TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

1 Samuel 19:18-24

19:18 <05121> *twynb {tywnb} <03427> wbsyw <08050> lawmsw <01931> awh <01980> Klyw <07586> lwas <0> wl <06213> hve <0834> rsa <03605> lk <0853> ta <0> wl <05046> dgyw <07414> htmrh <08050> lawms <0413> la <0935> abyw <04422> jlmyw <01272> xrb <01732> dwdw(19:18)

19:18 kai <2532> dauid efugen <5343> kai <2532> dieswyh <1295> kai <2532> paraginetai <3854> prov <4314> samouhl <4545> eiv <1519> armayaim kai <2532> apaggellei autw <846> panta <3956> osa <3745> epoihsen <4160> autw <846> saoul <4549> kai <2532> eporeuyh <4198> dauid kai <2532> samouhl <4545> kai <2532> ekayisan <2523> en <1722> nauay en <1722> rama

19:19 <07414> hmrb <05121> *twynb {tywnb} <01732> dwd <02009> hnh <0559> rmal <07586> lwasl <05046> dgyw(19:19)

19:19 kai <2532> aphggelh tw <3588> saoul <4549> legontev <3004> idou <2400> dauid en <1722> nauay en <1722> rama

19:20 <01992> hmh <01571> Mg <05012> wabntyw <0430> Myhla <07307> xwr <07586> lwas <04397> ykalm <05921> le <01961> yhtw <05921> Mhyle <05324> bun <05975> dme <08050> lawmsw <05012> Myabn <05030> Myaybnh <03862> tqhl <0853> ta <07200> aryw <01732> dwd <0853> ta <03947> txql <04397> Mykalm <07586> lwas <07971> xlsyw(19:20)

19:20 kai <2532> apesteilen <649> saoul <4549> aggelouv <32> labein <2983> ton <3588> dauid kai <2532> eidan <3708> thn <3588> ekklhsian <1577> twn <3588> profhtwn <4396> kai <2532> samouhl <4545> eisthkei <2476> kayesthkwv <2525> ep <1909> autwn <846> kai <2532> egenhyh <1096> epi <1909> touv <3588> aggelouv <32> tou <3588> saoul <4549> pneuma <4151> yeou <2316> kai <2532> profhteuousin <4395>

19:21 <01992> hmh <01571> Mg <05012> wabntyw <07992> Mysls <04397> Mykalm <07971> xlsyw <07586> lwas <03254> Poyw <01992> hmh <01571> Mg <05012> wabntyw <0312> Myrxa <04397> Mykalm <07971> xlsyw <07586> lwasl <05046> wdgyw(19:21)

19:21 kai <2532> aphggelh tw <3588> saoul <4549> kai <2532> apesteilen <649> aggelouv <32> eterouv <2087> kai <2532> eprofhteusan <4395> kai <2532> autoi <846> kai <2532> proseyeto <4369> saoul <4549> aposteilai <649> aggelouv <32> tritouv <5154> kai <2532> eprofhteusan <4395> kai <2532> autoi <846>

19:22 <07414> hmrb <05121> *twynb {tywnb} <02009> hnh <0559> rmayw <01732> dwdw <08050> lawms <0375> hpya <0559> rmayw <07592> lasyw <07906> wkvb <0834> rsa <01419> lwdgh <0953> rwb <05704> de <0935> abyw <07414> htmrh <01931> awh <01571> Mg <01980> Klyw(19:22)

19:22 kai <2532> eyumwyh <2373> orgh <3709> saoul <4549> kai <2532> eporeuyh <4198> kai <2532> autov <846> eiv <1519> armayaim kai <2532> ercetai <2064> ewv <2193> tou <3588> freatov <5421> tou <3588> alw <257> tou <3588> en <1722> tw <3588> sefi kai <2532> hrwthsen <2065> kai <2532> eipen pou <4225> samouhl <4545> kai <2532> dauid kai <2532> eipan idou <2400> en <1722> nauay en <1722> rama

19:23 <07414> hmrb <05121> *twynb {tywnb} <0935> wab <05704> de <05012> abntyw <01980> Kwlh <01980> Klyw <0430> Myhla <07307> xwr <01931> awh <01571> Mg <05921> wyle <01961> yhtw <07414> hmrb <05121> *twyn {tywn} <0413> la <08033> Ms <01980> Klyw(19:23)

19:23 kai <2532> eporeuyh <4198> ekeiyen <1564> eiv <1519> nauay en <1722> rama kai <2532> egenhyh <1096> kai <2532> ep <1909> autw <846> pneuma <4151> yeou <2316> kai <2532> eporeueto <4198> profhteuwn <4395> ewv <2193> tou <3588> elyein <2064> auton <846> eiv <1519> nauay en <1722> rama

19:24 P <05030> Maybnb <07586> lwas <01571> Mgh <0559> wrmay <03651> Nk <05921> le <03915> hlylh <03605> lkw <01931> awhh <03117> Mwyh <03605> lk <06174> Mre <05307> lpyw <08050> lawms <06440> ynpl <01931> awh <01571> Mg <05012> abntyw <0899> wydgb <01931> awh <01571> Mg <06584> jspyw(19:24)

19:24 kai <2532> exedusato <1562> ta <3588> imatia <2440> autou <846> kai <2532> eprofhteusen <4395> enwpion <1799> autwn <846> kai <2532> epesen <4098> gumnov <1131> olhn <3650> thn <3588> hmeran <2250> ekeinhn <1565> kai <2532> olhn <3650> thn <3588> nukta <3571> dia <1223> touto <3778> elegon <3004> ei <1487> kai <2532> saoul <4549> en <1722> profhtaiv <4396>TIP #10: Klik ikon untuk merubah tampilan teks alkitab menjadi per baris atau paragraf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA