baca artikel-artikel terkait melalui Tab Artikel. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA