TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

1 Raja-raja 8:61

TSK Full Life Study Bible

8:61

berpaut(TB)/tulus(TL) <08003> [perfect.]

8:61

kamu berpaut

1Raj 9:4; 11:4; 15:3,14; 22:43; 2Raj 20:3; 1Taw 28:9; 29:19; 2Taw 16:9; 17:6; 25:2; Mazm 119:80; Yes 38:3 [Semua]

sepenuh hatimu

Ul 6:5
TIP #28: Arahkan mouse pada tautan catatan yang terdapat pada teks alkitab untuk melihat catatan ayat tersebut dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA