TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

1 Samuel 7:5

Konteks
7:5 Lalu berkatalah Samuel: p  "Kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mizpa; q  maka aku akan berdoa r  untuk kamu kepada TUHAN."

1 Samuel 8:6

Konteks
8:6 Waktu mereka berkata: "Berikanlah kepada kami seorang raja b  untuk memerintah kami," perkataan itu mengesalkan c  Samuel, maka berdoalah Samuel kepada TUHAN.

1 Samuel 12:23

Konteks
12:23 Mengenai aku, jauhlah dari padaku untuk berdosa kepada TUHAN dengan berhenti mendoakan s  kamu 1 ; aku akan mengajarkan t  kepadamu jalan yang baik dan lurus.

1 Samuel 15:11

Konteks
15:11 "Aku menyesal, q  karena Aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik r  dari pada Aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. s " Maka sakit hatilah t  Samuel dan ia berseru-seru kepada TUHAN semalam-malaman.
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[12:23]  1 Full Life : JAUHLAH DARIPADAKU UNTUK BERDOSA ... DENGAN BERHENTI MENDOAKAN KAMU.

Nas : 1Sam 12:23

Samuel adalah orang yang senantiasa berdoa.

  1. 1) Ia lahir sebagai jawaban atas doa permohonan ibunya (1Sam 1:10-20); ia berdoa bagi umat Allah dan melalui doa ia melihat Israel dibebaskan dari musuh mereka (1Sam 7:5-14); ia berdoa ketika Israel menolak Allah (1Sam 8:6); ia senantiasa berdoa agar umat Allah takut akan Tuhan dan melayani Dia dengan setia (1Sam 12:23-24).
  2. 2) Ayat Mazm 99:6 menyatakan bahwa ia termasuk "di antara orang-orang yang menyerukan nama-Nya." Yer 15:1 menunjukkan bahwa selaku juru syafaat, kedudukan Samuel setara dengan Musa di hadapan Allah.
  3. 3) Samuel demikian memahami sifat, kepentingan, dan kuasa dari doa syafaat sehingga ia menganggapnya dosa apabila ia berhenti memanjatkan doa syafaat

    (lihat art. DOA SYAFAAT).TIP #23: Gunakan Studi Kamus dengan menggunakan indeks kata atau kotak pencarian. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA