TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

1 Tawarikh 29:11-12

Konteks
29:11 Ya TUHAN, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, v  kehormatan, kemasyhuran dan keagungan, ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi! Ya TUHAN, punya-Mulah w  kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya x  sebagai kepala. 29:12 Sebab kekayaan dan kemuliaan y  berasal dari pada-Mu dan Engkaulah yang berkuasa z  atas segala-galanya; dalam tangan-Mulah kekuatan dan kejayaan; dalam tangan-Mulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya.


TIP #26: Perkuat kehidupan spiritual harian Anda dengan Bacaan Alkitab Harian. [SEMUA]
dibuat dalam 0.20 detik
dipersembahkan oleh YLSA