TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

1 Korintus 7:6

Konteks
7:6 Hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. q 

1 Korintus 7:2

Konteks
7:2 tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai isterinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri.

1 Korintus 8:8

Konteks
8:8 "Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. q  Kita tidak rugi apa-apa, kalau tidak kita makan dan kita tidak untung apa-apa, kalau kita makan."


TIP #08: Klik ikon untuk memisahkan teks alkitab dan catatan secara horisontal atau vertikal. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA