TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

1 Raja-raja 2:5-6

Konteks
2:5 Dan lagi engkaupun mengetahui apa yang dilakukan kepadaku oleh Yoab, g  anak Zeruya, apa yang dilakukannya kepada kedua panglima Israel 1 , yakni Abner h  bin Ner dan Amasa i  bin Yeter. Ia membunuh mereka dan menumpahkan darah dalam zaman damai seakan-akan ada perang, sehingga sabuk pinggangnya dan kasut kakinya berlumuran darah. 2:6 Maka bertindaklah dengan bijaksana j  dan janganlah biarkan yang ubanan itu turun dengan selamat ke dalam dunia orang mati.
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[2:5]  1 Full Life : YANG DILAKUKANNYA (YOAB) KEPADA KEDUA PANGLIMA ISRAEL.

Nas : 1Raj 2:5

Daud memerintahkan Salomo untuk memulai masa pemerintahannya dengan menjatuhkan hukuman yang setimpal kepada Yoab yang layak menerima hukuman mati karena membunuh Abner dan Amasa (2Sam 3:27; 20:9-10; bd. Mat 26:52).TIP #28: Arahkan mouse pada tautan catatan yang terdapat pada teks alkitab untuk melihat catatan ayat tersebut dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA