TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

1 Tawarikh 28:11-19

Konteks
28:11 Lalu Daud menyerahkan kepada Salomo, anaknya, rencana s  bangunan dari balai Bait Suci dan ruangan-ruangannya, dari perbendaharaannya, kamar-kamar atas dan kamar-kamar dalamnya, serta dari ruangan untuk tutup pendamaian. 28:12 Selanjutnya rencana dari segala yang dipikirkannya t  mengenai pelataran rumah TUHAN, dan bilik-bilik di sekelilingnya, mengenai perbendaharaan-perbendaharaan rumah Allah dan perbendaharaan-perbendaharaan barang-barang u  kudus; 28:13 mengenai rombongan-rombongan v  para imam dan para orang Lewi dan mengenai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah TUHAN dan segala perkakas untuk ibadah di rumah TUHAN. 28:14 Juga ia memberikan emas seberat yang diperlukan untuk segala perkakas pada tiap-tiap ibadah; dan diberikannya perak seberat yang diperlukan untuk segala perkakas perak pada tiap-tiap ibadah, 28:15 yakni sejumlah emas untuk kandil-kandil w  emas dan lampu-lampunya yang dari emas, seberat yang diperlukan tiap-tiap kandil dan lampu-lampunya, dan perak untuk kandil perak seberat yang diperlukan perak untuk satu kandil dan lampu-lampunya, sesuai dengan pemakaian tiap-tiap kandil dalam ibadah. 28:16 Kemudian diberikannya sejumlah emas untuk meja-meja x  roti sajian, meja demi meja, dan perak untuk meja-meja dari perak; 28:17 selanjutnya emas murni untuk garpu-garpu, dan bokor-bokor y  penyiraman dan kendi-kendi, juga untuk piala-piala dari emas seberat yang diperlukan untuk tiap-tiap piala, dan perak untuk piala dari perak seberat yang diperlukan untuk tiap-tiap piala; 28:18 juga emas yang disucikan untuk mezbah pembakaran ukupan z  seberat yang diperlukan dan emas untuk pembentukan kereta a  yang menjadi tumpangan kedua kerub, yang mengembangkan sayapnya sambil menudungi b  tabut perjanjian TUHAN. 28:19 Semuanya itu terdapat dalam tulisan yang diilhamkan kepadaku oleh TUHAN, yang berisi petunjuk c  tentang segala pelaksanaan rencana d  itu.


TIP #26: Perkuat kehidupan spiritual harian Anda dengan Bacaan Alkitab Harian. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA